MINGGU 42/2014

Posted: October 17, 2014 in OKTOBER 2014
Tags:

Minggu 42 (13 OKTOBER  HINGGA  17 OKTOBER 2014)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN ISLAM

TINGKATAN: 5MPV/5K2/5K3/5K4/5K5 TARIKH: 13/10/14 {Isnin}
MASA: 08.05 – 09.05 BAHAGIAN:
AKTIVITI:- TAJUK:
BBM: NILAI :

PELAJAR TINGKATAN 5 DAN 6 CUTI

KERANA TINGKATAN 3 MENDUDUKI UJIAN PT3 2014

REFLEKSI KENDIRI:

Pelajar membuat latih tubi kerana guru menjadi guru pengiring Program kecemerlangan Pendidikan Islam SPM 2014

TINGKATAN:5K6/5K7/5K8/5K9/5K10 TARIKH: 13/10/14 {Isnin}
MASA: 09.25– 10.25 BAHAGIAN:
AKTIVITI:- TAJUK:
BBM: NILAI :

PELAJAR TINGKATAN 5 DAN 6 CUTI

KERANA TINGKATAN 3 MENDUDUKI UJIAN PT3 2014

REFLEKSI KENDIRI:

Pelajar membuat latih tubi kerana guru menjadi guru pengiring Program kecemerlangan Pendidikan Islam SPM 2014

TINGKATAN: 5S1/5S2/5S3/5K1 TARIKH: 13/10/14 {Isnin}
MASA: 11.25 – 12.25 BAHAGIAN:
AKTIVITI:- TAJUK:
BBM: NILAI :

PELAJAR TINGKATAN 5 DAN 6 CUTI

KERANA TINGKATAN 3 MENDUDUKI UJIAN PT3 2014

REFLEKSI KENDIRI:

Pelajar membuat latih tubi kerana guru menjadi guru pengiring Program kecemerlangan Pendidikan Islam SPM 2014

TINGKATAN: 4K6/4K7/4K8/4K9/4K10 TARIKH: 14/10/14 {Selasa}
MASA: 07.05 – 8.05 BAHAGIAN:
AKTIVITI:- TAJUK:
BBM: Peperiksaan NILAI: Berusaha dan Bertawakal kepada Allah

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2014

TINGKATAN 4

REFLEKSI KENDIRI:

Peperiksaan  berjalan dengan baik dan lancar.

TINGKATAN: 4S1/4S2/4S3/4K1/4K2 TARIKH: 14/10/14 {Selasa}
MASA: 11.25 – 12.25 BAHAGIAN:
AKTIVITI:-  Peperiksaan TAJUK:
BBM: NILAI:  Berusaha dan Bertawakal kepada Allah

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2014

TINGKATAN 4

REFLEKSI KENDIRI:

Peperiksaan  berjalan dengan baik dan lancar.

TINGKATAN: 4MPV/4K3/4K4/4K5 TARIKH: 15/10/14{Rabu}
MASA: 0705-0805 BAHAGIAN:
AKTIVITI:-  Peperiksaan TAJUK:
BBM: NILAI: Berusaha dan Bertawakal kepada Allah

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2014

TINGKATAN 4

REFLEKSI KENDIRI:

Peperiksaan  berjalan dengan baik dan lancar.

TINGKATAN:5S1/5S2/5S3/5K1 TARIKH: 15/10/14{Rabu}
MASA: 08.05– 9.05 BAHAGIAN:
AKTIVITI:- TAJUK:
BBM: NILAI:

PELAJAR TINGKATAN 5 DAN 6 CUTI

KERANA TINGKATAN 3 MENDUDUKI UJIAN PT3 2014

REFLEKSI KENDIRI:

Pelajar membuat latih tubi kerana guru menjadi guru pengiring Program kecemerlangan Pendidikan Islam SPM 2014

TINGKATAN: 4K7/4K8/4K9/4K10 TARIKH: 16/10/14 {Khamis}
MASA: 07.05-08.05 BAHAGIAN:
AKTIVITI: Peperiksaan TAJUK:
BBM: NILAI: Berusaha , Beriman dan bertakwa kepada Allah

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2014

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan baik dan lancar serta pelajar  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik

TINGKATAN: 5K6/5K7/5K8/5K9/5K10 TARIKH: 16/10/14 {Khamis}
MASA: 08.05-09.05 BAHAGIAN:
AKTIVITI: TAJUK:
BBM: NILAI: Berusaha dan  bertawakal kepada Allah

 

PELAJAR TINGKATAN 5 DAN 6 CUTI

KERANA TINGKATAN 3 MENDUDUKI UJIAN PT3 2014

REFLEKSI KENDIRI:

Pelajar cuti tetapi pelajar telah disediakan tugasan untuk dilaksanakan semasa cuti tersebut

TINGKATAN: 4S1/4S2/4S3/4K1/4K2 TARIKH: 16/10/14 {Khamis}
MASA: 10.55-11.55 BAHAGIAN:
AKTIVITI: Peperiksaan TAJUK: T
BBM: NILAI: Berusaha  dan bertawakal kepada Allah.

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2014

TINGKATAN 4

REFLEKSI KENDIRI:

Peperiksaan berjalan dengan baik dan lancar.

TINGKATAN: 4MPV/4K3/4K4/4K5 TARIKH: 17/10/14 {Jumaat}
MASA: 07.05 – 08.15 BAHAGIAN:
AKTIVITI: Pembetulan Peperiksaan TAJUK:
BBM: NILAI: Berusaha Beriman dan bertakwa kepada Allah.

PEMBETULAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2014

TINGKATAN 4

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan baik dan lancar.

