MINGGU 21/2015

Posted: May 22, 2015 in MEI 2015
Tags:

Minggu 21  (18 MEI HINGGA 22 MEI 2015)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN ISLAM

 

TINGKATAN: 4MPV/5K3/5K4/5K5 TARIKH: 18/05/15 {Isnin}
MASA: 08.15 – 09.25 BAHAGIAN:
AKTIVITI:- Peperiksaan TAJUK:
BBM: NILAI ISLAM HADHARI: Berusaha, Beriman dan Bertawakal kepada Allah

PEPERIKSAAN PENGGAL PERTAMA

TINGKATAN 4

2015

REFLEKSI KENDIRI:

Peperiksaan berjalan dengan baik dan lancar

TINGKATAN:5K6/5K7/5K8/5K9/5K10 TARIKH: 18/05/15 {Isnin}
MASA: 09.45– 10.55 BAHAGIAN:
AKTIVITI:- Peperiksaan TAJUK:-
BBM: NILAI ISLAM HADHARI: Berusaha, Beriman dan Bertawakal kepada Allah

PEPERIKSAAN PENGGAL PERTAMA

TINGKATAN 5

2015

REFLEKSI KENDIRI:

Peperiksaan berjalan dengan baik dan lancar

TINGKATAN: 4S1/4S2/4S3/5K1/4K2 TARIKH: 18/05/15{Isnin}
MASA: 12.05 – 13.25 BAHAGIAN:
AKTIVITI:- Peperiksaan TAJUK:
BBM: NILAI ISLAM HADHARI: Berusaha, Beriman dan Bertawakal kepada Allah

PEPERIKSAAN PENGGAL PERTAMA

TINGKATAN 4

2015

REFLEKSI KENDIRI:

Peperiksaan berjalan dengan baik dan lancar

TINGKATAN: 5K3/5MPV/5K4/5K5 TARIKH: 19/05/15 {Selasa}
MASA: 07.05 – 8.15 BAHAGIAN:
AKTIVITI:-  Peperiksaan TAJUK:
BBM: NILAI ISLAM HADHARI: Berusaha, Beriman dan Bertawakal kepada Allah

PEPERIKSAAN PENGGAL PERTAMA

TINGKATAN 5

2015

REFLEKSI KENDIRI:

Peperiksaan berjalan dengan baik dan lancar

TINGKATAN: 4K6/4K7/4K8/4K9/4K10 TARIKH: 19/05/15 {Selasa}
MASA: 8.15 – 9.25 BAHAGIAN:
AKTIVITI:- Peperiksaan TAJUK:
BBM: NILAI ISLAM HADHARI:  Berusaha, Beriman dan Bertawakal kepada Allah

PEPERIKSAAN PENGGAL PERTAMA

TINGKATAN 4

2015

REFLEKSI KENDIRI:

Peperiksaan berjalan dengan baik dan lancar

TINGKATAN: 5S1/5S2/5S3/5K1/5K2 TARIKH: 19/05/15{Selasa}
MASA: 1205-1325 BAHAGIAN:
AKTIVITI:- Peperiksaan TAJUK:
BBM: NILAI ISLAM HADHARI: Berusaha, Beriman dan Bertawakal kepada Allah

PEPERIKSAAN PENGGAL PERTAMA

TINGKATAN 5

2015

REFLEKSI KENDIRI

Peperiksaan berjalan dengan baik dan lancar

TINGKATAN:4MPV/4K3/4K4/4K5 TARIKH: 20/05/15{Rabu}
MASA: 0705– 0815 BAHAGIAN:
AKTIVITI:- Peperiksaan TAJUK:
BBM: NILAI ISLAM HADHARI: Berusaha, Beriman dan Bertawakal kepada Allah

PEPERIKSAAN PENGGAL PERTAMA

TINGKATAN 4

2015

REFLEKSI KENDIRI:

Peperiksaan berjalan dengan baik dan lancar

TINGKATAN: 4S1/4S2/4S3/4K1/4K2 TARIKH: 20/05/15 {Rabu}
MASA: 0815-0925 BAHAGIAN:
AKTIVITI: Peperiksaan TAJUK:
BBM: NILAI ISLAM HADHARI: Berusaha, Beriman dan Bertawakal kepada Allah

PEPERIKSAAN PENGGAL PERTAMA

TINGKATAN 4

2015

REFLEKSI KENDIRI:

Peperiksaan berjalan dengan baik dan lancar

TINGKATAN: 5K3/5MPV/5K4/5K5 TARIKH: 21/05/15 {Khamis}
MASA: 07.05-08.15 BAHAGIAN:
AKTIVITI:-  Peperiksaan TAJUK:
BBM: NILAI ISLAM HADHARI: Berusaha, Beriman dan Bertawakal kepada Allah

PEPERIKSAAN PENGGAL PERTAMA

TINGKATAN 5

2015

REFLEKSI KENDIRI:

Peperiksaan berjalan dengan baik dan lancar

TINGKATAN: 5S1/5S2/5S3/5K1/5K2 TARIKH: 21/05/15 {Khamis}
MASA: 1055-1205 BAHAGIAN:
AKTIVITI:- Peperiksaan TAJUK:
BBM: NILAI ISLAM HADHARI: Berusaha, Beriman dan Bertawakal kepada Allah

PEPERIKSAAN PENGGAL PERTAMA

TINGKATAN 5

2015

REFLEKSI KENDIRI:

Peperiksaan berjalan dengan baik dan lancar

TINGKATAN: 4K6/4K7/4K8/4K9/4K10 TARIKH: 22/05/15 {Jumaat}
MASA: 07.05 – 08.15 BAHAGIAN:
AKTIVITI:-Peperiksaan. TAJUK:
BBM: NILAI ISLAM HADHARI: Berusaha, Beriman dan Bertawakal kepada Allah

PEPERIKSAAN PENGGAL PERTAMA

TINGKATAN 4

2015

REFLEKSI KENDIRI:

Peperiksaan berjalan dengan baik dan lancar

TINGKATAN: 5K6/5K7/5K8/5K9/5K10 TARIKH: 22/05/15 {Jumaat}
MASA: 08.15-09.25 BAHAGIAN:
AKTIVITI:-  Peperiksaan TAJUK :
BBM: NILAI ISLAM HADHARI: Berusaha, Beriman dan Bertawakal kepada Allah

PEPERIKSAAN PENGGAL PERTAMA

TINGKATAN 5

2015

REFLEKSI KENDIRI:

Peperiksaan berjalan dengan baik dan lancar

Advertisements

MINGGU 20/2015

Posted: May 15, 2015 in MEI 2015
Tags:

Minggu 20  (11 MEI HINGGA 15 MEI 2015)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN ISLAM

 

TINGKATAN: 4MPV/5K3/5K4/5K5 TARIKH: 11/05/15 {Isnin}
MASA: 08.15 – 09.25 BAHAGIAN: Akidah
AKTIVITI:- Kuliah dan sumbang saran TAJUK: Dosa-dosa Besar Membawa Kemurkaan Allah
BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI ISLAM HADHARI: Beriman dan Bertawakal kepada Allah

OBJEKTIF:

Aras 1 : Pelajar dapat menjelaskan hukum, maksud, dan dalil naqli berkaitan perbuatan minum

arak dan menagih dadah, zina dan menuduh zina, Liwat, Musahaqah dan membunuh

diri.

Aras 2 : Pelajar dapat menerangkan kesan perbuatan minum arak dan menagih dadah, zina dan

menuduh zina, Liwat, Musahaqah, dan membunuh diri kepada Individu dan masyarakat.

Aras 3 : Pelajar dapat menerangkan hikmah hukuman perbuatan minum arak dan menagih dadah,

zina dan menuduh zina, Liwat, musahaqah dan membunuh diri.

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas  berjalan dengan baik dan lancar .  Pelajar memahami tajuk yang telah dipelajari.

TINGKATAN:5K6/5K7/5K8/5K9/5K10 TARIKH: 11/05/15 {Isnin}
MASA: 09.45– 10.55 BAHAGIAN: Ibadat
AKTIVITI:- Kuliah dan sumbang saran TAJUK:- Kaifiat Perkahwinan Dalam Islam

(Rukun Nikah, Mahar dan

Walimatulurus)

Tanggungjawab Suami Isteri

Masalah dalam rumahtangga dan

Penyelesaiannya.

BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI ISLAM HADHARI: Menjaga hubungan sesame Insan, Beriman dan Bertawakal kepada Allah
OBJEKTIF:

Aras 1 : Pelajar dapat menyatakan rukun nikah, pengertian dan syaratnya, serta tanggungjawab

suami,isteri dan bersama.

Pelajar dapat menyatakan pengertian, rukun dan syarat Talak, Rujuk, Iddah, Fasakh dan

Khuluk.

Aras 2 : Pelajar dapat menjelaskan kesan pengabaian tanggungjawab terhadap keluarga serta

Kesan kerukunan rumahtangga terhadap pembangunan Ummah.

Pelajar dapat menjelaskan hikmah Talak, rujuk, Iddah Fasakh dan Khuluk.

Aras 3 : Pelajar dapat menghuraikan persiapan kea rah pembangunan keluarga bahagia.

