MINGGU 37/2014

Posted: September 12, 2014 in SEPTEMBER 2014
Tags:

Minggu 37 (8 SEPTEMBER  HINGGA  12 SEPTEMBER 2014)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN ISLAM

TINGKATAN: 5MPV/5K2/5K3/5K4/5K5 TARIKH: 8/09/14 {Isnin}
MASA: 08.05 – 09.05 BAHAGIAN:
AKTIVITI:-  Peperiksaan TAJUK:
BBM: NILAI : Berusaha dan bertawakal kepada Allah
PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2014

TINGKATAN 5

REFLEKSI KENDIRI:Peperiksaan berjalan dengan lancar dan baik
TINGKATAN:5K6/5K7/5K8/5K9/5K10 TARIKH: 8/09/14 {Isnin}
MASA: 09.25– 10.25 BAHAGIAN:
AKTIVITI:-  Peperiksaan TAJUK:
BBM: NILAI : Berusaha dan bertawakal kepada Allah
PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2014

TINGKATAN 5

REFLEKSI KENDIRI:Peperiksaan berjalan dengan lancar dan baik
TINGKATAN: 5S1/5S2/5S3/5K1 TARIKH: 8/09/14 {Isnin}
MASA: 11.25 – 12.25 BAHAGIAN:
AKTIVITI:- Peperiksaan TAJUK:
BBM: NILAI : Berusaha dan bertawakal kepada Allah
PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2014

TINGKATAN 5

REFLEKSI KENDIRI:Peperiksaan berjalan dengan lancar dan baik
TINGKATAN: 4K6/4K7/4K8/4K9/4K10 TARIKH: 9/09/14 {Selasa}
MASA: 07.05 – 8.05 BAHAGIAN: Ibadat
AKTIVITI:- Mencari Maklumat Penerangan dan soal jawab TAJUK: Hutang, Insurans dan Saham
BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI: Menjaga hubungan sesama makhluk serta Beriman dan Bertawakal kepada Allah
OBJEKTIFARAS 1: Pelajar dapat menyatakan pengertian, hukum, dalil , rukun dan syarat Hutang, Insurans dan Saham.

ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan perbezaan antara cara membayar hutang mengikut Islam dan

Konvensional.

ARAS 3: Pelajar dapat menerangkan Hikmah Hutang, Insurans dan Saham.

REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
TINGKATAN: 4S1/4S2/4S3/4K1/4K2 TARIKH: 9/09/14 {Selasa}
MASA: 11.25 – 12.25 BAHAGIAN: Ibadat
AKTIVITI:- Mencari Maklumat, Penerangan dan Soal Jawab TAJUK: Hutang, Insurans dan Saham
BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI: Menjaga hubungan sesama makhluk serta Beriman dan Bertawakal kepada Allah
OBJEKTIF

ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan pengertian, hukum, dalil , rukun dan syarat Hutang, Insurans dan Saham.

ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan perbezaan antara cara membayar hutang mengikut Islam dan

Konvensional.

ARAS 3: Pelajar dapat menerangkan Hikmah Hutang, Insurans dan Saham.

REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
TINGKATAN: 4MPV/4K3/4K4/4K5 TARIKH: 10/09/14{Rabu}
MASA: 0705-0805 BAHAGIAN: Ibadat
AKTIVITI:-  Mencari Maklumat, Penerangan dan Soal Jawab TAJUK: Hutang, Insurans dan Saham
BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI: Menjaga hubungan sesama makhluk serta Beriman dan Bertawakal kepada Allah
OBJEKTIF

ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan pengertian, hukum, dalil , rukun dan syarat Hutang, Insurans dan Saham.

ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan perbezaan antara cara membayar hutang mengikut Islam dan

Konvensional.

ARAS 3: Pelajar dapat menerangkan Hikmah Hutang, Insurans dan Saham.

REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
TINGKATAN:5S1/5S2/5S3/5K1 TARIKH: 10/09/14{Rabu}
MASA: 08.05– 9.05 BAHAGIAN:
AKTIVITI:- Peperiksaan TAJUK:
BBM: NILAI: Berusaha dan bertawakal kepada Allah
PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2014

TINGKATAN 5

REFLEKSI KENDIRI:Peperiksaan berjalan dengan baik dan lancar
TINGKATAN: 4K7/4K8/4K9/4K10 TARIKH: 11/09/14 {Khamis}
MASA: 07.05-08.05 BAHAGIAN:  Penilaian PAFA
AKTIVITI: Penerangan serta soal jawab TAJUK: Azan dan Iqamah
BBM: Buku PAFA NILAI: Beriman dan bertakwa kepada Allah
OBJEKTIFARAS 1: Pelajar dapat menyatakan, menerangkan serta menunjukkan cara azan dan Iqamah berdasarkan sertiap persoalan yang diajukan.
REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar serta pelajar  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
TINGKATAN: 5K6/5K7/5K8/5K9/5K10 TARIKH: 11/09/14 {Khamis}
MASA: 08.05-09.05 BAHAGIAN:
AKTIVITI: Peperiksaan TAJUK:
BBM: NILAI: Berusaha dan  bertawakal kepada Allah
 

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2014

TINGKATAN 5

REFLEKSI KENDIRI:Peperiksaan berjalan dengan lancar dan baik
TINGKATAN: 4S1/4S2/4S3/4K1/4K2 TARIKH: 11/09/14 {Khamis}
MASA: 10.55-11.55 BAHAGIAN: Penilaian PAFA
AKTIVITI: Penerangan dan soal jawab TAJUK: Azan dan Iqamah
BBM: Buku PAFA NILAI: Beriman dan bertakwa kepada Allah.
OBJEKTIFARAS 1: Pelajar dapat menyatakan, menerangkan serta menunjukkan cara azan dan Iqamah berdasarkan sertiap persoalan yang diajukan.
REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
TINGKATAN: 4MPV/4K3/4K4/4K5 TARIKH: 12/09/14 {Jumaat}
MASA: 07.05 – 08.15 BAHAGIAN: Penilaian PAFA
AKTIVITI: Penerangan dan soal jawab TAJUK: Azan dan Iqamah
BBM: Buku PAFA NILAI: Beriman dan bertakwa kepada Allah.
OBJEKTIF

ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan, menerangkan serta menunjukkan cara azan dan Iqamah berdasarkan sertiap persoalan yang diajukan.

REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
TINGKATAN: 5MPV/5K2/5K3/5K4/5K5 TARIKH: 12/09/14 {Jumaat}
MASA: 08.15-09.25 BAHAGIAN:
AKTIVITI: Peperiksaan TAJUK:
BBM: NILAI: Berusaha dan bertawakal kepada Allah
 

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2014

TINGKATAN 5

REFLEKSI KENDIRI:Peperiksaan  berjalan dengan lancar dan baik.

MINGGU 36/2014

Posted: September 5, 2014 in Uncategorized

Minggu 36 (1 SEPTEMBER  HINGGA  5 SEPTEMBER 2014)

 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN ISLAM

 

 

CUTI UMUM

SEMPENA HARI KEMERDEKAAN

 

                                          HARI      :   ISNIN

                                          TARIKH :   1 SEPTEMBER 2014

 

 

TINGKATAN: 4K6/4K7/4K8/4K9/4K10

TARIKH: 2/09/14 {Selasa}

MASA: 07.05 – 8.05

BAHAGIAN: Ibadat

AKTIVITI:- Mencari Maklumat Penerangan dan soal jawab

TAJUK: Gadaian (Ar-Rahnu)  dan Syarikat      

BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan

NILAI: Menjaga hubungan sesama makhluk serta Beriman dan Bertawakal kepada Allah

OBJEKTIF

ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan pengertian, hukum, dalil , rukun dan syarat Gadaian serta

 • ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan perkara yang membatalkan Gadaian dan Syaraikat.

  ARAS 3: Pelajar dapat membezakan antara gadaian Islam dan konvensional serta

                  menerangkan Hikmah Gadaian dan Syarikat.

