MINGGU 11/2015

Posted: March 13, 2015 in MAC 2015
Tags:

Minggu 11 (2 MAC HINGGA 6 MAC 2015)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN ISLAM

 

TINGKATAN: 4MPV/5K3/5K4/5K5 TARIKH: 9/03/15 {Isnin}
MASA: 08.15 – 09.25 BAHAGIAN:
AKTIVITI:- Peperiksaan TAJUK: Peperiksaan Pertengahan Penggal 1
BBM: Kertas Soalan Peperiksaan NILAI ISLAM HADHARI: Berusaha dan Bertawakal kepada Allah

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL 1

REFLEKSI KENDIRI:

Peperiksaan  berjalan dengan baik dan lancar .

TINGKATAN:5K6/5K7/5K8/5K9/5K10 TARIKH: 9/03/15 {Isnin}
MASA: 09.45– 10.55 BAHAGIAN:
AKTIVITI:- Peperiksaan TAJUK: Peperiksaan Pertengahan Penggal 1

BBM: Kertas Soalan Peperiksaan

NILAI ISLAM HADHARI: Berusaha dan Bertawakal kepada Allah

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL 1

REFLEKSI KENDIRI:

Peperiksaan  berjalan dengan baik dan lancar .

TINGKATAN: 4S1/4S2/4S3/5K1/4K2 TARIKH: 9/03/15{Isnin}
MASA: 12.05 – 13.25 BAHAGIAN:
AKTIVITI:- Peperiksaan TAJUK: Peperiksaan Pertengahan Penggal 1
BBM: Kertas Soalan Peperiksaan NILAI ISLAM HADHARI: Berusaha dan Bertawakal kepada Allah

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL 1

REFLEKSI KENDIRI:

Peperiksaan  berjalan dengan baik dan lancar .

TINGKATAN: 5K3/5MPV/5K4/5K5 TARIKH: 10/03/15 {Selasa}
MASA: 07.05 – 8.15 BAHAGIAN: Berusaha dan Bertawakal kepada Allah
AKTIVITI:- Peperiksaan TAJUK: Peperiksaan Pertengahan Penggal 1
BBM: Kertas Soalan Peperiksaan NILAI ISLAM HADHARI: Berusaha dan Bertawakal kepada Allah

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL 1

REFLEKSI KENDIRI:

Peperiksaan  berjalan dengan baik dan lancar .

TINGKATAN: 4K6/4K7/4K8/4K9/4K10 TARIKH: 10/03/15 {Selasa}
MASA: 8.15 – 9.25 BAHAGIAN:
AKTIVITI:- Peperiksaan TAJUK: Peperiksaan Pertengahan Penggal 1
BBM: Kertas Soalan Peperiksaan NILAI ISLAM HADHARI: Berusaha dan Bertawakal kepada Allah

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL 1

REFLEKSI KENDIRI:

Peperiksaan  berjalan dengan baik dan lancar .

TINGKATAN: 5S1/5S2/5S3/5K1/5K2 TARIKH: 10/03/15{Selasa}
MASA: 1205-1325 BAHAGIAN:
AKTIVITI:-  Peperiksaan TAJUK: Peperiksaan Pertengahan Penggal 1
BBM: Kertas Soalan Peperiksaan NILAI ISLAM HADHARI: Berusaha dan Bertawakal kepada Allah

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL 1

REFLEKSI KENDIRI

Peperiksaan  berjalan dengan baik dan lancar .

TINGKATAN:4MPV/4K3/4K4/4K5 TARIKH: 11/03/15{Rabu}
MASA: 0705– 0815 BAHAGIAN:
AKTIVITI:- Peperiksaan TAJUK: Peperiksaan Pertengahan Penggal 1
BBM: Kertas Soalan Peperiksaan NILAI ISLAM HADHARI: Berusaha dan Bertawakal kepada Allah

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL 1

REFLEKSI KENDIRI:

Peperiksaan  berjalan dengan baik dan lancar .

TINGKATAN: 4S1/4S2/4S3/4K1/4K2 TARIKH: 11/03/15 {Rabu}
MASA: 0815-0925 BAHAGIAN:
AKTIVITI:- Peperiksaan TAJUK: Peperiksaan Pertengahan Penggal 1
BBM: Kertas Soalan Peperiksaan NILAI ISLAM HADHARI: Berusaha dan Bertawakal kepada Allah

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL 1

REFLEKSI KENDIRI:

Peperiksaan  berjalan dengan baik dan lancar .

TINGKATAN: 5K3/5MPV/5K4/5K5 TARIKH: 12/03/15 {Khamis}
MASA: 07.05-08.15 BAHAGIAN:
AKTIVITI:- Peperiksaan TAJUK: Peperiksaan Pertengahan Penggal 1
BBM: Kertas Soalan Peperiksaan NILAI ISLAM HADHARI: Berusaha dan Bertawakal kepada Allah

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL 1

REFLEKSI KENDIRI:

Peperiksaan  berjalan dengan baik dan lancar .

TINGKATAN: 5S1/5S2/5S3/5K1/5K2 TARIKH: 12/03/15 {Khamis}
MASA: 1055-1205 BAHAGIAN:
AKTIVITI:- Peperiksaan TAJUK: Peperiksaan Pertengahan Penggal 1
BBM: Kertas Soalan Peperiksaan NILAI ISLAM HADHARI: Berusaha dan Bertawakal kepada Allah

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL 1

REFLEKSI KENDIRI:

Peperiksaan  berjalan dengan baik dan lancar .

TINGKATAN: 4K6/4K7/4K8/4K9/4K10 TARIKH: 13/03/15 {Jumaat}
MASA: 07.05 – 08.15 BAHAGIAN:
AKTIVITI:- Peperiksaan TAJUK: Peperiksaan Pertengahan Penggal 1
BBM: Kertas Soalan Peperiksaan NILAI ISLAM HADHARI: Berusaha dan Bertawakal kepada Allah

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL 1

REFLEKSI KENDIRI:

Peperiksaan  berjalan dengan baik dan lancar .

TINGKATAN: 5K6/5K7/5K8/5K9/5K10 TARIKH: 13/03/15 {Jumaat}
MASA: 08.15-09.25 BAHAGIAN:
AKTIVITI:- Peperiksaan TAJUK : Peperiksaan Pertengahan Penggal 1
BBM: Kertas Soalan Peperiksaan NILAI ISLAM HADHARI: Berusaha dan Bertawakal kepada Allah

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL 1

REFLEKSI KENDIRI:

Peperiksaan  berjalan dengan baik dan lancar .

MINGGU 10/2015

Posted: March 13, 2015 in MAC 2015
Tags:

Minggu 10 (2 MAC HINGGA 6 MAC 2015)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN ISLAM

 

TINGKATAN: 4MPV/5K3/5K4/5K5 TARIKH: 2/03/15 {Isnin}
MASA: 08.15 – 09.25 BAHAGIAN:
AKTIVITI:- Peperiksaan TAJUK: Peperiksaan Pertengahan Penggal 1
BBM: Kertas Soalan Peperiksaan NILAI ISLAM HADHARI: Berusaha dan Bertawakal kepada Allah

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL 1

REFLEKSI KENDIRI:

Peperiksaan  berjalan dengan baik dan lancar .

TINGKATAN:5K6/5K7/5K8/5K9/5K10 TARIKH: 2/03/15 {Isnin}
MASA: 09.45– 10.55 BAHAGIAN:
AKTIVITI:- Peperiksaan TAJUK: Peperiksaan Pertengahan Penggal 1

BBM: Kertas Soalan Peperiksaan

NILAI ISLAM HADHARI: Berusaha dan Bertawakal kepada Allah

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL 1

REFLEKSI KENDIRI:

Peperiksaan  berjalan dengan baik dan lancar .

TINGKATAN: 4S1/4S2/4S3/5K1/4K2 TARIKH: 2/03/15{Isnin}
MASA: 12.05 – 13.25 BAHAGIAN:
AKTIVITI:- Peperiksaan TAJUK: Peperiksaan Pertengahan Penggal 1
BBM: Kertas Soalan Peperiksaan NILAI ISLAM HADHARI: Berusaha dan Bertawakal kepada Allah

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL 1

REFLEKSI KENDIRI:

Peperiksaan  berjalan dengan baik dan lancar .

TINGKATAN: 5K3/5MPV/5K4/5K5 TARIKH: 3/03/15 {Selasa}
MASA: 07.05 – 8.15 BAHAGIAN: Berusaha dan Bertawakal kepada Allah
AKTIVITI:- Peperiksaan TAJUK: Peperiksaan Pertengahan Penggal 1
BBM: Kertas Soalan Peperiksaan NILAI ISLAM HADHARI: Berusaha dan Bertawakal kepada Allah

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL 1

REFLEKSI KENDIRI:

Peperiksaan  berjalan dengan baik dan lancar .

TINGKATAN: 4K6/4K7/4K8/4K9/4K10 TARIKH: 3/03/15 {Selasa}
MASA: 8.15 – 9.25 BAHAGIAN:
AKTIVITI:- Peperiksaan TAJUK: Peperiksaan Pertengahan Penggal 1
BBM: Kertas Soalan Peperiksaan NILAI ISLAM HADHARI: Berusaha dan Bertawakal kepada Allah

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL 1

REFLEKSI KENDIRI:

Peperiksaan  berjalan dengan baik dan lancar .