Pelajar dapat menghuraikan Jenis dan tempoh Iddah, perkara yang dilarang semasa

Iddah serta sebab diharuskan fasakh , prosesnya serta kesan-kesannya.

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas  berjalan dengan baik dan lancar .  Pelajar memahami tajuk yang telah dipelajari.

TINGKATAN: 4S1/4S2/4S3/5K1/4K2 TARIKH: 11/05/15{Isnin}
MASA: 12.05 – 13.25 BAHAGIAN: Hadis
AKTIVITI:- Kuliah dan Sumbang saran TAJUK: Perpaduan Teras Kemajuan
BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI ISLAM HADHARI: Menjaga hubungan sesama umat Islam serta Beriman dan Bertawakal kepada Allah

OBJEKTIF:

Aras 1 : Pelajar dapat membaca dan memahami maksud Hadis.

Aras 2 : Pelajar dapat menjelaskan sifat-sifat umat Islam yang menghalang kemajuan serta

menerangkan sebab umat Islam haram bersifat hasad, menipu dan berdusta, membenci

dan memulau antara umat Islam .

Aras 3 : Pelajar dapat menerangkan mengapa umat Islam wajib menjauhi sifat hasad, menipu,

dan berdusta, membenci dan memulau antara umat Islam serta menjelaskan cara

memupuk perpaduan sesame umat Islam.

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas  berjalan dengan baik dan lancar .  Pelajar memahami tajuk yang telah dipelajari.

TINGKATAN: 5K3/5MPV/5K4/5K5 TARIKH: 12/05/15 {Selasa}
MASA: 07.05 – 8.15 BAHAGIAN: Ibadat
AKTIVITI:- Kuliah dan Sumbang saran TAJUK: Kaifiat Perkahwinan Dalam Islam

(Rukun Nikah, Mahar dan

Walimatulurus)

Tanggungjawab Suami Isteri

Masalah dalam rumahtangga dan

Penyelesaiannya.

BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI ISLAM HADHARI: Menjaga hubungan  sesame Insan, Beriman dan Bertawakal kepada Allah

OBJEKTIF:

Aras 1 : Pelajar dapat menyatakan rukun nikah, pengertian dan syaratnya, serta tanggungjawab

suami,isteri dan bersama.

Pelajar dapat menyatakan pengertian, rukun dan syarat Talak, Rujuk, Iddah, Fasakh dan

Khuluk.

Aras 2 : Pelajar dapat menjelaskan kesan pengabaian tanggungjawab terhadap keluarga serta

Kesan kerukunan rumahtangga terhadap pembangunan Ummah.

Pelajar dapat menjelaskan hikmah Talak, rujuk, Iddah Fasakh dan Khuluk.

Aras 3 : Pelajar dapat menghuraikan persiapan kea rah pembangunan keluarga bahagia.

Pelajar dapat menghuraikan Jenis dan tempoh Iddah, perkara yang dilarang semasa

Iddah serta sebab diharuskan fasakh , prosesnya serta kesan-kesannya.

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas  berjalan dengan baik dan lancar .  Pelajar memahami tajuk yang telah dipelajari.

TINGKATAN: 4K6/4K7/4K8/4K9/4K10 TARIKH: 12/05/15 {Selasa}
MASA: 8.15 – 9.25 BAHAGIAN: Ibadat
AKTIVITI:- Kuliah dan Sumbang saran TAJUK: Sembelihan
BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI ISLAM HADHARI:  Menghormati makhluk ciptaan Allah, Beriman dan Bertawakal kepada Allah
OBJEKTIF:

Aras 1 : Pelajar dapat menyatakan pengertian, hukum dan dalil sembelihan.

Aras 2 : Pelajar dapat menerangkan rukun dan syarat sah sembelihan serta mengkategorikan

perkara-perkara sunat dan makruh semasa sembelihan .

Aras 3 : Pelajar dapat menjelaskan hikmah menyembelih binatang.

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas  berjalan dengan baik dan lancar .  Tajuk belum selesai di dipelajari dan akan disambung pada sesi pengajaran seterusnya.

TINGKATAN: 5S1/5S2/5S3/5K1/5K2 TARIKH: 12/05/15{Selasa}
MASA: 1205-1325 BAHAGIAN: Ibadat
AKTIVITI:- Kuliah dan Sumbang saran TAJUK: Kaifiat Perkahwinan Dalam Islam

(Rukun Nikah, Mahar dan

Walimatulurus)

Tanggungjawab Suami Isteri

Masalah dalam rumahtangga dan

Penyelesaiannya.

BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI ISLAM HADHARI: Menjaga hubungan sesame Insan, Beriman dan Bertawakal kepada Allah

OBJEKTIF:

Aras 1 : Pelajar dapat menyatakan rukun nikah, pengertian dan syaratnya, serta tanggungjawab

suami,isteri dan bersama.

Pelajar dapat menyatakan pengertian, rukun dan syarat Talak, Rujuk, Iddah, Fasakh dan

Khuluk.

Aras 2 : Pelajar dapat menjelaskan kesan pengabaian tanggungjawab terhadap keluarga serta

Kesan kerukunan rumahtangga terhadap pembangunan Ummah.

Pelajar dapat menjelaskan hikmah Talak, rujuk, Iddah Fasakh dan Khuluk.

Aras 3 : Pelajar dapat menghuraikan persiapan kea rah pembangunan keluarga bahagia.

Pelajar dapat menghuraikan Jenis dan tempoh Iddah, perkara yang dilarang semasa

Iddah serta sebab diharuskan fasakh , prosesnya serta kesan-kesannya.

REFLEKSI KENDIRI

Kelas  berjalan dengan baik dan lancar .  Pelajar memahami tajuk yang telah dipelajari.

TINGKATAN:4MPV/4K3/4K4/4K5 TARIKH: 13/05/15{Rabu}
MASA: 0705– 0815 BAHAGIAN: Sirah dan Tamadun Islam
AKTIVITI:- Perbincangan,  Sumbang saran dan pembentangan. TAJUK: Kerajaan Bani Umaiyah
BBM: Buku Teks dan Buku Rujukan NILAI ISLAM HADHARI: Mencontohi tokoh terdahulu serta Beriman dan Bertawakal kepada Allah
OBJEKTIF:

Aras 1 : Pelajar dapat menerangkan penubuhan kerajaan Bani Umaiyah serta kemajuan

ketenteraan, pendidikan, dan ekonomi Kerajaan Bani Umaiyah.

Aras 2 :  Pelajar dapat menjelaskan ciri-ciri keagungan pemerintah Umar Bin Abdul Aziz serta

faktor perluasan daerah pada zaman kerajaan Bani Umaiyah.

Aras 3 : Pelajar dapat menjelaskan sumbangan kerajaan Bani Umaiyah kepada Tamadun Islam ,

sebab-sebab kejatuhan Kerajaan Bani Umaiyah serta iktibar daripada Sejarah Kerajaan

Bani Umaiyah..

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas  berjalan dengan baik dan lancar  serta pelajar memahami tajuk yang telah dipelajari.

TINGKATAN: 4S1/4S2/4S3/4K1/4K2 TARIKH: 13/05/15 {Rabu}
MASA: 0815-0925 BAHAGIAN: Sirah dan Tamadun Islam
AKTIVITI: Perbincangan,  Sumbang saran dan pembentangan. TAJUK: Kerajaan Bani Umaiyah
BBM: Buku Teks dan Buku Rujukan NILAI ISLAM HADHARI: Mencontohi tokoh terdahulu serta Beriman dan Bertawakal kepada Allah
OBJEKTIF:

Aras 1 : Pelajar dapat menerangkan penubuhan kerajaan Bani Umaiyah serta kemajuan

ketenteraan, pendidikan, dan ekonomi Kerajaan Bani Umaiyah.

Aras 2 :  Pelajar dapat menjelaskan ciri-ciri keagungan pemerintah Umar Bin Abdul Aziz serta

faktor perluasan daerah pada zaman kerajaan Bani Umaiyah.

Aras 3 : Pelajar dapat menjelaskan sumbangan kerajaan Bani Umaiyah kepada Tamadun Islam ,

sebab-sebab kejatuhan Kerajaan Bani Umaiyah serta iktibar daripada Sejarah Kerajaan

Bani Umaiyah..

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas  berjalan dengan baik dan lancar  serta pelajar memahami tajuk yang telah dipelajari.

TINGKATAN: 5K3/5MPV/5K4/5K5 TARIKH: 14/05/15 {Khamis}
MASA: 07.05-08.15 BAHAGIAN:  Sirah dan Tamadun Islam
AKTIVITI:-  Perbincangan, sumbang saran dan pembentangan TAJUK: 1) Ibnu Sina Bapa Perubatan Dunia

2) Ibnu Khaldun Tokoh Sejarawan

Ulung.

3) Sayyid Jamaluddin Al-Afghani

Pejuang Islam yang gigih

BBM: Buku Teks, Buku Rujukan. NILAI ISLAM HADHARI: Mencontohi Tokoh-tokoh terdahulu serta, Beriman dan Bertawakal kepada Allah
OBJEKTIF:

Aras 1 : Pelajar dapat menyatakan biodata, keperibadian, pendidikan dan karya tokoh

Aras 2  : Pelajar dapat menghuraikan kesan dan sumbangan tokoh.