  REFLEKSI KENDIRI:

  Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik

  TINGKATAN: 4S1/4S2/4S3/4K1/4K2

  TARIKH: 2/09/14 {Selasa}

  MASA: 11.25 – 12.25

  BAHAGIAN: Ibadat

  AKTIVITI:- Mencari Maklumat, Penerangan dan Soal Jawab

  TAJUK: Gadaian (Ar-Rahnu) dan Syarikat      

  BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan

  NILAI: Menjaga hubungan sesama makhluk serta Beriman dan Bertawakal kepada Allah

   

  OBJEKTIF

  ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan pengertian, hukum, dalil , rukun dan syarat Gadaian serta

 • ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan perkara yang membatalkan Gadaian dan Syaraikat.

  ARAS 3: Pelajar dapat membezakan antara gadaian Islam dan konvensional serta

                  menerangkan Hikmah Gadaian dan Syarikat.

  REFLEKSI KENDIRI:

  Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik

  TINGKATAN: 4MPV/4K3/4K4/4K5

  TARIKH: 3/09/14{Rabu}

  MASA: 0705-0805

  BAHAGIAN: Ibadat

  AKTIVITI:-  Mencari Maklumat, Penerangan dan Soal Jawab

  TAJUK: Gadaian (Ar-Rahnu) dan Syarikat            

  BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan

  NILAI: Menjaga hubungan sesama makhluk serta Beriman dan Bertawakal kepada Allah

   

  OBJEKTIF

  ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan pengertian, hukum, dalil , rukun dan syarat Gadaian serta

 • ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan perkara yang membatalkan Gadaian dan Syaraikat.

  ARAS 3: Pelajar dapat membezakan antara gadaian Islam dan konvensional serta

                  menerangkan Hikmah Gadaian dan Syarikat.

  REFLEKSI KENDIRI:

  Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik

  TINGKATAN:5S1/5S2/5S3/5K1

  TARIKH: 3/09/14{Rabu}

  MASA: 08.05– 9.05

  BAHAGIAN:

  AKTIVITI:- Peperiksaan

  TAJUK:

  BBM:

  NILAI: Berusaha dan bertawakal kepada Allah

   

  PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2014

  TINGKATAN 5

   

  REFLEKSI KENDIRI:

  Peperiksaan berjalan dengan baik dan lancar

  TINGKATAN: 4K7/4K8/4K9/4K10

  TARIKH: 4/09/14 {Khamis}

  MASA: 07.05-08.05

  BAHAGIAN:  Penilaian PAFA

  AKTIVITI: Penerangan serta soal jawab

  TAJUK: Cara Mandi Wajib

  BBM: Buku PAFA

  NILAI: Beriman dan bertakwa kepada Allah

  OBJEKTIF

  ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan, menerangkan serta menunjukkan cara mandi wajib berdasarkan sertiap persoalan yang diajukan.

   

  REFLEKSI KENDIRI:

  Kelas berjalan dengan baik dan lancar serta pelajar  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik

  TINGKATAN: 5K6/5K7/5K8/5K9/5K10

  TARIKH: 4/09/14 {Khamis}

  MASA: 08.05-09.05

  BAHAGIAN:

  AKTIVITI: Peperiksaan

  TAJUK:

   

  BBM:

  NILAI: Berusaha dan  bertawakal kepada Allah

   

   

  PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2014

  TINGKATAN 5

   

  REFLEKSI KENDIRI:

  Peperiksaan berjalan dengan lancar dan baik

  TINGKATAN: 4S1/4S2/4S3/4K1/4K2

  TARIKH: 28/08/14 {Khamis}

  MASA: 10.55-11.55

  BAHAGIAN: Penilaian PAFA

  AKTIVITI: Penerangan dan soal jawab

  TAJUK: Cara Mandi Wajib

  BBM: Buku PAFA

  NILAI: Beriman dan bertakwa kepada Allah.

  OBJEKTIF

  ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan, menerangkan serta menunjukkan cara mandi wajib berdasarkan sertiap persoalan yang diajukan.

   

  REFLEKSI KENDIRI:

  Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik

  TINGKATAN: 4MPV/4K3/4K4/4K5

  TARIKH: 5/09/14 {Jumaat}

  MASA: 07.05 – 08.15

  BAHAGIAN: Penilaian PAFA

  AKTIVITI: Penerangan dan soal jawab

  TAJUK: Cara Mandi Wajib

  BBM: Buku PAFA

  NILAI: Beriman dan bertakwa kepada Allah.

   

  OBJEKTIF

  ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan, menerangkan serta menunjukkan cara mandi wajib berdasarkan sertiap persoalan yang diajukan.

   

  REFLEKSI KENDIRI:

  Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik

  TINGKATAN: 5MPV/5K2/5K3/5K4/5K5

  TARIKH: 5/09/14 {Jumaat}

  MASA: 08.15-09.25

  BAHAGIAN:

  AKTIVITI: Peperiksaan

  TAJUK:

   

  BBM:

  NILAI: Berusaha dan bertawakal kepada Allah

   

   

  PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2014

  TINGKATAN 5

   

  REFLEKSI KENDIRI:

  Peperiksaan  berjalan dengan lancar dan baik.

   

  MINGGU 35/2014

  Posted: September 4, 2014 in OGOS 2014

  Minggu 35 (25 OGOS  HINGGA  29 OGOS 2014)

   

   

  RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

  PENDIDIKAN ISLAM

  TINGKATAN: 5MPV/5K2/5K3/5K4/5K5

  TARIKH: 25/08/14 {Isnin}

  MASA: 08.05 – 09.05

  BAHAGIAN: Hukum Tajwid

  AKTIVITI:-  Penerangan, soal jawab dan latih tubi

  TAJUK: Qalqalah, Mad Wajib Muttasil, Mad Jaiz Munfasil serta Alif Lam.

  BBM: Lembaran Nota

  NILAI : Berusaha dan bertawakal kepada Allah

   

  OBJEKTIF

  ARAS  1: Pelajar dapat menyatakan hukum tajwid Qalqalah, Mad Wajib Muttasil, Mad Jaiz Munfasil serta Alif Lam.

  ARAS  2 : Pelajar dapat menentukan hukum tajwid Qalqalah, Mad Wajib Muttasil, Mad Jaiz Munfasil serta Alif Lam di dalam ayat Al-Quran yang diberikan..

   

   

  REFLEKSI KENDIRI:

  Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik

  TINGKATAN:5K6/5K7/5K8/5K9/5K10

  TARIKH: 25/08/14 {Isnin}

  MASA: 09.25– 10.25

  BAHAGIAN: Hukum Tajwid

  AKTIVITI:-  Penerangan, soal jawab dan latih tubi

  TAJUK: Qalqalah, Mad Wajib Muttasil, Mad Jaiz Munfasil serta Alif Lam.

   

  BBM: Lembaran Nota

  NILAI : Berusaha dan bertawakal kepada Allah

   

  OBJEKTIF

  ARAS  1: Pelajar dapat menyatakan hukum tajwid Qalqalah, Mad Wajib Muttasil, Mad Jaiz Munfasil serta Alif Lam.

  ARAS  2 : Pelajar dapat menentukan hukum tajwid Qalqalah, Mad Wajib Muttasil, Mad Jaiz Munfasil serta Alif Lam di dalam ayat Al-Quran yang diberikan..

   

   

  REFLEKSI KENDIRI:

  Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik

  TINGKATAN: 5S1/5S2/5S3/5K1

  TARIKH: 25/08/14 {Isnin}

  MASA: 11.25 – 12.25

  BAHAGIAN: Hukum Tajwid

  AKTIVITI:- Penerangan, soal jawab dan latih tubi

  TAJUK: Qalqalah, Mad Wajib Muttasil, Mad Jaiz Munfasil serta Alif Lam.

   

  BBM: Lembaran Nota

  NILAI : Berusaha dan bertawakal kepada Allah

   OBJEKTIF

  ARAS  1: Pelajar dapat menyatakan hukum tajwid Qalqalah, Mad Wajib Muttasil, Mad Jaiz Munfasil serta Alif Lam.

  ARAS  2 : Pelajar dapat menentukan hukum tajwid Qalqalah, Mad Wajib Muttasil, Mad Jaiz Munfasil serta Alif Lam di dalam ayat Al-Quran yang diberikan..