TINGKATAN: 5S1/5S2/5S3/5K1/5K2 TARIKH: 3/03/15{Selasa}
MASA: 1205-1325 BAHAGIAN:
AKTIVITI:-  Peperiksaan TAJUK: Peperiksaan Pertengahan Penggal 1
BBM: Kertas Soalan Peperiksaan NILAI ISLAM HADHARI: Berusaha dan Bertawakal kepada Allah

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL 1

REFLEKSI KENDIRI

Peperiksaan  berjalan dengan baik dan lancar .

TINGKATAN:4MPV/4K3/4K4/4K5 TARIKH: 4/03/15{Rabu}
MASA: 0705– 0815 BAHAGIAN:
AKTIVITI:- Peperiksaan TAJUK: Peperiksaan Pertengahan Penggal 1
BBM: Kertas Soalan Peperiksaan NILAI ISLAM HADHARI: Berusaha dan Bertawakal kepada Allah

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL 1

REFLEKSI KENDIRI:

Peperiksaan  berjalan dengan baik dan lancar .

TINGKATAN: 4S1/4S2/4S3/4K1/4K2 TARIKH: 4/03/15 {Rabu}
MASA: 0815-0925 BAHAGIAN:
AKTIVITI:- Peperiksaan TAJUK: Peperiksaan Pertengahan Penggal 1
BBM: Kertas Soalan Peperiksaan NILAI ISLAM HADHARI: Berusaha dan Bertawakal kepada Allah

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL 1

REFLEKSI KENDIRI:

Peperiksaan  berjalan dengan baik dan lancar .

TINGKATAN: 5K3/5MPV/5K4/5K5 TARIKH: 5/03/15 {Khamis}
MASA: 07.05-08.15 BAHAGIAN:
AKTIVITI:- Peperiksaan TAJUK: Peperiksaan Pertengahan Penggal 1
BBM: Kertas Soalan Peperiksaan NILAI ISLAM HADHARI: Berusaha dan Bertawakal kepada Allah

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL 1

REFLEKSI KENDIRI:

Peperiksaan  berjalan dengan baik dan lancar .

TINGKATAN: 5S1/5S2/5S3/5K1/5K2 TARIKH: 5/03/15 {Khamis}
MASA: 1055-1205 BAHAGIAN:
AKTIVITI:- Peperiksaan TAJUK: Peperiksaan Pertengahan Penggal 1
BBM: Kertas Soalan Peperiksaan NILAI ISLAM HADHARI: Berusaha dan Bertawakal kepada Allah

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL 1

REFLEKSI KENDIRI:

Peperiksaan  berjalan dengan baik dan lancar .

TINGKATAN: 4K6/4K7/4K8/4K9/4K10 TARIKH: 6/03/15 {Jumaat}
MASA: 07.05 – 08.15 BAHAGIAN:
AKTIVITI:- Peperiksaan TAJUK: Peperiksaan Pertengahan Penggal 1
BBM: Kertas Soalan Peperiksaan NILAI ISLAM HADHARI: Berusaha dan Bertawakal kepada Allah

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL 1

REFLEKSI KENDIRI:

Peperiksaan  berjalan dengan baik dan lancar .

TINGKATAN: 5K6/5K7/5K8/5K9/5K10 TARIKH: 6/03/15 {Jumaat}
MASA: 08.15-09.25 BAHAGIAN:
AKTIVITI:- Peperiksaan TAJUK : Peperiksaan Pertengahan Penggal 1
BBM: Kertas Soalan Peperiksaan NILAI ISLAM HADHARI: Berusaha dan Bertawakal kepada Allah

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL 1

REFLEKSI KENDIRI:

Peperiksaan  berjalan dengan baik dan lancar .

MINGGU 8 DAN 9/2015

Posted: February 27, 2015 in FEBRUARI 2015
Tags:

Minggu 8 (16 FEBRUARI  HINGGA 20 FEBRUARI 2015)

CUTI SEKOLAH

 

SEMPENA SAMBUTAN TAHUN BARU CINA

 

 

Minggu 9 (23 FEBRUARI  HINGGA 27 FEBRUARI 2015)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN ISLAM

 

TINGKATAN: 4MPV/5K3/5K4/5K5 TARIKH: 23/02/15 {Isnin}
MASA: 08.15 – 09.25 BAHAGIAN: Tilawah Al-Quran (Kefahaman Ayat Al-Quran)
AKTIVITI:- Tilawah dan Tasmi’ bacaan Al-Quran , Kuliah, Penerangan dan sumbang saran. TAJUK: Rasul Penyampai Wahyu
BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI ISLAM HADHARI: Meneladani Rasulullah S.A.W dan sirah nabawiah serta beriman kepada perkara ghaib.
OBJEKTIF:

ARAS 1: Pelajar dapat menjelaskan maksud ayat 50 surah Al-An’am serta tujuan Allah Allah

Mengutuskan para Rasul kepada manusia .

ARAS 2:Pelajar dapat menerangkan salah faham terhadap tugas Rasul serta perkara-perkara

ghaib dan bahagian-bahagiannya.

ARAS 3:Pelajar dapat menjelaskan mengapa manusia wajib meneroka alam mengikut syariat.

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan baik dan lancar . Pelajar memahami, menghayati  nilai murni yang telah dipelajari dengan baik.

TINGKATAN:5K6/5K7/5K8/5K9/5K10 TARIKH: 23/02/15 {Isnin}
MASA: 09.45– 10.55 BAHAGIAN: Tilawah Al-Quran (Kefahaman Ayat Al-Quran)
AKTIVITI:- Tilawah dan Tasmi’ bacaan Al-Quran, Kuliah, Penerangan dan Sumbang saran TAJUK: Nabi Muhammad (S.A.W) Utusan Allah

BBM: Buku Teks, Buku Rujukan serta lembaran soalan.

NILAI ISLAM HADHARI: Mencintai Rasulullah, sentiasa mengamalkan sifat kasih sayang di kalangan warga sekolah serta bertawakal selepas berusaha.
OBJEKTIF:

ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan maksud  serta intisari ayat 128 hingga 129 surah At-Taubah.

Pelajar dapat menyatakan hikmah Nabi Muhammad (S.A.W) dipilih di kalangan

manusia.

ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan kasih sayang Rasulullah (S.A.W) terhadap umatnya.

ARAS 3: Pelajar dapat menghuraikan kepentingan tawakal dalam berdakwah serta pengajaran

ayat..

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan baik dan lancar . Pelajar memahami, menghayati  nilai murni yang telah dipelajari dengan baik.

TINGKATAN: 4S1/4S2/4S3/5K1/4K2 TARIKH: 23/02/15{Isnin}
MASA: 12.05 – 13.25 BAHAGIAN: Tilawah Al-Quran (Kefahaman Ayat Al-Quran)
AKTIVITI:- Tilawah dan Tasmi’ bacaan Al-Quran, Kuliah, Penerangan dan sumbang saran. TAJUK: Rasul Penyampai Wahyu
BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI ISLAM HADHARI: Meneladani Rasulullah S.A.W dan sirah nabawiah serta beriman kepada perkara ghaib.
OBJEKTIF:

ARAS 1: Pelajar dapat membaca dan memahami maksud hadis serta menyatakan mengapa Islam

wajib perihatin dalam memilih kepada makanan, minuman dan pakaian.

ARAS 2:Pelajar dapat mengenalpasti makanan, minuman, dan pakaian yang halal dan hamram

mengikut syarak serta menerangkan mengapa umat Islam wajib mencari makanan

minuman dan pakaian yang halal.

ARAS 3:Pelajar dapat menerangkan hubungan antara makanan, minuman dan pakaian dengan

ibadat dan doa serta menjelaskan hikmah menjauhi makanan, minuman dan pakaian

yang haram.

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan baik dan lancar . Pelajar memahami, menghayati  nilai murni yang telah dipelajari dengan baik.

TINGKATAN: 5K3/5MPV/5K4/5K5 TARIKH: 24/02/15 {Selasa}
MASA: 07.05 – 8.15 BAHAGIAN: Tilawah Al-Quran (Kefahaman Ayat Al-Quran)
AKTIVITI:- Tilawah dan Tasmi’ Bacaan Ayat Al-Quran, Kuliah, Penerangan dan sumbang saran TAJUK: Nabi Muhammad (S.A.W) Utusan Allah
BBM: Buku Teks, Buku Rujukan serta lembaran soalan. NILAI ISLAM HADHARI: Mencintai Rasulullah, sentiasa mengamalkan sifat kasih sayang di kalangan warga sekolah serta bertawakal selepas berusaha.
OBJEKTIF:

ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan maksud  serta intisari ayat 128 hingga 129 surah At-Taubah.

Pelajar dapat menyatakan hikmah Nabi Muhammad (S.A.W) dipilih di kalangan

manusia.

ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan kasih sayang Rasulullah (S.A.W) terhadap umatnya.

ARAS 3: Pelajar dapat menghuraikan kepentingan tawakal dalam berdakwah serta pengajaran

ayat..

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan baik dan lancar . Pelajar memahami, menghayati  nilai murni yang telah dipelajari dengan baik.