Aras 3 :  Pelajar dapat menganalisis sumbangan tokoh dalam ilmu dan pemikiran sertaserta idea

Islah Sayyid Jamaluddin Al-Afghani.

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas  berjalan dengan baik dan lancar .  Pelajar memahami tajuk yang telah dipelajari.

TINGKATAN: 5S1/5S2/5S3/5K1/5K2 TARIKH: 14/05/15 {Khamis}
MASA: 1055-1205 BAHAGIAN: Sirah dan Tamadun Islam
AKTIVITI:- Perbincangan , Sumbang saran dan Pembentangan. TAJUK: 1) Ibnu Sina Bapa Perubatan Dunia

2) Ibnu Khaldun Tokoh Sejarawan

Ulung.

3) Sayyid Jamaluddin Al-Afghani

Pejuang Islam yang gigih

BBM: Buku Teks, Buku Rujukan, Lembaran Soalan NILAI ISLAM HADHARI: Mencontohi Tokoh-tokoh terdahulu serta, Beriman dan Bertawakal kepada Allah
OBJEKTIF:

Aras 1 : Pelajar dapat menyatakan biodata, keperibadian, pendidikan dan karya tokoh

Aras 2  : Pelajar dapat menghuraikan kesan dan sumbangan tokoh.

Aras 3 :  Pelajar dapat menganalisis sumbangan tokoh dalam ilmu dan pemikiran sertaserta idea

Islah Sayyid Jamaluddin Al-Afghani.

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas  berjalan dengan baik dan lancar  serta pelajar memahami tajuk yang telah dipelajari.

TINGKATAN: 4K6/4K7/4K8/4K9/4K10 TARIKH: 15/05/15 {Jumaat}
MASA: 07.05 – 08.15 BAHAGIAN: Sirah dan Tamadun Islam
AKTIVITI:- Perbincangan,  Sumbang saran dan pembentangan. TAJUK: Kerajaan Bani Umaiyah
BBM: Buku Teks dan Buku Rujukan NILAI ISLAM HADHARI: Menghormati makhluk ciptaan Allah, Beriman dan Bertawakal kepada Allah

OBJEKTIF:

Aras 1 : Pelajar dapat menerangkan penubuhan kerajaan Bani Umaiyah serta kemajuan

ketenteraan, pendidikan, dan ekonomi Kerajaan Bani Umaiyah.

Aras 2 :  Pelajar dapat menjelaskan ciri-ciri keagungan pemerintah Umar Bin Abdul Aziz serta

faktor perluasan daerah pada zaman kerajaan Bani Umaiyah.

Aras 3 : Pelajar dapat menjelaskan sumbangan kerajaan Bani Umaiyah kepada Tamadun Islam ,

sebab-sebab kejatuhan Kerajaan Bani Umaiyah serta iktibar daripada Sejarah Kerajaan

Bani Umaiyah..

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas  berjalan dengan baik dan lancar  serta pelajar memahami tajuk yang telah dipelajari.

TINGKATAN: 5K6/5K7/5K8/5K9/5K10 TARIKH: 15/05/15 {Jumaat}
MASA: 08.15-09.25 BAHAGIAN:
AKTIVITI:-  Peperiksaan TAJUK :
BBM: NILAI ISLAM HADHARI: Berusaha, Beriman dan Bertawakal kepada Allah

PEPERIKSAAN PENGGAL PERTAMA

TINGKATAN 5

2015

REFLEKSI KENDIRI:

Peperiksaan berjalan dengan baik dan lancar

MINGGU 19/2015

Posted: May 14, 2015 in MEI 2015
Tags:

Minggu 19  (4 MEI HINGGA 8 MEI 2015)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN ISLAM

 

CUTI UMUM

HARI WESAK

 

                                                       TARIKH     : 4 MEI 2015

                                                        HARI          : ISNIN

 

 

 

TINGKATAN: 5K3/5MPV/5K4/5K5 TARIKH: 5/05/15 {Selasa}
MASA: 07.05 – 8.15 BAHAGIAN: Adab dan Akhlak Islamiah
AKTIVITI:- Kuliah dan Sumbang saran TAJUK: Adab Berjihad
BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI ISLAM HADHARI: Beriman dan Bertawakal kepada Allah

OBJEKTIF:

Aras 1 : Pelajar dapat menyatakan pengertian Jihad serta kelebihan orang yang berjihad dijalan

Allah.

Aras 2 : Pelajar dapat menjelaskan peringkat-peringkat jihad serta adab-adab Jihad.

Aras 3 : Pelajar dapat menghuraikan cara melahirkan semangat Jihad.

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas  berjalan dengan baik dan lancar .  Pelajar memahami tajuk yang telah dipelajari.

TINGKATAN: 4K6/4K7/4K8/4K9/4K10 TARIKH: 5/05/15 {Selasa}
MASA: 8.15 – 9.25 BAHAGIAN: Ibadat
AKTIVITI:- Kuliah dan Sumbang saran TAJUK: Sembelihan
BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI ISLAM HADHARI:  Menghormati makhluk ciptaan Allah, Beriman dan Bertawakal kepada Allah
OBJEKTIF:

Aras 1 : Pelajar dapat menyatakan pengertian, hukum dan dalil sembelihan.

Aras 2 : Pelajar dapat menerangkan rukun dan syarat sah sembelihan serta mengkategorikan

perkara-perkara sunat dan makruh semasa sembelihan .

Aras 3 : Pelajar dapat menjelaskan hikmah menyembelih binatang.

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas  berjalan dengan baik dan lancar .  Tajuk belum selesai di dipelajari dan akan disambung pada sesi pengajaran seterusnya.

TINGKATAN: 5S1/5S2/5S3/5K1/5K2 TARIKH: 5/05/15{Selasa}
MASA: 1205-1325 BAHAGIAN: Adab dan Akhlak Islamiah
AKTIVITI:- Kuliah dan Sumbang saran TAJUK: Adab Berjihad
BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI ISLAM HADHARI: Beriman dan Bertawakal kepada Allah

OBJEKTIF:

Aras 1 : Pelajar dapat menyatakan pengertian Jihad serta kelebihan orang yang berjihad dijalan

Allah.

Aras 2 : Pelajar dapat menjelaskan peringkat-peringkat jihad serta adab-adab Jihad.

Aras 3 : Pelajar dapat menghuraikan cara melahirkan semangat Jihad.

REFLEKSI KENDIRI

Kelas  berjalan dengan baik dan lancar .  Pelajar memahami tajuk yang telah dipelajari.

TINGKATAN:4MPV/4K3/4K4/4K5 TARIKH: 6/05/15{Rabu}
MASA: 0705– 0815 BAHAGIAN: Ibadat
AKTIVITI:- Kuliah dan Sumbang saran TAJUK: Sembelihan
BBM: Buku Teks, Buku Rujukan, Lembaran Soalan NILAI ISLAM HADHARI: Menghormati makhluk ciptaan Allah, Beriman dan Bertawakal kepada Allah
OBJEKTIF:

Aras 1 : Pelajar dapat menyatakan pengertian, hukum dan dalil sembelihan.

Aras 2 : Pelajar dapat menerangkan rukun dan syarat sah sembelihan serta mengkategorikan

perkara-perkara sunat dan makruh semasa sembelihan .

Aras 3 : Pelajar dapat menjelaskan hikmah menyembelih binatang.

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas  berjalan dengan baik dan lancar  serta pelajar memahami tajuk yang telah dipelajari.

TINGKATAN: 4S1/4S2/4S3/4K1/4K2 TARIKH: 6/05/15 {Rabu}
MASA: 0815-0925 BAHAGIAN: Ibadat
AKTIVITI:- Kuliah dan Sumbang saran TAJUK: Sembelihan
BBM: Buku Teks, Buku Rujukan, Lembaran Soalan NILAI ISLAM HADHARI: Menghormati makhluk ciptaan Allah, Beriman dan Bertawakal kepada Allah

OBJEKTIF:

Aras 1 : Pelajar dapat menyatakan pengertian, hukum dan dalil sembelihan.

Aras 2 : Pelajar dapat menerangkan rukun dan syarat sah sembelihan serta mengkategorikan

perkara-perkara sunat dan makruh semasa sembelihan .

Aras 3 : Pelajar dapat menjelaskan hikmah menyembelih binatang.

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas  berjalan dengan baik dan lancar  serta pelajar memahami tajuk yang telah dipelajari.

TINGKATAN: 5K3/5MPV/5K4/5K5 TARIKH: 7/05/15 {Khamis}
MASA: 07.05-08.15 BAHAGIAN:  Sirah dan Tamadun Islam
AKTIVITI:-  Perbincangan, sumbang saran dan pembentangan TAJUK: Perkembangan Ketenteraan pada zaman Kerajaan Abasiyah
BBM: Buku Teks, Buku Rujukan. NILAI ISLAM HADHARI: Mencontohi Tokoh-tokoh terdahulu serta, Beriman dan Bertawakal kepada Allah

OBJEKTIF:

Aras 1 : Pelajar dapat menyatakan struktur organisasi ketenteraan Kerajaan Abasiyah.

