MINGGU 34/2014

Posted: August 22, 2014 in OGOS 2014

Minggu 34 (18 OGOS  HINGGA  22 OGOS 2014)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN ISLAM

TINGKATAN: 5MPV/5K2/5K3/5K4/5K5

TARIKH: 18/08/14 {Isnin}

MASA: 08.05 – 09.05

BAHAGIAN: Ibadat

AKTIVITI:-  Kuliah dan sumbang saran

TAJUK: Anak Amanah Allah

Unit 1: Anak Angkat Menurut Pandangan Islam

BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan

NILAI : Menjaga hubungan Sesama Manusia serta Beriman dan bertawakal kepada Allah

 OBJEKTIF

ARAS  1: Pelajar dapat menyatakan pengertian anak angkat dan hukum mengambil anak angkat

ARAS  2: Pelajar dapat menjelaskan peraturan yang berkaitan dengan pengambilan anak angkat

ARAS  3: Pelajar dapat menghuraikan hikmah larangan membin dan membintikan anak angkat

                kepada bapa angkat.

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik

TINGKATAN:5K6/5K7/5K8/5K9/5K10

TARIKH: 18/08/14 {Isnin}

MASA: 09.25– 10.25

BAHAGIAN: Ibadat

AKTIVITI:-  Kuliah dan sumbang saran

TAJUK: Anak Amanah Allah

Unit 1: Anak Angkat Menurut Pandangan Islam

BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan

NILAI : Menjaga hubungan Sesama Manusia serta Beriman dan bertawakal kepada Allah

OBJEKTIF

ARAS  1: Pelajar dapat menyatakan pengertian anak angkat dan hukum mengambil anak angkat

ARAS  2: Pelajar dapat menjelaskan peraturan yang berkaitan dengan pengambilan anak angkat

ARAS  3: Pelajar dapat menghuraikan hikmah larangan membin dan membintikan anak angkat

                kepada bapa angkat.

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik

TINGKATAN: 5S1/5S2/5S3/5K1

TARIKH: 18/08/14 {Isnin}

MASA: 11.25 – 12.25

BAHAGIAN: Ibadat

AKTIVITI:- Kuliah dan sumbang saran

TAJUK: Anak Amanah Allah

Unit 1: Anak Angkat Menurut Pandangan Islam

BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan

NILAI : Menjaga hubungan Sesama Manusia serta Beriman dan bertawakal kepada Allah

 OBJEKTIF

ARAS  1: Pelajar dapat menyatakan pengertian anak angkat dan hukum mengambil anak angkat

ARAS  2: Pelajar dapat menjelaskan peraturan yang berkaitan dengan pengambilan anak angkat

ARAS  3: Pelajar dapat menghuraikan hikmah larangan membin dan membintikan anak angkat

                kepada bapa angkat.

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik

TINGKATAN: 4K6/4K7/4K8/4K9/4K10

TARIKH: 19/08/14 {Selasa}

MASA: 07.05 – 8.05

BAHAGIAN: Tilawah Al-Quran (Kefahaman Ayat Al-Quran)

AKTIVITI:- Tilawah, Hafazan, Tasmi’, Kuliah dan sumbang saran

TAJUK: Nasihat Luqman Al-Hakim

              (Surah Al-Luqman ayat 12-19)           

BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan

NILAI: Menjaga hubungan sesama makhluk serta Beriman dan Bertawakal kepada Allah

OBJEKTIF

ARAS 1: Pelajar dapat membaca ayat 12 hingga 19 sura Al-Luqman.

ARAS 2: Pelajar dapat menghafaz dan menjelaskan maksud ayat 12 hingga 19 surah Al-Luqman.

ARAS 3: Pelajar dapat menerangkan intisari nasihat Luqman Al-Hakim.           

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik

TINGKATAN: 4S1/4S2/4S3/4K1/4K2

TARIKH: 19/08/14 {Selasa}

MASA: 11.25 – 12.25

BAHAGIAN: Tilawah Al-Quran (Kefahaman Ayat Al-Quran)

AKTIVITI:- Tilawah, Hafazan, Tasmi’, Kuliah dan sumbang saran

TAJUK: Nasihat Luqman Al-Hakim

              (Surah Al-Luqman ayat 12-19)           

BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan

NILAI: Menjaga hubungan sesama makhluk serta Beriman dan Bertawakal kepada Allah

OBJEKTIF

ARAS 1: Pelajar dapat membaca ayat 12 hingga 19 sura Al-Luqman.

ARAS 2: Pelajar dapat menghafaz dan menjelaskan maksud ayat 12 hingga 19 surah Al-Luqman.

ARAS 3: Pelajar dapat menerangkan intisari nasihat Luqman Al-Hakim.

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik

TINGKATAN: 4MPV/4K3/4K4/4K5

TARIKH: 20/08/14{Rabu}

MASA: 0705-0805

BAHAGIAN: Tilawah Al-Quran (Kefahaman Ayat Al-Quran)

AKTIVITI:-  Tilawah, Hafazan, Tasmi’, Kuliah dan sumbang saran

TAJUK: Nasihat Luqman Al-Hakim

              (Surah Al-Luqman ayat 12-19)           

BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan

NILAI: Menjaga hubungan sesama makhluk serta Beriman dan Bertawakal kepada Allah

OBJEKTIF

ARAS 1: Pelajar dapat membaca ayat 12 hingga 19 sura Al-Luqman.

ARAS 2: Pelajar dapat menghafaz dan menjelaskan maksud ayat 12 hingga 19 surah Al-Luqman.

ARAS 3: Pelajar dapat menerangkan intisari nasihat Luqman Al-Hakim.

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik

TINGKATAN:5S1/5S2/5S3/5K1

TARIKH: 20/08/14{Rabu}

MASA: 08.05– 9.05

BAHAGIAN: Ibadat

AKTIVITI:- Penerangan dan sumbang saran

TAJUK: Anak Amanah Allah

Unit 2 : Hadhanan: Hak dan Tanggungjawab untuk Anak.

BBM: Buku Teks dan buku rujukan

NILAI: Menjaga hubungan sesama Insan serta Beriman dan bertakwa kepada Allah

OBJEKTIF

ARAS  1: Pelajar dapat menyatakan pengertian Hadhanah dan menyenaraikan hak hadhanah.

ARAS 2:  Pelajar dapat menyenaraikan syarat orang yang mendapat hak hadhanah.

ARAS  3: Pelajar dapat menganalisis sebab-sebab gugur hak hadhanah serta menjelaskan tempoh

 • REFLEKSI KENDIRI:

  Kelas berjalan dengan baik dan lancar dan pelajar memahami tajuk yang dipelajari dengan baik

  TINGKATAN: 4K7/4K8/4K9/4K10

  TARIKH: 21/08/14 {Khamis}

  MASA: 07.05-08.05

  BAHAGIAN:  Adab dan akhlak Islamiah

  AKTIVITI: Penerangan dan sumbang saran

  TAJUK: Adab dengan Rasulullah S.A.W

  BBM: Buku Teks dan Buku rujukan

  NILAI: Berakhlak Mulia serta beriman kepada Allah.

  OBJEKTIF

  ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan kewajipan beradab dengan Rasul.

  ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan garis panduan dan Adab dengan Rasulullah (S.A.W) serta

                  Kelebihan mengamal selawat kepada Rasulullah (S.A.W).

  ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan hikmah mengamalkan adab kepada Rasulullah (S.A.W).

  REFLEKSI KENDIRI:

  Kelas berjalan dengan baik dan lancar serta pelajar  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik

  TINGKATAN: 5K6/5K7/5K8/5K9/5K10

  TARIKH: 21/08/14 {Khamis}

  MASA: 08.05-09.05

  BAHAGIAN: Ibadat

  AKTIVITI: Penerangan dan sumbang saran

  TAJUK: Anak Amanah Allah

  Unit 2 : Hadhanan: Hak dan Tanggungjawab untuk Anak

  BBM: Buku Teks dan Buku Rujukan

  NILAI: Menjaga hubungan sesama Insan serta Beriman dan bertakwa kepada Allah

  OBJEKTIF

  ARAS  1: Pelajar dapat menyatakan pengertian Hadhanah dan menyenaraikan hak hadhanah.

  ARAS 2:  Pelajar dapat menyenaraikan syarat orang yang mendapat hak hadhanah.

  ARAS  3: Pelajar dapat menganalisis sebab-sebab gugur hak hadhanah serta menjelaskan tempoh

 • REFLEKSI KENDIRI:

  Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik

  TINGKATAN: 4S1/4S2/4S3/4K1/4K2

  TARIKH: 21/08/14 {Khamis}

  MASA: 10.55-11.55

  BAHAGIAN: Adab dan Akhlak Islamiah

  AKTIVITI: Penerangan dan sumbang saran

  TAJUK: Adab Dengan Rasulullah (S.A.W)

  BBM: Buku Teks dan buku rujukan

  NILAI: Berakhlak Mulia serta beriman kepada Allah.

  OBJEKTIF

  ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan kewajipan beradab dengan Rasul.

  ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan garis panduan dan Adab dengan Rasulullah (S.A.W) serta

                  Kelebihan mengamal selawat kepada Rasulullah (S.A.W).

  ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan hikmah mengamalkan adab kepada Rasulullah (S.A.W).

  REFLEKSI KENDIRI:

  Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik

  TINGKATAN: 4MPV/4K3/4K4/4K5

  TARIKH: 22/08/14 {Jumaat}

  MASA: 07.05 – 08.15

  BAHAGIAN: Adab dan Akhlak Islamiah

  AKTIVITI: Penerangan dan sumbang saran

  TAJUK: Adab dengan Rasulullah (S.A.W)

  BBM: Buku Teks dan Buku Rujukan

  NILAI: Berakhlak Mulia serta beriman kepada Allah.

  OBJEKTIF

  ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan kewajipan beradab dengan Rasul.

  ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan garis panduan dan Adab dengan Rasulullah (S.A.W) serta

                  Kelebihan mengamal selawat kepada Rasulullah (S.A.W).

  ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan hikmah mengamalkan adab kepada Rasulullah (S.A.W).

