MINGGU 16/2014

Posted: April 17, 2014 in APRIL 2014
Tags:

Minggu 16 (14 APRIL HINGGA 18 APRIL 2014)

 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN ISLAM

TINGKATAN: 5MPV/5K2/5K3/5K4/5K5 TARIKH: 14/04/14 {Isnin}
MASA: 08.15 – 09.25 BAHAGIAN: Ibadat
AKTIVITI:- Kuliah dan soal jawab TAJUK: Kaifiat Perkahwinan Dalam Islam

Unit 4: Mahar dan Walimatulurus

 

BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI : Menjaga hubungan sesama manusia serta beriman kepada Allah
Objektif

Aras 1: Pelajar dapat menyatakan pengertian dan hukum Mahar dan Walimatulurus

Aras 2: Pelajar dapat menjelaskan jenis dan kadar mahar.

Aras 3: Pelajar dapat menghuraikan syarat dan hikmah diwajibkan mahar serta adab dan hikmah Walimatulurus.

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan baik dan lancar serta pelajar memahami tajuk yang dipelajari

TINGKATAN:5K6/5K7/5K8/5K9/5K10 TARIKH: 014/04/14 {Isnin}
MASA: 09.45– 10.55 BAHAGIAN: Ibadat
AKTIVITI:- Kuliah dan soal jawab TAJUK: Kaifiat Perkahwinan Dalam Islam

Unit 4: Mahar dan Walimatulurus

 

BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan

NILAI : Menjaga hubungan sesama manusia serta beriman kepada Allah
Objektif

Aras 1: Pelajar dapat menyatakan pengertian dan hukum Mahar dan Walimatulurus

Aras 2: Pelajar dapat menjelaskan jenis dan kadar mahar.

Aras 3: Pelajar dapat menghuraikan syarat dan hikmah diwajibkan mahar serta adab dan hikmah Walimatulurus.

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan baik dan lancar serta pelajar memahami tajuk yang dipelajari

TINGKATAN: 5S1/5S2/5S3/5K1 TARIKH: 14/04/14 {Isnin}
MASA: 12.05 – 13.25 BAHAGIAN: Ibadat
AKTIVITI:- Kuliah dan soal jawab TAJUK: Kaifiat Perkahwinan Dalam Islam

Unit 4: Mahar dan Walimatulurus

BBM: : Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI : Menjaga hubungan sesama manusia serta beriman kepada Allah
Objektif

Aras 1: Pelajar dapat menyatakan pengertian dan hukum Mahar dan Walimatulurus

Aras 2: Pelajar dapat menjelaskan jenis dan kadar mahar.

Aras 3: Pelajar dapat menghuraikan syarat dan hikmah diwajibkan mahar serta adab dan hikmah Walimatulurus.

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan baik dan lancar serta pelajar memahami tajuk yang dipelajari

TINGKATAN: 4K6/4K7/4K8/4K9/4K10 TARIKH: 15/04/14 {Selasa}
MASA: 07.05 – 8.15 BAHAGIAN: Ibadat
AKTIVITI:- Kuliah dan soal jawab TAJUK: Lamabaian Kaabah

Unit 3: Wajib Haji dan Umrah

BBM: Buku Teks dan Lembaran Soalan NILAI: Beriman dan bertawakal kepada Allah
Objektif :

Aras 1: Pelajar dapat menyatakan perkara wajib haji dan Umrah serta maksud miqat haji dan umrah serta jenis-jenisnya.

Aras 2: Pelajar dapat menjelaskan perkara sunat dalam Ihram serta perbuatan yang dilarang semasa Ihram.

Aras 3: Pelajar dapat menerangkan hikmah larangan semasa Ihram

 

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar memahami tajuk yang dipelajari dengan baik.

TINGKATAN: 4S1/4S2/4S3/4K1/4K2 TARIKH: 15/04/14 {Selasa}
MASA: 12.05 – 1.25 BAHAGIAN: Ibadat
AKTIVITI:- Kuliah dan soal jawab TAJUK: Lamabaian Kaabah

Unit 3: Wajib Haji dan Umrah

BBM: Buku Teks dan Lembaran Soalan NILAI: Beriman dan bertawakal kepada Allah
Objektif :

Aras 1: Pelajar dapat menyatakan perkara wajib haji dan Umrah serta maksud miqat haji dan umrah serta jenis-jenisnya.

Aras 2: Pelajar dapat menjelaskan perkara sunat dalam Ihram serta perbuatan yang dilarang semasa Ihram.

Aras 3: Pelajar dapat menerangkan hikmah larangan semasa Ihram

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar memahami tajuk yang dipelajari dengan baik.

TINGKATAN: 4MPV/4K3/4K4/4K5 TARIKH: 16/04/14{Rabu}
MASA: 0705-0815 BAHAGIAN: Ibadat
AKTIVITI:- Kuliah dan soal jawab TAJUK: Lamabaian Kaabah

Unit 3: Wajib Haji dan Umrah

BBM: Buku Teks dan Lembaran Soalan NILAI: Beriman dan bertawakal kepada Allah
Objektif :

Aras 1: Pelajar dapat menyatakan perkara wajib haji dan Umrah serta maksud miqat haji dan umrah serta jenis-jenisnya.

Aras 2: Pelajar dapat menjelaskan perkara sunat dalam Ihram serta perbuatan yang dilarang semasa Ihram.

Aras 3: Pelajar dapat menerangkan hikmah larangan semasa Ihram

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar memahami tajuk yang dipelajari dengan baik.

TINGKATAN:5S1/5S2/5S3/5K1 TARIKH: 16/04/14{Rabu}
MASA: 08.15– 9.25 BAHAGIAN: Adab dan Akhlak Islamiah
AKTIVITI:- Kuliah dan soal jawab TAJUK: Adab dengan Pemimpin
BBM: Buku Teks, dan Lembaran Soalan NILAI: Beriman dan Bertakwa kepada Allah
 

Aras 1: Pelajar dapat menyatakan konsep kepimpinan

Aras 2: Pelajar dapat menghuraikan adab terhadap pemimpin

Aras 3: Pelajar dapat merumuskan kesan tidak taat kepada pemimpin.

 

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan lancar. Pelajar memahami tajuk dengan baik.