   

   

   

  REFLEKSI KENDIRI:

  Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik

  TINGKATAN: 4K6/4K7/4K8/4K9/4K10

  TARIKH: 26/08/14 {Selasa}

  MASA: 07.05 – 8.05

  BAHAGIAN: Ibadat

  AKTIVITI:- Mencari Maklumat Penerangan dan soal jawab

  TAJUK: Jual beli dan Sewa         

  BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan

  NILAI: Menjaga hubungan sesama makhluk serta Beriman dan Bertawakal kepada Allah

  OBJEKTIF

  ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan pengertian, hukum, dalil , rukun dan syarat jual beli serta

 • ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan jual beli yang dilarang dan tidak sah serta jual beli yang

                  dilarang tetapi sah.

  ARAS 3: Pelajar dapat menerangkan perkara-perkara yang membatalkan kontrak sewa serta

                  Hikmah jual beli dan sewa.

  REFLEKSI KENDIRI:

  Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik

  TINGKATAN: 4S1/4S2/4S3/4K1/4K2

  TARIKH: 26/08/14 {Selasa}

  MASA: 11.25 – 12.25

  BAHAGIAN: Ibadat

  AKTIVITI:- Mencari Maklumat, Penerangan dan Soal Jawab

  TAJUK: Jual beli dan Sewa         

  BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan

  NILAI: Menjaga hubungan sesama makhluk serta Beriman dan Bertawakal kepada Allah

  OBJEKTIF

  ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan pengertian, hukum, dalil , rukun dan syarat jual beli serta

 • ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan jual beli yang dilarang dan tidak sah serta jual beli yang

                  dilarang tetapi sah.

  ARAS 3: Pelajar dapat menerangkan perkara-perkara yang membatalkan kontrak sewa serta

                  Hikmah jual beli dan sewa.

  REFLEKSI KENDIRI:

  Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik

  TINGKATAN: 4MPV/4K3/4K4/4K5

  TARIKH: 27/08/14{Rabu}

  MASA: 0705-0805

  BAHAGIAN: Ibadat

  AKTIVITI:-  Mencari Maklumat, Penerangan dan Soal Jawab

  TAJUK: Jual beli dan Sewa              

  BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan

  NILAI: Menjaga hubungan sesama makhluk serta Beriman dan Bertawakal kepada Allah

  OBJEKTIF

  ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan pengertian, hukum, dalil , rukun dan syarat jual beli serta

 • ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan jual beli yang dilarang dan tidak sah serta jual beli yang

                  dilarang tetapi sah.

  ARAS 3: Pelajar dapat menerangkan perkara-perkara yang membatalkan kontrak sewa serta

                  Hikmah jual beli dan sewa.

  REFLEKSI KENDIRI:

  Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik

  TINGKATAN:5S1/5S2/5S3/5K1

  TARIKH: 27/08/14{Rabu}

  MASA: 08.05– 9.05

  BAHAGIAN:

  AKTIVITI:- Latih Tubi

  TAJUK:

  BBM: Set Soalan

  NILAI: Berusaha dan bertawakal kepada Allah

   

  ULANGKAJI UNTUK PERSEDIAAN

  PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2014

  TINGKATAN 5

   

  REFLEKSI KENDIRI:

  Kelas berjalan dengan baik dan pelajar mengikuti setiap aktiviti yang dijalankan

  TINGKATAN: 4K7/4K8/4K9/4K10

  TARIKH: 28/08/14 {Khamis}

  MASA: 07.05-08.05

  BAHAGIAN:  Penilaian PAFA

  AKTIVITI: Penerangan serta soal jawab

  TAJUK: Berwudhuk dan Bertayammum

  BBM: Buku PAFA

  NILAI: Beriman dan bertakwa kepada Allah

  OBJEKTIF

  ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan, menerangkan serta menunjukkan cara berwudhuk dan bertayammum berdasarkan sertiap persoalan yang diajukan.

   

  REFLEKSI KENDIRI:

  Kelas berjalan dengan baik dan lancar serta pelajar  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik

  TINGKATAN: 5K6/5K7/5K8/5K9/5K10

  TARIKH: 28/08/14 {Khamis}

  MASA: 08.05-09.05

  BAHAGIAN:

  AKTIVITI: Peperiksaan

  TAJUK:

   

  BBM:

  NILAI: Berusaha dan  bertawakal kepada Allah

   

   

  PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2014

  TINGKATAN 5

   

  REFLEKSI KENDIRI:

  Peperiksaan berjalan dengan lancar dan baik

  TINGKATAN: 4S1/4S2/4S3/4K1/4K2

  TARIKH: 28/08/14 {Khamis}

  MASA: 10.55-11.55

  BAHAGIAN: Penilaian PAFA

  AKTIVITI: Penerangan dan soal jawab

  TAJUK: Berwudhuk dan Bertayammum

  BBM: Buku PAFA

  NILAI: Beriman dan bertakwa kepada Allah.

  OBJEKTIF

  ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan, menerangkan serta menunjukkan cara berwudhuk dan bertayammum berdasarkan sertiap persoalan yang diajukan.

   

  REFLEKSI KENDIRI:

  Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik

  TINGKATAN: 4MPV/4K3/4K4/4K5

  TARIKH: 29/08/14 {Jumaat}

  MASA: 07.05 – 08.15

  BAHAGIAN: Penilaian PAFA

  AKTIVITI: Penerangan dan soal jawab

  TAJUK: Wudhuk dan Tayammum

  BBM: Buku PAFA

  NILAI: Beriman dan bertakwa kepada Allah.

  OBJEKTIF

  ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan, menerangkan serta menunjukkan cara berwudhuk dan bertayammum berdasarkan sertiap persoalan yang diajukan.

   

  REFLEKSI KENDIRI:

  Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik

  TINGKATAN: 5MPV/5K2/5K3/5K4/5K5

  TARIKH: 29/08/14 {Jumaat}

  MASA: 08.15-09.25

  BAHAGIAN:

  AKTIVITI: Peperiksaan

  TAJUK:

   

  BBM:

  NILAI: Berusaha dan bertawakal kepada Allah

   

   

  PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2014

  TINGKATAN 5

   

  REFLEKSI KENDIRI:

  Peperiksaan  berjalan dengan lancar dan baik.

   

  MINGGU 34/2014

  Posted: August 22, 2014 in OGOS 2014

  Minggu 34 (18 OGOS  HINGGA  22 OGOS 2014)

  RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

  PENDIDIKAN ISLAM

  TINGKATAN: 5MPV/5K2/5K3/5K4/5K5

  TARIKH: 18/08/14 {Isnin}

  MASA: 08.05 – 09.05

  BAHAGIAN: Ibadat

  AKTIVITI:-  Kuliah dan sumbang saran

  TAJUK: Anak Amanah Allah

  Unit 1: Anak Angkat Menurut Pandangan Islam

  BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan

  NILAI : Menjaga hubungan Sesama Manusia serta Beriman dan bertawakal kepada Allah

   OBJEKTIF

  ARAS  1: Pelajar dapat menyatakan pengertian anak angkat dan hukum mengambil anak angkat

  ARAS  2: Pelajar dapat menjelaskan peraturan yang berkaitan dengan pengambilan anak angkat

  ARAS  3: Pelajar dapat menghuraikan hikmah larangan membin dan membintikan anak angkat

                  kepada bapa angkat.

  REFLEKSI KENDIRI:

  Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik

  TINGKATAN:5K6/5K7/5K8/5K9/5K10

  TARIKH: 18/08/14 {Isnin}

  MASA: 09.25– 10.25

  BAHAGIAN: Ibadat

  AKTIVITI:-  Kuliah dan sumbang saran

  TAJUK: Anak Amanah Allah

  Unit 1: Anak Angkat Menurut Pandangan Islam

  BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan

  NILAI : Menjaga hubungan Sesama Manusia serta Beriman dan bertawakal kepada Allah

  OBJEKTIF

  ARAS  1: Pelajar dapat menyatakan pengertian anak angkat dan hukum mengambil anak angkat

  ARAS  2: Pelajar dapat menjelaskan peraturan yang berkaitan dengan pengambilan anak angkat

  ARAS  3: Pelajar dapat menghuraikan hikmah larangan membin dan membintikan anak angkat

                  kepada bapa angkat.