TINGKATAN: 4K6/4K7/4K8/4K9/4K10 TARIKH: 24/02/15 {Selasa}
MASA: 8.15 – 9.25 BAHAGIAN: Tilawah Al-Quran (Kefahaman Ayat Al-Quran)
AKTIVITI:- Tilawah dan Tasmi’ bacaan Al-Quran, Kuliah, Penerangan dan sumbang saran. TAJUK: Rasul Penyampai Wahyu
BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI ISLAM HADHARI: Meneladani Rasulullah S.A.W dan sirah nabawiah serta beriman kepada perkara ghaib.
OBJEKTIF:

ARAS 1: Pelajar dapat menjelaskan maksud ayat 50 surah Al-An’am serta tujuan Allah Allah

Mengutuskan para Rasul kepada manusia .

ARAS 2:Pelajar dapat menerangkan salah faham terhadap tugas Rasul serta perkara-perkara

ghaib dan bahagian-bahagiannya.

ARAS 3:Pelajar dapat menjelaskan mengapa manusia wajib meneroka alam mengikut syariat.

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan baik dan lancar . Pelajar memahami, menghayati  nilai murni yang telah dipelajari dengan baik.

TINGKATAN: 5S1/5S2/5S3/5K1/5K2 TARIKH: 24/02/15{Selasa}
MASA: 1205-1325 BAHAGIAN: Tilawah Al-Quran (Kefahaman Ayat Al-Quran)
AKTIVITI:-  Tilawah dan Tasmi’ bacaan ayat Al-Quran, Kuliah, Penerangan dan Sumbang saran TAJUK: Nabi Muhammad (S.A.W) Utusan Allah
BBM: Buku Teks, Buku Rujukan serta lembaran soalan. NILAI ISLAM HADHARI: Mencintai Rasulullah, sentiasa mengamalkan sifat kasih sayang di kalangan warga sekolah serta bertawakal selepas berusaha.
OBJEKTIF:

ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan maksud  serta intisari ayat 128 hingga 129 surah At-Taubah.

Pelajar dapat menyatakan hikmah Nabi Muhammad (S.A.W) dipilih di kalangan

manusia.

ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan kasih sayang Rasulullah (S.A.W) terhadap umatnya.

ARAS 3: Pelajar dapat menghuraikan kepentingan tawakal dalam berdakwah serta pengajaran

ayat..

REFLEKSI KENDIRI

Kelas berjalan dengan baik dan lancar . Pelajar memahami, menghayati  nilai murni yang telah dipelajari dengan baik.

TINGKATAN:4MPV/4K3/4K4/4K5 TARIKH: 25/02/15{Rabu}
MASA: 0705– 0815 BAHAGIAN: Adab dan Akhlak Islamiah
AKTIVITI:- Kuliah, Penerangan dan sumbang saran. TAJUK: 1) Akal Cahaya Hidup

2) Adab Berhias Diri

BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI ISLAM HADHARI: Berfikir kerana Allah S.W.T dan menerapkan adab-adab berfikir.
OBJEKTIF:

ARAS 1: – Pelajar dapat menyatakan kepentingan berfikir dalam islam.

– Pelajar dapat menyatakan kepentingan adab berhias diri

ARAS 2: – Pelajar dapat menerangkan garis panduan dan adab berfikir dalam Islam serta faedah

Mengamalkan adab berfikir .

– Pelajar dapat menerangkan garis panduan adab berhias diri dalam Islam serta faedah

mengamalkan berhias diri dengan beradab.

ARAS 3: – Pelajar dapat menjelaskan kesan budaya berfikir kepada individu dan masyarakat.

– Pelajar dapat menjelaskan kesan berhias diri secara beradab kepada individu dan

Masyarakat.

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar memahami tajuk yang telah dipelajari.

TINGKATAN: 4S1/4S2/4S3/4K1/4K2 TARIKH: 25/02/15 {Rabu}
MASA: 0815-0925 BAHAGIAN: Adab dan Akhlak Islamiah
AKTIVITI:- Kuliah, Penerangan dan sumbang saran. TAJUK: 1) Akal Cahaya Hidup

2) Adab Berhias Diri

BBM: Buku Teks, buku rujukan dan Lembaran Soalan NILAI ISLAM HADHARI: Berfikir kerana Allah S.W.T dan menerapkan adab-adab berfikir.
OBJEKTIF:

ARAS 1: – Pelajar dapat menyatakan kepentingan berfikir dalam islam.

– Pelajar dapat menyatakan kepentingan adab berhias diri

ARAS 2: – Pelajar dapat menerangkan garis panduan dan adab berfikir dalam Islam serta faedah

Mengamalkan adab berfikir .

– Pelajar dapat menerangkan garis panduan adab berhias diri dalam Islam serta faedah

mengamalkan berhias diri dengan beradab.

ARAS 3: – Pelajar dapat menjelaskan kesan budaya berfikir kepada individu dan masyarakat.

– Pelajar dapat menjelaskan kesan berhias diri secara beradab kepada individu dan

Masyarakat.

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar Memahami tajuk yang telah dipelajari

TINGKATAN: 5K3/5MPV/5K4/5K5 TARIKH: 26/02/15 {Khamis}
MASA: 07.05-08.15 BAHAGIAN: Adab dan Akhlak Islamiah
AKTIVITI:- Kuliah, Penerangan dan Sumbang saran TAJUK: Adab Bermusafir
BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI ISLAM HADHARI: Mengamalkan adab-adab semasa di jalan dan perjalanan, mengekalkan silaturrahim serta sentiasa membersihkan hati dari sifat-sifat keji.
OBJEKTIF:

ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan hukum bermusafir

ARAS 2:Pelajar dapat menerangkan adab-adab bermusafir.

ARAS 3:Pelajar dapat menghuraikan sebab-sebab perlunya adab bermusafir.

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar memahami tajuk yang telah dipelajari dengan baik

TINGKATAN: 5S1/5S2/5S3/5K1/5K2 TARIKH: 26/02/15 {Khamis}
MASA: 1055-1205 BAHAGIAN: Adab dan Akhlak Islamiah
AKTIVITI:- Kuliah, Penerangan dan Sumbang saran TAJUK: Adab Bermusafir
BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI ISLAM HADHARI: Mengamalkan adab-adab semasa di jalan dan perjalanan, mengekalkan silaturrahim serta sentiasa membersihkan hati dari sifat-sifat keji.
OBJEKTIF:

ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan hukum bermusafir

ARAS 2:Pelajar dapat menerangkan adab-adab bermusafir.

ARAS 3:Pelajar dapat menghuraikan sebab-sebab perlunya adab bermusafir.

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar memahami tajuk yang telah dipelajari.

TINGKATAN: 4K6/4K7/4K8/4K9/4K10 TARIKH: 27/02/15 {Jumaat}
MASA: 07.05 – 08.15 BAHAGIAN: Adab dan Akhlak Islamiah
AKTIVITI:- Kuliah, Penerangan dan sumbang saran. TAJUK: 1) Akal Cahaya Hidup

2) Adab Berhias Diri

BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI ISLAM HADHARI: Berfikir kerana Allah S.W.T dan menerapkan adab-adab berfikir.
OBJEKTIF:

ARAS 1: – Pelajar dapat menyatakan kepentingan berfikir dalam islam.

– Pelajar dapat menyatakan kepentingan adab berhias diri

ARAS 2: – Pelajar dapat menerangkan garis panduan dan adab berfikir dalam Islam serta faedah

Mengamalkan adab berfikir .

– Pelajar dapat menerangkan garis panduan adab berhias diri dalam Islam serta faedah

mengamalkan berhias diri dengan beradab.

ARAS 3: – Pelajar dapat menjelaskan kesan budaya berfikir kepada individu dan masyarakat.

– Pelajar dapat menjelaskan kesan berhias diri secara beradab kepada individu dan

Masyarakat.

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar memahami tajuk yang telah dipelajari.

TINGKATAN: 5K6/5K7/5K8/5K9/5K10 TARIKH: 27/02/15 {Jumaat}
MASA: 08.15-09.25 BAHAGIAN: Adab dan Akhlak Islamiah
AKTIVITI:- Kuliah, Penerangan dan Sumbang saran TAJUK : Adab Bermusafir
BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI ISLAM HADHARI: Mengamalkan adab-adab semasa di jalan dan perjalanan, mengekalkan silaturrahim serta sentiasa membersihkan hati dari sifat-sifat keji.
OBJEKTIF:

ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan hukum bermusafir

ARAS 2:Pelajar dapat menerangkan adab-adab bermusafir.

ARAS 3:Pelajar dapat menghuraikan sebab-sebab perlunya adab bermusafir.

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar memahami tajuk yang telah dipelajari.

MINGGU 7/2015

Posted: February 13, 2015 in FEBRUARI 2015
Tags:

Minggu 7 (9 FEBRUARI  HINGGA 13 FEBRUARI 2015)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN ISLAM

 

TINGKATAN: 4MPV/5K3/5K4/5K5 TARIKH: 9/02/15 {Isnin}
MASA: 08.15 – 09.25 BAHAGIAN: Hadis
AKTIVITI:- Kuliah, Penerangan dan sumbang saran. TAJUK: Makanan yang Baik
BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI ISLAM HADHARI: Adab ketika makan, minum, dan pakaian serta Bersyukur dengan nikmat Allah
OBJEKTIF:

ARAS 1: Pelajar dapat membaca dan memahami maksud hadis serta menyatakan mengapa Islam

wajib perihatin dalam memilih kepada makanan, minuman dan pakaian.

ARAS 2:Pelajar dapat mengenalpasti makanan, minuman, dan pakaian yang halal dan hamram

mengikut syarak serta menerangkan mengapa umat Islam wajib mencari makanan

minuman dan pakaian yang halal.