TINGKATAN: 5MPV/5K2/5K3/5K4/5K5 TARIKH: 17/10/14 {Jumaat}
MASA: 08.15-09.25 BAHAGIAN:
AKTIVITI: Ulangkaji/Latih Tubi TAJUK:
BBM: Lembaran soalan NILAI: Berusaha dan bertawakal kepada Allah
 

ULANGKAJI

PERSEDIAAN SPM 2014

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas  berjalan dengan lancar dan baik.

MINGGU 41/2014

Posted: October 10, 2014 in OKTOBER 2014
Tags:

Minggu 41 (6 OKTOBER  HINGGA  10 OKTOBER 2014)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN ISLAM

 

CUTI SEMPENA HARI RAYA AIDILADHA

 

TARIKH  : 6 OKTOBER 2014

                                                    HARI        : ISNIN

TINGKATAN: 4K6/4K7/4K8/4K9/4K10 TARIKH: 7/10/14 {Selasa}
MASA: 07.05 – 8.05 BAHAGIAN:
AKTIVITI:- TAJUK:
BBM: Peperiksaan NILAI: Berusaha dan Bertawakal kepada Allah

ULANGKAJI

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2014

TINGKATAN 4

REFLEKSI KENDIRI:

Peperiksaan  berjalan dengan baik dan lancar.

TINGKATAN: 4S1/4S2/4S3/4K1/4K2 TARIKH: 30/09/14 {Selasa}
MASA: 11.25 – 12.25 BAHAGIAN:
AKTIVITI:-  Peperiksaan TAJUK:
BBM: NILAI:  Berusaha dan Bertawakal kepada Allah

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2014

TINGKATAN 4

REFLEKSI KENDIRI:

Peperiksaan  berjalan dengan baik dan lancar.

TINGKATAN: 4MPV/4K3/4K4/4K5 TARIKH: 8/10/14{Rabu}
MASA: 0705-0805 BAHAGIAN:
AKTIVITI:-  Peperiksaan TAJUK:
BBM: NILAI: Berusaha dan Bertawakal kepada Allah

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2014

TINGKATAN 4

REFLEKSI KENDIRI:

Peperiksaan  berjalan dengan baik dan lancar.

TINGKATAN:5S1/5S2/5S3/5K1 TARIKH: 8/10/14{Rabu}
MASA: 08.05– 9.05 BAHAGIAN:
AKTIVITI:- Latih Tubi/Ulangkaji TAJUK:
BBM: Lembaran Soalan NILAI: Berusaha dan bertawakal kepada Allah

ULANGKAJI

PERSEDIAAN SPM 2014

REFLEKSI KENDIRI:

Pelajar membuat latih tubi kerana guru menjadi guru pengiring Program kecemerlangan Pendidikan Islam SPM 2014

TINGKATAN: 4K7/4K8/4K9/4K10 TARIKH: 9/10/14 {Khamis}
MASA: 07.05-08.05 BAHAGIAN:
AKTIVITI: Peperiksaan TAJUK:
BBM: NILAI: Berusaha , Beriman dan bertakwa kepada Allah

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2014

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan baik dan lancar serta pelajar  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik

TINGKATAN: 5K6/5K7/5K8/5K9/5K10 TARIKH: 9/10/14 {Khamis}
MASA: 08.05-09.05 BAHAGIAN:
AKTIVITI: Ulangkaji/Latih Tubi TAJUK:
BBM: Lembaran Soalan NILAI: Berusaha dan  bertawakal kepada Allah

 

ULANGKAJI

PERSEDIAAN SPM 2014

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan lancar dan baik

TINGKATAN: 4S1/4S2/4S3/4K1/4K2 TARIKH: 9/10/14 {Khamis}
MASA: 10.55-11.55 BAHAGIAN:
AKTIVITI: Peperiksaan TAJUK: T
BBM: NILAI: Berusaha  dan bertawakal kepada Allah.

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2014

TINGKATAN 4

REFLEKSI KENDIRI:

Peperiksaan berjalan dengan baik dan lancar.

TINGKATAN: 4MPV/4K3/4K4/4K5 TARIKH: 10/10/14 {Jumaat}
MASA: 07.05 – 08.15 BAHAGIAN:
AKTIVITI: Peperiksaan TAJUK:
BBM: NILAI: Berusaha Beriman dan bertakwa kepada Allah.

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2014

TINGKATAN 4

REFLEKSI KENDIRI:

Peperiksaan berjalan dengan baik dan lancar.

TINGKATAN: 5MPV/5K2/5K3/5K4/5K5 TARIKH: 10/10/14 {Jumaat}
MASA: 08.15-09.25 BAHAGIAN:
AKTIVITI: Ulangkaji/Latih Tubi TAJUK:
BBM: Lembaran soalan NILAI: Berusaha dan bertawakal kepada Allah
 

ULANGKAJI

PERSEDIAAN SPM 2014

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas  berjalan dengan lancar dan baik.