  REFLEKSI KENDIRI:

  Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik

  TINGKATAN: 5S1/5S2/5S3/5K1

  TARIKH: 18/08/14 {Isnin}

  MASA: 11.25 – 12.25

  BAHAGIAN: Ibadat

  AKTIVITI:- Kuliah dan sumbang saran

  TAJUK: Anak Amanah Allah

  Unit 1: Anak Angkat Menurut Pandangan Islam

  BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan

  NILAI : Menjaga hubungan Sesama Manusia serta Beriman dan bertawakal kepada Allah

   OBJEKTIF

  ARAS  1: Pelajar dapat menyatakan pengertian anak angkat dan hukum mengambil anak angkat

  ARAS  2: Pelajar dapat menjelaskan peraturan yang berkaitan dengan pengambilan anak angkat

  ARAS  3: Pelajar dapat menghuraikan hikmah larangan membin dan membintikan anak angkat

                  kepada bapa angkat.

  REFLEKSI KENDIRI:

  Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik

  TINGKATAN: 4K6/4K7/4K8/4K9/4K10

  TARIKH: 19/08/14 {Selasa}

  MASA: 07.05 – 8.05

  BAHAGIAN: Tilawah Al-Quran (Kefahaman Ayat Al-Quran)

  AKTIVITI:- Tilawah, Hafazan, Tasmi’, Kuliah dan sumbang saran

  TAJUK: Nasihat Luqman Al-Hakim

                (Surah Al-Luqman ayat 12-19)           

  BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan

  NILAI: Menjaga hubungan sesama makhluk serta Beriman dan Bertawakal kepada Allah

  OBJEKTIF

  ARAS 1: Pelajar dapat membaca ayat 12 hingga 19 sura Al-Luqman.

  ARAS 2: Pelajar dapat menghafaz dan menjelaskan maksud ayat 12 hingga 19 surah Al-Luqman.

  ARAS 3: Pelajar dapat menerangkan intisari nasihat Luqman Al-Hakim.           

  REFLEKSI KENDIRI:

  Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik

  TINGKATAN: 4S1/4S2/4S3/4K1/4K2

  TARIKH: 19/08/14 {Selasa}

  MASA: 11.25 – 12.25

  BAHAGIAN: Tilawah Al-Quran (Kefahaman Ayat Al-Quran)

  AKTIVITI:- Tilawah, Hafazan, Tasmi’, Kuliah dan sumbang saran

  TAJUK: Nasihat Luqman Al-Hakim

                (Surah Al-Luqman ayat 12-19)           

  BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan

  NILAI: Menjaga hubungan sesama makhluk serta Beriman dan Bertawakal kepada Allah

  OBJEKTIF

  ARAS 1: Pelajar dapat membaca ayat 12 hingga 19 sura Al-Luqman.

  ARAS 2: Pelajar dapat menghafaz dan menjelaskan maksud ayat 12 hingga 19 surah Al-Luqman.

  ARAS 3: Pelajar dapat menerangkan intisari nasihat Luqman Al-Hakim.

  REFLEKSI KENDIRI:

  Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik

  TINGKATAN: 4MPV/4K3/4K4/4K5

  TARIKH: 20/08/14{Rabu}

  MASA: 0705-0805

  BAHAGIAN: Tilawah Al-Quran (Kefahaman Ayat Al-Quran)

  AKTIVITI:-  Tilawah, Hafazan, Tasmi’, Kuliah dan sumbang saran

  TAJUK: Nasihat Luqman Al-Hakim

                (Surah Al-Luqman ayat 12-19)           

  BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan

  NILAI: Menjaga hubungan sesama makhluk serta Beriman dan Bertawakal kepada Allah

  OBJEKTIF

  ARAS 1: Pelajar dapat membaca ayat 12 hingga 19 sura Al-Luqman.

  ARAS 2: Pelajar dapat menghafaz dan menjelaskan maksud ayat 12 hingga 19 surah Al-Luqman.

  ARAS 3: Pelajar dapat menerangkan intisari nasihat Luqman Al-Hakim.

  REFLEKSI KENDIRI:

  Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik

  TINGKATAN:5S1/5S2/5S3/5K1

  TARIKH: 20/08/14{Rabu}

  MASA: 08.05– 9.05

  BAHAGIAN: Ibadat

  AKTIVITI:- Penerangan dan sumbang saran

  TAJUK: Anak Amanah Allah

  Unit 2 : Hadhanan: Hak dan Tanggungjawab untuk Anak.

  BBM: Buku Teks dan buku rujukan

  NILAI: Menjaga hubungan sesama Insan serta Beriman dan bertakwa kepada Allah

  OBJEKTIF

  ARAS  1: Pelajar dapat menyatakan pengertian Hadhanah dan menyenaraikan hak hadhanah.

  ARAS 2:  Pelajar dapat menyenaraikan syarat orang yang mendapat hak hadhanah.

  ARAS  3: Pelajar dapat menganalisis sebab-sebab gugur hak hadhanah serta menjelaskan tempoh

 • REFLEKSI KENDIRI:

  Kelas berjalan dengan baik dan lancar dan pelajar memahami tajuk yang dipelajari dengan baik

  TINGKATAN: 4K7/4K8/4K9/4K10

  TARIKH: 21/08/14 {Khamis}

  MASA: 07.05-08.05

  BAHAGIAN:  Adab dan akhlak Islamiah

  AKTIVITI: Penerangan dan sumbang saran

  TAJUK: Adab dengan Rasulullah S.A.W

  BBM: Buku Teks dan Buku rujukan

  NILAI: Berakhlak Mulia serta beriman kepada Allah.

  OBJEKTIF

  ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan kewajipan beradab dengan Rasul.

  ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan garis panduan dan Adab dengan Rasulullah (S.A.W) serta

                  Kelebihan mengamal selawat kepada Rasulullah (S.A.W).

  ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan hikmah mengamalkan adab kepada Rasulullah (S.A.W).

  REFLEKSI KENDIRI:

  Kelas berjalan dengan baik dan lancar serta pelajar  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik

  TINGKATAN: 5K6/5K7/5K8/5K9/5K10

  TARIKH: 21/08/14 {Khamis}

  MASA: 08.05-09.05

  BAHAGIAN: Ibadat

  AKTIVITI: Penerangan dan sumbang saran

  TAJUK: Anak Amanah Allah

  Unit 2 : Hadhanan: Hak dan Tanggungjawab untuk Anak

  BBM: Buku Teks dan Buku Rujukan

  NILAI: Menjaga hubungan sesama Insan serta Beriman dan bertakwa kepada Allah

  OBJEKTIF

  ARAS  1: Pelajar dapat menyatakan pengertian Hadhanah dan menyenaraikan hak hadhanah.

  ARAS 2:  Pelajar dapat menyenaraikan syarat orang yang mendapat hak hadhanah.

  ARAS  3: Pelajar dapat menganalisis sebab-sebab gugur hak hadhanah serta menjelaskan tempoh

 • REFLEKSI KENDIRI:

  Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik

  TINGKATAN: 4S1/4S2/4S3/4K1/4K2

  TARIKH: 21/08/14 {Khamis}

  MASA: 10.55-11.55

  BAHAGIAN: Adab dan Akhlak Islamiah

  AKTIVITI: Penerangan dan sumbang saran

  TAJUK: Adab Dengan Rasulullah (S.A.W)

  BBM: Buku Teks dan buku rujukan

  NILAI: Berakhlak Mulia serta beriman kepada Allah.

  OBJEKTIF

  ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan kewajipan beradab dengan Rasul.

  ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan garis panduan dan Adab dengan Rasulullah (S.A.W) serta

                  Kelebihan mengamal selawat kepada Rasulullah (S.A.W).

  ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan hikmah mengamalkan adab kepada Rasulullah (S.A.W).

  REFLEKSI KENDIRI:

  Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik

  TINGKATAN: 4MPV/4K3/4K4/4K5

  TARIKH: 22/08/14 {Jumaat}

  MASA: 07.05 – 08.15

  BAHAGIAN: Adab dan Akhlak Islamiah

  AKTIVITI: Penerangan dan sumbang saran

  TAJUK: Adab dengan Rasulullah (S.A.W)

  BBM: Buku Teks dan Buku Rujukan

  NILAI: Berakhlak Mulia serta beriman kepada Allah.

  OBJEKTIF

  ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan kewajipan beradab dengan Rasul.

  ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan garis panduan dan Adab dengan Rasulullah (S.A.W) serta

                  Kelebihan mengamal selawat kepada Rasulullah (S.A.W).

  ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan hikmah mengamalkan adab kepada Rasulullah (S.A.W).