TINGKATAN: 4K7/4K8/4K9/4K10 TARIKH: 17/04/14 {Khamis}
MASA: 07.05-08.15 BAHAGIAN: Adab dan Akhlak Islamiah
AKTIVITI: Kuliah dan sumbang saran TAJUK: Adab Menjaga Orang Sakit
BBM: Buku Rujukan, Buku Teks dan Lembaran soalan NILAI: Menjaga hubungan sesama manusia serta Beriman dan Bertakwa kepada Allah
Objektif

Aras 1: Pelajar dapat menyatakan kewajipan menjaga orang sakit dan dalilnya.

Aras 2: Pelajar dapat menjelaskan adab menjaga orang sakit dalam Islam serta garis panduan menjaga orang sakit dalam Islam.

Aras 3: Pelajar dapat menerangkan hikmah beradab ketika menjaga orang sakit.

 

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan lancar dan pelajar memahami tajuk yang dipelajari dengan baik.

TINGKATAN: 5K6/5K7/5K8/5K9/5K10 TARIKH: 17/04/14 {Khamis}
MASA: 08.15-09.25 BAHAGIAN: PAFA
AKTIVITI: Kuliah, Penerangan dan Sumbang saran TAJUK: Perkahwinan
BBM: Buku Teks dan Lembaran Soalan NILAI: Beriman dan Bertakwa kepada Allah
Objektif

Aras 1: Pelajar dapat menyatakan dan menjawab setiap persoalan yang diberikan mengenai tajuk Perkahwinan

 

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan baik dan lancar serta pelajar berjaya menjawab setiap persoalan mengenai tajuk dengan baik.

TINGKATAN: 4S1/4S2/4S3/4K1/4K2 TARIKH: 17/04/14 {Khamis}
MASA: 11.30-12.40 BAHAGIAN: Adab dan akhlak Islamiah
AKTIVITI: Kuliah dan sumbang saran TAJUK: Adab Menjaga Orang Sakit
BBM: Buku Rujukan, Buku Teks dan Lembaran soalan NILAI: Menjaga hubungan sesama manusia serta Beriman dan bertakwa kepada Allah
Objektif

Aras 1: Pelajar dapat menyatakan kewajipan menjaga orang sakit dan dalilnya.

Aras 2: Pelajar dapat menjelaskan adab menjaga orang sakit dalam Islam serta garis panduan menjaga orang sakit dalam Islam.

Aras 3: Pelajar dapat menerangkan hikmah beradab ketika menjaga orang sakit.

 

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan baik dan lancar serta pelajar memahami tajuk yang dipelajari

 

 

CUTI GOOD FRIDAY

TARIKH : 18 MAC 2014

                                                   HARI        : JUMAAT

 

 

MINGGU 15/2014

Posted: April 11, 2014 in APRIL 2014
Tags:

 

Minggu 15 (7 APRIL HINGGA 11 APRIL 2014)

 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN ISLAM

TINGKATAN: 5MPV/5K2/5K3/5K4/5K5 TARIKH: 07/04/14 {Isnin}
MASA: 08.15 – 09.25 BAHAGIAN: Tilawah /Kefahaman Ayat Al-Quran
AKTIVITI:- Tilawah Al-Quran, Penerangan dan sumbang – saran TAJUK: Batas-batas Pergaulan

 

BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI : Menjaga hubungan sesama manusia serta beriman kepada Allah
 

Aras 1: Membaca dan menyatakan maksud serta intisari ayat 30 hingga 31 surah An-Nur

Aras 2: Menghuraikan perintah-perintah Allah dalam ayat 30 hingga 31 surah An-Nur.

Aras 3: Menganalisis pengajaran ayat

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan baik dan lancar serta pelajar memahami tajuk yang dipelajari

TINGKATAN:5K6/5K7/5K8/5K9/5K10 TARIKH: 07/04/14 {Isnin}
MASA: 09.45– 10.55 BAHAGIAN: Tilawah/Kefahaman ayat Al-Quran
AKTIVITI:- Tilawah Al-Quran, Penerangan dan sumbang – saran TAJUK: Batas-batas Pergaulan
 

BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan

NILAI : Menjaga hubungan sesama manusia serta beriman kepada Allah
 

Aras 1: Membaca dan menyatakan maksud serta intisari ayat 30 hingga 31 surah An-Nur

Aras 2: Menghuraikan perintah-perintah Allah dalam ayat 30 hingga 31 surah An-Nur.

Aras 3: Menganalisis pengajaran ayat

 

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan baik dan lancar serta pelajar memahami tajuk yang dipelajari

TINGKATAN: 5S1/5S2/5S3/5K1 TARIKH: 07/04/14 {Isnin}
MASA: 12.05 – 13.25 BAHAGIAN: Tilawah/kefahaman Ayat Al-Quran
AKTIVITI:- Tilawah Al-Quran, Penerangan dan sumbang – saran TAJUK: Batas-batas Pergaulan
BBM: : Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI : Menjaga hubungan sesama manusia serta beriman kepada Allah
 

Aras 1: Membaca dan menyatakan maksud serta intisari ayat 30 hingga 31 surah An-Nur

Aras 2: Menghuraikan perintah-perintah Allah dalam ayat 30 hingga 31 surah An-Nur.

Aras 3: Menganalisis pengajaran ayat

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan baik dan lancar serta pelajar memahami tajuk yang dipelajari

TINGKATAN: 4K6/4K7/4K8/4K9/4K10 TARIKH: 08/04/14 {Selasa}
MASA: 07.05 – 8.15 BAHAGIAN: Adab dan Akhlak Islamiah
AKTIVITI:- Kuliah dan sumbang saran TAJUK: Adab Menjaga Orang Sakit
BBM: Buku Teks dan Lembaran Soalan NILAI: Menjaga hubungan sesama manusia serta bertawakal kepada Allah
 

Aras 1: Pelajar dapat menyatakan kewajipan menjaga orang sakit dan dalilnya

Aras 2: Pelajar dapat menjelaskan adab menjaga orang sakit dalam Islam serta garis panduan menjaga orang sakit dalam Islam.

Aras 3: Pelajar dapat menerangkan hikmah beradab ketika menjaga orang sakit.

 

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas ditangguhkan kerana guru menjadi guru pengiring sempena Majlis Tadarus Al-Quran (MTAQ) Peringkat Bahagian Samarahan   2014

TINGKATAN: 4S1/4S2/4S3/4K1/4K2 TARIKH: 08/04/14 {Selasa}
MASA: 12.05 – 1.25 BAHAGIAN: Adab dan Akhlak Islamiah
AKTIVITI:- Kuliah dan sumbang saran TAJUK: Adab Menjaga Orang Sakit
BBM: Buku Teks dan Lembaran Soalan NILAI: Menjaga hubungan sesama manusia serta bertawakal kepada Allah
 

Aras 1: Pelajar dapat menyatakan kewajipan menjaga orang sakit dan dalilnya

Aras 2: Pelajar dapat menjelaskan adab menjaga orang sakit dalam Islam serta garis panduan menjaga orang sakit dalam Islam.