MINGGU 40/2014

Posted: October 3, 2014 in SEPTEMBER 2014
Tags:

Minggu 40 (29 SEPTEMBER  HINGGA  3 OKTOBER 2014)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN ISLAM

TINGKATAN: 5MPV/5K2/5K3/5K4/5K5 TARIKH: 29/09/14 {Isnin}
MASA: 08.05 – 09.05 BAHAGIAN:
AKTIVITI:-  Ulangkaji & Latih Tubi TAJUK:
BBM:  Soalan Latih Tubi NILAI : Berusaha dan bertawakal kepada Allah

ULANGKAJI

PERSEDIAAN SPM 2014

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan lancar dan baik

TINGKATAN:5K6/5K7/5K8/5K9/5K10 TARIKH: 29/09/14 {Isnin}
MASA: 09.25– 10.25 BAHAGIAN:
AKTIVITI:-  Ulangkaji & Latih Tubi TAJUK:
BBM: Lembaran Soalan Latih Tubi NILAI : Berusaha dan bertawakal kepada Allah

ULANGKAJI

PERSEDIAAN SPM 2014

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan lancar dan baik

TINGKATAN: 5S1/5S2/5S3/5K1 TARIKH: 29/09/14 {Isnin}
MASA: 11.25 – 12.25 BAHAGIAN:
AKTIVITI:- Ulangkaji & Latih Tubi TAJUK:
BBM: Lembaran Soalan NILAI : Berusaha dan bertawakal kepada Allah

ULANGKAJI

PERSEDIAAN SPM 2014

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan lancar dan baik

TINGKATAN: 4K6/4K7/4K8/4K9/4K10 TARIKH: 30/09/14 {Selasa}
MASA: 07.05 – 8.05 BAHAGIAN:
AKTIVITI:- Ulangkaji & Latih tubi TAJUK:
BBM: Lembaran Soalan NILAI: Berusaha dan Bertawakal kepada Allah

ULANGKAJI

PERSEDIAAN SPM 2014

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan baik dan lancar.

TINGKATAN: 4S1/4S2/4S3/4K1/4K2 TARIKH: 30/09/14 {Selasa}
MASA: 11.25 – 12.25 BAHAGIAN:
AKTIVITI:-  Ulangkaji & Latih Tubi TAJUK:
BBM: Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI:  Berusaha dan Bertawakal kepada Allah

ULANGKAJI

PERSEDIAAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2014

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik

TINGKATAN: 4MPV/4K3/4K4/4K5 TARIKH: 1/10/14{Rabu}
MASA: 0705-0805 BAHAGIAN:
AKTIVITI:-  Ulangkaji & Latih Tubi TAJUK:
BBM: Lembaran Soalan NILAI: Berusaha dan Bertawakal kepada Allah

ULANGKAJI

PERSEDIAAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2014

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan baik dan lancar.

TINGKATAN:5S1/5S2/5S3/5K1 TARIKH: 1/10/14{Rabu}
MASA: 08.05– 9.05 BAHAGIAN:
AKTIVITI:- Latih Tubi/Ulangkaji TAJUK:
BBM: Lembaran Soalan NILAI: Berusaha dan bertawakal kepada Allah

ULANGKAJI

PERSEDIAAN SPM 2014

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan lancar dan baik

TINGKATAN: 4K7/4K8/4K9/4K10 TARIKH: 2/10/14 {Khamis}
MASA: 07.05-08.05 BAHAGIAN:  Tulisan Jawi
AKTIVITI: Penerangan dan Latih Tubi TAJUK: Tulisan Jawi
BBM: Lembaran Soalan NILAI: Berusaha , Beriman dan bertakwa kepada Allah

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2014

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan baik dan lancar serta pelajar  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik

TINGKATAN: 5K6/5K7/5K8/5K9/5K10 TARIKH: 2/10/14 {Khamis}
MASA: 08.05-09.05 BAHAGIAN:
AKTIVITI: Ulangkaji/Latih Tubi TAJUK:
BBM: Lembaran Soalan NILAI: Berusaha dan  bertawakal kepada Allah

 

ULANGKAJI

PERSEDIAAN SPM 2014

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan lancar dan baik

TINGKATAN: 4S1/4S2/4S3/4K1/4K2 TARIKH: 2/10/14 {Khamis}
MASA: 10.55-11.55 BAHAGIAN:
AKTIVITI: Peperiksaan TAJUK: T
BBM: NILAI: Berusaha  dan bertawakal kepada Allah.

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2014

REFLEKSI KENDIRI:

Peperiksaan berjalan dengan baik dan lancar.

TINGKATAN: 4MPV/4K3/4K4/4K5 TARIKH: 3/10/14 {Jumaat}
MASA: 07.05 – 08.15 BAHAGIAN:
AKTIVITI: Peperiksaan TAJUK:
BBM: NILAI: Berusaha Beriman dan bertakwa kepada Allah.

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2014

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik

TINGKATAN: 5MPV/5K2/5K3/5K4/5K5 TARIKH: 3/10/14 {Jumaat}
MASA: 08.15-09.25 BAHAGIAN:
AKTIVITI: Ulangkaji/Latih Tubi TAJUK:
BBM: Lembaran soalan NILAI: Berusaha dan bertawakal kepada Allah
 

ULANGKAJI

PERSEDIAAN SPM 2014

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas  berjalan dengan lancar dan baik.

MINGGU 38 dan 39/2014

Posted: September 26, 2014 in SEPTEMBER 2014
Tags:

Minggu 38 (15 SEPTEMBER  HINGGA  19 SEPTEMBER 2014)

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA

13 SEPTEMBER 2014 HINGGA 21 SEPTEMBER 2014

Minggu 39 (22 SEPTEMBER  HINGGA  26 SEPTEMBER 2014)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN ISLAM

TINGKATAN: 5MPV/5K2/5K3/5K4/5K5 TARIKH: 22/09/14 {Isnin}
MASA: 08.05 – 09.05 BAHAGIAN:
AKTIVITI:-  Pembetulan TAJUK:
BBM: NILAI : Berusaha dan bertawakal kepada Allah
PEMBETULAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2014

PENDIDIKAN ISLAM KERTAS 1

TINGKATAN 5

REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan lancar dan baik
TINGKATAN:5K6/5K7/5K8/5K9/5K10 TARIKH: 22/09/14 {Isnin}
MASA: 09.25– 10.25 BAHAGIAN:
AKTIVITI:-  Pembetulan TAJUK:
BBM: NILAI : Berusaha dan bertawakal kepada Allah
PEMBETULAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2014