  REFLEKSI KENDIRI:

  Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik

  TINGKATAN: 5MPV/5K2/5K3/5K4/5K5

  TARIKH: 22/08/14 {Jumaat}

  MASA: 08.15-09.25

  BAHAGIAN: Ibadat

  AKTIVITI: Penerangan dan sumbang saran

  TAJUK: Anak Amanah Allah

  Unit 2 : Hadhanan: Hak dan Tanggungjawab untuk Anak

  BBM: Buku Teks, Buku Rujukan

  NILAI: Menjaga hubungan sesama Insan serta Beriman dan bertakwa kepada Allah

  OBJEKTIF

  ARAS  1: Pelajar dapat menyatakan pengertian Hadhanah dan menyenaraikan hak hadhanah.

  ARAS 2:  Pelajar dapat menyenaraikan syarat orang yang mendapat hak hadhanah.

  ARAS  3: Pelajar dapat menganalisis sebab-sebab gugur hak hadhanah serta menjelaskan tempoh hadhanah.

  REFLEKSI KENDIRI:

  Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik

  MINGGU 33/2014

  Posted: August 15, 2014 in OGOS 2014
  Tags:

  Minggu 33 (11 OGOS  HINGGA  15 OGOS 2014)

  RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

  PENDIDIKAN ISLAM

  TINGKATAN: 5MPV/5K2/5K3/5K4/5K5

  TARIKH: 11/08/14 {Isnin}

  MASA: 08.05 – 09.05

  BAHAGIAN: Akidah

  AKTIVITI:-  Kuliah dan sumbang saran

  TAJUK: Ajaran Sesat

  BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan

  NILAI : Beriman dan bertawakal kepada Allah

  OBJEKTIF

  ARAS  1: Pelajar dapat menyatakan pengertian dan ciri-ciri ajaran sesat.

  ARAS  2: Pelajar dapat mengenalpasti kesan buruk mengamalkan ajaran sesat

  ARAS  3: Pelajar dapat mengkaji langkah-langkah menagani ajaran sesat serta menganalisis

                  contoh-contoh ajaran sesat.

  REFLEKSI KENDIRI:

  Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik

  TINGKATAN:5K6/5K7/5K8/5K9/5K10

  TARIKH: 11/08/14 {Isnin}

  MASA: 09.25– 10.25

  BAHAGIAN: Akidah

  AKTIVITI:-  Kuliah dan sumbang saran

  TAJUK: Ajaran Sesat

  BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan

  NILAI :Beriman dan bertawakal kepada Allah

  OBJEKTIF

  ARAS  1: Pelajar dapat menyatakan pengertian dan ciri-ciri ajaran sesat.

  ARAS  2: Pelajar dapat mengenalpasti kesan buruk mengamalkan ajaran sesat

  ARAS  3: Pelajar dapat mengkaji langkah-langkah menagani ajaran sesat serta menganalisis

                  contoh-contoh ajaran sesat.

  REFLEKSI KENDIRI:

  Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik

  TINGKATAN: 5S1/5S2/5S3/5K1

  TARIKH: 11/08/14 {Isnin}

  MASA: 11.25 – 12.25

  BAHAGIAN: Akidah

  AKTIVITI:- Kuliah dan sumbang saran

  TAJUK: Ajaran Sesat

  BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan

  NILAI : Beriman dan bertawakal kepada Allah

   

  OBJEKTIF

  ARAS  1: Pelajar dapat menyatakan pengertian dan ciri-ciri ajaran sesat.

  ARAS  2: Pelajar dapat mengenalpasti kesan buruk mengamalkan ajaran sesat

  ARAS  3: Pelajar dapat mengkaji langkah-langkah menagani ajaran sesat serta menganalisis

                  contoh-contoh ajaran sesat.

  REFLEKSI KENDIRI:

  Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik

  TINGKATAN: 4K6/4K7/4K8/4K9/4K10

  TARIKH: 12/08/14 {Selasa}

  MASA: 07.05 – 8.05

  BAHAGIAN: Ibadat

  AKTIVITI:- Kuliah dan sumbang saran

  TAJUK: Korban dan Akikah             

  BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan

  NILAI: Menjaga hubungan sesama makhluk serta Beriman dan Bertawakal kepada Allah

  OBJEKTIF

  ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan pengertian korban dan akikah, hukum dan dalilnya.

  ARAS 2: Pelajar dapat meerangkan rukun dan syarat sah korban dan akikah serta

                  mengkategorikan binatang dan umurnya yang sah dilakukan korban dan akikah serta perkara haram, makruh serta sunat kepada sembelihan akikah.

  ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan hikmah korban dan akikah kepada individu dan masyarakat..

  .

  REFLEKSI KENDIRI:

  Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik

  TINGKATAN: 4S1/4S2/4S3/4K1/4K2

  TARIKH: 12/08/14 {Selasa}

  MASA: 11.25 – 12.25

  BAHAGIAN: Ibadat

  AKTIVITI:- Kuliah dan sumbang saran

  TAJUK:Korban dan Akikah

  BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan

  NILAI: Menjaga hubungan sesama makhluk serta Beriman dan Bertawakal kepada Allah

  OBJEKTIF

  ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan pengertian korban dan akikah, hukum dan dalilnya.

  ARAS 2: Pelajar dapat meerangkan rukun dan syarat sah korban dan akikah serta

                  mengkategorikan binatang dan umurnya yang sah dilakukan korban dan akikah serta perkara haram, makruh serta sunat kepada sembelihan akikah.

  ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan hikmah korban dan akikah kepada individu dan masyarakat..

  .

  REFLEKSI KENDIRI:

  Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik

  TINGKATAN: 4MPV/4K3/4K4/4K5

  TARIKH: 13/08/14{Rabu}

  MASA: 0705-0805

  BAHAGIAN: Ibadat

  AKTIVITI:-  Kuliah dan sumbang saran

  TAJUK:Korban dan Akikah

  BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan

  NILAI: Menjaga hubungan sesama makhluk serta Beriman dan Bertawakal kepada Allah

  OBJEKTIF

  OBJEKTIF

  ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan pengertian korban dan akikah, hukum dan dalilnya.

  ARAS 2: Pelajar dapat meerangkan rukun dan syarat sah korban dan akikah serta

                  mengkategorikan binatang dan umurnya yang sah dilakukan korban dan akikah serta

                perkara haram, makruh serta sunat kepada sembelihan akikah.

  ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan hikmah korban dan akikah kepada individu dan masyarakat..

  .

  REFLEKSI KENDIRI:

  Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik

  TINGKATAN:5S1/5S2/5S3/5K1

  TARIKH: 13/08/14{Rabu}

  MASA: 08.05– 9.05

  BAHAGIAN: Ibadat

  AKTIVITI:- Penerangan dan sumbang saran

  TAJUK: Undang-undang Keluarga Islam

  BBM: Buku Teks dan buku rujukan

  NILAI: Menjaga hubungan sesama Insan serta Beriman dan bertakwa kepada Allah

  OBJEKTIF

  ARAS  1: Pelajar dapat menyatakan maksud undang-undang keluarga Islam serta sejarah

                  Ringkas penubuhan Mahkamah Syariah.

  ARAS 2:  Pelajar dapat menyenaraikan undang-undang keluarga Islam yang terdapat di Malaysia

                 Bidang kuasa Mahkamah syariah.

  ARAS  3: Pelajar dapat menjelaskan struktur organisasi Mahkamah Syariah serta peranan

                 Mahkamah Syariah

  REFLEKSI KENDIRI:

  Kelas berjalan dengan baik dan lancar dan pelajar memahami tajuk yang dipelajari dengan baik

  TINGKATAN: 4K7/4K8/4K9/4K10

  TARIKH: 14/08/14 {Khamis}

  MASA: 07.05-08.05

  BAHAGIAN:  Adab dan akhlak Islamiah

  AKTIVITI: Penerangan dan sumbang saran

  TAJUK: Zikrullah Pengubat Hati

  BBM: Buku Teks dan Buku rujukan

  NILAI: Berakhlak Mulia serta beriman kepada Allah.

  OBJEKTIF

  ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan tuntutan berzikir kpd Allah serta adab berzikir.

  ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan lafaz dan masa yang afdhal untuk berzikir..

  ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan kesan mengamalkan berzikir kepada Allah.

  REFLEKSI KENDIRI:

  Kelas berjalan dengan baik dan lancar serta pelajar  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik

  TINGKATAN: 5K6/5K7/5K8/5K9/5K10

  TARIKH: 14/08/14 {Khamis}

  MASA: 08.05-09.05

  BAHAGIAN: Ibadat

  AKTIVITI: Penerangan dan sumbang saran

  TAJUK: Undang-undang Keluarga Islam

  BBM: Buku Teks dan Buku Rujukan

  NILAI: Menjaga hubungan sesama Insan serta Beriman dan bertakwa kepada Allah

  OBJEKTIF

  ARAS  1: Pelajar dapat menyatakan maksud undang-undang keluarga Islam serta sejarah

                  Ringkas penubuhan Mahkamah Syariah.

  ARAS 2:  Pelajar dapat menyenaraikan undang-undang keluarga Islam yang terdapat di Malaysia

                 Bidang kuasa Mahkamah syariah.

  ARAS  3: Pelajar dapat menjelaskan struktur organisasi Mahkamah Syariah serta peranan

                 Mahkamah Syariah

  REFLEKSI KENDIRI:

  Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik

  TINGKATAN: 4S1/4S2/4S3/4K1/4K2

  TARIKH: 14/08/14 {Khamis}

  MASA: 10.55-11.55

  BAHAGIAN: Adab dan Akhlak Islamiah

  AKTIVITI: Penerangan dan sumbang saran

  TAJUK: Zikrullah Pengubat Hati

  BBM: Buku Teks dan buku rujukan

  NILAI: Berakhlak Mulia serta beriman kepada Allah.

  OBJEKTIF

  ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan tuntutan berzikir kpd Allah serta adab berzikir.

  ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan lafaz dan masa yang afdhal untuk berzikir..

  ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan kesan mengamalkan berzikir kepada Allah.

  REFLEKSI KENDIRI:

  Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik

  TINGKATAN: 4MPV/4K3/4K4/4K5

  TARIKH: 15/08/14 {Jumaat}

  MASA: 07.05 – 08.15

  BAHAGIAN: Adab dan Akhlak Islamiah

  AKTIVITI: Penerangan dan sumbang saran

  TAJUK: Zikrullah Pengubat Hati

  BBM: Buku Teks dan Buku Rujukan

  NILAI: Berakhlak Mulia serta beriman kepada Allah.