Aras 3: Pelajar dapat menerangkan hikmah beradab ketika menjaga orang sakit.

 

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas ditangguhkan kerana guru menjadi guru pengiring sempena Majlis Tadarus Al-Quran (MTAQ) Peringkat Bahagian Samarahan   2014

TINGKATAN: 4MPV/4K3/4K4/4K5 TARIKH: 09/04/14{Rabu}
MASA: 0705-0815 BAHAGIAN: Adab dan Akhlak Islamiah
AKTIVITI:- Kuliah dan sumbang saran TAJUK: Adab Menjaga Orang Sakit
BBM: Buku Teks dan Lembaran Soalan NILAI: Menjaga hubungan sesama manusia serta bertawakal kepada Allah
 

 

Aras 1: Pelajar dapat menyatakan kewajipan menjaga orang sakit dan dalilnya

Aras 2: Pelajar dapat menjelaskan adab menjaga orang sakit dalam Islam serta garis panduan menjaga orang sakit dalam Islam.

Aras 3: Pelajar dapat menerangkan hikmah beradab ketika menjaga orang sakit.

 

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas ditangguhkan kerana guru menjadi guru pengiring sempena Majlis Tadarus Al-Quran (MTAQ) Peringkat Bahagian Samarahan   2014

TINGKATAN:5S1/5S2/5S3/5K1 TARIKH: 09/04/14{Rabu}
MASA: 08.15– 9.25 BAHAGIAN: Adab dan Akhlak Islamiah
AKTIVITI:- Kuliah dan soal jawab TAJUK: Adab dengan Pemimpin
BBM: Buku Teks, dan Lembaran Soalan NILAI: Beriman dan Bertakwa kepada Allah
 

Aras 1: Pelajar dapat menyatakan konsep kepimpinan

Aras 2: Pelajar dapat menghuraikan adab terhadap pemimpin

Aras 3: Pelajar dapat merumuskan kesan tidak taat kepada pemimpin.

 

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas ditangguhkan kerana guru menjadi guru pengiring sempena Festival Nasyid Peringkat   Bahagian Samarahan   2014

TINGKATAN: 4K7/4K8/4K9/4K10 TARIKH: 10/04/14 {Khamis}
MASA: 07.05-08.15 BAHAGIAN: Tilawah/Kefahaman Ayat Al-Quran
AKTIVITI: Tilawah Al-Quran, Kuliah, Penerangan dan sumbang saran TAJUK: Larangan Mempersendakan Agama
BBM: Buku Rujukan, Buku Teks dan Lembaran soalan NILAI: Beriman dan Bertakwa kepada Allah
 

Aras 1: Pelajar dapat membaca serta menyatakan maksud ayat 70 surah Al-An-am

Aras 2: Pelajar dapat menerangkan mengapa umat Islam haram mempermainkan agama serta menerangkan golongan yang mempermainkan agama dan bahayanya.

Aras 3: Pelajar dapat menjelaskan perkataan dan tingkah laku yang mempermainkan agama serta cara mengatasi perbuatan yang mempermainkan agama Islam.

 

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan lancar dan pelajar memahami tajuk yang dipelajari dengan baik.

TINGKATAN: 5K6/5K7/5K8/5K9/5K10 TARIKH: 10/04/14 {Khamis}
MASA: 08.15-09.25 BAHAGIAN: Adab dan Akhlak Islamiah
AKTIVITI: Kuliah, Penerangan dan Sumbang saran TAJUK: Adab dengan Pemimpin
BBM: Buku Teks dan Lembaran Soalan NILAI: Beriman dan Bertakwa kepada Alla
 

Aras 1: Pelajar dapat menyatakan konsep kepimpinan

Aras 2: Pelajar dapat menghuraikan adab terhadap pemimpin

Aras 3: Pelajar dapat merumuskan kesan tidak taat kepada pemimpin.

 

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan baik dan lancar serta pelajar memahami tajuk yang dipelajari

TINGKATAN: 4S1/4S2/4S3/4K1/4K2 TARIKH: 10/04/14 {Khamis}
MASA: 11.30-12.40 BAHAGIAN: Tilawah/Kefahaman Ayat Al-Quran
AKTIVITI: Tilawah Al-Quran, Kuliah, Penerangan dan sumbang saran TAJUK: Larangan Mempersendakan Agama
BBM: Buku Rujukan, Buku Teks dan Lembaran soalan NILAI: Beriman dan bertakwa kepada Allah
 

Aras 1: Pelajar dapat membaca serta menyatakan maksud ayat 70 surah Al-An-am

Aras 2: Pelajar dapat menerangkan mengapa umat Islam haram mempermainkan agama serta menerangkan golongan yang mempermainkan agama dan bahayanya.

Aras 3: Pelajar dapat menjelaskan perkataan dan tingkah laku yang mempermainkan agama serta cara mengatasi perbuatan yang mempermainkan agama Islam.

 

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan baik dan lancar serta pelajar memahami tajuk yang dipelajari

TINGKATAN: 4MPV/4K3/4K4/4K5 TARIKH: 11/04/14 {Jumaat}
MASA: 07.05 – 08.15 BAHAGIAN: Tilawah/Kefahaman Ayat Al-Quran
AKTIVITI: Tilawah Al-Quran, Kuliah, Penerangan dan sumbang saran TAJUK: Larangan Mempersendakan Agama
BBM: Buku Rujukan, Buku Teks dan Lembaran soalan NILAI:Beriman dan bertakwa kepada Allah
 

Aras 1: Pelajar dapat membaca serta menyatakan maksud ayat 70 surah Al-An-am

Aras 2: Pelajar dapat menerangkan mengapa umat Islam haram mempermainkan agama serta menerangkan golongan yang mempermainkan agama dan bahayanya.

Aras 3: Pelajar dapat menjelaskan perkataan dan tingkah laku yang mempermainkan agama serta cara mengatasi perbuatan yang mempermainkan agama Islam.