PENDIDIKAN ISLAM KERTAS 1

TINGKATAN 5

REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan lancar dan baik
TINGKATAN: 5S1/5S2/5S3/5K1 TARIKH: 22/09/14 {Isnin}
MASA: 11.25 – 12.25 BAHAGIAN:
AKTIVITI:- Pembetulan TAJUK:
BBM: NILAI : Berusaha dan bertawakal kepada Allah
PEMBETULAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2014

PENDIDIKAN ISLAM KERTAS 1

TINGKATAN 5

REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan lancar dan baik
TINGKATAN: 4K6/4K7/4K8/4K9/4K10 TARIKH: 23/09/14 {Selasa}
MASA: 07.05 – 8.05 BAHAGIAN: Hukum Tajwid
AKTIVITI:- Penerangan dan Latih tubi TAJUK: Hukum Mad
BBM: Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI: Berusaha dan Bertawakal kepada Allah
OBJEKTIFARAS 1: Pelajar dapat menyatakan dan menerangkan hukum tajwid hukum Mad iaitu, Mad Aridh Lissukun, Mad Asli, Mad Lin, Mad Wajib Muttasil, Mad Jaiz Munfasil, Mad Silah Tawilah dan Mad Silah Qasirah.
REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
TINGKATAN: 4S1/4S2/4S3/4K1/4K2 TARIKH: 23/09/14 {Selasa}
MASA: 11.25 – 12.25 BAHAGIAN: Hukum Tajwid
AKTIVITI:- Penerangan dan Latih Tubi TAJUK: Hukum Mad
BBM: Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI:  Berusaha dan Bertawakal kepada Allah
OBJEKTIF

ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan dan menerangkan hukum tajwid hukum Mad iaitu, Mad Aridh Lissukun, Mad Asli, Mad Lin, Mad Wajib Muttasil, Mad Jaiz Munfasil, Mad Silah Tawilah dan Mad Silah Qasirah.

REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
TINGKATAN: 4MPV/4K3/4K4/4K5 TARIKH: 24/09/14{Rabu}
MASA: 0705-0805 BAHAGIAN: Hukum Tajwid
AKTIVITI:-  Penerangan dan Soal Jawab TAJUK: Hukum Mad
BBM: Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI: Berusaha dan Bertawakal kepada Allah
OBJEKTIF

ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan dan menerangkan hukum tajwid hukum Mad iaitu, Mad Aridh Lissukun, Mad Asli, Mad Lin, Mad Wajib Muttasil, Mad Jaiz Munfasil, Mad Silah Tawilah dan Mad Silah Qasirah.

REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
TINGKATAN:5S1/5S2/5S3/5K1 TARIKH: 24/09/14{Rabu}
MASA: 08.05– 9.05 BAHAGIAN:
AKTIVITI:- Pembetulan TAJUK:
BBM: NILAI: Berusaha dan bertawakal kepada Allah
PEMBETULAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2014

PENDIDIKAN ISLAM KERTAS 2

TINGKATAN 5

REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan lancar dan baik
TINGKATAN: 4K7/4K8/4K9/4K10 TARIKH: 25/09/14 {Khamis}
MASA: 07.05-08.05 BAHAGIAN:  Tulisan Jawi
AKTIVITI: Penerangan dan Latih Tubi TAJUK: Tulisan Jawi
BBM: Lembaran Soalan NILAI: Berusaha , Beriman dan bertakwa kepada Allah
OBJEKTIF

ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan dan menulis tulisan jawi dengan baik.

REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar serta pelajar  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
TINGKATAN: 5K6/5K7/5K8/5K9/5K10 TARIKH: 25/09/14 {Khamis}
MASA: 08.05-09.05 BAHAGIAN:
AKTIVITI: Pembetulan TAJUK:
BBM: NILAI: Berusaha dan  bertawakal kepada Allah
 

PEMBETULAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2014

PENDIDIKAN ISLAM KERTAS 2

TINGKATAN 5

REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan lancar dan baik
TINGKATAN: 4S1/4S2/4S3/4K1/4K2 TARIKH: 25/09/14 {Khamis}
MASA: 10.55-11.55 BAHAGIAN: Tulisan Jawi
AKTIVITI: Penerangan dan Latih Tubi TAJUK: Tulisan
BBM:  Lembaran Soalan NILAI: Beriman dan bertakwa kepada Allah.
OBJEKTIF

ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan dan menulis tulisan jawi dengan baik.

REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
TINGKATAN: 4MPV/4K3/4K4/4K5 TARIKH: 26/09/14 {Jumaat}
MASA: 07.05 – 08.15 BAHAGIAN: Tulisan Jawi
AKTIVITI: Penerangan dan Latih Tubi TAJUK: Tulisan Jawi
BBM: Lembaran Soalan NILAI: Berusaha Beriman dan bertakwa kepada Allah.
OBJEKTIF

ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan dan menulis tulisan jawi dengan baik.

REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
TINGKATAN: 5MPV/5K2/5K3/5K4/5K5 TARIKH: 26/09/14 {Jumaat}
MASA: 08.15-09.25 BAHAGIAN:
AKTIVITI: Pembetulan TAJUK:
BBM: NILAI: Berusaha dan bertawakal kepada Allah
 

PEMBETULAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2014

PENDIDIKAN ISLAM KERTAS 2

TINGKATAN 5

REFLEKSI KENDIRI:Kelas  berjalan dengan lancar dan baik.