ARAS 3:Pelajar dapat menerangkan hubungan antara makanan, minuman dan pakaian dengan

ibadat dan doa serta menjelaskan hikmah menjauhi makanan, minuman dan pakaian

yang haram.

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan baik dan lancar . Pelajar memahami, menghayati  nilai murni yang telah dipelajari dengan baik.

TINGKATAN:5K6/5K7/5K8/5K9/5K10 TARIKH: 9/02/15 {Isnin}
MASA: 09.45– 10.55 BAHAGIAN: Hadis
AKTIVITI:- Kuliah, Penerangan dan Sumbang saran TAJUK: Kehidupan Di Dunia Ibarat Seorang Perantau

BBM: Buku Teks, Buku Rujukan serta lembaran soalan.

NILAI ISLAM HADHARI: Menepati masa, gigih berusaha serta bijak menghargai masa dan bekerja kuat untuk meningkatkan kualiti hidup.
OBJEKTIF:

ARAS 1: Pelajar dapat mengenalpasti intisari hadis serta menerangkan kehidupan di dunia adalah

sementara.

ARAS 2: Pelajar dapat mengaplikasi teknik pengurusan masa secara efektif serta menjelaskan

kelebihan mnyegerakan segala urusan kehidupan.

ARAS 3: Pelajar dapat menyenaraikan bekalan-bekalan untuk kehidupan di akhirat serta

menyimpulkan pengajaran hadis.

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan baik dan lancar . Pelajar memahami, menghayati  nilai murni yang telah dipelajari dengan baik.

TINGKATAN: 4S1/4S2/4S3/5K1/4K2 TARIKH: 9/02/15{Isnin}
MASA: 12.05 – 13.25 BAHAGIAN: Hadis
AKTIVITI:- Kuliah, Penerangan dan sumbang saran. TAJUK: Makanan Yang Baik
BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI ISLAM HADHARI: Adab ketika makan, minum, dan pakaian serta Bersyukur dengan nikmat Allah
OBJEKTIF:

ARAS 1: Pelajar dapat membaca dan memahami maksud hadis serta menyatakan mengapa Islam

wajib perihatin dalam memilih kepada makanan, minuman dan pakaian.

ARAS 2:Pelajar dapat mengenalpasti makanan, minuman, dan pakaian yang halal dan hamram

mengikut syarak serta menerangkan mengapa umat Islam wajib mencari makanan

minuman dan pakaian yang halal.

ARAS 3:Pelajar dapat menerangkan hubungan antara makanan, minuman dan pakaian dengan

ibadat dan doa serta menjelaskan hikmah menjauhi makanan, minuman dan pakaian

yang haram.

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan baik dan lancar . Pelajar memahami, menghayati  nilai murni yang telah dipelajari dengan baik.

TINGKATAN: 5K3/5MPV/5K4/5K5 TARIKH: 10/02/15 {Selasa}
MASA: 07.05 – 8.15 BAHAGIAN: Hadis
AKTIVITI:- Kuliah, Penerangan dan sumbang saran TAJUK: Kehidupan Di Dunia Ibarat Seorang Perantau
BBM: Buku Teks, Buku Rujukan serta lembaran soalan. NILAI ISLAM HADHARI: Menepati masa, gigih berusaha serta bijak menghargai masa dan bekerja kuat untuk meningkatkan kualiti hidup.
OBJEKTIF:

ARAS 1: Pelajar dapat mengenalpasti intisari hadis serta menerangkan kehidupan di dunia adalah

sementara.

ARAS 2: Pelajar dapat mengaplikasi teknik pengurusan masa secara efektif serta menjelaskan

kelebihan mnyegerakan segala urusan kehidupan.

ARAS 3: Pelajar dapat menyenaraikan bekalan-bekalan untuk kehidupan di akhirat serta

menyimpulkan pengajaran hadis.

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan baik dan lancar . Pelajar memahami, menghayati  nilai murni yang telah dipelajari dengan baik.

TINGKATAN: 4K6/4K7/4K8/4K9/4K10 TARIKH: 10/02/15 {Selasa}
MASA: 8.15 – 9.25 BAHAGIAN: Hadis
AKTIVITI:- Kuliah, Penerangan dan sumbang saran. TAJUK: Makanan Yang Baik
BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI ISLAM HADHARI: Adab ketika makan, minum, dan pakaian serta Bersyukur dengan nikmat Allah
OBJEKTIF:

ARAS 1: Pelajar dapat membaca dan memahami maksud hadis serta menyatakan mengapa Islam

wajib perihatin dalam memilih kepada makanan, minuman dan pakaian.

ARAS 2:Pelajar dapat mengenalpasti makanan, minuman, dan pakaian yang halal dan hamram

mengikut syarak serta menerangkan mengapa umat Islam wajib mencari makanan

minuman dan pakaian yang halal.

ARAS 3:Pelajar dapat menerangkan hubungan antara makanan, minuman dan pakaian dengan

ibadat dan doa serta menjelaskan hikmah menjauhi makanan, minuman dan pakaian

yang haram.

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan baik dan lancar . Pelajar memahami, menghayati  nilai murni yang telah dipelajari dengan baik.

TINGKATAN: 5S1/5S2/5S3/5K1/5K2 TARIKH: 10/02/15{Selasa}
MASA: 1205-1325 BAHAGIAN: Hadis
AKTIVITI:-  Kuliah, Penerangan dan Sumbang saran TAJUK: Kehidupan Di Dunia Ibarat Seorang Perantau
BBM: Buku Teks, Buku Rujukan serta lembaran soalan. NILAI ISLAM HADHARI: Menepati masa, gigih berusaha serta bijak menghargai masa dan bekerja kuat untuk meningkatkan kualiti hidup.
OBJEKTIF:

ARAS 1: Pelajar dapat mengenalpasti intisari hadis serta menerangkan kehidupan di dunia adalah

sementara.

ARAS 2: Pelajar dapat mengaplikasi teknik pengurusan masa secara efektif serta menjelaskan

kelebihan mnyegerakan segala urusan kehidupan.

ARAS 3: Pelajar dapat menyenaraikan bekalan-bekalan untuk kehidupan di akhirat serta

menyimpulkan pengajaran hadis.

REFLEKSI KENDIRI

Kelas berjalan dengan baik dan lancar . Pelajar memahami, menghayati  nilai murni yang telah dipelajari dengan baik.

TINGKATAN:4MPV/4K3/4K4/4K5 TARIKH: 11/02/15{Rabu}
MASA: 0705– 0815 BAHAGIAN: Ibadat
AKTIVITI:- Kuliah, Penerangan dan sumbang saran. TAJUK: Lambaian Kaabah

Unit 1: Kewajipan Haji dan Umrah

Unit 2: Cara Menyempurnakan Ibadat

Haji dan Umrah.

BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI ISLAM HADHARI: Berazam untuk menunaikan Ibadat Haji dan Umrah serta Beriman dan Bertawakal  kepada Allah.
OBJEKTIF:

ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan maksud, hukum, dalil dan hikmah Haji, Umrah dan Upah

Haji.

ARAS 2:Pelajar dapat menerangkan syarat-syarat yang mewajibkan Umat Islam menunaikan

Haji dan Umrah serta membezakan antara rukun haji dan umrah.

ARAS 3:Pelajar dapat menjelaskan cara melaksanakan rukun haji dan umrah serta hikmah

menunaikan rukun haji dan umrah.

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar memahami tajuk yang telah dipelajari.

TINGKATAN: 4S1/4S2/4S3/4K1/4K2 TARIKH: 11/02/15 {Rabu}
MASA: 0815-0925 BAHAGIAN: TAJUK: Lambaian Kaabah

Unit 1: Kewajipan Haji dan Umrah

Unit 2: Cara Menyempurnakan Ibadat

Haji dan Umrah.

AKTIVITI:- Kuliah, Penerangan dan sumbang saran. TAJUK: Berazam untuk menunaikan Ibadat Haji dan Umrah serta Beriman dan Bertawakal  kepada Allah.
BBM: Buku Teks, buku rujukan dan Lembaran Soalan NILAI ISLAM HADHARI: Beriman dan bertawakal kepada Allah
OBJEKTIF:

ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan maksud, hukum, dalil dan hikmah Haji, Umrah dan Upah

Haji.

ARAS 2:Pelajar dapat menerangkan syarat-syarat yang mewajibkan Umat Islam menunaikan

Haji dan Umrah serta membezakan antara rukun haji dan umrah.

ARAS 3:Pelajar dapat menjelaskan cara melaksanakan rukun haji dan umrah serta hikmah

menunaikan rukun haji dan umrah.

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar Memahami tajuk yang telah dipelajari

TINGKATAN: 5K3/5MPV/5K4/5K5 TARIKH: 12/02/15 {Khamis}
MASA: 07.05-08.15 BAHAGIAN: Ibadat
AKTIVITI:- Kuliah, Penerangan dan Sumbang saran TAJUK: Kaifiat Perkahwinan dalam Islam

Unit 1: Pemilihan Calon Suami dan

Isteri

Unit 2: Peminangan dan Batas

Pergaulan

BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI ISLAM HADHARI: Mementingkan nilai agama semasa memilih teman hidup, berani menghadapi resiko, memelihara maruah diri serta bersangka baik antara satu sama lain.
OBJEKTIF:

ARAS 1: Pelajar dapat menerangkan ciri-ciri bakal suami serta pengertian merisik san meminang

ARAS 2:Pelajar dapat menghuraikan perempuan-perempuan yang haram dikahwini.