Aras 2  : Pelajar dapat memahami fungsi ketenteraan dalam menjaga keamanan Negara serta

menyenaraikan faktor-faktor kejayaan tentera Islam Zaman Abasiyah.

Aras 3 :  Pelajar dapat menganalisis kepentingan keselamatan untuk pembangunan dan kemajuan

Negara.

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas  berjalan dengan baik dan lancar .  Pelajar memahami tajuk yang telah dipelajari.

TINGKATAN: 5S1/5S2/5S3/5K1/5K2 TARIKH: 7/05/15 {Khamis}
MASA: 1055-1205 BAHAGIAN: Sirah dan Tamadun Islam
AKTIVITI:- Perbincangan , Sumbang saran dan Pembentangan. TAJUK: Perkembangan Ketenteraan pada zaman Kerajaan Abasiyah
BBM: Buku Teks, Buku Rujukan, Lembaran Soalan NILAI ISLAM HADHARI: Mencontohi Tokoh-tokoh terdahulu serta, Beriman dan Bertawakal kepada Allah

OBJEKTIF:

Aras 1 : Pelajar dapat menyatakan struktur organisasi ketenteraan Kerajaan Abasiyah.

Aras 2  : Pelajar dapat memahami fungsi ketenteraan dalam menjaga keamanan Negara serta

menyenaraikan faktor-faktor kejayaan tentera Islam Zaman Abasiyah.

Aras 3 :  Pelajar dapat menganalisis kepentingan keselamatan untuk pembangunan dan kemajuan

Negara.

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas  berjalan dengan baik dan lancar  serta pelajar memahami tajuk yang telah dipelajari.

TINGKATAN: 4K6/4K7/4K8/4K9/4K10 TARIKH: 8/05/15 {Jumaat}
MASA: 07.05 – 08.15 BAHAGIAN: Ibadat
AKTIVITI:- Kuliah dan Sumbang saran TAJUK: Sembelihan
BBM: Buku Teks, Buku Rujukan, Lembaran Soalan NILAI ISLAM HADHARI: Menghormati makhluk ciptaan Allah, Beriman dan Bertawakal kepada Allah

OBJEKTIF:

Aras 1 : Pelajar dapat menyatakan pengertian, hukum dan dalil sembelihan.

Aras 2 : Pelajar dapat menerangkan rukun dan syarat sah sembelihan serta mengkategorikan

perkara-perkara sunat dan makruh semasa sembelihan .

Aras 3 : Pelajar dapat menjelaskan hikmah menyembelih binatang.

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas  berjalan dengan baik dan lancar  serta pelajar memahami tajuk yang telah dipelajari.

TINGKATAN: 5K6/5K7/5K8/5K9/5K10 TARIKH: 8/05/15 {Jumaat}
MASA: 08.15-09.25 BAHAGIAN: Sirah dan Tamadun Islam
AKTIVITI:-  Perbincangan, Sumbang saran dan Pembentangan. TAJUK : Perkembangan Ketenteraan pada zaman Kerajaan Abasiyah
BBM: Buku Teks, Buku Rujukan, Lembaran Soalan NILAI ISLAM HADHARI: Mencontohi Tokoh-tokoh terdahulu serta, Beriman dan Bertawakal kepada Allah

OBJEKTIF:

Aras 1 : Pelajar dapat menyatakan struktur organisasi ketenteraan Kerajaan Abasiyah.

Aras 2  : Pelajar dapat memahami fungsi ketenteraan dalam menjaga keamanan Negara serta

menyenaraikan faktor-faktor kejayaan tentera Islam Zaman Abasiyah.

Aras 3 :  Pelajar dapat menganalisis kepentingan keselamatan untuk pembangunan dan kemajuan

Negara.

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas  berjalan dengan baik dan lancar  serta pelajar memahami tajuk yang telah dipelajari.

MINGGU 18/2015

Posted: May 14, 2015 in APRIL 2015
Tags:

Minggu 18  (27 APRIL HINGGA 1 MEI  2015)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN ISLAM

 

 

SUKAN TAHUNAN SEKOLAH 2015

 

HARI : ISNIN HINGGA KHAMIS

TARIKH: 27 APRIL 2015 HINGGA 30 APRIL 2015

CUTI UMUM ( HARI PEKERJA/ BURUH)

 

HARI: JUMAAT

TARIKH : 1 MEI 2015

MINGGU 17/2015

Posted: May 14, 2015 in APRIL 2015
Tags:

Minggu 17  (20 APRIL HINGGA 24 APRIL 2015)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN ISLAM

 

TINGKATAN: 4MPV/5K3/5K4/5K5 TARIKH: 20/04/15 {Isnin}
MASA: 08.15 – 09.25 BAHAGIAN: Hadis
AKTIVITI:- Kuliah dan sumbang saran TAJUK: Perpaduan Teras Kemajuan
BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI ISLAM HADHARI: Menjaga hubungan sesama umat Islam serta Beriman dan Bertawakal kepada Allah

OBJEKTIF:

Aras 1 : Pelajar dapat membaca dan memahami maksud Hadis.

Aras 2 : Pelajar dapat menjelaskan sifat-sifat umat Islam yang menghalang kemajuan serta

menerangkan sebab umat Islam haram bersifat hasad, menipu dan berdusta, membenci

dan memulau antara umat Islam .

Aras 3 : Pelajar dapat menerangkan mengapa umat Islam wajib menjauhi sifat hasad, menipu,

dan berdusta, membenci dan memulau antara umat Islam serta menjelaskan cara

memupuk perpaduan sesame umat Islam.

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas  berjalan dengan baik dan lancar .  Pelajar memahami tajuk yang telah dipelajari.

TINGKATAN:5K6/5K7/5K8/5K9/5K10 TARIKH: 20/04/15 {Isnin}
MASA: 09.45– 10.55 BAHAGIAN: Hadis
AKTIVITI:- Kuliah dan sumbang saran TAJUK: Orang Beriman Kekasih Allah

BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan

NILAI ISLAM HADHARI: Beriman dan Bertawakal kepada Allah
OBJEKTIF:

Aras 1 : Pelajar dapat menyatakan intisari hadis serta menerangkan maksud wali.

Pelajar dapat menjelaskan ancaman terhadap orang yang mengingkari risalah Rasulullah

(S.A.W) serta menghuraikan ganjaran orang yang melaksanakan tanggungjawab.

Aras 2 : Pelajar dapat menyenaraikan ciri-ciri orang soleh serta mengaplikasikan amalan sunat

yang boleh mendekatkan diri kepada Allah.

Aras 3 : Pelajar dapat menilai kelebihan orang yang melakukan ibadat nawafil.

Pelajar dapat menyimpulkan pengajaran Hadis.

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas  berjalan dengan baik dan lancar .  Pelajar memahami tajuk yang telah dipelajari.

TINGKATAN: 4S1/4S2/4S3/5K1/4K2 TARIKH: 20/04/15{Isnin}
MASA: 12.05 – 13.25 BAHAGIAN: Hadis
AKTIVITI:- Kuliah dan Sumbang saran TAJUK: Perpaduan Teras Kemajuan
BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI ISLAM HADHARI: Menjaga hubungan sesama umat Islam serta Beriman dan Bertawakal kepada Allah

OBJEKTIF:

Aras 1 : Pelajar dapat membaca dan memahami maksud Hadis.

Aras 2 : Pelajar dapat menjelaskan sifat-sifat umat Islam yang menghalang kemajuan serta

menerangkan sebab umat Islam haram bersifat hasad, menipu dan berdusta, membenci

dan memulau antara umat Islam .

Aras 3 : Pelajar dapat menerangkan mengapa umat Islam wajib menjauhi sifat hasad, menipu,

dan berdusta, membenci dan memulau antara umat Islam serta menjelaskan cara

memupuk perpaduan sesame umat Islam.

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas  berjalan dengan baik dan lancar .  Pelajar memahami tajuk yang telah dipelajari.

TINGKATAN: 5K3/5MPV/5K4/5K5 TARIKH: 21/04/15 {Selasa}
MASA: 07.05 – 8.15 BAHAGIAN: Hadis
AKTIVITI:- Kuliah dan Sumbang saran TAJUK: Orang Beriman Kekasih Allah
BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI ISLAM HADHARI: Beriman dan Bertawakal kepada Allah

OBJEKTIF:

Aras 1 : Pelajar dapat menyatakan intisari hadis serta menerangkan maksud wali.

Pelajar dapat menjelaskan ancaman terhadap orang yang mengingkari risalah Rasulullah

(S.A.W) serta menghuraikan ganjaran orang yang melaksanakan tanggungjawab.

Aras 2 : Pelajar dapat menyenaraikan ciri-ciri orang soleh serta mengaplikasikan amalan sunat

yang boleh mendekatkan diri kepada Allah.

Aras 3 : Pelajar dapat menilai kelebihan orang yang melakukan ibadat nawafil.

Pelajar dapat menyimpulkan pengajaran Hadis.