MINGGU 37/2014

Posted: September 12, 2014 in SEPTEMBER 2014
Tags:

Minggu 37 (8 SEPTEMBER  HINGGA  12 SEPTEMBER 2014)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN ISLAM

TINGKATAN: 5MPV/5K2/5K3/5K4/5K5 TARIKH: 8/09/14 {Isnin}
MASA: 08.05 – 09.05 BAHAGIAN:
AKTIVITI:-  Peperiksaan TAJUK:
BBM: NILAI : Berusaha dan bertawakal kepada Allah
PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2014

TINGKATAN 5

REFLEKSI KENDIRI:Peperiksaan berjalan dengan lancar dan baik
TINGKATAN:5K6/5K7/5K8/5K9/5K10 TARIKH: 8/09/14 {Isnin}
MASA: 09.25– 10.25 BAHAGIAN:
AKTIVITI:-  Peperiksaan TAJUK:
BBM: NILAI : Berusaha dan bertawakal kepada Allah
PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2014

TINGKATAN 5

REFLEKSI KENDIRI:Peperiksaan berjalan dengan lancar dan baik
TINGKATAN: 5S1/5S2/5S3/5K1 TARIKH: 8/09/14 {Isnin}
MASA: 11.25 – 12.25 BAHAGIAN:
AKTIVITI:- Peperiksaan TAJUK:
BBM: NILAI : Berusaha dan bertawakal kepada Allah
PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2014

TINGKATAN 5

REFLEKSI KENDIRI:Peperiksaan berjalan dengan lancar dan baik
TINGKATAN: 4K6/4K7/4K8/4K9/4K10 TARIKH: 9/09/14 {Selasa}
MASA: 07.05 – 8.05 BAHAGIAN: Ibadat
AKTIVITI:- Mencari Maklumat Penerangan dan soal jawab TAJUK: Hutang, Insurans dan Saham
BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI: Menjaga hubungan sesama makhluk serta Beriman dan Bertawakal kepada Allah
OBJEKTIFARAS 1: Pelajar dapat menyatakan pengertian, hukum, dalil , rukun dan syarat Hutang, Insurans dan Saham.

ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan perbezaan antara cara membayar hutang mengikut Islam dan

Konvensional.

ARAS 3: Pelajar dapat menerangkan Hikmah Hutang, Insurans dan Saham.

REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
TINGKATAN: 4S1/4S2/4S3/4K1/4K2 TARIKH: 9/09/14 {Selasa}
MASA: 11.25 – 12.25 BAHAGIAN: Ibadat
AKTIVITI:- Mencari Maklumat, Penerangan dan Soal Jawab TAJUK: Hutang, Insurans dan Saham
BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI: Menjaga hubungan sesama makhluk serta Beriman dan Bertawakal kepada Allah
OBJEKTIF

ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan pengertian, hukum, dalil , rukun dan syarat Hutang, Insurans dan Saham.

ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan perbezaan antara cara membayar hutang mengikut Islam dan

Konvensional.

ARAS 3: Pelajar dapat menerangkan Hikmah Hutang, Insurans dan Saham.

REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
TINGKATAN: 4MPV/4K3/4K4/4K5 TARIKH: 10/09/14{Rabu}
MASA: 0705-0805 BAHAGIAN: Ibadat
AKTIVITI:-  Mencari Maklumat, Penerangan dan Soal Jawab TAJUK: Hutang, Insurans dan Saham
BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI: Menjaga hubungan sesama makhluk serta Beriman dan Bertawakal kepada Allah
OBJEKTIF

ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan pengertian, hukum, dalil , rukun dan syarat Hutang, Insurans dan Saham.

ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan perbezaan antara cara membayar hutang mengikut Islam dan

Konvensional.

ARAS 3: Pelajar dapat menerangkan Hikmah Hutang, Insurans dan Saham.

REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
TINGKATAN:5S1/5S2/5S3/5K1 TARIKH: 10/09/14{Rabu}
MASA: 08.05– 9.05 BAHAGIAN:
AKTIVITI:- Peperiksaan TAJUK:
BBM: NILAI: Berusaha dan bertawakal kepada Allah
PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2014

TINGKATAN 5

REFLEKSI KENDIRI:Peperiksaan berjalan dengan baik dan lancar
TINGKATAN: 4K7/4K8/4K9/4K10 TARIKH: 11/09/14 {Khamis}
MASA: 07.05-08.05 BAHAGIAN:  Penilaian PAFA
AKTIVITI: Penerangan serta soal jawab TAJUK: Azan dan Iqamah
BBM: Buku PAFA NILAI: Beriman dan bertakwa kepada Allah
OBJEKTIFARAS 1: Pelajar dapat menyatakan, menerangkan serta menunjukkan cara azan dan Iqamah berdasarkan sertiap persoalan yang diajukan.
REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar serta pelajar  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
TINGKATAN: 5K6/5K7/5K8/5K9/5K10 TARIKH: 11/09/14 {Khamis}
MASA: 08.05-09.05 BAHAGIAN:
AKTIVITI: Peperiksaan TAJUK:
BBM: NILAI: Berusaha dan  bertawakal kepada Allah
 

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2014

TINGKATAN 5

REFLEKSI KENDIRI:Peperiksaan berjalan dengan lancar dan baik
TINGKATAN: 4S1/4S2/4S3/4K1/4K2 TARIKH: 11/09/14 {Khamis}
MASA: 10.55-11.55 BAHAGIAN: Penilaian PAFA
AKTIVITI: Penerangan dan soal jawab TAJUK: Azan dan Iqamah
BBM: Buku PAFA NILAI: Beriman dan bertakwa kepada Allah.
OBJEKTIFARAS 1: Pelajar dapat menyatakan, menerangkan serta menunjukkan cara azan dan Iqamah berdasarkan sertiap persoalan yang diajukan.
REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
TINGKATAN: 4MPV/4K3/4K4/4K5 TARIKH: 12/09/14 {Jumaat}
MASA: 07.05 – 08.15 BAHAGIAN: Penilaian PAFA
AKTIVITI: Penerangan dan soal jawab TAJUK: Azan dan Iqamah
BBM: Buku PAFA NILAI: Beriman dan bertakwa kepada Allah.
OBJEKTIF

ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan, menerangkan serta menunjukkan cara azan dan Iqamah berdasarkan sertiap persoalan yang diajukan.

REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
TINGKATAN: 5MPV/5K2/5K3/5K4/5K5 TARIKH: 12/09/14 {Jumaat}
MASA: 08.15-09.25 BAHAGIAN:
AKTIVITI: Peperiksaan TAJUK:
BBM: NILAI: Berusaha dan bertawakal kepada Allah
 

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2014

TINGKATAN 5

REFLEKSI KENDIRI:Peperiksaan  berjalan dengan lancar dan baik.

MINGGU 36/2014

Posted: September 5, 2014 in Uncategorized

Minggu 36 (1 SEPTEMBER  HINGGA  5 SEPTEMBER 2014)

 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN ISLAM

 

 

CUTI UMUM

SEMPENA HARI KEMERDEKAAN

 

                                          HARI      :   ISNIN

                                          TARIKH :   1 SEPTEMBER 2014

 

 

TINGKATAN: 4K6/4K7/4K8/4K9/4K10

TARIKH: 2/09/14 {Selasa}

MASA: 07.05 – 8.05

BAHAGIAN: Ibadat

AKTIVITI:- Mencari Maklumat Penerangan dan soal jawab

TAJUK: Gadaian (Ar-Rahnu)  dan Syarikat      

BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan

NILAI: Menjaga hubungan sesama makhluk serta Beriman dan Bertawakal kepada Allah

OBJEKTIF

ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan pengertian, hukum, dalil , rukun dan syarat Gadaian serta

 • ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan perkara yang membatalkan Gadaian dan Syaraikat.

  ARAS 3: Pelajar dapat membezakan antara gadaian Islam dan konvensional serta

                  menerangkan Hikmah Gadaian dan Syarikat.

  REFLEKSI KENDIRI:

  Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik

  TINGKATAN: 4S1/4S2/4S3/4K1/4K2

  TARIKH: 2/09/14 {Selasa}

  MASA: 11.25 – 12.25

  BAHAGIAN: Ibadat

  AKTIVITI:- Mencari Maklumat, Penerangan dan Soal Jawab

  TAJUK: Gadaian (Ar-Rahnu) dan Syarikat      

  BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan

  NILAI: Menjaga hubungan sesama makhluk serta Beriman dan Bertawakal kepada Allah

   

  OBJEKTIF

  ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan pengertian, hukum, dalil , rukun dan syarat Gadaian serta

 • ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan perkara yang membatalkan Gadaian dan Syaraikat.

  ARAS 3: Pelajar dapat membezakan antara gadaian Islam dan konvensional serta

                  menerangkan Hikmah Gadaian dan Syarikat.

  REFLEKSI KENDIRI:

  Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik

  TINGKATAN: 4MPV/4K3/4K4/4K5

  TARIKH: 3/09/14{Rabu}

  MASA: 0705-0805

  BAHAGIAN: Ibadat

  AKTIVITI:-  Mencari Maklumat, Penerangan dan Soal Jawab

  TAJUK: Gadaian (Ar-Rahnu) dan Syarikat            

  BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan

  NILAI: Menjaga hubungan sesama makhluk serta Beriman dan Bertawakal kepada Allah

   

  OBJEKTIF

  ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan pengertian, hukum, dalil , rukun dan syarat Gadaian serta

 • ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan perkara yang membatalkan Gadaian dan Syaraikat.

  ARAS 3: Pelajar dapat membezakan antara gadaian Islam dan konvensional serta

                  menerangkan Hikmah Gadaian dan Syarikat.

  REFLEKSI KENDIRI:

  Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik

  TINGKATAN:5S1/5S2/5S3/5K1

  TARIKH: 3/09/14{Rabu}

  MASA: 08.05– 9.05

  BAHAGIAN:

  AKTIVITI:- Peperiksaan

  TAJUK:

  BBM:

  NILAI: Berusaha dan bertawakal kepada Allah

   

  PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2014

  TINGKATAN 5

   

  REFLEKSI KENDIRI:

  Peperiksaan berjalan dengan baik dan lancar

  TINGKATAN: 4K7/4K8/4K9/4K10

  TARIKH: 4/09/14 {Khamis}

  MASA: 07.05-08.05

  BAHAGIAN:  Penilaian PAFA

  AKTIVITI: Penerangan serta soal jawab

  TAJUK: Cara Mandi Wajib

  BBM: Buku PAFA

  NILAI: Beriman dan bertakwa kepada Allah

  OBJEKTIF

  ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan, menerangkan serta menunjukkan cara mandi wajib berdasarkan sertiap persoalan yang diajukan.