ARAS 3:Pelajar dapat menjelaskan batas-batas pergaulan dalam tempoh pertunangan.

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar memahami tajuk yang telah dipelajari dengan baik

TINGKATAN: 5S1/5S2/5S3/5K1/5K2 TARIKH: 12/02/15 {Khamis}
MASA: 1055-1205 BAHAGIAN: Ibadat
AKTIVITI:- Kuliah, Penerangan dan Sumbang saran TAJUK: Kaifiat Perkahwinan dalam Islam

Unit 1: Pemilihan Calon Suami dan

Isteri

Unit 2: Peminangan dan Batas

Pergaulan

BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI ISLAM HADHARI: Mementingkan nilai agama semasa memilih teman hidup, berani menghadapi resiko, memelihara maruah diri serta bersangka baik antara satu sama lain
OBJEKTIF:

ARAS 1: Pelajar dapat menerangkan ciri-ciri bakal suami serta pengertian merisik san meminang

ARAS 2:Pelajar dapat menghuraikan perempuan-perempuan yang haram dikahwini.

ARAS 3:Pelajar dapat menjelaskan batas-batas pergaulan dalam tempoh pertunangan.

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar memahami tajuk yang telah dipelajari.

TINGKATAN: 4K6/4K7/4K8/4K9/4K10 TARIKH: 13/02/15 {Jumaat}
MASA: 07.05 – 08.15 BAHAGIAN: TAJUK: Lambaian Kaabah

Unit 1: Kewajipan Haji dan Umrah

Unit 2: Cara Menyempurnakan Ibadat

Haji dan Umrah.

AKTIVITI:- Kuliah, Penerangan dan sumbang saran. TAJUK: Berazam untuk menunaikan Ibadat Haji dan Umrah serta Beriman dan Bertawakal  kepada Allah.
BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI ISLAM HADHARI:Beriman dan bertawakal kepada Allah
OBJEKTIF:

ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan maksud, hukum, dalil dan hikmah Haji, Umrah dan Upah

Haji.

ARAS 2:Pelajar dapat menerangkan syarat-syarat yang mewajibkan Umat Islam menunaikan

Haji dan Umrah serta membezakan antara rukun haji dan umrah.

ARAS 3:Pelajar dapat menjelaskan cara melaksanakan rukun haji dan umrah serta hikmah

menunaikan rukun haji dan umrah.

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar memahami tajuk yang telah dipelajari.

TINGKATAN: 5K6/5K7/5K8/5K9/5K10 TARIKH: 13/02/15 {Jumaat}
MASA: 08.15-09.25 BAHAGIAN: Ibadat
AKTIVITI:- Kuliah, Penerangan dan Sumbang saran TAJUK:Kaifiat Perkahwinan dalam Islam

Unit 1: Pemilihan Calon Suami dan

Isteri

Unit 2: Peminangan dan Batas

Pergaulan

BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI ISLAM HADHARI: Mementingkan nilai agama semasa memilih teman hidup, berani menghadapi resiko, memelihara maruah diri serta bersangka baik antara satu sama lain
OBJEKTIF:

ARAS 1: Pelajar dapat menerangkan ciri-ciri bakal suami serta pengertian merisik san meminang

ARAS 2:Pelajar dapat menghuraikan perempuan-perempuan yang haram dikahwini.

ARAS 3:Pelajar dapat menjelaskan batas-batas pergaulan dalam tempoh pertunangan.

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar memahami tajuk yang telah dipelajari.

MINGGU 6/2015

Posted: February 6, 2015 in FEBRUARI 2015
Tags:

Minggu 6 (2 FEBRUARI  HINGGA 6 FEBRUARI 2015)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN ISLAM

 

TINGKATAN: 4MPV/5K3/5K4/5K5 TARIKH: 2/02/15 {Isnin}
MASA: 08.15 – 09.25 BAHAGIAN: Akidah
AKTIVITI:- Kuliah, Penerangan dan sumbang saran. TAJUK: Perkara-perkara yang membatalkan Iman
BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI ISLAM HADHARI: Bersyukur, serta beriman dan bertakwa kepada Allah
OBJEKTIF:

ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan pengertian Iman dan kepentingan dalam kehidupan muslim

Serta perkara-perkara yang membatalkan Iman.

ARAS 2:Pelajar dapat menerangkan maksud, jenis dan kesan syirik dan kufur serta menerangkan

Maksud dan cara menangani orang murtad dan munafik.

ARAS 3:Pelajar dapat menjelaskan maksud dan cara mengatasi khurafat dan sihir.

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan baik dan lancar  Walaubagaimanapun tajuk ini belum selesai dalam sesi Pengajaran dan Pembelajaran ini dan akan disambung pada waktu berikutnya.

TINGKATAN:5K6/5K7/5K8/5K9/5K10 TARIKH: 2/02/15 {Isnin}
MASA: 09.45– 10.55 BAHAGIAN: Sirah dan Tamadun Islam
AKTIVITI:- Perbincangan, Mengumpul maklumat, pembentangan serta Kuiz. TAJUK: Penyebaran Islam Pada Zaman Kerajaan Abasiyah

BBM: Buku Teks, Buku Rujukan serta lembaran soalan.

NILAI ISLAM HADHARI: Mencontohi semangat jihad umat terdahulu serta beriman dan bertakwa kepada Allah
OBJEKTIF:

ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan latar belakang Kerajaan Abasiyah

ARAS 2:Pelajar dapat menyenaraikan faktor penyebaran Islam pada zaman Abasiyah serta menjelaskan kesan positif penyebaran Islam..

ARAS 3:Pelajar dapat merumuskan semangat Jihad umat Islam pada zaman Kerajaan Abasiyah..

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Walaubagaimanapun topic belum selesai dibincangkan dan akan disambung pada sesi pengajaran dan pembelajaran yang seterusnya.

TINGKATAN: 4S1/4S2/4S3/5K1/4K2 TARIKH: 2/02/15{Isnin}
MASA: 12.05 – 13.25 BAHAGIAN: Akidah
AKTIVITI:- Kuliah, Penerangan dan sumbang saran. TAJUK: Perkara-perkara yang membatalkan Iman
BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI ISLAM HADHARI: Bersyukur, serta beriman dan bertakwa kepada Allah
OBJEKTIF:

ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan pengertian Iman dan kepentingan dalam kehidupan muslim

Serta perkara-perkara yang membatalkan Iman.

ARAS 2:Pelajar dapat menerangkan maksud, jenis dan kesan syirik dan kufur serta menerangkan

Maksud dan cara menangani orang murtad dan munafik.

ARAS 3:Pelajar dapat menjelaskan maksud dan cara mengatasi khurafat dan sihir.

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan baik dan lancar  Walaubagaimanapun tajuk ini belum selesai dalam sesi Pengajaran dan Pembelajaran ini dan akan disambung pada waktu berikutnya.

TINGKATAN: 5K3/5MPV/5K4/5K5 TARIKH: 3/02/15 {Selasa}
MASA: 07.05 – 8.15 BAHAGIAN: Sirah dan Tamadun Islam
AKTIVITI:- Perbincangan, Mengumpul maklumat, pembentangan serta Kuiz. TAJUK: Penyebaran Islam Pada Zaman Kerajaan Abasiyah
BBM: Buku Teks, Buku Rujukan serta lembaran soalan. NILAI ISLAM HADHARI: Mencontohi semangat jihad umat terdahulu serta beriman dan bertakwa kepada Allah
OBJEKTIF:

ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan latar belakang Kerajaan Abasiyah

ARAS 2:Pelajar dapat menyenaraikan faktor penyebaran Islam pada zaman Abasiyah serta menjelaskan kesan positif penyebaran Islam..

ARAS 3:Pelajar dapat merumuskan semangat Jihad umat Islam pada zaman Kerajaan Abasiyah..

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Walaubagaimanapun topic belum selesai dibincangkan dan akan disambung pada sesi pengajaran dan pembelajaran yang seterusnya.

TINGKATAN: 4K6/4K7/4K8/4K9/4K10 TARIKH: 3/02/15 {Selasa}
MASA: 8.15 – 9.25 BAHAGIAN: Akidah
AKTIVITI:- Kuliah, Penerangan dan sumbang saran. TAJUK: Perkara-perkara yang membatalkan Iman
BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI ISLAM HADHARI: Bersyukur, serta beriman dan bertakwa kepada Allah
OBJEKTIF:

ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan pengertian Iman dan kepentingan dalam kehidupan muslim

Serta perkara-perkara yang membatalkan Iman.

ARAS 2:Pelajar dapat menerangkan maksud, jenis dan kesan syirik dan kufur serta menerangkan

Maksud dan cara menangani orang murtad dan munafik.

ARAS 3:Pelajar dapat menjelaskan maksud dan cara mengatasi khurafat dan sihir.

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan baik dan lancar  Walaubagaimanapun tajuk ini belum selesai dalam sesi Pengajaran dan Pembelajaran ini dan akan disambung pada waktu berikutnya.