 

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan baik dan lancar serta pelajar memahami tajuk yang dipelajari

TINGKATAN: 5MPV/5K2/5K3/5K4/5K5 TARIKH: 11/04/14 {Jumaat}
MASA: 08.15-09.25 BAHAGIAN: Adab dan Akhlak Islamiah
AKTIVITI: Kuliah, Penerangan dan Sumbang saran TAJUK: Adab dengan Pemimpin
BBM: Buku Teks dan Lembaran Soalan NILAI: Beriman dan bertakwa kepada Allah
 

Aras 1: Pelajar dapat menyatakan konsep kepimpinan

Aras 2: Pelajar dapat menghuraikan adab terhadap pemimpin

Aras 3: Pelajar dapat merumuskan kesan tidak taat kepada pemimpin.

 

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan baik dan lancar serta pelajar memahami tajuk yang dipelajari

 

 

MINGGU 14/2014

Posted: April 8, 2014 in APRIL 2014
Tags:

 

Minggu 14 (31 MAC HINGGA 4 APRIL 2014)

 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN ISLAM

TINGKATAN: 5MPV/5K2/5K3/5K4/5K5 TARIKH: 31/03/14 {Isnin}
MASA: 08.15 – 09.25 BAHAGIAN:
AKTIVITI:- Pembetulan TAJUK:

 

BBM: NILAI :
 

PEMBETULAN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA 2014

TINGKATAN 5

KERTAS 2

PENDIDIKAN ISLAM

 

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan baik dan lancar

TINGKATAN:5K6/5K7/5K8/5K9/5K10 TARIKH: 31/03/14 {Isnin}
MASA: 09.45– 10.55 BAHAGIAN:
AKTIVITI:- Pembetulan TAJUK:
 

BBM:

NILAI :
 

PEMBETULAN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA 2014

TINGKATAN 5

KERTAS 2

PENDIDIKAN ISLAM

 

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan baik dan lancar

TINGKATAN: 5S1/5S2/5S3/5K1 TARIKH: 31/03/14 {Isnin}
MASA: 12.05 – 13.25 BAHAGIAN:
AKTIVITI:- Pembetulan TAJUK:
BBM: NILAI :
 

PEMBETULAN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA 2014

TINGKATAN 5

KERTAS 2

PENDIDIKAN ISLAM

 

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan baik dan lancar

TINGKATAN: 4K6/4K7/4K8/4K9/4K10 TARIKH: 1/04/14 {Selasa}
MASA: 07.05 – 8.15 BAHAGIAN:
AKTIVITI:- Pembetulan TAJUK:
BBM: NILAI:
 

PEMBETULAN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA 2014

TINGKATAN 4

KERTAS 2

PENDIDIKAN ISLAM

 

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas ditangguhkan kerana guru menjadi guru pengiring sempena Majlis Tadarus Al-Quran (MTAQ) Peringkat Daerah Serian   2014

TINGKATAN: 4S1/4S2/4S3/4K1/4K2 TARIKH: 1/04/14 {Selasa}
MASA: 12.05 – 1.25 BAHAGIAN:
AKTIVITI:- Pembetulan TAJUK:
BBM: NILAI:
 

PEMBETULAN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA 2014

TINGKATAN 4

KERTAS 2

PENDIDIKAN ISLAM

 

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas ditangguhkan kerana guru menjadi guru pengiring sempena Majlis Tadarus Al-Quran (MTAQ) Peringkat Daerah Serian 2014

TINGKATAN: 4MPV/4K3/4K4/4K5 TARIKH: 2/04/14{Rabu}
MASA: 0705-0815 BAHAGIAN:
AKTIVITI:- Pembetulan TAJUK:
BBM: NILAI:
 

 

PEMBETULAN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA 2014

TINGKATAN 4

KERTAS 2

PENDIDIKAN ISLAM

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan baik dan lancar

TINGKATAN:5S1/5S2/5S3/5K1 TARIKH: 2/04/14{Rabu}
MASA: 08.15– 9.25 BAHAGIAN: PAFA
AKTIVITI:- Kuliah, Penerangan dan Penilaian TAJUK: Puasa dan Ihsan
BBM: Buku PAFA NILAI: Beriman dan Bertakwa kepada Allah
 

PENILAIAN PAFA

TAJUK: PUASA DAN IHSAN

 

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan baik dan lancar

TINGKATAN: 4K7/4K8/4K9/4K10 TARIKH: 3/04/14 {Khamis}
MASA: 07.05-08.15 BAHAGIAN: PAFA
AKTIVITI: Kuliah, Penerangan dan Penilaian TAJUK: Puasa dan Ihsan
BBM: Buku PAFA NILAI: Beriman dan Bertakwa kepada Allah
 

PENILAIAN PAFA

TAJUK: RUKUN IMAN

 

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan baik dan lancar

TINGKATAN: 5K6/5K7/5K8/5K9/5K10 TARIKH: 3/04/14 {Khamis}
MASA: 08.15-09.25 BAHAGIAN: PAFA
AKTIVITI: Kuliah, Penerangan dan Penilaian TAJUK: Puasa dan Ihsan
BBM: Buku PAFA NILAI: Beriman dan bertakwa kepada Allah
 

PENILAIAN PAFA

TAJUK: PUASA DAN IHSAN

 

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan baik dan lancar

TINGKATAN: 4S1/4S2/4S3/4K1/4K2 TARIKH: 3/04/14 {Khamis}
MASA: 11.30-12.40 BAHAGIAN: PAFA
AKTIVITI: Kuliah, Penerangan dan Penilaian TAJUK: Rukun Iman
BBM:Buku PAFA NILAI: Beriman dan bertakwa kepada Allah
 

PENILAIAN PAFA

TAJUK: RUKUN IMAN

 

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan baik dan lancar

TINGKATAN: 4MPV/4K3/4K4/4K5 TARIKH: 4/04/14 {Jumaat}
MASA: 07.05 – 08.15 BAHAGIAN: PAFA
AKTIVITI: Kuliah, Penerangan dan Penilaian TAJUK: Rukun Iman
BBM: Buku PAFA NILAI:Beriman dan bertakwa kepada Allah
 

PENILAIAN PAFA

TAJUK: RUKUN IMAN

 

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan baik dan lancar

TINGKATAN: 5MPV/5K2/5K3/5K4/5K5 TARIKH: 4/04/14 {Jumaat}
MASA: 08.15-09.25 BAHAGIAN: PAFA
AKTIVITI: Kuliah, Penerangan dan Penilaian TAJUK: Puasa dan Ihsan
BBM: Buku PAFA NILAI: Beriman dan bertakwa kepada Allah
 