  OBJEKTIF

  ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan tuntutan berzikir kpd Allah serta adab berzikir.

  ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan lafaz dan masa yang afdhal untuk berzikir..

  ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan kesan mengamalkan berzikir kepada Allah.

  REFLEKSI KENDIRI:

  Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik

  TINGKATAN: 5MPV/5K2/5K3/5K4/5K5

  TARIKH: 15/08/14 {Jumaat}

  MASA: 08.15-09.25

  BAHAGIAN: Ibadat

  AKTIVITI: Penerangan dan sumbang saran

  TAJUK: Undang-undang Keluarga Islam

  BBM: Buku Teks, Buku Rujukan

  NILAI: Menjaga hubungan sesama Insan serta Beriman dan bertakwa kepada Allah

  OBJEKTIF

  ARAS  1: Pelajar dapat menyatakan maksud undang-undang keluarga Islam serta sejarah

                  Ringkas penubuhan Mahkamah Syariah.

  ARAS 2:  Pelajar dapat menyenaraikan undang-undang keluarga Islam yang terdapat di Malaysia

                 Bidang kuasa Mahkamah syariah.

  ARAS  3: Pelajar dapat menjelaskan struktur organisasi Mahkamah Syariah serta peranan

                 Mahkamah Syariah

  REFLEKSI KENDIRI:

  Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik

  MINGGU 32/2014

  Posted: August 11, 2014 in OGOS 2014
  Tags:

  Minggu 32 (4 OGOS  HINGGA  9 OGOS 2014)

   

   

  RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

  PENDIDIKAN ISLAM

  TINGKATAN: 5MPV/5K2/5K3/5K4/5K5 TARIKH: 4/08/14 {Isnin}
  MASA: 08.05 – 09.05 BAHAGIAN: Ibadat
  AKTIVITI:-  Kuliah dan sumbang saran TAJUK: Poligami 
  BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI : Menjaga hubungan sesama Manusia serta Beriman dan bertawakal kepada Allah
  OBJEKTIF

  ARAS  1: Pelajar dapat menyatakan pengertian serta hukum poligami

  ARAS  2:  Pelajar dapat menyenaraikan syarat berpoligami serta kesan berpoligami yang tidak

  mengikut syarat

  ARAS 3:Pelajar dapat menghuraikan hikmah disyariatkan poligami

   

  REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
  TINGKATAN:5K6/5K7/5K8/5K9/5K10 TARIKH: 4/08/14 {Isnin}
  MASA: 09.25– 10.25 BAHAGIAN: Ibadat
  AKTIVITI:-  Kuliah dan sumbang saran TAJUK: Poligami 
  BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI : Menjaga hubungan sesama Manusia serta Beriman dan bertawakal kepada Allah
  OBJEKTIF

  ARAS  1: Pelajar dapat menyatakan pengertian serta hukum poligami

  ARAS  2:  Pelajar dapat menyenaraikan syarat berpoligami serta kesan berpoligami yang tidak

  mengikut syarat

  ARAS 3:Pelajar dapat menghuraikan hikmah disyariatkan poligami

   

  REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
  TINGKATAN: 5S1/5S2/5S3/5K1 TARIKH: 4/08/14 {Isnin}
  MASA: 11.25 – 12.25 BAHAGIAN: Ibadat
  AKTIVITI:- Kuliah dan sumbang saran TAJUK: Poligami 
  BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI : Menjaga hubungan sesama Manusia serta Beriman dan bertawakal kepada Allah
   OBJEKTIF

  ARAS  1: Pelajar dapat menyatakan pengertian serta hukum poligami

  ARAS  2:  Pelajar dapat menyenaraikan syarat berpoligami serta kesan berpoligami yang tidak

  mengikut syarat

  ARAS 3:Pelajar dapat menghuraikan hikmah disyariatkan poligami

   

  REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
  TINGKATAN: 4K6/4K7/4K8/4K9/4K10 TARIKH: 5/08/14 {Selasa}
  MASA: 07.05 – 8.05 BAHAGIAN: Tilawah Al-Quran
  AKTIVITI:- Tilawah, Hafazan , Tasmi’, kuliah dan sumbang saran TAJUK: Ciri-ciri Mukmin Berjaya(Surah Al-Mukminun Ayat 1-11)
  BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI: Beriman dan Bertawakal kepada Allah
  OBJEKTIF

  ARAS 1: Pelajar dapat membaca dan memahami ayat 1 hingga 11 surah Al-Mukminun serta

 • ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan ciri-ciri Mukmin berjaya serta cara mendapat khusyuk

  dalam solat

  ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan sebab-sebab umat Islam mensti menjadi umat yang berjaya.

  .

   

  REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
  TINGKATAN: 4S1/4S2/4S3/4K1/4K2 TARIKH: 5/08/14 {Selasa}
  MASA: 11.25 – 12.25 BAHAGIAN: Tilawah Al-Quran
  AKTIVITI:- Tilawah, Hafaz, Tasmi’, kuliah dan sumbang saran TAJUK: Ciri-ciri Mukmin Berjaya(Surah Al-Mukminun Ayat 1-11)

   

  BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI:Beriman dan bertakwa kepada Allah.
  OBJEKTIF

  ARAS 1: Pelajar dapat membaca dan memahami ayat 1 hingga 11 surah Al-Mukminun serta

 • ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan ciri-ciri Mukmin berjaya serta cara mendapat khusyuk

  dalam solat

  ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan sebab-sebab umat Islam mensti menjadi umat yang berjaya.

  .

   

  REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
  TINGKATAN: 4MPV/4K3/4K4/4K5 TARIKH: 6/08/14{Rabu}
  MASA: 0705-0805 BAHAGIAN: Tilawah Al-Quran
  AKTIVITI:-  Tilawah, Hafaz, Tasmi’, kuliah dan sumbang saran TAJUK: Ciri-ciri Mukmin Berjaya(Surah Al-Mukminun Ayat 1-11)

   

  BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI: Beriman dan bertakwa kepada Allah.
  OBJEKTIF

  ARAS 1: Pelajar dapat membaca dan memahami ayat 1 hingga 11 surah Al-Mukminun serta

 • ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan ciri-ciri Mukmin berjaya serta cara mendapat khusyuk

  dalam solat

  ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan sebab-sebab umat Islam mensti menjadi umat yang berjaya.

  .

   

  REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
  TINGKATAN:5S1/5S2/5S3/5K1 TARIKH: 6/08/14{Rabu}
  MASA: 08.05– 9.05 BAHAGIAN: Ibadat
  AKTIVITI:- Penerangan dan sumbang saran TAJUK: Kemahiran Keibu Bapaan
  BBM: Buku Teks dan buku rujukan NILAI: Beriman dan bertakwa kepada Allah
  OBJEKTIF

  ARAS  1: Pelajar dapat memahami konsep kemahiran keibubapaan

  ARAS 2:  Pelajar dapat menghuraikan hukum melaksanakan tanggungjawab

  ARAS  3: Pelajar dapat mengenalpasti cara melaksanakan tanggungjawab terhadap anak

  REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar dan pelajar memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
  TINGKATAN: 4K7/4K8/4K9/4K10 TARIKH: 7/08/14 {Khamis}
  MASA: 07.05-08.05 BAHAGIAN:  Adab dan akhlak Islamiah
  AKTIVITI: Penerangan dan sumbang saran TAJUK: Adab Menziarahi Jenazah
  BBM: Buku Teks dan Buku rujukan NILAI: Berakhlak Mulia serta beriman kepada Allah.
  OBJEKTIF

  ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan kepentingan menziarahi jenazah.

  ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan garis panduan dan adab menziarahi Jenazah Islam dan

  Bukan Islam.

  ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan hikmah beradab menziarahi jenazah Islam dan bukan Islam

   

  REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar serta pelajar  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
  TINGKATAN: 5K6/5K7/5K8/5K9/5K10 TARIKH: 7/08/14 {Khamis}
  MASA: 08.05-09.05 BAHAGIAN: Ibadat
  AKTIVITI: Penerangan dan sumbang saran TAJUK: Kemahiran Keibu Bapaan
  BBM: Buku Teks dan Buku Rujukan NILAI: Beriman dan bertakwa kepada Allah
  OBJEKTIFARAS  1: Pelajar dapat memahami konsep kemahiran keibubapaan

  ARAS 2:  Pelajar dapat menghuraikan hukum melaksanakan tanggungjawab

  ARAS  3: Pelajar dapat mengenalpasti cara melaksanakan tanggungjawab terhadap anak

  REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
  TINGKATAN: 4S1/4S2/4S3/4K1/4K2 TARIKH: 7/08/14 {Khamis}
  MASA: 10.55-11.55 BAHAGIAN: Adab dan Akhlak Islamiah
  AKTIVITI: Penerangan dan sumbang saran TAJUK: Adab Menziarahi Jenazah
  BBM: Buku Teks dan buku rujukan NILAI: Berakhlak Mulia serta beriman kepada Allah.
  OBJEKTIF

  ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan kepentingan menziarahi jenazah.

  ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan garis panduan dan adab menziarahi Jenazah Islam dan

  Bukan Islam.

  ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan hikmah beradab menziarahi jenazah Islam dan bukan Islam

   

  REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
  TINGKATAN: 4MPV/4K3/4K4/4K5 TARIKH: 8/08/14 {Jumaat}
  MASA: 07.05 – 08.15 BAHAGIAN: Adab dan Akhlak Islamiah
  AKTIVITI: Penerangan dan sumbang saran TAJUK: Adab Menziarahi Jenazah
  BBM: Buku Teks dan Buku Rujukan NILAI: Berakhlak Mulia serta beriman kepada Allah.
  OBJEKTIF

  ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan kepentingan menziarahi jenazah.

  ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan garis panduan dan adab menziarahi Jenazah Islam dan

  Bukan Islam.

  ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan hikmah beradab menziarahi jenazah Islam dan bukan Islam

   

  REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
  TINGKATAN: 5MPV/5K2/5K3/5K4/5K5 TARIKH: 8/08/14 {Jumaat}
  MASA: 08.15-09.25 BAHAGIAN: Ibadat
  AKTIVITI: Penerangan dan sumbang saran TAJUK: Kemahiran Keibu Bapaan
  BBM: Buku Teks, Buku Rujukan NILAI: Beriman dan bertakwa kepada Allah
  OBJEKTIFARAS  1: Pelajar dapat memahami konsep kemahiran keibubapaan

  ARAS 2:  Pelajar dapat menghuraikan hukum melaksanakan tanggungjawab

  ARAS  3: Pelajar dapat mengenalpasti cara melaksanakan tanggungjawab terhadap anak

  REFLEKSI KENDIRI:Pengajaran dan Pembelajaran ditangguhkan kerana pelajar mengikuti ceramah Teknik menjawab Peperiksaan.
   