TINGKATAN: 5S1/5S2/5S3/5K1/5K2 TARIKH: 3/02/15{Selasa}
MASA: 1205-1325 BAHAGIAN: Sirah dan Tamadun Islam
AKTIVITI:-  Perbincangan, Mengumpul maklumat, pembentangan serta Kuiz. TAJUK: Penyebaran Islam Pada Zaman Kerajaan Abasiyah
BBM: Buku Teks, Buku Rujukan serta lembaran soalan. NILAI ISLAM HADHARI: Mencontohi semangat jihad umat terdahulu serta beriman dan bertakwa kepada Allah
OBJEKTIF:

ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan latar belakang Kerajaan Abasiyah

ARAS 2:Pelajar dapat menyenaraikan faktor penyebaran Islam pada zaman Abasiyah serta menjelaskan kesan positif penyebaran Islam..

ARAS 3:Pelajar dapat merumuskan semangat Jihad umat Islam pada zaman Kerajaan Abasiyah..

REFLEKSI KENDIRI

Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Walaubagaimanapun topic belum selesai dibincangkan dan akan disambung pada sesi pengajaran dan pembelajaran yang seterusnya.

TINGKATAN:4MPV/4K3/4K4/4K5 TARIKH: 4/02/15{Rabu}
MASA: 0705– 0815 BAHAGIAN: Akidah
AKTIVITI:- Kuliah, Penerangan dan sumbang saran. TAJUK: Perkara-perkara yang membatalkan Iman
BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI ISLAM HADHARI: Beriman dan Bertawakal  kepada Allah
OBJEKTIF:

ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan pengertian Iman dan kepentingan dalam kehidupan muslim

Serta perkara-perkara yang membatalkan Iman.

ARAS 2:Pelajar dapat menerangkan maksud, jenis dan kesan syirik dan kufur serta menerangkan

Maksud dan cara menangani orang murtad dan munafik.

ARAS 3:Pelajar dapat menjelaskan maksud dan cara mengatasi khurafat dan sihir.

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar memahami tajuk yang telah dipelajari.

TINGKATAN: 4S1/4S2/4S3/4K1/4K2 TARIKH: 4/02/15 {Rabu}
MASA: 0815-0925 BAHAGIAN: Akidah
AKTIVITI:- Kuliah, Penerangan dan sumbang saran. TAJUK: Perkara-perkara yang membatalkan Iman
BBM: Buku Teks, buku rujukan dan Lembaran Soalan NILAI ISLAM HADHARI: Beriman dan bertawakal kepada Allah
OBJEKTIF:

ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan pengertian Iman dan kepentingan dalam kehidupan muslim

Serta perkara-perkara yang membatalkan Iman.

ARAS 2:Pelajar dapat menerangkan maksud, jenis dan kesan syirik dan kufur serta menerangkan

Maksud dan cara menangani orang murtad dan munafik.

ARAS 3:Pelajar dapat menjelaskan maksud dan cara mengatasi khurafat dan sihir.

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar Memahami tajuk yang telah dipelajari

TINGKATAN: 5K3/5MPV/5K4/5K5 TARIKH: 5/02/15 {Khamis}
MASA: 08.15-09.25 BAHAGIAN: Sirah dan Tamadun Islam
AKTIVITI:- Perbincangan, Mengumpul maklumat, pembentangan serta Kuiz. TAJUK: Penyebaran Islam Pada Zaman Kerajaan Abasiyah
BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI ISLAM HADHARI: Mencontohi semangat jihad umat terdahulu serta beriman dan bertakwa kepada Allah
OBJEKTIF:

ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan latar belakang Kerajaan Abasiyah

ARAS 2:Pelajar dapat menyenaraikan faktor penyebaran Islam pada zaman Abasiyah serta menjelaskan kesan positif penyebaran Islam..

ARAS 3:Pelajar dapat merumuskan semangat Jihad umat Islam pada zaman Kerajaan Abasiyah..

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar memahami tajuk yang telah dipelajari.

TINGKATAN: 5S1/5S2/5S3/5K1/5K2 TARIKH: 5/02/15 {Khamis}
MASA: 1055-1205 BAHAGIAN: Sirah dan Tamadun Islam
AKTIVITI:- Perbincangan, Mengumpul maklumat, pembentangan serta Kuiz. TAJUK: Penyebaran Islam Pada Zaman Kerajaan Abasiyah
BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI ISLAM HADHARI: Mencontohi semangat jihad umat terdahulu serta beriman dan bertakwa kepada Allah
OBJEKTIF:

ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan latar belakang Kerajaan Abasiyah

ARAS 2:Pelajar dapat menyenaraikan faktor penyebaran Islam pada zaman Abasiyah serta menjelaskan kesan positif penyebaran Islam..

ARAS 3:Pelajar dapat merumuskan semangat Jihad umat Islam pada zaman Kerajaan Abasiyah..

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar memahami tajuk yang telah dipelajari.

TINGKATAN: 4K6/4K7/4K8/4K9/4K10 TARIKH: 6/02/15 {Jumaat}
MASA: 07.05 – 08.15 BAHAGIAN: Akidah
AKTIVITI:- Kuliah, Penerangan dan sumbang saran. TAJUK: Perkara-perkara yang membatalkan Iman
BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI ISLAM HADHARI:Beriman dan bertawakal kepada Allah
OBJEKTIF:

ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan pengertian Iman dan kepentingan dalam kehidupan muslim

Serta perkara-perkara yang membatalkan Iman.

ARAS 2:Pelajar dapat menerangkan maksud, jenis dan kesan syirik dan kufur serta menerangkan

Maksud dan cara menangani orang murtad dan munafik.

ARAS 3:Pelajar dapat menjelaskan maksud dan cara mengatasi khurafat dan sihir.

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar memahami tajuk yang telah dipelajari.

TINGKATAN: 5K6/5K7/5K8/5K9/5K10 TARIKH: 6/02/15 {Jumaat}
MASA: 08.15-09.25 BAHAGIAN: Sirah dan Tamadun Islam
AKTIVITI:- Perbincangan, Mengumpul maklumat, pembentangan serta Kuiz. TAJUK: Penyebaran Islam Pada Zaman Kerajaan Abasiyah
BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI ISLAM HADHARI: Mencontohi semangat jihad umat terdahulu serta beriman dan bertakwa kepada Allah
OBJEKTIF:

ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan latar belakang Kerajaan Abasiyah

ARAS 2:Pelajar dapat menyenaraikan faktor penyebaran Islam pada zaman Abasiyah serta menjelaskan kesan positif penyebaran Islam..

ARAS 3:Pelajar dapat merumuskan semangat Jihad umat Islam pada zaman Kerajaan Abasiyah..

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar memahami tajuk yang telah dipelajari.

MINGGU 5/2015

Posted: January 30, 2015 in JANUARI 2015
Tags:

Minggu 5 (26 JANUARI  HINGGA 30 JANUARI 2015)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN ISLAM

 

TINGKATAN: 4MPV/5K3/5K4/5K5 TARIKH: 26/01/15 {Isnin}
MASA: 08.15 – 09.25 BAHAGIAN:Tilawah/Kefahaman Ayat Al-Quran.
AKTIVITI:- Tilawah Al-Quran, Tasmi’, Kuliah dan Penerangan TAJUK: Manusia Perlu Bersyukur (Ayat 6 Surah Al-An’am)
BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI ISLAM HADHARI: Bersyukur, serta beriman dan bertakwa kepada Allah
OBJEKTIF:

ARAS 1: Pelajar dapat membaca dan menjelaskan maksud ayat 6 Surah Al-An’am.

ARAS 2:Pelajar dapat menerangkan mengapa manusia wajib bersyukur dengan nikmat Allah serta menerangkan azab Allah kepada kaum nabi-nabi terdahulu yang tidak bersyukur.

ARAS 3:Pelajar dapat menjelaskan tanggungjawab manusia sebagai Khalifah.

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan baik dan lancar serta pelajar memahami tajuk yng dipelajari dengan baik.

TINGKATAN:5K6/5K7/5K8/5K9/5K10 TARIKH: 26/01/15 {Isnin}
MASA: 09.45– 10.55 BAHAGIAN: Ibadat
AKTIVITI:- Kuliah, dan Penerangan TAJUK: Perkahwinan dalam Islam

BBM: Buku Teks, Buku Rujukan serta lembaran soalan.

NILAI ISLAM HADHARI: Menjaga Hubungan sesama Insan serta beriman dan bertakwa kepada Allah
OBJEKTIF:

ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan konsep perkahwinan dalam Islam

ARAS 2:Pelajar dapat menerangkan pengertian , hukum, serta hikmah perkahwinan, .

ARAS 3:Pelajar dapat menjelaskan implikasi perkahwinan yang tidak mengikut undang-undang keluarga Islam serta langkah-langkah mengatasi masalah perkahwinan yang tidak mengikut undang-undang.

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan baik dan lancer. Pelajar telah memahami tajuk yang dipelajari

TINGKATAN: 4S1/4S2/4S3/5K1/4K2 TARIKH: 26/01/15{Isnin}
MASA: 12.05 – 13.25 BAHAGIAN: Tilawah/Kefahaman Ayat Al-Quran.
AKTIVITI:- Tilawah Al-Quran, Tasmi’, Kuliah dan Penerangan TAJUK: Manusia Perlu Bersyukur (Ayat 6 Surah Al-An’am)
BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI ISLAM HADHARI: Bersyukur, serta beriman dan bertakwa kepada Allah
OBJEKTIF:

ARAS 1: Pelajar dapat membaca dan menjelaskan maksud ayat 6 Surah Al-An’am.

ARAS 2:Pelajar dapat menerangkan mengapa manusia wajib bersyukur dengan nikmat Allah serta menerangkan azab Allah kepada kaum nabi-nabi terdahulu yang tidak bersyukur.