PENILAIAN PAFA

TAJUK: PUASA DAN IHSAN

 

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan baik dan lancar

 

 

MINGGU 12 DAN 13/2014

Posted: April 8, 2014 in MAC 2014
Tags:

Minggu 12 (17 MAC HINGGA 21 MAC 2014)

 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN ISLAM

TINGKATAN: 5MPV/5K2/5K3/5K4/5K5 TARIKH: 17/03/14 {Isnin}
MASA: 08.15 – 09.25 BAHAGIAN:
AKTIVITI:- Pembetulan TAJUK:

 

BBM: NILAI :
 

PEMBETULAN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA 2014

TINGKATAN 5

KERTAS 1

PENDIDIKAN ISLAM

 

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan baik dan lancar

TINGKATAN:5K6/5K7/5K8/5K9/5K10 TARIKH: 17/03/14 {Isnin}
MASA: 09.45– 10.55 BAHAGIAN:
AKTIVITI:- Pembetulan TAJUK:
 

BBM:

NILAI :
 

PEMBETULAN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA 2014

TINGKATAN 5

KERTAS 1

PENDIDIKAN ISLAM

 

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan baik dan lancar

TINGKATAN: 5S1/5S2/5S3/5K1 TARIKH: 17/03/14 {Isnin}
MASA: 12.05 – 13.25 BAHAGIAN:
AKTIVITI:- Pembetulan TAJUK:
BBM: NILAI :
 

PEMBETULAN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA 2014

TINGKATAN 5

KERTAS 1

PENDIDIKAN ISLAM

 

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan baik dan lancar

TINGKATAN: 4K6/4K7/4K8/4K9/4K10 TARIKH: 18/03/14 {Selasa}
MASA: 07.05 – 8.15 BAHAGIAN:
AKTIVITI:- Pembetulan TAJUK:
BBM: NILAI:
 

PEMBETULAN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA 2014

TINGKATAN 4

KERTAS 1

PENDIDIKAN ISLAM

 

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas ditangguhkan kerana guru menjadi guru pengiring sempena Majlis Tadarus Al-Quran (MTAQ) Peringkat Daerah Serian   2014

TINGKATAN: 4S1/4S2/4S3/4K1/4K2 TARIKH: 18/03/14 {Selasa}
MASA: 12.05 – 1.25 BAHAGIAN:
AKTIVITI:- Pembetulan TAJUK:
BBM: NILAI:
 

PEMBETULAN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA 2014

TINGKATAN 4

KERTAS 1

PENDIDIKAN ISLAM

 

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas ditangguhkan kerana guru menjadi guru pengiring sempena Majlis Tadarus Al-Quran (MTAQ) Peringkat Daerah Serian 2014

TINGKATAN: 4MPV/4K3/4K4/4K5 TARIKH: 19/03/14{Rabu}
MASA: 0705-0815 BAHAGIAN:
AKTIVITI:- Pembetulan TAJUK:
BBM: NILAI:
 

 

PEMBETULAN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA 2014

TINGKATAN 4

KERTAS 1

PENDIDIKAN ISLAM

 

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan baik dan lancar

TINGKATAN:5S1/5S2/5S3/5K1 TARIKH: 19/03/14{Rabu}
MASA: 08.15– 9.25 BAHAGIAN:
AKTIVITI:- Pembetulan TAJUK:
BBM: NILAI:
 

PEMBETULAN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA 2014

TINGKATAN 5

KERTAS 1

PENDIDIKAN ISLAM

 

REFLEKSI KENDIRI:

Peperiksaan berjalan dengan baik dan lancar

TINGKATAN: 4K7/4K8/4K9/4K10 TARIKH: 20/03/14 {Khamis}
MASA: 07.05-08.15 BAHAGIAN:
AKTIVITI: Pembetulan TAJUK:
BBM: NILAI:
 

PEMBETULAN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA 2014

TINGKATAN 4

KERTAS 1

PENDIDIKAN ISLAM

 

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas ditangguhkan kerana guru menjadi Ketua Hakim sempena Festival Nasyid Peringkat Daerah Serian 2014

TINGKATAN: 5K6/5K7/5K8/5K9/5K10 TARIKH: 20/03/14 {Khamis}
MASA: 08.15-09.25 BAHAGIAN:
AKTIVITI: Pembetulan TAJUK:
BBM: NILAI:
 

PEMBETULAN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA 2014

TINGKATAN 5

KERTAS 1

PENDIDIKAN ISLAM

 

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas ditangguhkan kerana guru menjadi Ketua Hakim sempena Festival Nasyid Peringkat Daerah Serian 2014

TINGKATAN: 4S1/4S2/4S3/4K1/4K2 TARIKH: 20/03/14 {Khamis}
MASA: 11.30-12.40 BAHAGIAN:
AKTIVITI: Pembetulan TAJUK:
BBM: NILAI:
 

PEMBETULAN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA 2014

TINGKATAN 4

KERTAS 1

PENDIDIKAN ISLAM

 

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas ditangguhkan kerana guru menjadi Ketua Hakim sempena Festival Nasyid Peringkat Daerah Serian 2014

TINGKATAN: 4MPV/4K3/4K4/4K5 TARIKH: 21/03/14 {Jumaat}
MASA: 07.05 – 08.15 BAHAGIAN:
AKTIVITI: Pembetulan TAJUK:
BBM: NILAI:
 

PEMBETULAN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA 2014

TINGKATAN 4

KERTAS 1

PENDIDIKAN ISLAM

 

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan baik dan lancar

TINGKATAN: 5MPV/5K2/5K3/5K4/5K5 TARIKH: 21/03/14 {Jumaat}
MASA: 08.15-09.25 BAHAGIAN:
AKTIVITI: Pembetulan TAJUK:
BBM: NILAI:
 

PEMBETULAN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA 2014

TINGKATAN 5

KERTAS 1

PENDIDIKAN ISLAM

 

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan baik dan lancar

 

 

 

Minggu 13 (24 MAC HINGGA 28 MAC 2014)

 

 

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA

 

22 MAC 2014 HINGGA 30 MAC 2014

MINGGU 11/2014

Posted: March 16, 2014 in MAC 2014
Tags:

Minggu 11 (10 MAC  HINGGA 15 MAC 2014)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN ISLAM

TINGKATAN: 5MPV/5K2/5K3/5K4/5K5 TARIKH: 10/03/14 {Isnin}
MASA: 08.15 – 09.25 BAHAGIAN:
AKTIVITI:- Peperiksaan   Pertengahan Penggal 1 TAJUK:

 

BBM: NILAI :

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA 2014

TINGKATAN 5

REFLEKSI KENDIRI:

Peperiksaan berjalan dengan   baik dan lancar

TINGKATAN:5K6/5K7/5K8/5K9/5K10 TARIKH: 10/03/14 {Isnin}
MASA: 09.45– 10.55 BAHAGIAN:
AKTIVITI:-  Peperiksaan Pertengahan Penggal 1 TAJUK:
BBM: NILAI :

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA 2014

TINGKATAN 5

REFLEKSI KENDIRI:

Peperiksaan berjalan dengan   baik dan lancar

TINGKATAN: 5S1/5S2/5S3/5K1 TARIKH: 10/03/14 {Isnin}
MASA: 12.05 – 13.25 BAHAGIAN:
AKTIVITI:- Peperiksaan   Pertengahan Penggal 1 TAJUK:
BBM: NILAI :

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA 2014

TINGKATAN 5

REFLEKSI KENDIRI:

Peperiksaan berjalan dengan   baik dan lancar

TINGKATAN: 4K6/4K7/4K8/4K9/4K10 TARIKH: 11/03/14 {Selasa}
MASA: 07.05 – 8.15 BAHAGIAN:
AKTIVITI:- Peperiksaan   Pertengahan Penggal 1 TAJUK:
BBM: NILAI:

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA 2014

TINGKATAN 4

REFLEKSI KENDIRI:

Peperiksaan berjalan dengan   baik dan lancar

TINGKATAN: 4S1/4S2/4S3/4K1/4K2 TARIKH: 11/03/14 {Selasa}
MASA: 12.05 – 1.25 BAHAGIAN:
AKTIVITI:- Peperiksaan   Pertengahan Penggal 1 TAJUK:
BBM: NILAI:

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA 2014

TINGKATAN 4

REFLEKSI KENDIRI:

Peperiksaan berjalan dengan   baik dan lancar

TINGKATAN: 4MPV/4K3/4K4/4K5 TARIKH: 12/03/14{Rabu}
MASA: 0705-0815 BAHAGIAN:
AKTIVITI:-  Peperiksaan Pertengahan Penggal 1 TAJUK:
BBM: NILAI:

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA 2014

TINGKATAN 4

REFLEKSI KENDIRI:

Peperiksaan berjalan dengan   baik dan lancar

 

TINGKATAN:5S1/5S2/5S3/5K1 TARIKH: 12/03/14{Rabu}
MASA: 08.15– 9.25 BAHAGIAN:
AKTIVITI:- Peperiksaan   Pertengahan Penggal 1 TAJUK:
BBM: NILAI:

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA 2014

TINGKATAN 5

REFLEKSI KENDIRI:

Peperiksaan berjalan dengan   baik dan lancar

TINGKATAN: 4K7/4K8/4K9/4K10 TARIKH: 13/03/14 {Khamis}
MASA: 07.05-08.15 BAHAGIAN:
AKTIVITI:Peperiksaan   Pertengahan Penggal 1 TAJUK:
BBM: NILAI:

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA 2014

TINGKATAN 4

 

REFLEKSI KENDIRI:

Peperiksaan berjalan dengan   baik dan lancar

TINGKATAN: 5K6/5K7/5K8/5K9/5K10 TARIKH: 13/03/14 {Khamis}
MASA: 08.15-09.25 BAHAGIAN:
AKTIVITI: Peperiksaan   Pertengahan Penggal 1 TAJUK:
BBM: NILAI:

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA 2014

TINGKATAN 5

REFLEKSI KENDIRI:

Peperiksaan berjalan dengan   baik dan lancar

TINGKATAN: 4S1/4S2/4S3/4K1/4K2 TARIKH: 13/03/14 {Khamis}
MASA: 11.30-12.40 BAHAGIAN:
AKTIVITI: Peperiksaan   Pertengahan Penggal 1 TAJUK:
BBM: NILAI:

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA 2014

TINGKATAN 4

REFLEKSI KENDIRI:

Peperiksaan berjalan dengan   baik dan lancar

TINGKATAN: 4MPV/4K3/4K4/4K5 TARIKH: 14/03/14 {Jumaat}
MASA: 07.05 – 08.15 BAHAGIAN:
AKTIVITI: Perhimpunan dan   keceriaan sekolah TAJUK:
BBM: NILAI:

PEPHIMPUNAN RASMI SEKOLAH

DAN

PROGRAM KECERIAAN SEKOLAH

REFLEKSI KENDIRI:

Sesi Pengajaran dan   pembelajaran tidak dilaksanakan kerana semua guru dan pelajar terlibat dengan   perhimpunan sekolah serta program keceriaan sekolah

TINGKATAN: 5MPV/5K2/5K3/5K4/5K5 TARIKH: 14/03/14 {Jumaat}
MASA: 08.15-09.25 BAHAGIAN:
AKTIVITI: Perhimpunan dan   keceriaan sekolah TAJUK:
BBM: NILAI:

PEPHIMPUNAN RASMI SEKOLAH

DAN

PROGRAM KECERIAAN SEKOLAH

REFLEKSI KENDIRI:

Sesi Pengajaran dan   pembelajaran tidak dilaksanakan kerana semua guru dan pelajar terlibat dengan   perhimpunan sekolah serta program keceriaan sekolah

                                                    TARIKH        : 15 MAC 2014

                                                    HARI            : SABTU

                             

PROGRAM :

 PELANCARAN DAN PERARAKAN SEMPENA

JUBLI EMAS  

 50 TAHUN SMK SERIAN

 

 

MINGGU 10/2014

Posted: March 7, 2014 in MAC 2014
Tags:

Minggu 10 (3 MAC  HINGGA 7 MAC 2014)

 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN ISLAM

TINGKATAN: 5MPV/5K2/5K3/5K4/5K5 TARIKH: 3/03/14 {Isnin}
MASA: 08.15 – 09.25 BAHAGIAN:
AKTIVITI:- Peperiksaan   Pertengahan Penggal 1 TAJUK:

 

BBM: NILAI :

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA 2014

TINGKATAN 5

REFLEKSI KENDIRI:

Peperiksaan berjalan dengan   baik dan lancar

TINGKATAN:5K6/5K7/5K8/5K9/5K10 TARIKH: 3/03/14 {Isnin}
MASA: 09.45– 10.55 BAHAGIAN:
AKTIVITI:-  Peperiksaan Pertengahan Penggal 1 TAJUK:
 