  REFLEKSI KENDIRI:

  Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik

  TINGKATAN: 5MPV/5K2/5K3/5K4/5K5

  TARIKH: 22/08/14 {Jumaat}

  MASA: 08.15-09.25

  BAHAGIAN: Ibadat

  AKTIVITI: Penerangan dan sumbang saran

  TAJUK: Anak Amanah Allah

  Unit 2 : Hadhanan: Hak dan Tanggungjawab untuk Anak

  BBM: Buku Teks, Buku Rujukan

  NILAI: Menjaga hubungan sesama Insan serta Beriman dan bertakwa kepada Allah

  OBJEKTIF

  ARAS  1: Pelajar dapat menyatakan pengertian Hadhanah dan menyenaraikan hak hadhanah.

  ARAS 2:  Pelajar dapat menyenaraikan syarat orang yang mendapat hak hadhanah.

  ARAS  3: Pelajar dapat menganalisis sebab-sebab gugur hak hadhanah serta menjelaskan tempoh hadhanah.

  REFLEKSI KENDIRI:

  Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik

  MINGGU 33/2014

  Posted: August 15, 2014 in OGOS 2014
  Tags:

  Minggu 33 (11 OGOS  HINGGA  15 OGOS 2014)

  RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

  PENDIDIKAN ISLAM

  TINGKATAN: 5MPV/5K2/5K3/5K4/5K5

  TARIKH: 11/08/14 {Isnin}

  MASA: 08.05 – 09.05

  BAHAGIAN: Akidah

  AKTIVITI:-  Kuliah dan sumbang saran

  TAJUK: Ajaran Sesat

  BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan

  NILAI : Beriman dan bertawakal kepada Allah

  OBJEKTIF

  ARAS  1: Pelajar dapat menyatakan pengertian dan ciri-ciri ajaran sesat.

  ARAS  2: Pelajar dapat mengenalpasti kesan buruk mengamalkan ajaran sesat

  ARAS  3: Pelajar dapat mengkaji langkah-langkah menagani ajaran sesat serta menganalisis

                  contoh-contoh ajaran sesat.

  REFLEKSI KENDIRI:

  Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik

  TINGKATAN:5K6/5K7/5K8/5K9/5K10

  TARIKH: 11/08/14 {Isnin}

  MASA: 09.25– 10.25

  BAHAGIAN: Akidah

  AKTIVITI:-  Kuliah dan sumbang saran

  TAJUK: Ajaran Sesat

  BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan

  NILAI :Beriman dan bertawakal kepada Allah

  OBJEKTIF

  ARAS  1: Pelajar dapat menyatakan pengertian dan ciri-ciri ajaran sesat.

  ARAS  2: Pelajar dapat mengenalpasti kesan buruk mengamalkan ajaran sesat

  ARAS  3: Pelajar dapat mengkaji langkah-langkah menagani ajaran sesat serta menganalisis

                  contoh-contoh ajaran sesat.

  REFLEKSI KENDIRI:

  Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik

  TINGKATAN: 5S1/5S2/5S3/5K1

  TARIKH: 11/08/14 {Isnin}

  MASA: 11.25 – 12.25

  BAHAGIAN: Akidah

  AKTIVITI:- Kuliah dan sumbang saran

  TAJUK: Ajaran Sesat

  BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan

  NILAI : Beriman dan bertawakal kepada Allah

   

  OBJEKTIF

  ARAS  1: Pelajar dapat menyatakan pengertian dan ciri-ciri ajaran sesat.

  ARAS  2: Pelajar dapat mengenalpasti kesan buruk mengamalkan ajaran sesat

  ARAS  3: Pelajar dapat mengkaji langkah-langkah menagani ajaran sesat serta menganalisis

                  contoh-contoh ajaran sesat.

  REFLEKSI KENDIRI:

  Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik

  TINGKATAN: 4K6/4K7/4K8/4K9/4K10

  TARIKH: 12/08/14 {Selasa}

  MASA: 07.05 – 8.05

  BAHAGIAN: Ibadat

  AKTIVITI:- Kuliah dan sumbang saran

  TAJUK: Korban dan Akikah             

  BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan

  NILAI: Menjaga hubungan sesama makhluk serta Beriman dan Bertawakal kepada Allah

  OBJEKTIF

  ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan pengertian korban dan akikah, hukum dan dalilnya.

  ARAS 2: Pelajar dapat meerangkan rukun dan syarat sah korban dan akikah serta

                  mengkategorikan binatang dan umurnya yang sah dilakukan korban dan akikah serta perkara haram, makruh serta sunat kepada sembelihan akikah.

  ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan hikmah korban dan akikah kepada individu dan masyarakat..

  .

  REFLEKSI KENDIRI:

  Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik

  TINGKATAN: 4S1/4S2/4S3/4K1/4K2

  TARIKH: 12/08/14 {Selasa}

  MASA: 11.25 – 12.25

  BAHAGIAN: Ibadat

  AKTIVITI:- Kuliah dan sumbang saran

  TAJUK:Korban dan Akikah

  BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan

  NILAI: Menjaga hubungan sesama makhluk serta Beriman dan Bertawakal kepada Allah

  OBJEKTIF

  ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan pengertian korban dan akikah, hukum dan dalilnya.

  ARAS 2: Pelajar dapat meerangkan rukun dan syarat sah korban dan akikah serta

                  mengkategorikan binatang dan umurnya yang sah dilakukan korban dan akikah serta perkara haram, makruh serta sunat kepada sembelihan akikah.

  ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan hikmah korban dan akikah kepada individu dan masyarakat..

  .

  REFLEKSI KENDIRI:

  Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik

  TINGKATAN: 4MPV/4K3/4K4/4K5

  TARIKH: 13/08/14{Rabu}

  MASA: 0705-0805

  BAHAGIAN: Ibadat

  AKTIVITI:-  Kuliah dan sumbang saran

  TAJUK:Korban dan Akikah

  BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan

  NILAI: Menjaga hubungan sesama makhluk serta Beriman dan Bertawakal kepada Allah

  OBJEKTIF

  OBJEKTIF

  ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan pengertian korban dan akikah, hukum dan dalilnya.

  ARAS 2: Pelajar dapat meerangkan rukun dan syarat sah korban dan akikah serta

                  mengkategorikan binatang dan umurnya yang sah dilakukan korban dan akikah serta

                perkara haram, makruh serta sunat kepada sembelihan akikah.

  ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan hikmah korban dan akikah kepada individu dan masyarakat..

  .

  REFLEKSI KENDIRI:

  Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik

  TINGKATAN:5S1/5S2/5S3/5K1

  TARIKH: 13/08/14{Rabu}

  MASA: 08.05– 9.05

  BAHAGIAN: Ibadat

  AKTIVITI:- Penerangan dan sumbang saran

  TAJUK: Undang-undang Keluarga Islam

  BBM: Buku Teks dan buku rujukan

  NILAI: Menjaga hubungan sesama Insan serta Beriman dan bertakwa kepada Allah

  OBJEKTIF

  ARAS  1: Pelajar dapat menyatakan maksud undang-undang keluarga Islam serta sejarah

                  Ringkas penubuhan Mahkamah Syariah.

  ARAS 2:  Pelajar dapat menyenaraikan undang-undang keluarga Islam yang terdapat di Malaysia

                 Bidang kuasa Mahkamah syariah.

  ARAS  3: Pelajar dapat menjelaskan struktur organisasi Mahkamah Syariah serta peranan

                 Mahkamah Syariah

  REFLEKSI KENDIRI:

  Kelas berjalan dengan baik dan lancar dan pelajar memahami tajuk yang dipelajari dengan baik

  TINGKATAN: 4K7/4K8/4K9/4K10

  TARIKH: 14/08/14 {Khamis}

  MASA: 07.05-08.05

  BAHAGIAN:  Adab dan akhlak Islamiah

  AKTIVITI: Penerangan dan sumbang saran

  TAJUK: Zikrullah Pengubat Hati

  BBM: Buku Teks dan Buku rujukan

  NILAI: Berakhlak Mulia serta beriman kepada Allah.

  OBJEKTIF

  ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan tuntutan berzikir kpd Allah serta adab berzikir.

  ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan lafaz dan masa yang afdhal untuk berzikir..

  ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan kesan mengamalkan berzikir kepada Allah.