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas  berjalan dengan baik dan lancar .  Pelajar memahami tajuk yang telah dipelajari.

TINGKATAN: 4K6/4K7/4K8/4K9/4K10 TARIKH: 21/04/15 {Selasa}
MASA: 8.15 – 9.25 BAHAGIAN: Hadis
AKTIVITI:- Kuliah dan Sumbang saran TAJUK: Perpaduan Teras Kemajuan
BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI ISLAM HADHARI: Menjaga hubungan sesama umat Islam serta Beriman dan Bertawakal kepada Allah
OBJEKTIF:

Aras 1 : Pelajar dapat membaca dan memahami maksud Hadis.

Aras 2 : Pelajar dapat menjelaskan sifat-sifat umat Islam yang menghalang kemajuan serta

menerangkan sebab umat Islam haram bersifat hasad, menipu dan berdusta, membenci

dan memulau antara umat Islam .

Aras 3 : Pelajar dapat menerangkan mengapa umat Islam wajib menjauhi sifat hasad, menipu,

dan berdusta, membenci dan memulau antara umat Islam serta menjelaskan cara

memupuk perpaduan sesame umat Islam.

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas  berjalan dengan baik dan lancar .  Pelajar memahami tajuk yang telah dipelajari.

TINGKATAN: 5S1/5S2/5S3/5K1/5K2 TARIKH: 21/04/15{Selasa}
MASA: 1205-1325 BAHAGIAN: Hadis
AKTIVITI:- Kuliah dan Sumbang saran TAJUK: Orang Beriman Kekasih Allah
BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI ISLAM HADHARI: Beriman dan Bertawakal kepada Allah

OBJEKTIF:

Aras 1 : Pelajar dapat menyatakan intisari hadis serta menerangkan maksud wali.

Pelajar dapat menjelaskan ancaman terhadap orang yang mengingkari risalah Rasulullah

(S.A.W) serta menghuraikan ganjaran orang yang melaksanakan tanggungjawab.

Aras 2 : Pelajar dapat menyenaraikan ciri-ciri orang soleh serta mengaplikasikan amalan sunat

yang boleh mendekatkan diri kepada Allah.

Aras 3 : Pelajar dapat menilai kelebihan orang yang melakukan ibadat nawafil.

Pelajar dapat menyimpulkan pengajaran Hadis.

REFLEKSI KENDIRI

Kelas  berjalan dengan baik dan lancar .  Pelajar memahami tajuk yang telah dipelajari.

TINGKATAN:4MPV/4K3/4K4/4K5 TARIKH: 22/04/15{Rabu}
MASA: 0705– 0815 BAHAGIAN: Akidah
AKTIVITI:- Kuliah dan Sumbang saran TAJUK: Dosa Besar Membawa Kemurkaan

Allah.

Unit 1 : Dosa-dosa Besar

BBM: Buku Teks, Buku Rujukan, Lembaran Soalan NILAI ISLAM HADHARI: Menjaga Hubungan sesama Insan serta beriman dan Bertawakal kepada Allah
OBJEKTIF:

Aras 1 : Pelajar dapat menyatakan pengertian dosa

Aras 2 : Pelajar dapat membanding bezakan antara dosa kecil dan dosa besar beserta contoh .

Aras 3 : Pelajar dapat menjelaskan hukum, maksud, dalil Al-Quran dan balasan kepada orang

yang menipu dan berbohong, mencuri dn merompak, riba, makan harta anak yatim,

Mengumpat dan memfitnah serta lari dari medan perang.

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas  berjalan dengan baik dan lancar  serta pelajar memahami tajuk yang telah dipelajari.

TINGKATAN: 4S1/4S2/4S3/4K1/4K2 TARIKH: 22/04/15 {Rabu}
MASA: 0815-0925 BAHAGIAN: Akidah
AKTIVITI:- Kuliah dan Sumbang saran TAJUK: Dosa Besar Membawa Kemurkaan

Allah.

Unit 1 : Dosa-dosa Besar

BBM: Buku Teks, Buku Rujukan, Lembaran Soalan NILAI ISLAM HADHARI: Menjaga Hubungan sesama Insan serta beriman dan Bertawakal kepada Allah

OBJEKTIF:

Aras 1 : Pelajar dapat menyatakan pengertian dosa

Aras 2 : Pelajar dapat membanding bezakan antara dosa kecil dan dosa besar beserta contoh .

Aras 3 : Pelajar dapat menjelaskan hukum, maksud, dalil Al-Quran dan balasan kepada orang

yang menipu dan berbohong, mencuri dn merompak, riba, makan harta anak yatim,

Mengumpat dan memfitnah serta lari dari medan perang.

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas  berjalan dengan baik dan lancar  serta pelajar memahami tajuk yang telah dipelajari.

TINGKATAN: 5K3/5MPV/5K4/5K5 TARIKH: 23/04/15 {Khamis}
MASA: 07.05-08.15 BAHAGIAN:  Akidah
AKTIVITI:- Kuliah dan Sumbang saran TAJUK: Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah
BBM: Buku Teks, Buku Rujukan, Lembaran Soalan NILAI ISLAM HADHARI: Beriman dan Bertawakal kepada Allah

OBJEKTIF:

Aras 1 : Pelajar dapat menyatakan takrif Ahli Sunnah Wal Jamaah serta menerangkan

Kemunculan nama Ahli Sunnah Wal Jamaah.

Aras 2  : Pelajar dapat menyenaraikan prinsip-prinsip Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah.

Pelajar dapat menghuraikan pandangan Mazhab Ahli Sunnah Wal Jamaah terhadap

Beberapa isu.

Aras 3 :  Pelajar dapat menghuraikan kepentingan berpegang dengan Akidah Ahli Sunnah Wal

Jamaah serta menganalisis Mazhab Syiah dan Khawarij.
Pelajar dapat menjelaskan maksud Istilah-istilah penting dalam ilmu akidah.

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas  berjalan dengan baik dan lancar .  Pelajar memahami tajuk yang telah dipelajari.

TINGKATAN: 5S1/5S2/5S3/5K1/5K2 TARIKH: 23/04/15 {Khamis}
MASA: 1055-1205 BAHAGIAN: Akidah
AKTIVITI:- Kuliah dan Sumbang saran TAJUK: Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah
BBM: Buku Teks, Buku Rujukan, Lembaran Soalan NILAI ISLAM HADHARI: Beriman dan Bertawakal kepada Allah

OBJEKTIF:

Aras 1 : Pelajar dapat menyatakan takrif Ahli Sunnah Wal Jamaah serta menerangkan

Kemunculan nama Ahli Sunnah Wal Jamaah.

Aras 2  : Pelajar dapat menyenaraikan prinsip-prinsip Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah.

Pelajar dapat menghuraikan pandangan Mazhab Ahli Sunnah Wal Jamaah terhadap

Beberapa isu.

Aras 3 :  Pelajar dapat menghuraikan kepentingan berpegang dengan Akidah Ahli Sunnah Wal

Jamaah serta menganalisis Mazhab Syiah dan Khawarij.
Pelajar dapat menjelaskan maksud Istilah-istilah penting dalam ilmu akidah.

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas  berjalan dengan baik dan lancar  serta pelajar memahami tajuk yang telah dipelajari.

TINGKATAN: 4K6/4K7/4K8/4K9/4K10 TARIKH: 24/04/15 {Jumaat}
MASA: 07.05 – 08.15 BAHAGIAN: Akidah
AKTIVITI:- Kuliah dan Sumbang saran TAJUK: Dosa Besar Membawa Kemurkaan

Allah.

Unit 1 : Dosa-dosa Besar

BBM: Buku Teks, Buku Rujukan, Lembaran Soalan NILAI ISLAM HADHARI: Menjaga Hubungan sesama Insan serta beriman dan Bertawakal kepada Allah

OBJEKTIF:

Aras 1 : Pelajar dapat menyatakan pengertian dosa

Aras 2 : Pelajar dapat membanding bezakan antara dosa kecil dan dosa besar beserta contoh .

Aras 3 : Pelajar dapat menjelaskan hukum, maksud, dalil Al-Quran dan balasan kepada orang

yang menipu dan berbohong, mencuri dn merompak, riba, makan harta anak yatim,

Mengumpat dan memfitnah serta lari dari medan perang.

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas  berjalan dengan baik dan lancar  serta pelajar memahami tajuk yang telah dipelajari.

TINGKATAN: 5K6/5K7/5K8/5K9/5K10 TARIKH: 24/04/15 {Jumaat}
MASA: 08.15-09.25 BAHAGIAN: Akidah
AKTIVITI:- Kuliah dan Sumbang saran TAJUK : Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah
BBM: Buku Teks, Buku Rujukan, Lembaran Soalan NILAI ISLAM HADHARI: Beriman dan Bertawakal kepada Allah

OBJEKTIF:

Aras 1 : Pelajar dapat menyatakan takrif Ahli Sunnah Wal Jamaah serta menerangkan

Kemunculan nama Ahli Sunnah Wal Jamaah.

Aras 2  : Pelajar dapat menyenaraikan prinsip-prinsip Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah.