BBM:

NILAI :
 

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA 2014

TINGKATAN 5

REFLEKSI KENDIRI:

Peperiksaan berjalan dengan   baik dan lancar

TINGKATAN: 5S1/5S2/5S3/5K1 TARIKH: 3/03/14 {Isnin}
MASA: 12.05 – 13.25 BAHAGIAN:
AKTIVITI:- Peperiksaan   Pertengahan Penggal 1 TAJUK:
BBM: NILAI :
 

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA 2014

TINGKATAN 5

REFLEKSI KENDIRI:

Peperiksaan berjalan dengan   baik dan lancar

TINGKATAN: 4K6/4K7/4K8/4K9/4K10 TARIKH: 4/03/14 {Selasa}
MASA: 07.05 – 8.15 BAHAGIAN:
AKTIVITI:- Peperiksaan   Pertengahan Penggal 1 TAJUK:
BBM: NILAI:

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA 2014

TINGKATAN 4

REFLEKSI KENDIRI:

Peperiksaan berjalan dengan   baik dan lancar

TINGKATAN: 4S1/4S2/4S3/4K1/4K2 TARIKH: 4/03/14 {Selasa}
MASA: 12.05 – 1.25 BAHAGIAN:
AKTIVITI:- Peperiksaan   Pertengahan Penggal 1 TAJUK:
BBM: NILAI:
 

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA 2014

TINGKATAN 4

REFLEKSI KENDIRI:

Peperiksaan berjalan dengan   baik dan lancar

TINGKATAN: 4MPV/4K3/4K4/4K5 TARIKH: 5/03/14{Rabu}
MASA: 0705-0815 BAHAGIAN:
AKTIVITI:-  Peperiksaan Pertengahan Penggal 1 TAJUK:
BBM: NILAI:
 

 

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA 2014

TINGKATAN 4

REFLEKSI KENDIRI:

Peperiksaan berjalan dengan   baik dan lancar

 

TINGKATAN:5S1/5S2/5S3/5K1 TARIKH: 5/03/14{Rabu}
MASA: 08.15– 9.25 BAHAGIAN:
AKTIVITI:- Peperiksaan   Pertengahan Penggal 1 TAJUK:
BBM: NILAI:

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA 2014

TINGKATAN 5

REFLEKSI KENDIRI:

Peperiksaan berjalan dengan   baik dan lancar

TINGKATAN: 4K7/4K8/4K9/4K10 TARIKH: 6/03/14 {Khamis}
MASA: 07.05-08.15 BAHAGIAN:
AKTIVITI:Peperiksaan   Pertengahan Penggal 1 TAJUK:
BBM: NILAI:
 

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA 2014

TINGKATAN 4

 

REFLEKSI KENDIRI:

Peperiksaan berjalan dengan   baik dan lancar

TINGKATAN: 5K6/5K7/5K8/5K9/5K10 TARIKH: 6/03/14 {Khamis}
MASA: 08.15-09.25 BAHAGIAN:
AKTIVITI: Peperiksaan   Pertengahan Penggal 1 TAJUK:
BBM: NILAI:
 

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA 2014

TINGKATAN 5

REFLEKSI KENDIRI:

Peperiksaan berjalan dengan   baik dan lancar

TINGKATAN: 4S1/4S2/4S3/4K1/4K2 TARIKH: 6/03/14 {Khamis}
MASA: 11.30-12.40 BAHAGIAN:
AKTIVITI: Peperiksaan   Pertengahan Penggal 1 TAJUK:
BBM: NILAI:
 

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA 2014

TINGKATAN 4

REFLEKSI KENDIRI:

Peperiksaan berjalan dengan   baik dan lancar

TINGKATAN: 4MPV/4K3/4K4/4K5 TARIKH: 7/03/14 {Jumaat}
MASA: 07.05 – 08.15 BAHAGIAN:
AKTIVITI: Peperiksaan   Pertengahan Penggal 1 TAJUK:
BBM: NILAI:
 

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA 2014

TINGKATAN 4

REFLEKSI KENDIRI:

Peperiksaan berjalan dengan   baik dan lancar

TINGKATAN: 5MPV/5K2/5K3/5K4/5K5 TARIKH: 7/03/14 {Jumaat}
MASA: 08.15-09.25 BAHAGIAN:
AKTIVITI: Peperiksaan   Pertengahan Penggal 1 TAJUK:
BBM: NILAI:
 

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA 2014

TINGKATAN 5

REFLEKSI KENDIRI:

Peperiksaan berjalan dengan   baik dan lancar

 

MINGGU 9/2014

Posted: February 27, 2014 in FEBRUARI 2014
Tags:

Minggu 9 (24 FEBRUARI  HINGGA 28 FEBUARI 2014)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN ISLAM

TINGKATAN: 5MPV/5K2/5K3/5K4/5K5 TARIKH: 24/02/14 {Isnin}
MASA: 08.15 – 09.25 BAHAGIAN: Tulisan Jawi dan   Hukum Tajwid
AKTIVITI:- Ulangkaji dan   Latih Tubi TAJUK: Hukum Nun Mati atau   Tanwin serta Mim mati

 

BBM: Buku Teks dan Lembaran   soalan NILAI : Beriman dan   Bertawakal Kepada Allah serta menjaga hubungan sesama manusia
ARAS 1: Pelajar dapat   menyatakan hukum tajwid nun mati atau tanwin serta menulis tulisan jawi

ARAS 2: Pelajar dapat   menyenaraikan kalimah yang mengandungi hukum tajwid nun mati atau tanwin.

 

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan baik.Pelajar dapat memberikan kerjasama dan memahami tajuk yang dipelajari

 

TINGKATAN:5K6/5K7/5K8/5K9/5K10 TARIKH: 24/02/14 {Isnin}
MASA: 09.45– 10.55 BAHAGIAN: Tulisan Jawi dan   Hukum Tajwid
AKTIVITI:-  Ulangkaji dan Latih Tubi TAJUK: Hukum Nun Mati atau   Tanwin serta Mim mati

 

BBM: Buku Teks dan Lembaran   Soalan NILAI : Beriman dan   Bertawakal Kepada Allah serta menjaga hubungan sesama manusia
ARAS 1: Pelajar dapat   menyatakan hukum tajwid nun mati atau tanwin serta menulis tulisan jawi

ARAS 2: Pelajar dapat   menyenaraikan kalimah yang mengandungi hukum tajwid nun mati atau tanwin.