  REFLEKSI KENDIRI:

  Kelas berjalan dengan baik dan lancar serta pelajar  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik

  TINGKATAN: 5K6/5K7/5K8/5K9/5K10

  TARIKH: 14/08/14 {Khamis}

  MASA: 08.05-09.05

  BAHAGIAN: Ibadat

  AKTIVITI: Penerangan dan sumbang saran

  TAJUK: Undang-undang Keluarga Islam

  BBM: Buku Teks dan Buku Rujukan

  NILAI: Menjaga hubungan sesama Insan serta Beriman dan bertakwa kepada Allah

  OBJEKTIF

  ARAS  1: Pelajar dapat menyatakan maksud undang-undang keluarga Islam serta sejarah

                  Ringkas penubuhan Mahkamah Syariah.

  ARAS 2:  Pelajar dapat menyenaraikan undang-undang keluarga Islam yang terdapat di Malaysia

                 Bidang kuasa Mahkamah syariah.

  ARAS  3: Pelajar dapat menjelaskan struktur organisasi Mahkamah Syariah serta peranan

                 Mahkamah Syariah

  REFLEKSI KENDIRI:

  Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik

  TINGKATAN: 4S1/4S2/4S3/4K1/4K2

  TARIKH: 14/08/14 {Khamis}

  MASA: 10.55-11.55

  BAHAGIAN: Adab dan Akhlak Islamiah

  AKTIVITI: Penerangan dan sumbang saran

  TAJUK: Zikrullah Pengubat Hati

  BBM: Buku Teks dan buku rujukan

  NILAI: Berakhlak Mulia serta beriman kepada Allah.

  OBJEKTIF

  ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan tuntutan berzikir kpd Allah serta adab berzikir.

  ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan lafaz dan masa yang afdhal untuk berzikir..

  ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan kesan mengamalkan berzikir kepada Allah.

  REFLEKSI KENDIRI:

  Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik

  TINGKATAN: 4MPV/4K3/4K4/4K5

  TARIKH: 15/08/14 {Jumaat}

  MASA: 07.05 – 08.15

  BAHAGIAN: Adab dan Akhlak Islamiah

  AKTIVITI: Penerangan dan sumbang saran

  TAJUK: Zikrullah Pengubat Hati

  BBM: Buku Teks dan Buku Rujukan

  NILAI: Berakhlak Mulia serta beriman kepada Allah.

  OBJEKTIF

  ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan tuntutan berzikir kpd Allah serta adab berzikir.

  ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan lafaz dan masa yang afdhal untuk berzikir..

  ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan kesan mengamalkan berzikir kepada Allah.

  REFLEKSI KENDIRI:

  Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik

  TINGKATAN: 5MPV/5K2/5K3/5K4/5K5

  TARIKH: 15/08/14 {Jumaat}

  MASA: 08.15-09.25

  BAHAGIAN: Ibadat

  AKTIVITI: Penerangan dan sumbang saran

  TAJUK: Undang-undang Keluarga Islam

  BBM: Buku Teks, Buku Rujukan

  NILAI: Menjaga hubungan sesama Insan serta Beriman dan bertakwa kepada Allah

  OBJEKTIF

  ARAS  1: Pelajar dapat menyatakan maksud undang-undang keluarga Islam serta sejarah

                  Ringkas penubuhan Mahkamah Syariah.

  ARAS 2:  Pelajar dapat menyenaraikan undang-undang keluarga Islam yang terdapat di Malaysia

                 Bidang kuasa Mahkamah syariah.

  ARAS  3: Pelajar dapat menjelaskan struktur organisasi Mahkamah Syariah serta peranan

                 Mahkamah Syariah

  REFLEKSI KENDIRI:

  Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik

  MINGGU 32/2014

  Posted: August 11, 2014 in OGOS 2014
  Tags:

  Minggu 32 (4 OGOS  HINGGA  9 OGOS 2014)

   

   

  RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

  PENDIDIKAN ISLAM

  TINGKATAN: 5MPV/5K2/5K3/5K4/5K5 TARIKH: 4/08/14 {Isnin}
  MASA: 08.05 – 09.05 BAHAGIAN: Ibadat
  AKTIVITI:-  Kuliah dan sumbang saran TAJUK: Poligami 
  BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI : Menjaga hubungan sesama Manusia serta Beriman dan bertawakal kepada Allah
  OBJEKTIF

  ARAS  1: Pelajar dapat menyatakan pengertian serta hukum poligami

  ARAS  2:  Pelajar dapat menyenaraikan syarat berpoligami serta kesan berpoligami yang tidak

  mengikut syarat

  ARAS 3:Pelajar dapat menghuraikan hikmah disyariatkan poligami

   

  REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
  TINGKATAN:5K6/5K7/5K8/5K9/5K10 TARIKH: 4/08/14 {Isnin}
  MASA: 09.25– 10.25 BAHAGIAN: Ibadat
  AKTIVITI:-  Kuliah dan sumbang saran TAJUK: Poligami 
  BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI : Menjaga hubungan sesama Manusia serta Beriman dan bertawakal kepada Allah
  OBJEKTIF

  ARAS  1: Pelajar dapat menyatakan pengertian serta hukum poligami

  ARAS  2:  Pelajar dapat menyenaraikan syarat berpoligami serta kesan berpoligami yang tidak

  mengikut syarat

  ARAS 3:Pelajar dapat menghuraikan hikmah disyariatkan poligami

   

  REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
  TINGKATAN: 5S1/5S2/5S3/5K1 TARIKH: 4/08/14 {Isnin}
  MASA: 11.25 – 12.25 BAHAGIAN: Ibadat
  AKTIVITI:- Kuliah dan sumbang saran TAJUK: Poligami 
  BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI : Menjaga hubungan sesama Manusia serta Beriman dan bertawakal kepada Allah
   OBJEKTIF

  ARAS  1: Pelajar dapat menyatakan pengertian serta hukum poligami

  ARAS  2:  Pelajar dapat menyenaraikan syarat berpoligami serta kesan berpoligami yang tidak

  mengikut syarat

  ARAS 3:Pelajar dapat menghuraikan hikmah disyariatkan poligami

   

  REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
  TINGKATAN: 4K6/4K7/4K8/4K9/4K10 TARIKH: 5/08/14 {Selasa}
  MASA: 07.05 – 8.05 BAHAGIAN: Tilawah Al-Quran
  AKTIVITI:- Tilawah, Hafazan , Tasmi’, kuliah dan sumbang saran TAJUK: Ciri-ciri Mukmin Berjaya(Surah Al-Mukminun Ayat 1-11)
  BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI: Beriman dan Bertawakal kepada Allah
  OBJEKTIF

  ARAS 1: Pelajar dapat membaca dan memahami ayat 1 hingga 11 surah Al-Mukminun serta

 • ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan ciri-ciri Mukmin berjaya serta cara mendapat khusyuk

  dalam solat

  ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan sebab-sebab umat Islam mensti menjadi umat yang berjaya.

  .

   

  REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
  TINGKATAN: 4S1/4S2/4S3/4K1/4K2 TARIKH: 5/08/14 {Selasa}
  MASA: 11.25 – 12.25 BAHAGIAN: Tilawah Al-Quran
  AKTIVITI:- Tilawah, Hafaz, Tasmi’, kuliah dan sumbang saran TAJUK: Ciri-ciri Mukmin Berjaya(Surah Al-Mukminun Ayat 1-11)

   

  BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI:Beriman dan bertakwa kepada Allah.
  OBJEKTIF

  ARAS 1: Pelajar dapat membaca dan memahami ayat 1 hingga 11 surah Al-Mukminun serta

 • ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan ciri-ciri Mukmin berjaya serta cara mendapat khusyuk

  dalam solat

  ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan sebab-sebab umat Islam mensti menjadi umat yang berjaya.

  .

   

  REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
  TINGKATAN: 4MPV/4K3/4K4/4K5 TARIKH: 6/08/14{Rabu}
  MASA: 0705-0805 BAHAGIAN: Tilawah Al-Quran
  AKTIVITI:-  Tilawah, Hafaz, Tasmi’, kuliah dan sumbang saran TAJUK: Ciri-ciri Mukmin Berjaya(Surah Al-Mukminun Ayat 1-11)

   

  BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI: Beriman dan bertakwa kepada Allah.
  OBJEKTIF

  ARAS 1: Pelajar dapat membaca dan memahami ayat 1 hingga 11 surah Al-Mukminun serta

 • ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan ciri-ciri Mukmin berjaya serta cara mendapat khusyuk

  dalam solat

  ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan sebab-sebab umat Islam mensti menjadi umat yang berjaya.