Pelajar dapat menghuraikan pandangan Mazhab Ahli Sunnah Wal Jamaah terhadap

Beberapa isu.

Aras 3 :  Pelajar dapat menghuraikan kepentingan berpegang dengan Akidah Ahli Sunnah Wal

Jamaah serta menganalisis Mazhab Syiah dan Khawarij.
Pelajar dapat menjelaskan maksud Istilah-istilah penting dalam ilmu akidah.

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas  berjalan dengan baik dan lancar  serta pelajar memahami tajuk yang telah dipelajari.

MINGGU 16/2015

Posted: May 14, 2015 in APRIL 2015
Tags:

Minggu 16  (13 APRIL HINGGA 17 APRIL 2015)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN ISLAM

 

TINGKATAN: 4MPV/5K3/5K4/5K5 TARIKH: 13/04/15 {Isnin}
MASA: 08.15 – 09.25 BAHAGIAN: Tilawah Al-Quran (Kefahaman Ayat Al-Quran)
AKTIVITI:- Tilawah Al-Quran, Tasmi’, Kuliah dan Sumbang saran TAJUK: Hidayah Milik Allah

(Surah Al-An’am Ayat 125)

BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI ISLAM HADHARI: Beriman dan Bertawakal kepada Allah

OBJEKTIF:

Aras 1 : Pelajar dapat membaca dan menjelaskan maksud ayat 125 Surah Al-An’am.

Aras 2 : Pelajar dapat menerangkan mengapa manusia wajib memohon hidayah Allah serta cara

untuk memohon Hidayah Allah.

Aras 3 : Pelajar dapat menjelaskan kesan hidayah Allah kepada Manusia serta kewajipan Umat

Islam melakukan dakwah Islamiah.

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas  berjalan dengan baik dan lancar .  Pelajar memahami tajuk yang telah dipelajari.

TINGKATAN:5K6/5K7/5K8/5K9/5K10 TARIKH: 13/04/15 {Isnin}
MASA: 09.45– 10.55 BAHAGIAN: Tilawah Al-Quran (Kefahaman Ayat Al-Quran)
AKTIVITI:- Tilawah Al-Quran, Tasmi’, Kuliah dan Sumbang saran TAJUK: Hidayah Allah

(Surah An-Nur ayat 35)

BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan

NILAI ISLAM HADHARI: Beriman dan Bertawakal kepada Allah
OBJEKTIF:

Aras 1 : Pelajar dapat membaca dan menerangkan maksud dan intisari ayat 35 Surah An-Nur.

Aras 2 :Pelajar dapat menyenaraikan golongan yang mendapat Hidayah serta cara mendapat

hidayah

Pelajar dapat mencirikan halangan-halangan daripada memperolehi hidayah serta

menjelaskan Al-Quran sebagai Mukjizat.

Aras 3 : Pelajar dapat membandingkan ilmu Fardhu Ain dan Fardhu Kifayah serta menganalisis

pengajaran ayat.

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas  berjalan dengan baik dan lancar .  Pelajar memahami tajuk yang telah dipelajari.

TINGKATAN: 4S1/4S2/4S3/5K1/4K2 TARIKH: 13/04/15{Isnin}
MASA: 12.05 – 13.25 BAHAGIAN: Tilawah Al-Quran (Kefahaman Ayat Al-Quran)
AKTIVITI:- Tilawah Al-Quran, Tasmi’, Kuliah dan Sumbang saran TAJUK: Hidayah Milik Allah

(Surah Al-An’am Ayat 125)

BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI ISLAM HADHARI: Beriman dan Bertawakal kepada Allah

OBJEKTIF:

Aras 1 : Pelajar dapat membaca dan menjelaskan maksud ayat 125 Surah Al-An’am.

Aras 2 : Pelajar dapat menerangkan mengapa manusia wajib memohon hidayah Allah serta cara

untuk memohon Hidayah Allah.

Aras 3 : Pelajar dapat menjelaskan kesan hidayah Allah kepada Manusia serta kewajipan Umat

Islam melakukan dakwah Islamiah.

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas  berjalan dengan baik dan lancar .  Pelajar memahami tajuk yang telah dipelajari.

TINGKATAN: 5K3/5MPV/5K4/5K5 TARIKH: 14/04/15 {Selasa}
MASA: 07.05 – 8.15 BAHAGIAN: Tilawah Al-Quran (Kefahaman Ayat Al-Quran)
AKTIVITI:- Tilawah Al-Quran, Tasmi’, Kuliah dan Sumbang saran TAJUK: Hidayah Allah

(Surah An-Nur ayat 35)

BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI ISLAM HADHARI: Berusaha dan Bertawakal kepada Allah

OBJEKTIF:

Aras 1 : Pelajar dapat membaca dan menerangkan maksud dan intisari ayat 35 Surah An-Nur.

Aras 2 :Pelajar dapat menyenaraikan golongan yang mendapat Hidayah serta cara mendapat

hidayah

Pelajar dapat mencirikan halangan-halangan daripada memperolehi hidayah serta

menjelaskan Al-Quran sebagai Mukjizat.

Aras 3 : Pelajar dapat membandingkan ilmu Fardhu Ain dan Fardhu Kifayah serta menganalisis

pengajaran ayat.

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas  berjalan dengan baik dan lancar .  Pelajar memahami tajuk yang telah dipelajari.

TINGKATAN: 4K6/4K7/4K8/4K9/4K10 TARIKH: 14/04/15 {Selasa}
MASA: 8.15 – 9.25 BAHAGIAN: Tilawah Al-Quran (Kefahaman Ayat Al-Quran)
AKTIVITI:- Tilawah Al-Quran, Tasmi’, Kuliah dan Sumbang saran TAJUK: Hidayah Milik Allah

(Surah Al-An’am Ayat 125)

BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI ISLAM HADHARI: Beriman dan Bertawakal kepada Allah

OBJEKTIF:

Aras 1 : Pelajar dapat membaca dan menjelaskan maksud ayat 125 Surah Al-An’am.

Aras 2 : Pelajar dapat menerangkan mengapa manusia wajib memohon hidayah Allah serta cara

untuk memohon Hidayah Allah.

Aras 3 : Pelajar dapat menjelaskan kesan hidayah Allah kepada Manusia serta kewajipan Umat

Islam melakukan dakwah Islamiah.

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas  berjalan dengan baik dan lancar .  Pelajar memahami tajuk yang telah dipelajari.

TINGKATAN: 5S1/5S2/5S3/5K1/5K2 TARIKH: 14/04/15{Selasa}
MASA: 1205-1325 BAHAGIAN: Tilawah Al-Quran (Kefahaman Ayat Al-Quran)
AKTIVITI:-  Tilawah Al-Quran, Tasmi’, Kuliah dan Sumbang saran TAJUK: Hidayah Allah

(Surah An-Nur ayat 35)

BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI ISLAM HADHARI: Berusaha dan Bertawakal kepada Allah

OBJEKTIF:

Aras 1 : Pelajar dapat membaca dan menerangkan maksud dan intisari ayat 35 Surah An-Nur.

Aras 2 :Pelajar dapat menyenaraikan golongan yang mendapat Hidayah serta cara mendapat

hidayah

Pelajar dapat mencirikan halangan-halangan daripada memperolehi hidayah serta

menjelaskan Al-Quran sebagai Mukjizat.

Aras 3 : Pelajar dapat membandingkan ilmu Fardhu Ain dan Fardhu Kifayah serta menganalisis

pengajaran ayat.

REFLEKSI KENDIRI

Kelas  berjalan dengan baik dan lancar .  Pelajar memahami tajuk yang telah dipelajari.

TINGKATAN:4MPV/4K3/4K4/4K5 TARIKH: 15/04/15{Rabu}
MASA: 0705– 0815 BAHAGIAN: Adab dan Akhlak Islamiah
AKTIVITI:- Kuliah dan Sumbang saran TAJUK: Adab Menjaga Orang Sakit
BBM: Buku Teks, Buku Rujukan, Lembaran Soalan NILAI ISLAM HADHARI: Menjaga Hubungan sesama Insan serta beriman dan Bertawakal kepada Allah
OBJEKTIF:

Aras 1 : Pelajar dapat menerangkan kewajipan menjaga orang sakit dan dalilnya.

Aras 2 : Pelajar dapat menjelaskan adab menjaga orang sakit dalam Islam serta garis panduan

menjaga orang sakit dalam Islam

Aras 3 : Pelajar dapat menjelaskan hikmah beradab ketika menjaga orang sakit.

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas  berjalan dengan baik dan lancar  serta pelajar memahami tajuk yang telah dipelajari.

TINGKATAN: 4S1/4S2/4S3/4K1/4K2 TARIKH: 15/04/15 {Rabu}
MASA: 0815-0925 BAHAGIAN: Adab dan Akhlak Islamiah
AKTIVITI:- Kuliah dan Sumbang saran TAJUK: Adab Menjaga Orang Sakit
BBM: Buku Teks, Buku Rujukan, Lembaran Soalan NILAI ISLAM HADHARI: Menjaga Hubungan sesama Insan serta beriman dan Bertawakal kepada Allah

OBJEKTIF:

Aras 1 : Pelajar dapat menerangkan kewajipan menjaga orang sakit dan dalilnya.