  TARIKH     : 9 OGOS 2014

  HARI         : SABTU

  PROGRAM  : LARIAN JOGATHAN PIBG

   

   

   

   

  MINGGU 30&31 /2014

  Posted: August 5, 2014 in JULAI 2014
  Tags:

  Minggu 30 (21 JULAI  HINGGA 25  JULAI 2014)

   

   

  RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

  PENDIDIKAN ISLAM

  TINGKATAN: 5MPV/5K2/5K3/5K4/5K5 TARIKH: 21/07/14 {Isnin}
  MASA: 08.05 – 09.05 BAHAGIAN: Tilawah Al-Quran
  AKTIVITI:-  Tilawah Al-Quran, Tasmi’, Kuliah dan sumbang saran TAJUK: Kemuliaan Al-Quran(Surah Al-Hasyr Ayat 21-24)
  BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI : Beriman dan bertawakal kepada Allah
  OBJEKTIF

  ARAS  1: Pelajar dapat membaca dan menyatakan maksud serta intisari ayat 21 hingga 24 surah

  Al-Hasyr

  ARAS 2: a)Pelajar dapat menyatakan keistimewaan Al-Quran serta cara makhluk selain manusia

  Tunduk dan patuh kepada Allah

  b)Pelajar dapat menerangkan langkah-langkah untuk menjadi orang yang

  menghayati Al-Quran

  ARAS 3:a)Pelajar dapat menghuraikan maksud perbandingan antara bukit dan orang yang

  mengingkari perintah Allah serta merumuskan pengajaran ayat 21-24 daripada

  surah Al-Hasyr.

  REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
  TINGKATAN:5K6/5K7/5K8/5K9/5K10 TARIKH: 21/07/14 {Isnin}
  MASA: 09.25– 10.25 BAHAGIAN: Tilawah Al-Quran
  AKTIVITI:-  Tilawah Al-Quran, Tasmi’, Kuliah dan sumbang saran TAJUK: Kemuliaan Al-Quran(Surah Al-Hasyr Ayat 21-24)
  BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI : Beriman dan bertawakal kepada Allah.
  OBJEKTIF

  ARAS  1: Pelajar dapat membaca dan menyatakan maksud serta intisari ayat 21 hingga 24 surah

  Al-Hasyr

  ARAS 2: a)Pelajar dapat menyatakan keistimewaan Al-Quran serta cara makhluk selain manusia

  Tunduk dan patuh kepada Allah

  b)Pelajar dapat menerangkan langkah-langkah untuk menjadi orang yang

  menghayati Al-Quran

  ARAS 3:a)Pelajar dapat menghuraikan maksud perbandingan antara bukit dan orang yang

  mengingkari perintah Allah serta merumuskan pengajaran ayat 21-24 daripada

  surah Al-Hasyr.

   

  REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
  TINGKATAN: 5S1/5S2/5S3/5K1 TARIKH: 21/07/14 {Isnin}
  MASA: 11.25 – 12.25 BAHAGIAN: Tilawah Al-Quran
  AKTIVITI:- Tilawah Al-Quran, Tasmi’, Kuliah dan sumbang saran TAJUK: Kemuliaan Al-Quran(Surah Al-Hasyr Ayat 21-24)
  BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI : Beriman dan bertawakal kepada Allah
   OBJEKTIF

  ARAS  1: Pelajar dapat membaca dan menyatakan maksud serta intisari ayat 21 hingga 24 surah

  Al-Hasyr

  ARAS 2: a)Pelajar dapat menyatakan keistimewaan Al-Quran serta cara makhluk selain manusia

  Tunduk dan patuh kepada Allah

  b)Pelajar dapat menerangkan langkah-langkah untuk menjadi orang yang

  menghayati Al-Quran

  ARAS 3:a)Pelajar dapat menghuraikan maksud perbandingan antara bukit dan orang yang

  mengingkari perintah Allah serta merumuskan pengajaran ayat 21-24 daripada

  surah Al-Hasyr.

   

  REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
  TINGKATAN: 4K6/4K7/4K8/4K9/4K10 TARIKH: 22/07/14 {Selasa}
  MASA: 07.05 – 8.05 BAHAGIAN: Tilawah Al-Quran
  AKTIVITI:- Tilawah, Tasmi’, kuliah dan sumbang saran TAJUK: Akidah Teras Kehidupan(Surah Al-An’am ayat 161-165)
  BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI: Beriman dan Bertawakal kepada Allah
  OBJEKTIF

  ARAS 1: Pelajar dapat membaca dan memahami ayat 161 hingga 165 surah Al-An’am serta

  menghafaznya.

  ARAS 2: a) Pelajar dapat menerangkan matlamat hidup Muslim di dunia.

  b) Pelajar dapat menerangkan tugas dan tanggungjawab umat Islam daripada aspek

  Al-  Ibadat, Al-Khilafah dan Al-Imarah.

  ARAS 3:a) Pelajar dapat menjelaskan manusia bertanggungjawab di atas semua perbuatan

  Serta hikmah Allah memberi kesusahan dan penderitaan kepada manusia.

  REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
  TINGKATAN: 4S1/4S2/4S3/4K1/4K2 TARIKH: 22/07/14 {Selasa}
  MASA: 11.25 – 12.25 BAHAGIAN: Tilawah Al-Quran
  AKTIVITI:- Tilawah, Tasmi’, kuliah dan sumbang saran TAJUK: Akidah Teras Kehidupan(Surah Al-An’am ayat 161-165)
  BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI:Beriman dan bertakwa kepada Allah.
  OBJEKTIF

  ARAS 1: Pelajar dapat membaca dan memahami ayat 161 hingga 165 surah Al-An’am serta

  menghafaznya.

  ARAS 2: a) Pelajar dapat menerangkan matlamat hidup Muslim di dunia.

  b) Pelajar dapat menerangkan tugas dan tanggungjawab umat Islam daripada aspek

  Al-  Ibadat, Al-Khilafah dan Al-Imarah.

  ARAS 3:a) Pelajar dapat menjelaskan manusia bertanggungjawab di atas semua perbuatan

  Serta hikmah Allah memberi kesusahan dan penderitaan kepada manusia.

   

  REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
  TINGKATAN: 4MPV/4K3/4K4/4K5 TARIKH: 23/07/14{Rabu}
  MASA: 0705-0805 BAHAGIAN: Tilawah Al-Quran
  AKTIVITI:-  Tilawah, Tasmi’, kuliah dan sumbang saran TAJUK: Akidah Teras Kehidupan(Surah Al-An’am ayat 161-165)
  BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI: Beriman dan bertakwa kepada Allah.
  OBJEKTIF

  ARAS 1: Pelajar dapat membaca dan memahami ayat 161 hingga 165 surah Al-An’am serta

  menghafaznya.

  ARAS 2: a) Pelajar dapat menerangkan matlamat hidup Muslim di dunia.

  b) Pelajar dapat menerangkan tugas dan tanggungjawab umat Islam daripada aspek

  Al-  Ibadat, Al-Khilafah dan Al-Imarah.

  ARAS 3:a) Pelajar dapat menjelaskan manusia bertanggungjawab di atas semua perbuatan

  Serta hikmah Allah memberi kesusahan dan penderitaan kepada manusia.

   

  REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
  TINGKATAN:5S1/5S2/5S3/5K1 TARIKH: 23/07/14{Rabu}
  MASA: 08.05– 9.05 BAHAGIAN: Adab dan akhlak Islamiah
  AKTIVITI:- Penerangan dan sumbang saran TAJUK: Adab Berniaga
  BBM: Buku Teks dan buku rujukan NILAI: Berakhlak Mulia serta beriman dan bertakwa kepada Allah
  OBJEKTIF

  ARAS  1: Pelajar dapat memahami galakan berniaga

  ARAS 2:  Pelajar dapat menjelaskan adab berniaga

  ARAS  3: Pelajar dapat menghuraikan faedah beradab dalam berniaga

  REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
  TINGKATAN: 4K7/4K8/4K9/4K10 TARIKH: 24/07/14 {Khamis}
  MASA: 07.05-08.05 BAHAGIAN:  Adab dan akhlak Islamiah
  AKTIVITI: Penerangan dan sumbang saran TAJUK: Adab Menjaga Kemudahan Awam
  BBM: Buku Teks dan Buku rujukan NILAI: Berakhlak Mulia serta beriman kepada Allah.
  OBJEKTIF

  ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan maksud kemudahan awam.

  ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan tuntutan menjaga kemudahan awam serta garis panduan

  menjaga kemudahan awam.

  ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan hikmah menjaga kemudahan awam.

  REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
  TINGKATAN: 5K6/5K7/5K8/5K9/5K10 TARIKH: 24/07/14 {Khamis}
  MASA: 08.05-09.05 BAHAGIAN: Adab dan AKhlak Islamiah
  AKTIVITI: Penerangan dan sumbang saran TAJUK: Adab Berniaga
  BBM: Buku Teks dan Buku Rujukan NILAI: Berakhlak Mulia serta beriman dan bertakwa kepada Allah
  OBJEKTIFARAS  1: Pelajar dapat memahami galakan berniaga

  ARAS 2:  Pelajar dapat menjelaskan adab berniaga

  ARAS  3: Pelajar dapat menghuraikan faedah beradab dalam berniaga

  REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
  TINGKATAN: 4S1/4S2/4S3/4K1/4K2 TARIKH: 24/07/14 {Khamis}
  MASA: 10.55-11.55 BAHAGIAN: Adab dan Akhlak Islamiah
  AKTIVITI: Penerangan dan sumbang saran TAJUK: Adab Menjaga Kemudahan Awam
  BBM: Buku Teks dan buku rujukan NILAI: Berakhlak Mulia serta beriman kepada Allah.
  OBJEKTIF

  ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan maksud kemudahan awam.

  ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan tuntutan menjaga kemudahan awam serta garis panduan

  menjaga kemudahan awam.

  ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan hikmah menjaga kemudahan awam.

  REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
  TINGKATAN: 4MPV/4K3/4K4/4K5 TARIKH: 25/07/14 {Jumaat}
  MASA: 07.05 – 08.15 BAHAGIAN: Adab dan Akhlak Islamiah
  AKTIVITI: Penerangan dan sumbang saran TAJUK: Adab Menjaga Kemudahan Awam
  BBM: Buku Teks dan Buku Rujukan NILAI: Berakhlak Mulia serta beriman kepada Allah.
  OBJEKTIF

  ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan maksud kemudahan awam.

  ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan tuntutan menjaga kemudahan awam serta garis panduan

  menjaga kemudahan awam.

  ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan hikmah menjaga kemudahan awam.

  REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
  TINGKATAN: 5MPV/5K2/5K3/5K4/5K5 TARIKH: 25/07/14 {Jumaat}
  MASA: 08.15-09.25 BAHAGIAN: Adab dan Akhlak Islamiah
  AKTIVITI: Penerangan dan sumbang saran TAJUK: Adab Berniaga
  BBM: Buku Teks, Buku Rujukan NILAI: Berakhlak Mulia serta beriman dan bertakwa kepada Allah
  OBJEKTIFARAS  1: Pelajar dapat memahami galakan berniaga

  ARAS 2:  Pelajar dapat menjelaskan adab berniaga

  ARAS  3: Pelajar dapat menghuraikan faedah beradab dalam berniaga

  REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik

   

  Minggu 31 (28 JULAI  HINGGA 1 OGOS 2014)

   

   

  RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

  PENDIDIKAN ISLAM

   

   

   

  CUTI SAMBUTAN HARI RAYA AIDILFITRI

   

  TARIKH : 28 JULAI 2014 – 1 OGOS 2014

   

   

   

   

  MINGGU 29/2014

  Posted: July 20, 2014 in JULAI 2014
  Tags:

  Minggu 29 (14 JULAI  HINGGA 18  JULAI 2014)

   

   

  RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

  PENDIDIKAN ISLAM

  TINGKATAN: 5MPV/5K2/5K3/5K4/5K5 TARIKH: 14/07/14 {Isnin}
  MASA: 08.05 – 09.05 BAHAGIAN: Sirah dan Tamadun Islam
  AKTIVITI:-  Perbincangan, mencari maklumat dan pembentangan TAJUK: Ibn Sina Bapa Perubatan, Ibn Khaldun tokoh sejarawan ulung, Sayyid Jamaluddin Al-Afghani Pejuang Islam yang gigih
  BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI : Mencontohi tokoh islam serta beriman dan bertawakal kepada Allah.
  OBJEKTIF

  ARAS  1: Pelajar dapat menyatakan biodata, keperibadian serta pendidikan tokoh

  ARAS 2:  a)Pelajar dapat membuktikan kecemerlangan Ibn Sina dalam bidang perubatan serta

  Menghuraikan kesan-kesan sumbangan Ibn Sina dalam bidang Ilmu perubatan hari ini

  b)Membuktikan Ibn Khaldun sebagai Tokoh Pelbagai Bidang

  c)Membuktikan sumbangan Sayyid Jamaluddin Al-Afghani dalam bidang pemikiran

  dan gerakan Islam.

  ARAS  3: a)Pelajar dapat menganalisis sumbangan Ibn Sina dalam bidang ilmu dan pemikiran.

  b)Merumuskan sumbangan Ibn Khaldun dalam bidang ilmu dan pemikiran Islam

  serta menyenaraikan karya agung Ibn Khaldun.

  c)Menganalisis Idea Islah Sayyid Jamaluddin Al-Afghani.

  REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
  TINGKATAN:5K6/5K7/5K8/5K9/5K10 TARIKH: 14/07/14 {Isnin}
  MASA: 09.25– 10.25 BAHAGIAN: Sirah dan Tamadun Islam
  AKTIVITI:-  Perbincangan, mencari maklumat dan pembentangan TAJUK: Ibn Sina Bapa Perubatan, Ibn Khaldun tokoh sejarawan ulung, Sayyid Jamaluddin Al-Afghani Pejuang Islam yang gigih
  BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI : Mencontohi tokoh islam serta beriman dan bertawakal kepada Allah.
  OBJEKTIF

  ARAS  1: Pelajar dapat menyatakan biodata, keperibadian serta pendidikan tokoh

  ARAS 2:  a)Pelajar dapat membuktikan kecemerlangan Ibn Sina dalam bidang perubatan serta

  Menghuraikan kesan-kesan sumbangan Ibn Sina dalam bidang Ilmu perubatan hari ini

  b)Membuktikan Ibn Khaldun sebagai Tokoh Pelbagai Bidang

  c)Membuktikan sumbangan Sayyid Jamaluddin Al-Afghani dalam bidang pemikiran

  dan gerakan Islam.

  ARAS  3: a)Pelajar dapat menganalisis sumbangan Ibn Sina dalam bidang ilmu dan pemikiran.

  b)Merumuskan sumbangan Ibn Khaldun dalam bidang ilmu dan pemikiran Islam

  serta menyenaraikan karya agung Ibn Khaldun.

  c)Menganalisis Idea Islah Sayyid Jamaluddin Al-Afghani.

   

  REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
  TINGKATAN: 5S1/5S2/5S3/5K1 TARIKH: 14/07/14 {Isnin}
  MASA: 11.25 – 12.25 BAHAGIAN: Sirah dan Tamadun Islam
  AKTIVITI:- Perbincangan, mencari maklumat dan pembentangan TAJUK: Ibn Sina Bapa Perubatan, Ibn Khaldun tokoh sejarawan ulung, Sayyid Jamaluddin Al-Afghani Pejuang Islam yang gigih
  BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI : Mencontohi tokoh islam serta beriman dan bertawakal kepada Allah.
   OBJEKTIF

  ARAS  1: Pelajar dapat menyatakan biodata, keperibadian serta pendidikan tokoh

  ARAS 2:  a)Pelajar dapat membuktikan kecemerlangan Ibn Sina dalam bidang perubatan serta

  Menghuraikan kesan-kesan sumbangan Ibn Sina dalam bidang Ilmu perubatan hari ini

  b)Membuktikan Ibn Khaldun sebagai Tokoh Pelbagai Bidang

  c)Membuktikan sumbangan Sayyid Jamaluddin Al-Afghani dalam bidang pemikiran

  dan gerakan Islam.

  ARAS  3: a)Pelajar dapat menganalisis sumbangan Ibn Sina dalam bidang ilmu dan pemikiran.

  b)Merumuskan sumbangan Ibn Khaldun dalam bidang ilmu dan pemikiran Islam

  serta menyenaraikan karya agung Ibn Khaldun.

  c)Menganalisis Idea Islah Sayyid Jamaluddin Al-Afghani.

   

   

  REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
  TINGKATAN: 4K6/4K7/4K8/4K9/4K10 TARIKH: 15/07/14 {Selasa}
  MASA: 07.05 – 8.05 BAHAGIAN: Sirah dan Tamadun Islam
  AKTIVITI:- Perbincangan, mencari maklumat dan pembentangan TAJUK:  Imam Abu Hanifah, Imam Malik Rahimahullah dan Imam As-Syafie Rahimahullah.
  BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI: Mencontohi tokoh islam serta beriman dan bertawakal kepada Allah.
  OBJEKTIF

  ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan riwayat hidup, sifat peribadi dan pendidikan tokoh.

  ARAS 2: a) Pelajar dapat menerangkan pengalaman Imam Abu Hanifah mempertahankan negara

  serta sumbangannya kepada Tamadun Islam.

  b) Pelajar dapat menerangkan cara Imam Malik mengagungkan hadis

  Rasulullah (s.a.w) serta menjelaskan sumbangannya kepada Tamadun Islam

  c) Pelajar dapat menerangkan kegigihan Imam As-Syafie menuntut ilmu pengetahuan

  serta sumbangannya kepada Tamadun Islam.

  ARAS 3:  a) Pelajar dapat menjelaskan iktibar daripada sejarah Imam Abu Hanifah, Imam Malik

  Dan Imam As-Syafie Rahimahullah.

  REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
  TINGKATAN: 4S1/4S2/4S3/4K1/4K2 TARIKH: 15/07/14 {Selasa}
  MASA: 11.25 – 12.25 BAHAGIAN: Sirah dan Tamadun Islam
  AKTIVITI:- Perbincangan, mencari maklumat dan pembentangan TAJUK: Imam Abu Hanifah, Imam Malik Rahimahullah dan Imam As-Syafie Rahimahullah.
  BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI: Mencontohi tokoh islam serta beriman dan bertawakal kepada Allah.
  OBJEKTIF

  ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan riwayat hidup, sifat peribadi dan pendidikan tokoh.

  ARAS 2: a) Pelajar dapat menerangkan pengalaman Imam Abu Hanifah mempertahankan negara

  serta sumbangannya kepada Tamadun Islam.

  b) Pelajar dapat menerangkan cara Imam Malik mengagungkan hadis

  Rasulullah (s.a.w) serta menjelaskan sumbangannya kepada Tamadun Islam

  c) Pelajar dapat menerangkan kegigihan Imam As-Syafie menuntut ilmu pengetahuan

  serta sumbangannya kepada Tamadun Islam.

  ARAS 3:  a) Pelajar dapat menjelaskan iktibar daripada sejarah Imam Abu Hanifah, Imam Malik

  Dan Imam As-Syafie Rahimahullah.

   

  REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
  TINGKATAN: 4MPV/4K3/4K4/4K5 TARIKH: 16/07/14{Rabu}
  MASA: 0705-0805 BAHAGIAN: Sirah dan Tamadun Islam
  AKTIVITI:-  Perbincangan, mencari maklumat dan pembentangan TAJUK: Imam Abu Hanifah, Imam Malik Rahimahullah dan Imam As-Syafie Rahimahullah.
  BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI: Mencontohi tokoh islam serta beriman dan bertawakal kepada Allah.
  OBJEKTIF

  ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan riwayat hidup, sifat peribadi dan pendidikan tokoh.