  .

   

  REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
  TINGKATAN:5S1/5S2/5S3/5K1 TARIKH: 6/08/14{Rabu}
  MASA: 08.05– 9.05 BAHAGIAN: Ibadat
  AKTIVITI:- Penerangan dan sumbang saran TAJUK: Kemahiran Keibu Bapaan
  BBM: Buku Teks dan buku rujukan NILAI: Beriman dan bertakwa kepada Allah
  OBJEKTIF

  ARAS  1: Pelajar dapat memahami konsep kemahiran keibubapaan

  ARAS 2:  Pelajar dapat menghuraikan hukum melaksanakan tanggungjawab

  ARAS  3: Pelajar dapat mengenalpasti cara melaksanakan tanggungjawab terhadap anak

  REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar dan pelajar memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
  TINGKATAN: 4K7/4K8/4K9/4K10 TARIKH: 7/08/14 {Khamis}
  MASA: 07.05-08.05 BAHAGIAN:  Adab dan akhlak Islamiah
  AKTIVITI: Penerangan dan sumbang saran TAJUK: Adab Menziarahi Jenazah
  BBM: Buku Teks dan Buku rujukan NILAI: Berakhlak Mulia serta beriman kepada Allah.
  OBJEKTIF

  ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan kepentingan menziarahi jenazah.

  ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan garis panduan dan adab menziarahi Jenazah Islam dan

  Bukan Islam.

  ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan hikmah beradab menziarahi jenazah Islam dan bukan Islam

   

  REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar serta pelajar  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
  TINGKATAN: 5K6/5K7/5K8/5K9/5K10 TARIKH: 7/08/14 {Khamis}
  MASA: 08.05-09.05 BAHAGIAN: Ibadat
  AKTIVITI: Penerangan dan sumbang saran TAJUK: Kemahiran Keibu Bapaan
  BBM: Buku Teks dan Buku Rujukan NILAI: Beriman dan bertakwa kepada Allah
  OBJEKTIFARAS  1: Pelajar dapat memahami konsep kemahiran keibubapaan

  ARAS 2:  Pelajar dapat menghuraikan hukum melaksanakan tanggungjawab

  ARAS  3: Pelajar dapat mengenalpasti cara melaksanakan tanggungjawab terhadap anak

  REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
  TINGKATAN: 4S1/4S2/4S3/4K1/4K2 TARIKH: 7/08/14 {Khamis}
  MASA: 10.55-11.55 BAHAGIAN: Adab dan Akhlak Islamiah
  AKTIVITI: Penerangan dan sumbang saran TAJUK: Adab Menziarahi Jenazah
  BBM: Buku Teks dan buku rujukan NILAI: Berakhlak Mulia serta beriman kepada Allah.
  OBJEKTIF

  ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan kepentingan menziarahi jenazah.

  ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan garis panduan dan adab menziarahi Jenazah Islam dan

  Bukan Islam.

  ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan hikmah beradab menziarahi jenazah Islam dan bukan Islam

   

  REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
  TINGKATAN: 4MPV/4K3/4K4/4K5 TARIKH: 8/08/14 {Jumaat}
  MASA: 07.05 – 08.15 BAHAGIAN: Adab dan Akhlak Islamiah
  AKTIVITI: Penerangan dan sumbang saran TAJUK: Adab Menziarahi Jenazah
  BBM: Buku Teks dan Buku Rujukan NILAI: Berakhlak Mulia serta beriman kepada Allah.
  OBJEKTIF

  ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan kepentingan menziarahi jenazah.

  ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan garis panduan dan adab menziarahi Jenazah Islam dan

  Bukan Islam.

  ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan hikmah beradab menziarahi jenazah Islam dan bukan Islam

   

  REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
  TINGKATAN: 5MPV/5K2/5K3/5K4/5K5 TARIKH: 8/08/14 {Jumaat}
  MASA: 08.15-09.25 BAHAGIAN: Ibadat
  AKTIVITI: Penerangan dan sumbang saran TAJUK: Kemahiran Keibu Bapaan
  BBM: Buku Teks, Buku Rujukan NILAI: Beriman dan bertakwa kepada Allah
  OBJEKTIFARAS  1: Pelajar dapat memahami konsep kemahiran keibubapaan

  ARAS 2:  Pelajar dapat menghuraikan hukum melaksanakan tanggungjawab

  ARAS  3: Pelajar dapat mengenalpasti cara melaksanakan tanggungjawab terhadap anak

  REFLEKSI KENDIRI:Pengajaran dan Pembelajaran ditangguhkan kerana pelajar mengikuti ceramah Teknik menjawab Peperiksaan.
   

  TARIKH     : 9 OGOS 2014

  HARI         : SABTU

  PROGRAM  : LARIAN JOGATHAN PIBG

   

   

   

   

  MINGGU 30&31 /2014

  Posted: August 5, 2014 in JULAI 2014
  Tags:

  Minggu 30 (21 JULAI  HINGGA 25  JULAI 2014)

   

   

  RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

  PENDIDIKAN ISLAM

  TINGKATAN: 5MPV/5K2/5K3/5K4/5K5 TARIKH: 21/07/14 {Isnin}
  MASA: 08.05 – 09.05 BAHAGIAN: Tilawah Al-Quran
  AKTIVITI:-  Tilawah Al-Quran, Tasmi’, Kuliah dan sumbang saran TAJUK: Kemuliaan Al-Quran(Surah Al-Hasyr Ayat 21-24)
  BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI : Beriman dan bertawakal kepada Allah
  OBJEKTIF

  ARAS  1: Pelajar dapat membaca dan menyatakan maksud serta intisari ayat 21 hingga 24 surah

  Al-Hasyr

  ARAS 2: a)Pelajar dapat menyatakan keistimewaan Al-Quran serta cara makhluk selain manusia

  Tunduk dan patuh kepada Allah

  b)Pelajar dapat menerangkan langkah-langkah untuk menjadi orang yang

  menghayati Al-Quran

  ARAS 3:a)Pelajar dapat menghuraikan maksud perbandingan antara bukit dan orang yang

  mengingkari perintah Allah serta merumuskan pengajaran ayat 21-24 daripada

  surah Al-Hasyr.

  REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
  TINGKATAN:5K6/5K7/5K8/5K9/5K10 TARIKH: 21/07/14 {Isnin}
  MASA: 09.25– 10.25 BAHAGIAN: Tilawah Al-Quran
  AKTIVITI:-  Tilawah Al-Quran, Tasmi’, Kuliah dan sumbang saran TAJUK: Kemuliaan Al-Quran(Surah Al-Hasyr Ayat 21-24)
  BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI : Beriman dan bertawakal kepada Allah.
  OBJEKTIF

  ARAS  1: Pelajar dapat membaca dan menyatakan maksud serta intisari ayat 21 hingga 24 surah

  Al-Hasyr

  ARAS 2: a)Pelajar dapat menyatakan keistimewaan Al-Quran serta cara makhluk selain manusia

  Tunduk dan patuh kepada Allah

  b)Pelajar dapat menerangkan langkah-langkah untuk menjadi orang yang

  menghayati Al-Quran

  ARAS 3:a)Pelajar dapat menghuraikan maksud perbandingan antara bukit dan orang yang

  mengingkari perintah Allah serta merumuskan pengajaran ayat 21-24 daripada

  surah Al-Hasyr.

   

  REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
  TINGKATAN: 5S1/5S2/5S3/5K1 TARIKH: 21/07/14 {Isnin}
  MASA: 11.25 – 12.25 BAHAGIAN: Tilawah Al-Quran
  AKTIVITI:- Tilawah Al-Quran, Tasmi’, Kuliah dan sumbang saran TAJUK: Kemuliaan Al-Quran(Surah Al-Hasyr Ayat 21-24)
  BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI : Beriman dan bertawakal kepada Allah
   OBJEKTIF

  ARAS  1: Pelajar dapat membaca dan menyatakan maksud serta intisari ayat 21 hingga 24 surah

  Al-Hasyr

  ARAS 2: a)Pelajar dapat menyatakan keistimewaan Al-Quran serta cara makhluk selain manusia

  Tunduk dan patuh kepada Allah

  b)Pelajar dapat menerangkan langkah-langkah untuk menjadi orang yang

  menghayati Al-Quran

  ARAS 3:a)Pelajar dapat menghuraikan maksud perbandingan antara bukit dan orang yang

  mengingkari perintah Allah serta merumuskan pengajaran ayat 21-24 daripada

  surah Al-Hasyr.