 

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan   baik.Pelajar dapat memberikan kerjasama di atas pengajaran yang diberikan

 

TINGKATAN: 5S1/5S2/5S3/5K1 TARIKH: 24/02/14 {Isnin}
MASA: 12.05 – 13.25 BAHAGIAN: Hukum Tajwid dan   Tulisan Jawi
AKTIVITI:- Ulangkaji dan   Latih Tubi

 

TAJUK: Hukum Nun Mati atau   Tanwin serta Mim mati
BBM: Buku Teks dan Lembaran   Soalan NILAI : Beriman dan   Bertawakal Kepada Allah serta menjaga hubungan sesama manusia
ARAS 1: Pelajar dapat   menyatakan hukum tajwid nun mati atau tanwin serta menulis tulisan jawi

ARAS 2: Pelajar dapat   menyenaraikan kalimah yang mengandungi hukum tajwid nun mati atau tanwin.

 

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan   baik.Pelajar dapat memberikan kerjasama di atas pengajaran yang diberikan

TINGKATAN: 4K6/4K7/4K8/4K9/4K10 TARIKH: 25/02/14 {Selasa}
MASA: 07.05 – 8.15 BAHAGIAN: Hukum Tajwid dan Tulisan Jawi
AKTIVITI:- Ulangkaji dan Latih Tubi

 

TAJUK: Hukum   Tajwid Nun Mati atau Tanwin
BBM: Buku Teks dan Lembaran Soalan NILAI: Beriman   dan bertawakal kepada Allah
ARAS 1: Pelajar dapat   menyatakan hukum tajwid nun mati atau tanwin serta menulis tulisan jawi

ARAS 2: Pelajar dapat   menyenaraikan kalimah yang mengandungi hukum tajwid nun mati atau tanwin.

 

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan   baik.Pelajar dapat memberikan kerjasama dan memahami tajuk yang dipelajari

 

TINGKATAN: 4S1/4S2/4S3/4K1/4K2 TARIKH: 25/02/14 {Selasa}
MASA: 12.05 – 1.25 BAHAGIAN: Hukum Tajwid dan Tulisan Jawi
AKTIVITI:- Ulangkaji dan Latih Tubi TAJUK: Hukum Nun   Mati atau Tanwin

 

BBM: Buku Teks dan Lembaran soalan NILAI: Beriman dan bertawakal kepada Allah
ARAS 1: Pelajar dapat   menyatakan hukum tajwid nun mati atau tanwin serta menulis tulisan jawi

ARAS 2: Pelajar dapat   menyenaraikan kalimah yang mengandungi hukum tajwid nun mati atau tanwin.

 

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan   baik.Pelajar dapat memberikan kerjasama dan memahami tajuk yang dipelajari

 

TINGKATAN: 4MPV/4K3/4K4/4K5 TARIKH: 26/02/14{Rabu}
MASA: 0705-0815 BAHAGIAN: Hukum Tajwid dan   Tulisan Jawi
AKTIVITI:-  Ulangkaji dan Latih Tubi TAJUK: Hukum Tajwid Nun   Mati atau Tanwin
BBM: Buku Teks dan Lembaran   soalan NILAI: Beriman dan   bertawakal kepada Allah
ARAS 1: Pelajar dapat   menyatakan hukum tajwid nun mati atau tanwin serta menulis tulisan jawi

ARAS 2: Pelajar dapat   menyenaraikan kalimah yang mengandungi hukum tajwid nun mati atau tanwin.

 

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan   baik.Pelajar dapat memberikan kerjasama dan memahami tajuk yang dipelajari

TINGKATAN:5S1/5S2/5S3/5K1 TARIKH: 26/02/14{Rabu}
MASA: 08.15– 9.25 BAHAGIAN: Hukum Tajwid dan   Tulisan Jawi
AKTIVITI:- Ulangkaji dan   Latih Tubi TAJUK: Hukum Nun Mati atau   Tanwin
BBM: Buku Teks dan Lembaran   Soalan NILAI: Berusaha serta   beriman kepada Allah
ARAS 1: Pelajar dapat   menyatakan hukum tajwid nun mati atau tanwin serta menulis tulisan jawi

ARAS 2: Pelajar dapat   menyenaraikan kalimah yang mengandungi hukum tajwid nun mati atau tanwin.

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan   baik.Pelajar dapat memberikan kerjasama dan memahami tajuk yang dipelajari

TINGKATAN: 4K7/4K8/4K9/4K10 TARIKH: 27/02/14 {Khamis}
MASA: 07.05-08.15 BAHAGIAN:
AKTIVITI:Peperiksaan   Pertengahan Penggal 1 TAJUK:
BBM: NILAI:

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA 2014

TINGKATAN 4

 

REFLEKSI KENDIRI:

Peperiksaan berjalan dengan   baik dan lancar

TINGKATAN: 5K6/5K7/5K8/5K9/5K10 TARIKH: 20/02/14 {Khamis}
MASA: 08.15-09.25 BAHAGIAN:
AKTIVITI: Peperiksaan   Pertengahan Penggal 1 TAJUK:
BBM: NILAI:

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA 2014

TINGKATAN 5

REFLEKSI KENDIRI:

Peperiksaan berjalan dengan   baik dan lancar

TINGKATAN: 4S1/4S2/4S3/4K1/4K2 TARIKH: 27/02/14 {Khamis}
MASA: 11.30-12.40 BAHAGIAN:
AKTIVITI: Peperiksaan   Pertengahan Penggal 1 TAJUK:
BBM: NILAI:

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA 2014

TINGKATAN 4

REFLEKSI KENDIRI:

Peperiksaan berjalan dengan   baik dan lancar

TINGKATAN: 4MPV/4K3/4K4/4K5 TARIKH: 28/02/14 {Jumaat}
MASA: 07.05 – 08.15 BAHAGIAN:
AKTIVITI: Peperiksaan   Pertengahan Penggal 1 TAJUK:
BBM: NILAI:

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA 2014

TINGKATAN 4

REFLEKSI KENDIRI:

Peperiksaan berjalan dengan   baik dan lancar

TINGKATAN: 5MPV/5K2/5K3/5K4/5K5 TARIKH: 28/02/14 {Jumaat}
MASA: 08.15-09.25 BAHAGIAN:
AKTIVITI: Peperiksaan   Pertengahan Penggal 1 TAJUK:
BBM: NILAI:

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA 2014

TINGKATAN 5

REFLEKSI KENDIRI:

Peperiksaan berjalan dengan   baik dan lancar