Aras 2 : Pelajar dapat menjelaskan adab menjaga orang sakit dalam Islam serta garis panduan

menjaga orang sakit dalam Islam

Aras 3 : Pelajar dapat menjelaskan hikmah beradab ketika menjaga orang sakit.

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas  berjalan dengan baik dan lancar  serta pelajar memahami tajuk yang telah dipelajari.

TINGKATAN: 5K3/5MPV/5K4/5K5 TARIKH: 16/04/15 {Khamis}
MASA: 07.05-08.15 BAHAGIAN:  Adab dan Akhlak Islamiah
AKTIVITI:- Kuliah dan Sumbang saran TAJUK: Adab Bernegara
BBM: Buku Teks, Buku Rujukan, Lembaran Soalan NILAI ISLAM HADHARI: Mencintai Negara Berusaha dan Bertawakal kepada Allah

OBJEKTIF:

Aras 1 : Pelajar dapat menerangkan adab-adab bernegara

Aras 2  : Pelajar dapat menghuraikan faedah menjaga adab bernegara

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas  berjalan dengan baik dan lancar .  Pelajar memahami tajuk yang telah dipelajari.

TINGKATAN: 5S1/5S2/5S3/5K1/5K2 TARIKH: 16/04/15 {Khamis}
MASA: 1055-1205 BAHAGIAN: Adab dan Akhlak Islamiah
AKTIVITI:- Kuliah dan Sumbang saran TAJUK: Adab Bernegara
BBM: Buku Teks, Buku Rujukan, Lembaran Soalan NILAI ISLAM HADHARI: Mencintai Negara Berusaha dan Bertawakal kepada Allah

OBJEKTIF:

Aras 1 : Pelajar dapat menerangkan adab-adab bernegara

Aras 2  : Pelajar dapat menghuraikan faedah menjaga adab bernegara

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas  berjalan dengan baik dan lancar  serta pelajar memahami tajuk yang telah dipelajari.

TINGKATAN: 4K6/4K7/4K8/4K9/4K10 TARIKH: 17/04/15 {Jumaat}
MASA: 07.05 – 08.15 BAHAGIAN: Adab dan Akhlak islamiah
AKTIVITI:- Kuliah dan Sumbang saran TAJUK: Adab Menjaga Orang Sakit
BBM: Buku Teks, Buku Rujukan, Lembaran Soalan NILAI ISLAM HADHARI: Menjaga Hubungan sesama Insan serta beriman dan Bertawakal kepada Allah

OBJEKTIF:

Aras 1 : Pelajar dapat menerangkan kewajipan menjaga orang sakit dan dalilnya.

Aras 2 : Pelajar dapat menjelaskan adab menjaga orang sakit dalam Islam serta garis panduan

menjaga orang sakit dalam Islam

Aras 3 : Pelajar dapat menjelaskan hikmah beradab ketika menjaga orang sakit.

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas  berjalan dengan baik dan lancar  serta pelajar memahami tajuk yang telah dipelajari.

TINGKATAN: 5K6/5K7/5K8/5K9/5K10 TARIKH: 17/04/15 {Jumaat}
MASA: 08.15-09.25 BAHAGIAN: Adab dan Akhlak Islamiah
AKTIVITI:- Kuliah dan Sumbang saran TAJUK : Adab Bernegara
BBM: Buku Teks, Buku Rujukan, Lembaran Soalan NILAI ISLAM HADHARI: Mencintai Negara Berusaha dan Bertawakal kepada Allah

OBJEKTIF:

Aras 1 : Pelajar dapat menerangkan adab-adab bernegara

Aras 2  : Pelajar dapat menghuraikan faedah menjaga adab bernegara

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas  berjalan dengan baik dan lancar  serta pelajar memahami tajuk yang telah dipelajari.

MINGGU 15/2015

Posted: May 14, 2015 in APRIL 2015
Tags:

Minggu 15  (6 APRIL HINGGA 10 APRIL 2015)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN ISLAM

 

TINGKATAN: 4MPV/5K3/5K4/5K5 TARIKH: 6/04/15 {Isnin}
MASA: 08.15 – 09.25 BAHAGIAN: Ibadat
AKTIVITI:- Kuliah dan Sumbang saran TAJUK: Lambaian Kaabah

Unit 3: Wajib Haji dan Umrah

BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI ISLAM HADHARI: Berdisiplin, Beriman dan Bertawakal kepada Allah

OBJEKTIF:

Aras 1 : Pelajar dapat menerangkan perkara-perkara wajib haji dan umrah serta maksud Miqat

Haji dan Umrah serta jenis-jenisnya.

Aras 2 : Pelajar dapat menjelaskan perkara-perkara sunat dalam Ihram serta perbuatan yang

dilarang semasa ihram.

Aras 3 : Pelajar dapat menjelaskan hikmah larangan semasa Ihram.

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas  berjalan dengan baik dan lancar .  Pelajar memahami tajuk yang telah dipelajari.

TINGKATAN:5K6/5K7/5K8/5K9/5K10 TARIKH: 6/04/15 {Isnin}
MASA: 09.45– 10.55 BAHAGIAN: Sirah dan Tamadun Islam
AKTIVITI:- Mencari Maklumat, Pembentangan dan soal jawab. TAJUK: Perkembangan Pendidikan Serta Sains dan Teknologi Pada Zaman Kerajaan Abasiyah.

BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan

NILAI ISLAM HADHARI: Mencontohi kepimpinan tokoh terdahulu serta Berusaha dan Bertawakal kepada Allah
OBJEKTIF:

Aras 1 : Pelajar dapat menerangkan perkembangan pendidikan serta sains dan teknologi pada

zaman Abasiyah.

Aras 2 : Pelajar dapat menyenaraikan faktor utama perkembangan ilmu pengetahuan serta sains

dan teknologi pada zaman Abasiyah.

Pelajar dapat menjelaskan Institusi Pendidikan Zaman Abasiyah serta bidang ilmu yang

diterokai pada Zaman Abasiyah.

Aras 3 : Pelajar dapat merumuskan kepentingan ilmu serta kesannya dalam membina Tamadun.

Pelajar dapat menganalisis kesan penemuan Sains dan teknologi serta kepentingan

menguasai ilmu Sains dan teknologi.

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas  berjalan dengan baik dan lancar .  Pelajar memahami tajuk yang telah dipelajari.

TINGKATAN: 4S1/4S2/4S3/5K1/4K2 TARIKH: 6/04/15{Isnin}
MASA: 12.05 – 13.25 BAHAGIAN: Ibadat
AKTIVITI:- Kuliah dan Sumbang saran TAJUK: Lambaian Kaabah

Unit 3: Wajib Haji dan Umrah

BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI ISLAM HADHARI: Berdisiplin, Beriman dan Bertawakal kepada Allah

OBJEKTIF:

Aras 1 : Pelajar dapat menerangkan perkara-perkara wajib haji dan umrah serta maksud Miqat

Haji dan Umrah serta jenis-jenisnya.

Aras 2 : Pelajar dapat menjelaskan perkara-perkara sunat dalam Ihram serta perbuatan yang

dilarang semasa ihram.

Aras 3 : Pelajar dapat menjelaskan hikmah larangan semasa Ihram.

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas  berjalan dengan baik dan lancar .  Pelajar memahami tajuk yang telah dipelajari.

TINGKATAN: 5K3/5MPV/5K4/5K5 TARIKH: 7/04/15 {Selasa}
MASA: 07.05 – 8.15 BAHAGIAN: Sirah dan Tamadun Islam
AKTIVITI:- Mencari Maklumat, Pembentangan dan soal jawab. TAJUK: Perkembangan Pendidikan Serta Sains dan Teknologi Pada Zaman Kerajaan Abasiyah.
BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI ISLAM HADHARI: Mencontohi kepimpinan tokoh terdahulu serta Berusaha dan Bertawakal kepada Allah

OBJEKTIF:

Aras 1 : Pelajar dapat menerangkan perkembangan pendidikan serta sains dan teknologi pada

zaman Abasiyah.

Aras 2 : Pelajar dapat menyenaraikan faktor utama perkembangan ilmu pengetahuan serta sains

dan teknologi pada zaman Abasiyah.

Pelajar dapat menjelaskan Institusi Pendidikan Zaman Abasiyah serta bidang ilmu yang

diterokai pada Zaman Abasiyah.

Aras 3 : Pelajar dapat merumuskan kepentingan ilmu serta kesannya dalam membina Tamadun.

Pelajar dapat menganalisis kesan penemuan Sains dan teknologi serta kepentingan

menguasai ilmu Sains dan teknologi.

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas  berjalan dengan baik dan lancar .  Pelajar memahami tajuk yang telah dipelajari.

TINGKATAN: 4K6/4K7/4K8/4K9/4K10 TARIKH: 7/04/15 {Selasa}
MASA: 8.15 – 9.25 BAHAGIAN: Ibadat
AKTIVITI:- Kuliah dan Sumbang saran TAJUK: Lambaian Kaabah

Unit 3: Wajib Haji dan Umrah

BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI ISLAM HADHARI: Berdisiplin, Beriman dan Bertawakal kepada Allah

OBJEKTIF:

Aras 1 : Pelajar dapat menerangkan perkara-perkara wajib haji dan umrah serta maksud Miqat

Haji dan Umrah serta jenis-jenisnya.