ARAS 3:Pelajar dapat menjelaskan tanggungjawab manusia sebagai Khalifah.

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan baik dan lancar serta pelajar memahami tajuk yng dipelajari dengan baik.

TINGKATAN: 5K3/5MPV/5K4/5K5 TARIKH: 27/01/15 {Selasa}
MASA: 07.05 – 8.15 BAHAGIAN: Ibadat
AKTIVITI:- Kuliah dan Penerangan TAJUK: Perkahwinan dalam Islam
BBM: Buku Teks, Buku Rujukan serta lembaran soalan. NILAI ISLAM HADHARI: Menjaga Hubungan sesama Insan serta beriman dan bertakwa kepada Allah
OBJEKTIF:

ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan konsep perkahwinan dalam Islam

ARAS 2:Pelajar dapat menerangkan pengertian , hukum, serta hikmah perkahwinan, .

ARAS 3:Pelajar dapat menjelaskan implikasi perkahwinan yang tidak mengikut undang-undang keluarga Islam serta langkah-langkah mengatasi masalah perkahwinan yang tidak mengikut undang-undang.

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan baik dan lancer. Pelajar telah memahami tajuk yang dipelajari

TINGKATAN: 4K6/4K7/4K8/4K9/4K10 TARIKH: 27/01/15 {Selasa}
MASA: 8.15 – 9.25 BAHAGIAN: Tilawah/Kefahaman Ayat Al-Quran.
AKTIVITI:- Tilawah Al-Quran, Tasmi’, Kuliah dan Penerangan TAJUK: Manusia Perlu Bersyukur (Ayat 6 Surah Al-An’am)
BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI ISLAM HADHARI: Bersyukur, serta beriman dan bertakwa kepada Allah
OBJEKTIF:

ARAS 1: Pelajar dapat membaca dan menjelaskan maksud ayat 6 Surah Al-An’am.

ARAS 2:Pelajar dapat menerangkan mengapa manusia wajib bersyukur dengan nikmat Allah serta menerangkan azab Allah kepada kaum nabi-nabi terdahulu yang tidak bersyukur.

ARAS 3:Pelajar dapat menjelaskan tanggungjawab manusia sebagai Khalifah.

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan baik dan lancar serta pelajar memahami tajuk yng dipelajari dengan baik.

TINGKATAN: 5S1/5S2/5S3/5K1/5K2 TARIKH: 27/01/15{Selasa}
MASA: 1205-1325 BAHAGIAN: Ibadat
AKTIVITI:-  Kuliah dan Penerangan TAJUK: Perkahwinan dalam Islam
BBM: Buku Teks, Buku Rujukan serta lembaran soalan. NILAI ISLAM HADHARI: Menjaga Hubungan sesama Insan serta beriman dan bertakwa kepada Allah
OBJEKTIF:

ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan konsep perkahwinan dalam Islam

ARAS 2:Pelajar dapat menerangkan pengertian , hukum, serta hikmah perkahwinan, .

ARAS 3:Pelajar dapat menjelaskan implikasi perkahwinan yang tidak mengikut undang-undang keluarga Islam serta langkah-langkah mengatasi masalah perkahwinan yang tidak mengikut undang-undang.

REFLEKSI KENDIRI

Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar memahami tajuk yang telah dipelajari.

TINGKATAN:4MPV/4K3/4K4/4K5 TARIKH: 28/01/15{Rabu}
MASA: 0705– 0815 BAHAGIAN: PAFA & Ayat Hafazan
AKTIVITI:- Kuliah dan sumbang saran/Tasmi’ Bacaan TAJUK: Mengucap Dua Kalimah Syahadah, Rukun Islam serta Ayat Hafazan Tingkatan 4
BBM: Buku PAFA dan lembaran ayat hafazan NILAI ISLAM HADHARI: Beriman dan Bertawakal  kepada Allah
OBJEKTIF:

ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan , memahami serta menjawab persoalan mengenai  kalimah syahadah , Rukun Islam serta menghafal ayat-ayat hafazan tingkatan 4.

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan baik dan lancer serta pelajar sudah mula mengahafal ayat  hafazan yang telah diberikan.

TINGKATAN: 4S1/4S2/4S3/4K1/4K2 TARIKH: 28/01/15 {Rabu}
MASA: 0815-0925 BAHAGIAN: PAFA & Ayat Hafazan
AKTIVITI:- Kuliah dan sumbang saran/Tasmi’ Bacaan TAJUK: Mengucap Dua Kalimah Syahadah, Rukun Islam serta Ayat Hafazan Tingkatan 4
BBM: Buku PAFA dan lembaran ayat hafazan NILAI ISLAM HADHARI: Beriman dan bertawakal kepada Allah
OBJEKTIF:

ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan , memahami serta menjawab persoalan mengenai  kalimah syahadah , Rukun Islam serta menghafal ayat-ayat hafazan tingkatan 4.

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan baik dan lancer serta pelajar sudah mula mengahafal ayat  hafazan yang telah diberikan.

TINGKATAN: 5K3/5MPV/5K4/5K5 TARIKH: 29/01/15 {Khamis}
MASA: 08.15-09.25 BAHAGIAN: PAFA & Ayat Hafazan
AKTIVITI:- Kuliah dan sumbang saran/Tasmi’ Bacaan TAJUK: Puasa  dan Adab terhadap Ibu bapa serta Ayat Hafazan Tingkatan 5
BBM: Buku PAFA dan Lembaran ayat hafazan NILAI ISLAM HADHARI: Beriman dan Bertawakal kepada Allah
OBJEKTIF:

ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan , memahami serta menjawab persoalan mengenai puasa, Adab terhadap Ibu Bapa  serta menghafal ayat-ayat hafazan tingkatan 5.

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan baik dan lancer serta pelajar sudah mula mengahafal ayat  hafazan yang telah diberikan.

TINGKATAN: 5S1/5S2/5S3/5K1/5K2 TARIKH: 29/01/15 {Khamis}
MASA: 1055-1205 BAHAGIAN: PAFA dan Ayat Hafazan
AKTIVITI:- Kuliah dan sumbang saran/Tasmi’ TAJUK: Puasa  dan Adab terhadap Ibu bapa serta Ayat Hafazan Tingkatan 5
BBM: Buku Teks dan Lembaran Ayat Hafazan NILAI ISLAM HADHARI:Beriman  dan bertawakal kepada Allah
OBJEKTIF:

ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan , memahami serta menjawab persoalan mengenai puasa , Adab terhadap Ibu bapa serta menghafal ayat-ayat hafazan tingkatan 5.

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan baik dan lancer serta pelajar sudah mula mengahafal ayat  hafazan yang telah diberikan.

TINGKATAN: 4K6/4K7/4K8/4K9/4K10 TARIKH: 30/01/15 {Jumaat}
MASA: 07.05 – 08.15 BAHAGIAN: PAFA /Ayat Hafazan
AKTIVITI:- Kuliah dan sumbang saran/ Tasmi’Bacaan TAJUK: Mengucap Dua Kalimah Syahadah, Rukun Islam serta Ayat Hafazan Tingkatan 4
BBM: Buku PAFA Lembaran Ayat Hafazan NILAI ISLAM HADHARI:Penguasaan Ilmu Pengetahuan serta beriman kepada Allah
OBJEKTIF:

ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan , memahami serta menjawab persoalan mengenai  kalimah syahadah , Rukun Islam serta menghafal ayat-ayat hafazan tingkatan 4.

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan baik dan lancer serta pelajar sudah mula mengahafal ayat  hafazan yang telah diberikan.

TINGKATAN: 5K6/5K7/5K8/5K9/5K10 TARIKH: 30/01/15 {Jumaat}
MASA: 08.15-09.25 BAHAGIAN: PAFA dan Ayat Hafazan
AKTIVITI:- Kuliah dan sumbang saran/Tasmi’ Bacaan TAJUK: Puasa dan Adab terhadap Ibu bapa serta Ayat Hafazan Tingkatan 5
BBM: Buku PAFA dan Lembaran ayat hafazan NILAI ISLAM HADHARI: Beriman dan bertawakal  kepada Allah
OBJEKTIF:

ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan , memahami serta menjawab persoalan mengenai puasa , Adab terhadap Ibu bapa serta menghafal ayat-ayat hafazan tingkatan 5.

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan baik dan lancer serta pelajar sudah mula mengahafal ayat  hafazan yang telah diberikan.

MINGGU 4/2015

Posted: January 24, 2015 in JANUARI 2015
Tags:

Minggu 4 (19 JANUARI  HINGGA 23 JANUARI 2015)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN ISLAM

 

TINGKATAN: 4MPV/5K3/5K4/5K5 TARIKH: 19/01/15 {Isnin}
MASA: 08.15 – 09.25 BAHAGIAN:Mukaddimah/Pengenalan
AKTIVITI:- Suaikenal dan Penerangan TAJUK: Pengenalan Tajuk Tingkatan 4
BBM: Buku Teks dan Senarai Kandungan Tajuk NILAI ISLAM HADHARI: Menjaga Hubungan sesama Insan serta beriman dan bertakwa kepada Allah
ARAS 1: Pelajar dapat mengenali tajuk yang akan dipelajari

ARAS 2:Pelajar dapat bersedia awal bagi tajuk yang akan diajar

ARAS 3:Pelajar boleh menulis nota bagi tajuk yang berkaitan

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan baik dan lancar serta pelajar bersemangat untuk memulakan sesi pembelajaran pada tahun ini.