  ARAS 2: a) Pelajar dapat menerangkan pengalaman Imam Abu Hanifah mempertahankan negara

  serta sumbangannya kepada Tamadun Islam.

  b) Pelajar dapat menerangkan cara Imam Malik mengagungkan hadis

  Rasulullah (s.a.w) serta menjelaskan sumbangannya kepada Tamadun Islam

  c) Pelajar dapat menerangkan kegigihan Imam As-Syafie menuntut ilmu pengetahuan

  serta sumbangannya kepada Tamadun Islam.

  ARAS 3:  a) Pelajar dapat menjelaskan iktibar daripada sejarah Imam Abu Hanifah, Imam Malik

  Dan Imam As-Syafie Rahimahullah.

   

  REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
  TINGKATAN:5S1/5S2/5S3/5K1 TARIKH: 16/07/14{Rabu}
  MASA: 08.05– 9.05 BAHAGIAN: Sirah dan Tamadun Islam
  AKTIVITI:- Perbincangan, mencari maklumat dan pembentangan TAJUK: Sheikh Muhammad Abduh Tokoh Islah Agung, Sheikh Tahir Jalaluddin tokoh pemikiran tanah air, Hamka permata nusantara
  BBM: Buku Teks dan buku rujukan NILAI: Mencontohi tokoh islam serta beriman dan bertawakal kepada Allah.
  OBJEKTIF

  ARAS  1: Pelajar dapat menyatakan biodata, keperibadian serta pendidikan tokoh

  ARAS 2:  a)Pelajar dapat menerangkan aliran pemikiran Sheikh Muhammad Abduh serta

  Menyenaraikan faktor Sheikh Muhammad Abduh melakukan pengislahan dalam

  Pendidikan.

  b)Menjelaskan idea Islah Sheikh Tahir Jalaluddin serta menganalisis method Sheikh

  Tahir Jalaluddin dalam menyampaikan idea Islah.

  c)Memahami kegigihan Hamka mengembangkan dakwah Islamiah di Nusantara serta

  menilai sumbangan Hamka dalam bidang ilmu dan pemikiran

  ARAS  3: a)Pelajar dapat menganalisis method islah Sheikh Muhammad Abduh serta

  Membuktikan sumbangan Sheikh Muhammad Abduh dalam bidang Pendidikan

  b)Membuktikan kegigihan Sheikh Tahir Jalaluddin dalam memperjuangkan Idea Islah

  serta merumuskan sumbangan Sheikh Tahir Jalaluddin dalam bidang pemikiran dan

  ilmu.

  c)menyenarai hasil-hasil karya Hamka serta iktibar daripada perjuangan Hamka

   

  REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
  TINGKATAN: 4K7/4K8/4K9/4K10 TARIKH: 17/07/14 {Khamis}
  MASA: 07.05-08.05 BAHAGIAN: Sirah dan Tamadun Islam
  AKTIVITI: Perbincangan, mencari maklumat dan pembentangan TAJUK: Imam Ahmad Bin Hanbal Rahimahullah, Imam Al-Bukhari Rahimahullah dan Imam Al-Ghazali Rahimahullah.
  BBM: Buku Teks dan Buku rujukan NILAI: Mencontohi tokoh islam serta beriman dan bertawakal kepada Allah.
  OBJEKTIF

  ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan riwayat hidup, sifat peribadi dan pendidikan tokoh.

  ARAS 2: a) Pelajar dapat menerangkan pengorbanan Imam Ahmad Bin Hanbal Rahimahullah

  Mempertahankan Al-Quran serta sumbangannya kepada Tamadun Islam.

  b) Pelajar dapat menerangkan penglibatan Imam Al-Bukhari menyusun hadis serta

  menjelaskan sumbangannya kepada Tamadun Islam

  c) Pelajar dapat menerangkan penglibatan Imam Al-Ghazali Rahimahullah dalam

  bidang pendidikan serta sumbangannya kepada Tamadun Islam.

  ARAS 3: a) Pelajar dapat menjelaskan iktibar daripada sejarah Imam Ahmad Bin Hanbal,

  Imam Al-Bukhari serta Imam Al-Ghazali Rahimahullah.

   

  REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
  TINGKATAN: 5K6/5K7/5K8/5K9/5K10 TARIKH: 17/07/14 {Khamis}
  MASA: 08.05-09.05 BAHAGIAN: Sirah dan Tamadun Islam
  AKTIVITI: Perbincangan, mencari maklumat dan pembentangan TAJUK: Sheikh Muhammad Abduh Tokoh Islah Agung, Sheikh Tahir Jalaluddin tokoh pemikiran tanah air, Hamka permata nusantara
  BBM: Buku Teks dan Buku Rujukan NILAI: Mencontohi tokoh islam serta beriman dan bertawakal kepada Allah.
  OBJEKTIFARAS  1: Pelajar dapat menyatakan biodata, keperibadian serta pendidikan tokoh

  ARAS 2:  a)Pelajar dapat menerangkan aliran pemikiran Sheikh Muhammad Abduh serta

  Menyenaraikan faktor Sheikh Muhammad Abduh melakukan pengislahan dalam

  Pendidikan.

  b)Menjelaskan idea Islah Sheikh Tahir Jalaluddin serta menganalisis method Sheikh

  Tahir Jalaluddin dalam menyampaikan idea Islah.

  c)Memahami kegigihan Hamka mengembangkan dakwah Islamiah di Nusantara serta

  menilai sumbangan Hamka dalam bidang ilmu dan pemikiran

  ARAS  3: a)Pelajar dapat menganalisis method islah Sheikh Muhammad Abduh serta

  Membuktikan sumbangan Sheikh Muhammad Abduh dalam bidang Pendidikan

  b)Membuktikan kegigihan Sheikh Tahir Jalaluddin dalam memperjuangkan Idea Islah

  serta merumuskan sumbangan Sheikh Tahir Jalaluddin dalam bidang pemikiran dan

  ilmu.

  c)menyenarai hasil-hasil karya Hamka serta iktibar daripada perjuangan Hamka

   

  REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
  TINGKATAN: 4S1/4S2/4S3/4K1/4K2 TARIKH: 17/07/14 {Khamis}
  MASA: 10.55-11.55 BAHAGIAN: Sirah dan Tamadun Islam
  AKTIVITI: Perbincangan, mencari maklumat dan pembentangan TAJUK: Imam Ahmad Bin Hanbal Rahimahullah, Imam Al-Bukhari Rahimahullah dan Imam Al-Ghazali Rahimahullah.
  BBM: Buku Teks dan buku rujukan NILAI: Mencontohi tokoh islam serta beriman dan bertawakal kepada Allah.
  OBJEKTIF

  ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan riwayat hidup, sifat peribadi dan pendidikan tokoh.

  ARAS 2: a) Pelajar dapat menerangkan pengorbanan Imam Ahmad Bin Hanbal Rahimahullah

  Mempertahankan Al-Quran serta sumbangannya kepada Tamadun Islam.

  b) Pelajar dapat menerangkan penglibatan Imam Al-Bukhari menyusun hadis serta

  menjelaskan sumbangannya kepada Tamadun Islam

  c) Pelajar dapat menerangkan penglibatan Imam Al-Ghazali Rahimahullah dalam

  bidang pendidikan serta sumbangannya kepada Tamadun Islam.

  ARAS 3: a) Pelajar dapat menjelaskan iktibar daripada sejarah Imam Ahmad Bin Hanbal,

  Imam Al-Bukhari serta Imam Al-Ghazali Rahimahullah

   

  REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
  TINGKATAN: 4MPV/4K3/4K4/4K5 TARIKH: 18/07/14 {Jumaat}
  MASA: 07.05 – 08.15 BAHAGIAN: Sirah dan Tamadun Islam
  AKTIVITI: Perbincangan, mencari maklumat dan pembentangan TAJUK: Imam Ahmad Bin Hanbal Rahimahullah, Imam Al-Bukhari Rahimahullah dan Imam Al-Ghazali Rahimahullah.
  BBM: Buku Teks dan Buku Rujukan NILAI: Mencontohi tokoh islam serta beriman dan bertawakal kepada Allah.
  OBJEKTIF

  ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan riwayat hidup, sifat peribadi dan pendidikan tokoh.

  ARAS 2: a) Pelajar dapat menerangkan pengorbanan Imam Ahmad Bin Hanbal Rahimahullah

  Mempertahankan Al-Quran serta sumbangannya kepada Tamadun Islam.

  b) Pelajar dapat menerangkan penglibatan Imam Al-Bukhari menyusun hadis serta

  menjelaskan sumbangannya kepada Tamadun Islam

  c) Pelajar dapat menerangkan penglibatan Imam Al-Ghazali Rahimahullah dalam

  bidang pendidikan serta sumbangannya kepada Tamadun Islam.

  ARAS 3: a) Pelajar dapat menjelaskan iktibar daripada sejarah Imam Ahmad Bin Hanbal,

  Imam Al-Bukhari serta Imam Al-Ghazali Rahimahullah

   

  REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
  TINGKATAN: 5MPV/5K2/5K3/5K4/5K5 TARIKH: 18/07/14 {Jumaat}
  MASA: 08.15-09.25 BAHAGIAN: Sirah dan Tamadun Islam
  AKTIVITI: Perbincangan, mencari maklumat dan pembentangan TAJUK: Sheikh Muhammad Abduh Tokoh Islah Agung, Sheikh Tahir Jalaluddin tokoh pemikiran tanah air, Hamka permata nusantara
  BBM: Buku Teks, Buku Rujukan NILAI: Mencontohi tokoh islam serta beriman dan bertawakal kepada Allah.
  OBJEKTIFARAS 1: Pelajar dapat menyatakan biodata, keperibadian serta pendidikan tokoh

  ARAS 2:  a)Pelajar dapat menerangkan aliran pemikiran Sheikh Muhammad Abduh serta

  Menyenaraikan faktor Sheikh Muhammad Abduh melakukan pengislahan dalam

  Pendidikan.

  b)Menjelaskan idea Islah Sheikh Tahir Jalaluddin serta menganalisis method Sheikh

  Tahir Jalaluddin dalam menyampaikan idea Islah.

  c)Memahami kegigihan Hamka mengembangkan dakwah Islamiah di Nusantara serta

  menilai sumbangan Hamka dalam bidang ilmu dan pemikiran

  ARAS  3: a)Pelajar dapat menganalisis method islah Sheikh Muhammad Abduh serta

  Membuktikan sumbangan Sheikh Muhammad Abduh dalam bidang Pendidikan

  b)Membuktikan kegigihan Sheikh Tahir Jalaluddin dalam memperjuangkan Idea Islah

  serta merumuskan sumbangan Sheikh Tahir Jalaluddin dalam bidang pemikiran dan

  ilmu.

  c)menyenarai hasil-hasil karya Hamka serta iktibar daripada perjuangan Hamka

   

  REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik

   

  MINGGU 28/2014

  Posted: July 13, 2014 in JULAI 2014
  Tags:

  Minggu 28 (7 JULAI  HINGGA 11  JULAI 2014)

   

   

  RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

  PENDIDIKAN ISLAM

  TINGKATAN: 5MPV/5K2/5K3/5K4/5K5 TARIKH: 7/07/14 {Isnin}
  MASA: 08.05 – 09.05 BAHAGIAN: Hadis
  AKTIVITI:-  Kuliah dan Penerangan TAJUK: Orang Beriman Kekasih Allah
  BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI : Beriman dan bertawakal kepada Allah.
   OBJEKTIFARAS  1: Pelajar dapat menyatakan intisari hadis dan maksud wali Allah

  ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan ancaman terhadap orang yang mengingkari risalah Rasulullah (S.A.W), ganjaran orang yang melaksanakan tanggungjawab serta cirri-ciri orang Soleh.