   

  REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
  TINGKATAN: 4K6/4K7/4K8/4K9/4K10 TARIKH: 22/07/14 {Selasa}
  MASA: 07.05 – 8.05 BAHAGIAN: Tilawah Al-Quran
  AKTIVITI:- Tilawah, Tasmi’, kuliah dan sumbang saran TAJUK: Akidah Teras Kehidupan(Surah Al-An’am ayat 161-165)
  BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI: Beriman dan Bertawakal kepada Allah
  OBJEKTIF

  ARAS 1: Pelajar dapat membaca dan memahami ayat 161 hingga 165 surah Al-An’am serta

  menghafaznya.

  ARAS 2: a) Pelajar dapat menerangkan matlamat hidup Muslim di dunia.

  b) Pelajar dapat menerangkan tugas dan tanggungjawab umat Islam daripada aspek

  Al-  Ibadat, Al-Khilafah dan Al-Imarah.

  ARAS 3:a) Pelajar dapat menjelaskan manusia bertanggungjawab di atas semua perbuatan

  Serta hikmah Allah memberi kesusahan dan penderitaan kepada manusia.

  REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
  TINGKATAN: 4S1/4S2/4S3/4K1/4K2 TARIKH: 22/07/14 {Selasa}
  MASA: 11.25 – 12.25 BAHAGIAN: Tilawah Al-Quran
  AKTIVITI:- Tilawah, Tasmi’, kuliah dan sumbang saran TAJUK: Akidah Teras Kehidupan(Surah Al-An’am ayat 161-165)
  BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI:Beriman dan bertakwa kepada Allah.
  OBJEKTIF

  ARAS 1: Pelajar dapat membaca dan memahami ayat 161 hingga 165 surah Al-An’am serta

  menghafaznya.

  ARAS 2: a) Pelajar dapat menerangkan matlamat hidup Muslim di dunia.

  b) Pelajar dapat menerangkan tugas dan tanggungjawab umat Islam daripada aspek

  Al-  Ibadat, Al-Khilafah dan Al-Imarah.

  ARAS 3:a) Pelajar dapat menjelaskan manusia bertanggungjawab di atas semua perbuatan

  Serta hikmah Allah memberi kesusahan dan penderitaan kepada manusia.

   

  REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
  TINGKATAN: 4MPV/4K3/4K4/4K5 TARIKH: 23/07/14{Rabu}
  MASA: 0705-0805 BAHAGIAN: Tilawah Al-Quran
  AKTIVITI:-  Tilawah, Tasmi’, kuliah dan sumbang saran TAJUK: Akidah Teras Kehidupan(Surah Al-An’am ayat 161-165)
  BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI: Beriman dan bertakwa kepada Allah.
  OBJEKTIF

  ARAS 1: Pelajar dapat membaca dan memahami ayat 161 hingga 165 surah Al-An’am serta

  menghafaznya.

  ARAS 2: a) Pelajar dapat menerangkan matlamat hidup Muslim di dunia.

  b) Pelajar dapat menerangkan tugas dan tanggungjawab umat Islam daripada aspek

  Al-  Ibadat, Al-Khilafah dan Al-Imarah.

  ARAS 3:a) Pelajar dapat menjelaskan manusia bertanggungjawab di atas semua perbuatan

  Serta hikmah Allah memberi kesusahan dan penderitaan kepada manusia.

   

  REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
  TINGKATAN:5S1/5S2/5S3/5K1 TARIKH: 23/07/14{Rabu}
  MASA: 08.05– 9.05 BAHAGIAN: Adab dan akhlak Islamiah
  AKTIVITI:- Penerangan dan sumbang saran TAJUK: Adab Berniaga
  BBM: Buku Teks dan buku rujukan NILAI: Berakhlak Mulia serta beriman dan bertakwa kepada Allah
  OBJEKTIF

  ARAS  1: Pelajar dapat memahami galakan berniaga

  ARAS 2:  Pelajar dapat menjelaskan adab berniaga

  ARAS  3: Pelajar dapat menghuraikan faedah beradab dalam berniaga

  REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
  TINGKATAN: 4K7/4K8/4K9/4K10 TARIKH: 24/07/14 {Khamis}
  MASA: 07.05-08.05 BAHAGIAN:  Adab dan akhlak Islamiah
  AKTIVITI: Penerangan dan sumbang saran TAJUK: Adab Menjaga Kemudahan Awam
  BBM: Buku Teks dan Buku rujukan NILAI: Berakhlak Mulia serta beriman kepada Allah.
  OBJEKTIF

  ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan maksud kemudahan awam.

  ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan tuntutan menjaga kemudahan awam serta garis panduan

  menjaga kemudahan awam.

  ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan hikmah menjaga kemudahan awam.

  REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
  TINGKATAN: 5K6/5K7/5K8/5K9/5K10 TARIKH: 24/07/14 {Khamis}
  MASA: 08.05-09.05 BAHAGIAN: Adab dan AKhlak Islamiah
  AKTIVITI: Penerangan dan sumbang saran TAJUK: Adab Berniaga
  BBM: Buku Teks dan Buku Rujukan NILAI: Berakhlak Mulia serta beriman dan bertakwa kepada Allah
  OBJEKTIFARAS  1: Pelajar dapat memahami galakan berniaga

  ARAS 2:  Pelajar dapat menjelaskan adab berniaga

  ARAS  3: Pelajar dapat menghuraikan faedah beradab dalam berniaga

  REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
  TINGKATAN: 4S1/4S2/4S3/4K1/4K2 TARIKH: 24/07/14 {Khamis}
  MASA: 10.55-11.55 BAHAGIAN: Adab dan Akhlak Islamiah
  AKTIVITI: Penerangan dan sumbang saran TAJUK: Adab Menjaga Kemudahan Awam
  BBM: Buku Teks dan buku rujukan NILAI: Berakhlak Mulia serta beriman kepada Allah.
  OBJEKTIF

  ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan maksud kemudahan awam.

  ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan tuntutan menjaga kemudahan awam serta garis panduan

  menjaga kemudahan awam.

  ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan hikmah menjaga kemudahan awam.

  REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
  TINGKATAN: 4MPV/4K3/4K4/4K5 TARIKH: 25/07/14 {Jumaat}
  MASA: 07.05 – 08.15 BAHAGIAN: Adab dan Akhlak Islamiah
  AKTIVITI: Penerangan dan sumbang saran TAJUK: Adab Menjaga Kemudahan Awam
  BBM: Buku Teks dan Buku Rujukan NILAI: Berakhlak Mulia serta beriman kepada Allah.
  OBJEKTIF

  ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan maksud kemudahan awam.

  ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan tuntutan menjaga kemudahan awam serta garis panduan

  menjaga kemudahan awam.

  ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan hikmah menjaga kemudahan awam.

  REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
  TINGKATAN: 5MPV/5K2/5K3/5K4/5K5 TARIKH: 25/07/14 {Jumaat}
  MASA: 08.15-09.25 BAHAGIAN: Adab dan Akhlak Islamiah
  AKTIVITI: Penerangan dan sumbang saran TAJUK: Adab Berniaga
  BBM: Buku Teks, Buku Rujukan NILAI: Berakhlak Mulia serta beriman dan bertakwa kepada Allah
  OBJEKTIFARAS  1: Pelajar dapat memahami galakan berniaga

  ARAS 2:  Pelajar dapat menjelaskan adab berniaga

  ARAS  3: Pelajar dapat menghuraikan faedah beradab dalam berniaga

  REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik

   

  Minggu 31 (28 JULAI  HINGGA 1 OGOS 2014)

   

   

  RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

  PENDIDIKAN ISLAM

   

   

   

  CUTI SAMBUTAN HARI RAYA AIDILFITRI

   

  TARIKH : 28 JULAI 2014 – 1 OGOS 2014