Aras 2 : Pelajar dapat menjelaskan perkara-perkara sunat dalam Ihram serta perbuatan yang

dilarang semasa ihram.

Aras 3 : Pelajar dapat menjelaskan hikmah larangan semasa Ihram.

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas  berjalan dengan baik dan lancar .  Pelajar memahami tajuk yang telah dipelajari.

TINGKATAN: 5S1/5S2/5S3/5K1/5K2 TARIKH: 7/04/15{Selasa}
MASA: 1205-1325 BAHAGIAN: Sirah dan Tamadun Islam
AKTIVITI:-  Mencari Maklumat, Pembentangan dan soal jawab. TAJUK: Perkembangan Pendidikan Serta Sains dan Teknologi Pada Zaman Kerajaan Abasiyah.
BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI ISLAM HADHARI: Mencontohi kepimpinan tokoh terdahulu serta Berusaha dan Bertawakal kepada Allah

OBJEKTIF:

Aras 1 : Pelajar dapat menerangkan perkembangan pendidikan serta sains dan teknologi pada

zaman Abasiyah.

Aras 2 : Pelajar dapat menyenaraikan faktor utama perkembangan ilmu pengetahuan serta sains

dan teknologi pada zaman Abasiyah.

Pelajar dapat menjelaskan Institusi Pendidikan Zaman Abasiyah serta bidang ilmu yang

diterokai pada Zaman Abasiyah.

Aras 3 : Pelajar dapat merumuskan kepentingan ilmu serta kesannya dalam membina Tamadun.

Pelajar dapat menganalisis kesan penemuan Sains dan teknologi serta kepentingan

menguasai ilmu Sains dan teknologi.

REFLEKSI KENDIRI

Kelas  berjalan dengan baik dan lancar .  Pelajar memahami tajuk yang telah dipelajari.

TINGKATAN:4MPV/4K3/4K4/4K5 TARIKH: 8/04/15{Rabu}
MASA: 0705– 0815 BAHAGIAN: Ibadat
AKTIVITI:- Kuliah dan Sumbang saran TAJUK: Lamabaian Kaabah

Unit 4 : Cara-cara mengerjakan Haji

dan Jenis-jenis Dam

BBM: Buku Teks, Buku Rujukan, Lembaran Soalan NILAI ISLAM HADHARI: Berusaha dan Bertawakal kepada Allah
OBJEKTIF:

Aras 1 : Pelajar dapat menerangkan cara menunaikan Haji dan Umrah serta membezakan antara

Haji Ifradh, Tamattu’ dan Qiran.

Aras 2 : Pelajar dapat menjelaskan maksud dam dalam Ibadat Haji serta perbuatan yang

dikenakan dan dan cara membayarnya..

Aras 3 : Pelajar dapat menjelaskan hikmah dikenakan Dam kepada orang yang menunaikan Haji.

REFLEKSI KENDIRI:

Sesi Pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana guru menjadi guru pengiring Majlis Tadarus Al-Quran Sekolah-sekolah Bahagian Samarahan 2015.

TINGKATAN: 4S1/4S2/4S3/4K1/4K2 TARIKH: 8/04/15 {Rabu}
MASA: 0815-0925 BAHAGIAN: Ibadat
AKTIVITI:- Kuliah dan Sumbang saran TAJUK: Lamabaian Kaabah

Unit 4 : Cara-cara mengerjakan Haji

dan Jenis-jenis Dam

BBM: Buku Teks, Buku Rujukan, Lembaran Soalan NILAI ISLAM HADHARI: Berusaha dan Bertawakal kepada Allah

OBJEKTIF:

Aras 1 : Pelajar dapat menerangkan cara menunaikan Haji dan Umrah serta membezakan antara

Haji Ifradh, Tamattu’ dan Qiran.

Aras 2 : Pelajar dapat menjelaskan maksud dam dalam Ibadat Haji serta perbuatan yang

dikenakan dan dan cara membayarnya..

Aras 3 : Pelajar dapat menjelaskan hikmah dikenakan Dam kepada orang yang menunaikan Haji.

REFLEKSI KENDIRI:

Sesi Pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana guru menjadi guru pengiring Majlis Tadarus Al-Quran Sekolah-sekolah Bahagian Samarahan 2015.

TINGKATAN: 5K3/5MPV/5K4/5K5 TARIKH: 9/04/15 {Khamis}
MASA: 07.05-08.15 BAHAGIAN:  Sirah dan Tamadun Islam
AKTIVITI:- Mencari Maklumat, Pembentangan dan soal jawab. TAJUK: Perkembangan Ekonomi pada zaman Kerajaan Abasiyah
BBM: Buku Teks, Buku Rujukan, Lembaran Soalan NILAI ISLAM HADHARI: Mencontohi Kepimpinan Tokoh, Berusaha dan Bertawakal kepada Allah

OBJEKTIF:

Aras 1 : Pelajar dapat menyatakan sector utama ekonomi Kerajaan Abasiyah

Aras 2 : Pelajar dapat menjelaskan sumber kewangan kerajaan Abasiyah.

Aras 3  : Pelajar dapat menghuraikan peranan Baitulmal pada zaman Abasiyah serta menganalisis

kesan pembangunan ekonomi terhadap rakyat..

REFLEKSI KENDIRI:

Sesi Pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana guru menjadi guru pengiring Majlis Tadarus Al-Quran Sekolah-sekolah Bahagian Samarahan 2015.

TINGKATAN: 5S1/5S2/5S3/5K1/5K2 TARIKH: 9/04/15 {Khamis}
MASA: 1055-1205 BAHAGIAN: Sirah dan Tamadun Islam
AKTIVITI:- Mencari Maklumat, Pembentangan dan soal jawab. TAJUK: Perkembangan Ekonomi pada zaman Kerajaan Abasiyah
BBM: Buku Teks, Buku Rujukan, Lembaran Soalan NILAI ISLAM HADHARI: Mencontohi Kepimpinan Tokoh, Berusaha dan Bertawakal kepada Allah

OBJEKTIF:

Aras 1 : Pelajar dapat menyatakan sector utama ekonomi Kerajaan Abasiyah

Aras 2 : Pelajar dapat menjelaskan sumber kewangan kerajaan Abasiyah.

Aras 3  : Pelajar dapat menghuraikan peranan Baitulmal pada zaman Abasiyah serta menganalisis

kesan pembangunan ekonomi terhadap rakyat..

REFLEKSI KENDIRI:

Sesi Pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana guru menjadi guru pengiring Majlis Tadarus Al-Quran Sekolah-sekolah Bahagian Samarahan 2015.

TINGKATAN: 4K6/4K7/4K8/4K9/4K10 TARIKH: 10/04/15 {Jumaat}
MASA: 07.05 – 08.15 BAHAGIAN: Ibadat
AKTIVITI:- Kuliah dan Sumbang saran TAJUK: Lamabaian Kaabah

Unit 4 : Cara-cara mengerjakan Haji

dan Jenis-jenis Dam

BBM: Buku Teks, Buku Rujukan, Lembaran Soalan NILAI ISLAM HADHARI: Berusaha dan Bertawakal kepada Allah

OBJEKTIF:

Aras 1 : Pelajar dapat menerangkan cara menunaikan Haji dan Umrah serta membezakan antara

Haji Ifradh, Tamattu’ dan Qiran.

Aras 2 : Pelajar dapat menjelaskan maksud dam dalam Ibadat Haji serta perbuatan yang

dikenakan dan dan cara membayarnya..

Aras 3 : Pelajar dapat menjelaskan hikmah dikenakan Dam kepada orang yang menunaikan Haji.

REFLEKSI KENDIRI:

Sesi Pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana  guru menjadi guru pengiring bagi program koperasi sekolah.

TINGKATAN: 5K6/5K7/5K8/5K9/5K10 TARIKH: 10/04/15 {Jumaat}
MASA: 08.15-09.25 BAHAGIAN: Sirah dan Tamadun Islam
AKTIVITI:- Mencari Maklumat, Pembentangan dan soal jawab. TAJUK : Perkembangan Ekonomi pada zaman Kerajaan Abasiyah
BBM: Buku Teks, Buku Rujukan, Lembaran Soalan NILAI ISLAM HADHARI: Mencontohi Kepimpinan Tokoh, Berusaha dan Bertawakal kepada Allah

OBJEKTIF:

Aras 1 : Pelajar dapat menyatakan sector utama ekonomi Kerajaan Abasiyah

Aras 2 : Pelajar dapat menjelaskan sumber kewangan kerajaan Abasiyah.

Aras 3  : Pelajar dapat menghuraikan peranan Baitulmal pada zaman Abasiyah serta menganalisis

kesan pembangunan ekonomi terhadap rakyat..

REFLEKSI KENDIRI:

Sesi Pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana  guru menjadi guru pengiring bagi program koperasi sekolah.