TINGKATAN:5K6/5K7/5K8/5K9/5K10 TARIKH: 19/01/15 {Isnin}
MASA: 09.45– 10.55 BAHAGIAN: Tilawah Al-Quran(Kefahaman Ayat Al-Quran)
AKTIVITI:- Kuliah, dan Penerangan TAJUK: Layanan Baik Terhadap Orang Bukan Islam (Surah At-Taubah Ayat 6)

BBM: Buku Teks dan Buku Rujukan

NILAI ISLAM HADHARI: Menjaga Hubungan sesama Insan serta beriman dan bertakwa kepada Allah
ARAS 1:Pelajar dapat menyatakan maksud dan intisari ayat 6 surah At-Taubah

ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan kepentingan memberi layanan baik kpd orang bukan Islam

ARAS 3: Pelajar dapat  menghuraikan kesan peperangan dan kedamaian serta menyenaraikan pengajaran ayat 6 surah At-Taubah.

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan baik dan pelajar telah memahami tajuk yang dipelajari

TINGKATAN: 4S1/4S2/4S3/5K1/4K2 TARIKH: 19/01/15{Isnin}
MASA: 12.05 – 13.25 BAHAGIAN: Mukaddimah / Pengenalan
AKTIVITI:- Suaikenal dan Penerangan TAJUK: Pengenalan Tajuk Tingkatan 4
BBM: Buku Teks dan Senarai Kandungan Tajuk NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan Tajuk Menjaga Hubungan sesama Insan serta beriman dan bertakwa kepada Allah

ARAS 1: Pelajar dapat mengenali tajuk yang akan dipelajari

ARAS 2:Pelajar dapat bersedia awal bagi tajuk yang akan diajar

ARAS 3:Pelajar boleh menulis nota bagi tajuk yang berkaitan

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan baik dan lancer serta pelajar bersemangat untuk memulakan sesi pembelajaran pada tahun ini.

TINGKATAN: 5K3/5MPV/5K4/5K5 TARIKH: 20/01/15 {Selasa}
MASA: 07.05 – 8.15 BAHAGIAN: Tilawah Al-Quran/Kefahaman Ayat Al-Quran
AKTIVITI:- Tilawah Al-Quran, Kuliah dan Penerangan TAJUK: Layanan Baik Terhadap Orang Bukan Islam (Surah At-Taubah Ayat 6)
BBM: Buku Teks dan senarai kandungan tajuk NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan Tajuk
ARAS 1:Pelajar dapat menyatakan maksud dan intisari ayat 6 surah At-Taubah

ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan kepentingan memberi layanan baik kpd orang bukan Islam

ARAS 3: Pelajar dapat  menghuraikan kesan peperangan dan kedamaian serta menyenaraikan pengajaran ayat 6 surah At-Taubah.

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan baik dan lancer. Pelajar memahami tajuk yng telah dipelajari.

TINGKATAN: 4K6/4K7/4K8/4K9/4K10 TARIKH: 20/01/15 {Selasa}
MASA: 8.15 – 9.25 BAHAGIAN: Mukaddimah/Pengenalan
AKTIVITI:- Suai kenal dan Penerangan TAJUK: Pengenalan Tajuk Tingkatan 4
BBM: Buku Teks dan senarai tajuk NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan Tajuk
ARAS 1: Pelajar dapat mengenali tajuk-tajuk tingkatan 4 yang akan dipelajari
REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan baik dan lancer serta pelajar bersemangat untuk memulakan sesi pembelajaran pada tahun ini.

TINGKATAN: 5S1/5S2/5S3/5K1/5K2 TARIKH: 20/01/15{Selasa}
MASA: 1205-1325 BAHAGIAN: Tilawah/Kefahaman Ayat Al-Quran
AKTIVITI:-  Tilawah Al-Quran, Kuliah dan Penerangan TAJUK: Layanan Baik Terhadap Orang Bukan Islam (Surah At-Taubah Ayat 6)
BBM: Buku Teks dan Senarai Tajuk NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan Tajuk dan ilmu pengetahuan
ARAS 1:Pelajar dapat menyatakan maksud dan intisari ayat 6 surah At-Taubah

ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan kepentingan memberi layanan baik kpd orang bukan Islam

ARAS 3: Pelajar dapat  menghuraikan kesan peperangan dan kedamaian serta menyenaraikan pengajaran ayat 6 surah At-Taubah.

REFLEKSI KENDIRI

Kelas berjalan dengan baik dan lancer. Pelajar memahami tajuk yang telah dipelajari.

TINGKATAN:4MPV/4K3/4K4/4K5 TARIKH: 21/01/15{Rabu}
MASA: 0705– 0815 BAHAGIAN: PAFA & Ayat Hafazan
AKTIVITI:- Kuliah dan sumbang saran/Tasmi’ Bacaan TAJUK: Mengucap Dua Kalimah Syahadah/ Ayat Hafazan Tingkatan 4
BBM: Buku PAFA dan lembaran ayat hafazan NILAI ISLAM HADHARI: Beriman dan Bertawakal  kepada Allah

ARAS 1: Pelajar dapat menyebut, mengingati  kalimah syahadah beserta maksudnya dengan baik serta mengetahui ayat-ayat hafazan tingkatan 4.

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan baik dan lancer serta pelajar sudah mula mengahafal ayat  hafazan yang telah diberikan.

TINGKATAN: 4S1/4S2/4S3/4K1/4K2 TARIKH: 21/01/15 {Rabu}
MASA: 0815-0925 BAHAGIAN: PAFA & Ayat Hafazan
AKTIVITI:- Kuliah dan sumbang saran/Tasmi’ Bacaan TAJUK:Mengucap Dua Kalimah Syahadah/Ayat Hafazan Tingkatan 4
BBM: Buku PAFA dan lembaran ayat hafazan NILAI ISLAM HADHARI: Beriman dan bertawakal kepada Allah

ARAS 1: Pelajar dapat menyebut, mengingati  kalimah syahadah beserta maksudnya dengan baik serta mengetahui ayat-ayat hafazan tingkatan 4.

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan baik dan lancer serta pelajar sudah mula mengahafal ayat  hafazan yang telah diberikan.

TINGKATAN: 5K3/5MPV/5K4/5K5 TARIKH: 22/01/15 {Khamis}
MASA: 08.15-09.25 BAHAGIAN: Akidah
AKTIVITI:- Kuliah dan sumbang saran TAJUK: Iman Mutiara Hidup
BBM: Buku Teks Dan Buku Rujukan NILAI ISLAM HADHARI: Beriman dan Bertawakal kepada Allah
ARAS 1: Pelajar dapat menjelaskan pengertian Iman

ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan Iman yang boleh bertambah dan berkurang serta menghuraikan ciri-ciri orang yang mempunyai Iman yang kuat.

ARAS 3: Pelajar dapat merumuskan ciri-ciri orang yang mendapat kemanisan Iman

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar memahami tajuk yang dipelajari dengan baik

TINGKATAN: 5S1/5S2/5S3/5K1/5K2 TARIKH: 22/01/15 {Khamis}
MASA: 1055-1205 BAHAGIAN: Akidah
AKTIVITI:- Kuliah dan Sumbang saran TAJUK: Iman Mutiara Hidup
BBM: Buku Teks Dan Buku Rujukan NILAI ISLAM HADHARI:Beriman  dan bertawakal kepada Allah

ARAS 1: Pelajar dapat menjelaskan pengertian Iman

ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan Iman yang boleh bertambah dan berkurang serta menghuraikan ciri-ciri orang yang mempunyai Iman yang kuat.

ARAS 3: Pelajar dapat merumuskan ciri-ciri orang yang mendapat kemanisan Iman

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar memahami tajuk yang dipelajari dengan baik

TINGKATAN: 4K6/4K7/4K8/4K9/4K10 TARIKH: 23/01/15 {Jumaat}
MASA: 07.05 – 08.15 BAHAGIAN: PAFA /Ayat Hafazan
AKTIVITI:- Kuliah dan sumbang saran/ Tasmi’ TAJUK: Mengucap Dua Kalimah Syahadah dan Ayat Hafazan Tingkatan 4
BBM: Buku PAFA Lembaran Ayat Hafazan NILAI ISLAM HADHARI:Penguasaan Ilmu Pengetahuan serta beriman kepada Allah

ARAS 1: Pelajar dapat menyebut, mengingati  kalimah syahadah beserta maksudnya dengan baik serta mengetahui ayat-ayat hafazan tingkatan 4.

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan baik dan lancer serta pelajar sudah mula mengahafal ayat  hafazan yang telah diberikan.

TINGKATAN: 5K6/5K7/5K8/5K9/5K10 TARIKH: 23/01/15 {Jumaat}
MASA: 08.15-09.25 BAHAGIAN: Akidah
AKTIVITI:- Kuliah dan sumbang saran TAJUK: Iman Mutiara Hidup
BBM: Buku Teks dan Buku Rujukan NILAI ISLAM HADHARI: Beriman dan bertawakal  kepada Allah

ARAS 1: Pelajar dapat menjelaskan pengertian Iman

ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan Iman yang boleh bertambah dan berkurang serta menghuraikan ciri-ciri orang yang mempunyai Iman yang kuat.

ARAS 3: Pelajar dapat merumuskan ciri-ciri orang yang mendapat kemanisan Iman

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar memahami tajuk yang dipelajari dengan baik