  ARAS  3: Pelajar dapat mengaplikasi amalan-amalan sunat yang boleh mendekatkan diri kepada Allah, menilai kelebihan orang yang melakukan ibadat nawafil serta menyimpulkan pengajaran hadis.

  REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
  TINGKATAN:5K6/5K7/5K8/5K9/5K10 TARIKH: 7/07/14 {Isnin}
  MASA: 09.25– 10.25 BAHAGIAN: Hadis
  AKTIVITI:-  Kuliah dan sumbang saran TAJUK: Orang Beriman Kekasih Allah
  BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI : Beriman dan bertawakal kepada Allah.
  OBJEKTIFARAS  1: Pelajar dapat menyatakan intisari hadis dan maksud wali Allah

  ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan ancaman terhadap orang yang mengingkari risalah Rasulullah (S.A.W), ganjaran orang yang melaksanakan tanggungjawab serta cirri-ciri orang Soleh.

  ARAS  3: Pelajar dapat mengaplikasi amalan-amalan sunat yang boleh mendekatkan diri kepada Allah, menilai kelebihan orang yang melakukan ibadat nawafil serta menyimpulkan pengajaran hadis.

  REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar memahami tajuk yang dipelajari dengan baik.
  TINGKATAN: 5S1/5S2/5S3/5K1 TARIKH: 7/07/14 {Isnin}
  MASA: 11.25 – 12.25 BAHAGIAN: Hadis
  AKTIVITI:- Kuliah dan sumbang saran TAJUK: Orang Beriman Kekasih Allah
  BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI : Beriman dan bertawakal kepada Allah.
   OBJEKTIFARAS  1: Pelajar dapat menyatakan intisari hadis dan maksud wali Allah

  ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan ancaman terhadap orang yang mengingkari risalah Rasulullah (S.A.W), ganjaran orang yang melaksanakan tanggungjawab serta cirri-ciri orang Soleh.

  ARAS  3: Pelajar dapat mengaplikasi amalan-amalan sunat yang boleh mendekatkan diri kepada Allah, menilai kelebihan orang yang melakukan ibadat nawafil serta menyimpulkan pengajaran hadis.

  REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
  TINGKATAN: 4K6/4K7/4K8/4K9/4K10 TARIKH: 8/07/14 {Selasa}
  MASA: 07.05 – 8.05 BAHAGIAN: Hadis
  AKTIVITI:- Kuliah dan sumbang saran TAJUK:   Perpaduan Teras Kemajuan
  BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI: Menjaga hubungan sesama Manusia serta Beriman dan bertakwa kepada Allah
  OBJEKTIF

  ARAS 1: Pelajar dapat membaca dan memahami maksud hadis

  ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan sifat umat Islam yang menghalang perpaduan serta sebab umat Islam haram bersifat hasad, menipu dan berdusta, membenci dan memulau antara umat Islam.

  ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan mengapa umat Islam wajib menjauhi sifat hasad, menipu dan berdusta, membenci dan memulau antara umat Islam serta menjelaskan cara memupuk perpaduan sesama Islam..

   

  REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
  TINGKATAN: 4S1/4S2/4S3/4K1/4K2 TARIKH: 8/07/14 {Selasa}
  MASA: 11.25 – 12.25 BAHAGIAN: Hadis
  AKTIVITI:- Kuliah dan sumbang saran TAJUK: Perpaduan Teras Kemajuan 
  BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI: Menjaga hubungan sesama Manusia serta Beriman dan bertakwa kepada Allah
  OBJEKTIF

  ARAS 1: Pelajar dapat membaca dan memahami maksud hadis

  ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan sifat umat Islam yang menghalang perpaduan serta sebab umat Islam haram bersifat hasad, menipu dan berdusta, membenci dan memulau antara umat Islam.

  ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan mengapa umat Islam wajib menjauhi sifat hasad, menipu dan berdusta, membenci dan memulau antara umat Islam serta menjelaskan cara memupuk perpaduan sesama Islam..

   

  REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
  TINGKATAN: 4MPV/4K3/4K4/4K5 TARIKH: 9/07/14{Rabu}
  MASA: 0705-0805 BAHAGIAN: Hadis
  AKTIVITI:-  Kuliah dan sumbang saran TAJUK: Perpaduan Teras Kemajuan 
  BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI: Menjaga hubungan sesama Manusia serta Beriman dan bertakwa kepada Allah
  OBJEKTIF

  ARAS 1: Pelajar dapat membaca dan memahami maksud hadis

  ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan sifat umat Islam yang menghalang perpaduan serta sebab umat Islam haram bersifat hasad, menipu dan berdusta, membenci dan memulau antara umat Islam.

  ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan mengapa umat Islam wajib menjauhi sifat hasad, menipu dan berdusta, membenci dan memulau antara umat Islam serta menjelaskan cara memupuk perpaduan sesama Islam..

   

  REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
  TINGKATAN:5S1/5S2/5S3/5K1 TARIKH: 9/07/14{Rabu}
  MASA: 08.05– 9.05 BAHAGIAN: Adab dan Akhlak Islamiah
  AKTIVITI:- Kuliah dan sumbang saran TAJUK: Adab Memberi dan Menerima Hadiah serta Sedekah
  BBM: Buku Teks dan buku rujukan NILAI: Beriman dan berakhlak Mulia
  OBJEKTIF

  ARAS 1: Pelajar dapat memahami pengertian hadiah dan sedekah serta galakan memberi hadiah dan sedekah.

  ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan kelebihan memberi hadiah dan sedekah serta jenis-jenis hadiah dan sedekah

  ARAS 3: Pelajar dapat menyenaraikan adab-adab memberi hadiah dan sedekah.

   

  REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
  TINGKATAN: 4K7/4K8/4K9/4K10 TARIKH: 10/07/14 {Khamis}
  MASA: 07.05-08.05 BAHAGIAN: Adab dan Akhlak Islamiah
  AKTIVITI: Kuliah dan sumbang saran TAJUK: Adab di tempat rekreasi
  BBM: Buku Teks dan Buku rujukan NILAI: Beriman dan berakhlak Mulia
  OBJEKTIF

  ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan maksud rekreasi serta garis panduan dan adab di tempat rekreasi.

  ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan perbuatan yang tidak beradab di tempat rekreasi.

  ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan hikmah mengamalkan di tempat rekreasi

   

  REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
  TINGKATAN: 5K6/5K7/5K8/5K9/5K10 TARIKH: 10/07/14 {Khamis}
  MASA: 08.05-09.05 BAHAGIAN: Adab dan akhlak Islamiah
  AKTIVITI: Kuliah dan sumbang saran TAJUK: Adab Memberi dan Menerima Hadiah serta Sedekah
  BBM: Buku Teks dan Buku Rujukan NILAI: Beriman dan berkhlak mulia
  OBJEKTIFARAS 1: Pelajar dapat memahami pengertian hadiah dan sedekah serta galakan memberi hadiah dan sedekah.

  ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan kelebihan memberi hadiah dan sedekah serta jenis-jenis hadiah dan sedekah

  ARAS 3: Pelajar dapat menyenaraikan adab-adab memberi hadiah dan sedekah.

   

  REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
  TINGKATAN: 4S1/4S2/4S3/4K1/4K2 TARIKH: 10/07/14 {Khamis}
  MASA: 10.55-11.55 BAHAGIAN: Adab dan Akhlak Islamiah
  AKTIVITI: Kuliah dan sumbang saran TAJUK: Adab di tempat rekreasi
  BBM: Buku Teks dan buku rujukan NILAI: Beriman dan berakhlak Mulia
  OBJEKTIF

  ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan maksud rekreasi serta garis panduan dan adab di tempat rekreasi.

  ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan perbuatan yang tidak beradab di tempat rekreasi.

  ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan hikmah mengamalkan di tempat rekreasi

   

  REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
  TINGKATAN: 4MPV/4K3/4K4/4K5 TARIKH: 11/07/14 {Jumaat}
  MASA: 07.05 – 08.15 BAHAGIAN: Adab dan Akhlak Islamiah
  AKTIVITI: Kuliah dan sumbang saran TAJUK: Adab di tempat rekreasi
  BBM: Buku Teks dan Buku Rujukan NILAI: Beriman dan berakhlak mulia
  OBJEKTIF

  ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan maksud rekreasi serta garis panduan dan adab di tempat rekreasi.

  ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan perbuatan yang tidak beradab di tempat rekreasi.

  ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan hikmah mengamalkan di tempat rekreasi

   

  REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
  TINGKATAN: 5MPV/5K2/5K3/5K4/5K5 TARIKH: 11/07/14 {Jumaat}
  MASA: 08.15-09.25 BAHAGIAN: Adab dan Akhlak Islamiah
  AKTIVITI: Kuliah dan sumbang saran TAJUK: Adab Memberi dan Menerima Hadiah serta Sedekah
  BBM: Buku Teks, Buku Rujukan NILAI: Beriman dan berakhlak mulia
  OBJEKTIFARAS 1: Pelajar dapat memahami pengertian hadiah dan sedekah serta galakan memberi hadiah dan sedekah.

  ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan kelebihan memberi hadiah dan sedekah serta jenis-jenis hadiah dan sedekah

  ARAS 3: Pelajar dapat menyenaraikan adab-adab memberi hadiah dan sedekah.

   

  REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar memahami tajuk yang dipelajari dengan baik

   

  MINGGU 27/2014

  Posted: July 4, 2014 in JULAI 2014
  Tags:

  Minggu 27 (30 JUN  HINGGA 4 JULAI 2014)

   

   

  RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

  PENDIDIKAN ISLAM

  TINGKATAN: 5MPV/5K2/5K3/5K4/5K5 TARIKH: 30/06/14 {Isnin}
  MASA: 08.05 – 09.05 BAHAGIAN: Tilawah Al-Quran (Kefahaman Ayat Al-Quran) Surah As-Sajadah ayat 15-16
  AKTIVITI:-  Tilawah Al-Quran, Kuliah dan sumbang saran TAJUK: Peribadi Mukmin
  BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI : Beriman dan bertawakal kepada Allah.
  OBJEKTIF

  ARAS 1: Pelajar dapat membaca, menerangkan maksud ayat dan intisari ayat 15 hingga 16 surah As-sajadah

  ARAS 2: Pelajar dapat menghuraikan cirri-ciri orang beriman serta kepentingan pembangunan berdasarkan keimanan

  ARAS 3: Pelajar dapat membandingkan jenis-jenis sujud dan menyenaraikan pengajaran ayat

   

   

  REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
  TINGKATAN:5K6/5K7/5K8/5K9/5K10 TARIKH: 30/06/14 {Isnin}
  MASA: 09.25– 10.25 BAHAGIAN: Tilawah Al-Quran (Kefahaman Ayat Al-Quran) Surah As-Sajadah ayat 15-16
  AKTIVITI:-  Tilawah Al-Quran, Kuliah dan sumbang saran TAJUK: Peribadi Mukmin
  BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI : Beriman dan bertawakal kepada Allah.
  OBJEKTIF

  ARAS 1: Pelajar dapat membaca, menerangkan maksud ayat dan intisari ayat 15 hingga 16 surah As-sajadah

  ARAS 2: Pelajar dapat menghuraikan cirri-ciri orang beriman serta kepentingan pembangunan berdasarkan keimanan

  ARAS 3: Pelajar dapat membandingkan jenis-jenis sujud dan menyenaraikan pengajaran ayat

   

   

  REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar memahami tajuk yang dipelajari dengan baik.
  TINGKATAN: 5S1/5S2/5S3/5K1 TARIKH: 30/06/14 {Isnin}
  MASA: 11.25 – 12.25 BAHAGIAN: Tilawah Al-Quran (Kefahaman Ayat Al-Quran) Surah As-Sajadah ayat 15-16
  AKTIVITI:- Tilawah Al-Quran , Kuliah dan sumbang saran TAJUK: Peribadi Mukmin 
  BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI : Beriman dan bertawakal kepada Allah.
   OBJEKTIF

  ARAS 1: Pelajar dapat membaca, menerangkan maksud ayat dan intisari ayat 15 hingga 16 surah As-sajadah

  ARAS 2: Pelajar dapat menghuraikan cirri-ciri orang beriman serta kepentingan pembangunan berdasarkan keimanan

  ARAS 3: Pelajar dapat membandingkan jenis-jenis sujud dan menyenaraikan pengajaran ayat

   

   

  REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
  TINGKATAN: 4K6/4K7/4K8/4K9/4K10 TARIKH: 1/07/14 {Selasa}
  MASA: 07.05 – 8.05 BAHAGIAN: Tilawah Al-Quran (Kefahaman Ayat Al-Quran) Surah Al-An’am Ayat 125
  AKTIVITI:- Tilawah Al-Quran, Kuliah dan sumbang saran TAJUK:   Hidayah Milik Allah
  BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI: Beriman dan bertakwa kepada Allah
  OBJEKTIF

  ARAS 1: Pelajar dapat membaca dan menjelaskan maksud ayat 125 surah Al-An’am

  ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan mengapa manusia wajib memohon hidayah Allah serta cara untuk memohon hidayah Allah.

  ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan kesan hidayah Allah kepada Manusia serta kewajipan umat Islam melakukan dakwah Islamiah.

   

  REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
  TINGKATAN: 4S1/4S2/4S3/4K1/4K2 TARIKH: 1/07/14 {Selasa}
  MASA: 11.25 – 12.25 BAHAGIAN: Tilawah Al-Quran (Kefahaman Ayat Al-Quran) Surah Al-An’am Ayat 125
  AKTIVITI:- Tilawah Al-Quran, Kuliah dan sumbang saran TAJUK: Hidayah Milik Allah 
  BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI: Beriman dan bertakwa kepada Allah
  OBJEKTIF

  ARAS 1: Pelajar dapat membaca dan menjelaskan maksud ayat 125 surah Al-An’am

  ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan mengapa manusia wajib memohon hidayah Allah serta cara untuk memohon hidayah Allah.

  ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan kesan hidayah Allah kepada Manusia serta kewajipan umat Islam melakukan dakwah Islamiah.

   

  REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
  TINGKATAN: 4MPV/4K3/4K4/4K5 TARIKH: 2/07/14{Rabu}
  MASA: 0705-0805 BAHAGIAN: Tilawah Al-Quran (Kefahaman Ayat Al-Quran) Surah Al-An’am Ayat 125
  AKTIVITI:-  Tilawah Al-Quran, Kuliah dan sumbang saran TAJUK: Hidayah Milik  Allah 
  BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI: Beriman dan bertakwa Kepada Allah
  OBJEKTIF

  ARAS 1: Pelajar dapat membaca dan menjelaskan maksud ayat 125 surah Al-An’am

  ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan mengapa manusia wajib memohon hidayah Allah serta cara untuk memohon hidayah Allah.

  ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan kesan hidayah Allah kepada Manusia serta kewajipan umat Islam melakukan dakwah Islamiah.

   

  REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
  TINGKATAN:5S1/5S2/5S3/5K1 TARIKH: 2/07/14{Rabu}
  MASA: 08.05– 9.05 BAHAGIAN: Adab dan Akhlak Islamiah
  AKTIVITI:- Kuliah dan sumbang saran TAJUK: Adab Memelihara Alam
  BBM: Buku Teks dan buku rujukan NILAI: Beriman dan berakhlak Mulia
  OBJEKTIF

  ARAS 1: Pelajar dapat memahami kepentingan memlihara alam

  ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan punca-punca berlaku pencemaran alam

  ARAS 3: Pelajar dapat menghuraikan langkah-langkah mengatasi kerosakan alam.

   

  REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
  TINGKATAN: 4K7/4K8/4K9/4K10 TARIKH: 3/07/14 {Khamis}
  MASA: 07.05-08.05 BAHAGIAN: Adab dan Akhlak Islamiah
  AKTIVITI: Kuliah dan sumbang saran TAJUK: Adab Amar Ma’aruf Nahi Mungkar
  BBM: Buku Teks dan Buku rujukan NILAI: Beriman dan berakhlak Mulia
  OBJEKTIF

  ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan kewajipan Amar Ma’aruf dan Nahi Mungkar serta garis panduan nya.

  ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan faedah mengamalkan Amar Ma’aruf  dan Nahi Mungkar

  ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan kesan mengamalkan Amar Ma’aruf dan Nahi Mungkar kepada Individu dan Masyarakat

   

  REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
  TINGKATAN: 5K6/5K7/5K8/5K9/5K10 TARIKH: 3/07/14 {Khamis}
  MASA: 08.05-09.05 BAHAGIAN: Adab dan akhlak Islamiah
  AKTIVITI: Kuliah dan sumbang saran TAJUK: Adab Memelihara Alam
  BBM: Buku Teks dan Buku Rujukan NILAI: Beriman dan berkhlak mulia
  OBJEKTIFARAS 1: Pelajar dapat memahami kepentingan memlihara alam

  ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan punca-punca berlaku pencemaran alam

  ARAS 3: Pelajar dapat menghuraikan langkah-langkah mengatasi kerosakan alam.

   

  REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
  TINGKATAN: 4S1/4S2/4S3/4K1/4K2 TARIKH: 3/07/14 {Khamis}
  MASA: 10.55-11.55 BAHAGIAN: Adab dan Akhlak Islamiah
  AKTIVITI: Kuliah dan sumbang saran TAJUK: Adab Amar Ma’aruf Nahi Mungkar
  BBM: Buku Teks dan buku rujukan NILAI: Beriman dan berakhlak Mulia
  OBJEKTIF

  ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan kewajipan Amar Ma’aruf dan Nahi Mungkar serta garis panduan nya.

  ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan faedah mengamalkan Amar Ma’aruf  dan Nahi Mungkar

  ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan kesan mengamalkan Amar Ma’aruf dan Nahi Mungkar kepada Individu dan Masyarakat

   

  REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
  TINGKATAN: 4MPV/4K3/4K4/4K5 TARIKH: 4/07/14 {Jumaat}
  MASA: 07.05 – 08.15 BAHAGIAN: Adab dan Akhlak Islamiah
  AKTIVITI: Kuliah dan sumbang saran TAJUK: Adab Amar Ma’aruf Nahi Mungkar
  BBM: Buku Teks dan Buku Rujukan NILAI: Beriman dan berakhlak mulia
  OBJEKTIF

  ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan kewajipan Amar Ma’aruf dan Nahi Mungkar serta garis panduan nya.

  ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan faedah mengamalkan Amar Ma’aruf  dan Nahi Mungkar

  ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan kesan mengamalkan Amar Ma’aruf dan Nahi Mungkar kepada Individu dan Masyarakat

   

  REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
  TINGKATAN: 5MPV/5K2/5K3/5K4/5K5 TARIKH: 4/07/14 {Jumaat}
  MASA: 08.15-09.25 BAHAGIAN: Adab dan Akhlak Islamiah
  AKTIVITI: Kuliah dan sumbang saran TAJUK: Adab Memelihara Alam
  BBM: Buku Teks, Buku Rujukan NILAI: Beriman dan berakhlak mulia
  OBJEKTIFARAS 1: Pelajar dapat memahami kepentingan memlihara alam

  ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan punca-punca berlaku pencemaran alam

  ARAS 3: Pelajar dapat menghuraikan langkah-langkah mengatasi kerosakan alam.

   

  REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar memahami tajuk yang dipelajari dengan baik