   

  REFLEKSI KENDIRI:

  Kelas berjalan dengan baik dan lancar serta pelajar  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik

  TINGKATAN: 5K6/5K7/5K8/5K9/5K10

  TARIKH: 4/09/14 {Khamis}

  MASA: 08.05-09.05

  BAHAGIAN:

  AKTIVITI: Peperiksaan

  TAJUK:

   

  BBM:

  NILAI: Berusaha dan  bertawakal kepada Allah

   

   

  PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2014

  TINGKATAN 5

   

  REFLEKSI KENDIRI:

  Peperiksaan berjalan dengan lancar dan baik

  TINGKATAN: 4S1/4S2/4S3/4K1/4K2

  TARIKH: 28/08/14 {Khamis}

  MASA: 10.55-11.55

  BAHAGIAN: Penilaian PAFA

  AKTIVITI: Penerangan dan soal jawab

  TAJUK: Cara Mandi Wajib

  BBM: Buku PAFA

  NILAI: Beriman dan bertakwa kepada Allah.

  OBJEKTIF

  ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan, menerangkan serta menunjukkan cara mandi wajib berdasarkan sertiap persoalan yang diajukan.

   

  REFLEKSI KENDIRI:

  Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik

  TINGKATAN: 4MPV/4K3/4K4/4K5

  TARIKH: 5/09/14 {Jumaat}

  MASA: 07.05 – 08.15

  BAHAGIAN: Penilaian PAFA

  AKTIVITI: Penerangan dan soal jawab

  TAJUK: Cara Mandi Wajib

  BBM: Buku PAFA

  NILAI: Beriman dan bertakwa kepada Allah.

   

  OBJEKTIF

  ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan, menerangkan serta menunjukkan cara mandi wajib berdasarkan sertiap persoalan yang diajukan.

   

  REFLEKSI KENDIRI:

  Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik

  TINGKATAN: 5MPV/5K2/5K3/5K4/5K5

  TARIKH: 5/09/14 {Jumaat}

  MASA: 08.15-09.25

  BAHAGIAN:

  AKTIVITI: Peperiksaan

  TAJUK:

   

  BBM:

  NILAI: Berusaha dan bertawakal kepada Allah

   

   

  PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2014

  TINGKATAN 5

   

  REFLEKSI KENDIRI:

  Peperiksaan  berjalan dengan lancar dan baik.

   

  MINGGU 35/2014

  Posted: September 4, 2014 in OGOS 2014

  Minggu 35 (25 OGOS  HINGGA  29 OGOS 2014)

   

   

  RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

  PENDIDIKAN ISLAM

  TINGKATAN: 5MPV/5K2/5K3/5K4/5K5

  TARIKH: 25/08/14 {Isnin}

  MASA: 08.05 – 09.05

  BAHAGIAN: Hukum Tajwid

  AKTIVITI:-  Penerangan, soal jawab dan latih tubi

  TAJUK: Qalqalah, Mad Wajib Muttasil, Mad Jaiz Munfasil serta Alif Lam.

  BBM: Lembaran Nota

  NILAI : Berusaha dan bertawakal kepada Allah

   

  OBJEKTIF

  ARAS  1: Pelajar dapat menyatakan hukum tajwid Qalqalah, Mad Wajib Muttasil, Mad Jaiz Munfasil serta Alif Lam.

  ARAS  2 : Pelajar dapat menentukan hukum tajwid Qalqalah, Mad Wajib Muttasil, Mad Jaiz Munfasil serta Alif Lam di dalam ayat Al-Quran yang diberikan..

   

   

  REFLEKSI KENDIRI:

  Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik

  TINGKATAN:5K6/5K7/5K8/5K9/5K10

  TARIKH: 25/08/14 {Isnin}

  MASA: 09.25– 10.25

  BAHAGIAN: Hukum Tajwid

  AKTIVITI:-  Penerangan, soal jawab dan latih tubi

  TAJUK: Qalqalah, Mad Wajib Muttasil, Mad Jaiz Munfasil serta Alif Lam.

   

  BBM: Lembaran Nota

  NILAI : Berusaha dan bertawakal kepada Allah

   

  OBJEKTIF

  ARAS  1: Pelajar dapat menyatakan hukum tajwid Qalqalah, Mad Wajib Muttasil, Mad Jaiz Munfasil serta Alif Lam.

  ARAS  2 : Pelajar dapat menentukan hukum tajwid Qalqalah, Mad Wajib Muttasil, Mad Jaiz Munfasil serta Alif Lam di dalam ayat Al-Quran yang diberikan..

   

   

  REFLEKSI KENDIRI:

  Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik

  TINGKATAN: 5S1/5S2/5S3/5K1

  TARIKH: 25/08/14 {Isnin}

  MASA: 11.25 – 12.25

  BAHAGIAN: Hukum Tajwid

  AKTIVITI:- Penerangan, soal jawab dan latih tubi

  TAJUK: Qalqalah, Mad Wajib Muttasil, Mad Jaiz Munfasil serta Alif Lam.

   

  BBM: Lembaran Nota

  NILAI : Berusaha dan bertawakal kepada Allah

   OBJEKTIF

  ARAS  1: Pelajar dapat menyatakan hukum tajwid Qalqalah, Mad Wajib Muttasil, Mad Jaiz Munfasil serta Alif Lam.

  ARAS  2 : Pelajar dapat menentukan hukum tajwid Qalqalah, Mad Wajib Muttasil, Mad Jaiz Munfasil serta Alif Lam di dalam ayat Al-Quran yang diberikan..

   

   

   

  REFLEKSI KENDIRI:

  Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik

  TINGKATAN: 4K6/4K7/4K8/4K9/4K10

  TARIKH: 26/08/14 {Selasa}

  MASA: 07.05 – 8.05

  BAHAGIAN: Ibadat

  AKTIVITI:- Mencari Maklumat Penerangan dan soal jawab

  TAJUK: Jual beli dan Sewa         

  BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan

  NILAI: Menjaga hubungan sesama makhluk serta Beriman dan Bertawakal kepada Allah

  OBJEKTIF

  ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan pengertian, hukum, dalil , rukun dan syarat jual beli serta

 • ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan jual beli yang dilarang dan tidak sah serta jual beli yang

                  dilarang tetapi sah.

  ARAS 3: Pelajar dapat menerangkan perkara-perkara yang membatalkan kontrak sewa serta

                  Hikmah jual beli dan sewa.

  REFLEKSI KENDIRI:

  Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik

  TINGKATAN: 4S1/4S2/4S3/4K1/4K2

  TARIKH: 26/08/14 {Selasa}

  MASA: 11.25 – 12.25

  BAHAGIAN: Ibadat

  AKTIVITI:- Mencari Maklumat, Penerangan dan Soal Jawab

  TAJUK: Jual beli dan Sewa         

  BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan

  NILAI: Menjaga hubungan sesama makhluk serta Beriman dan Bertawakal kepada Allah

  OBJEKTIF

  ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan pengertian, hukum, dalil , rukun dan syarat jual beli serta

 • ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan jual beli yang dilarang dan tidak sah serta jual beli yang

                  dilarang tetapi sah.

  ARAS 3: Pelajar dapat menerangkan perkara-perkara yang membatalkan kontrak sewa serta

                  Hikmah jual beli dan sewa.

  REFLEKSI KENDIRI:

  Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik

  TINGKATAN: 4MPV/4K3/4K4/4K5

  TARIKH: 27/08/14{Rabu}

  MASA: 0705-0805

  BAHAGIAN: Ibadat

  AKTIVITI:-  Mencari Maklumat, Penerangan dan Soal Jawab

  TAJUK: Jual beli dan Sewa              

  BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan

  NILAI: Menjaga hubungan sesama makhluk serta Beriman dan Bertawakal kepada Allah

  OBJEKTIF

  ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan pengertian, hukum, dalil , rukun dan syarat jual beli serta

 • ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan jual beli yang dilarang dan tidak sah serta jual beli yang

                  dilarang tetapi sah.

  ARAS 3: Pelajar dapat menerangkan perkara-perkara yang membatalkan kontrak sewa serta

                  Hikmah jual beli dan sewa.

  REFLEKSI KENDIRI:

  Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik

  TINGKATAN:5S1/5S2/5S3/5K1

  TARIKH: 27/08/14{Rabu}

  MASA: 08.05– 9.05

  BAHAGIAN:

  AKTIVITI:- Latih Tubi

  TAJUK:

  BBM: Set Soalan

  NILAI: Berusaha dan bertawakal kepada Allah

   

  ULANGKAJI UNTUK PERSEDIAAN

  PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2014

  TINGKATAN 5

   

  REFLEKSI KENDIRI:

  Kelas berjalan dengan baik dan pelajar mengikuti setiap aktiviti yang dijalankan

  TINGKATAN: 4K7/4K8/4K9/4K10

  TARIKH: 28/08/14 {Khamis}

  MASA: 07.05-08.05

  BAHAGIAN:  Penilaian PAFA

  AKTIVITI: Penerangan serta soal jawab

  TAJUK: Berwudhuk dan Bertayammum

  BBM: Buku PAFA

  NILAI: Beriman dan bertakwa kepada Allah

  OBJEKTIF

  ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan, menerangkan serta menunjukkan cara berwudhuk dan bertayammum berdasarkan sertiap persoalan yang diajukan.

   

  REFLEKSI KENDIRI:

  Kelas berjalan dengan baik dan lancar serta pelajar  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik

  TINGKATAN: 5K6/5K7/5K8/5K9/5K10

  TARIKH: 28/08/14 {Khamis}

  MASA: 08.05-09.05

  BAHAGIAN:

  AKTIVITI: Peperiksaan

  TAJUK:

   

  BBM:

  NILAI: Berusaha dan  bertawakal kepada Allah

   

   

  PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2014

  TINGKATAN 5

   

  REFLEKSI KENDIRI:

  Peperiksaan berjalan dengan lancar dan baik

  TINGKATAN: 4S1/4S2/4S3/4K1/4K2

  TARIKH: 28/08/14 {Khamis}

  MASA: 10.55-11.55

  BAHAGIAN: Penilaian PAFA

  AKTIVITI: Penerangan dan soal jawab

  TAJUK: Berwudhuk dan Bertayammum

  BBM: Buku PAFA

  NILAI: Beriman dan bertakwa kepada Allah.

  OBJEKTIF

  ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan, menerangkan serta menunjukkan cara berwudhuk dan bertayammum berdasarkan sertiap persoalan yang diajukan.

   

  REFLEKSI KENDIRI:

  Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik

  TINGKATAN: 4MPV/4K3/4K4/4K5

  TARIKH: 29/08/14 {Jumaat}

  MASA: 07.05 – 08.15

  BAHAGIAN: Penilaian PAFA

  AKTIVITI: Penerangan dan soal jawab

  TAJUK: Wudhuk dan Tayammum

  BBM: Buku PAFA

  NILAI: Beriman dan bertakwa kepada Allah.

  OBJEKTIF

  ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan, menerangkan serta menunjukkan cara berwudhuk dan bertayammum berdasarkan sertiap persoalan yang diajukan.

   

  REFLEKSI KENDIRI:

  Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik

  TINGKATAN: 5MPV/5K2/5K3/5K4/5K5

  TARIKH: 29/08/14 {Jumaat}

  MASA: 08.15-09.25

  BAHAGIAN:

  AKTIVITI: Peperiksaan

  TAJUK:

   

  BBM:

  NILAI: Berusaha dan bertawakal kepada Allah

   

   

  PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2014

  TINGKATAN 5

   

  REFLEKSI KENDIRI:

  Peperiksaan  berjalan dengan lancar dan baik.