MINGGU 29/2014

Posted: July 20, 2014 in JULAI 2014
Tags:

Minggu 29 (14 JULAI  HINGGA 18  JULAI 2014)

 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN ISLAM

TINGKATAN: 5MPV/5K2/5K3/5K4/5K5 TARIKH: 14/07/14 {Isnin}
MASA: 08.05 – 09.05 BAHAGIAN: Sirah dan Tamadun Islam
AKTIVITI:-  Perbincangan, mencari maklumat dan pembentangan TAJUK: Ibn Sina Bapa Perubatan, Ibn Khaldun tokoh sejarawan ulung, Sayyid Jamaluddin Al-Afghani Pejuang Islam yang gigih
BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI : Mencontohi tokoh islam serta beriman dan bertawakal kepada Allah.
OBJEKTIF

ARAS  1: Pelajar dapat menyatakan biodata, keperibadian serta pendidikan tokoh

ARAS 2:  a)Pelajar dapat membuktikan kecemerlangan Ibn Sina dalam bidang perubatan serta

Menghuraikan kesan-kesan sumbangan Ibn Sina dalam bidang Ilmu perubatan hari ini

b)Membuktikan Ibn Khaldun sebagai Tokoh Pelbagai Bidang

c)Membuktikan sumbangan Sayyid Jamaluddin Al-Afghani dalam bidang pemikiran

dan gerakan Islam.

ARAS  3: a)Pelajar dapat menganalisis sumbangan Ibn Sina dalam bidang ilmu dan pemikiran.

b)Merumuskan sumbangan Ibn Khaldun dalam bidang ilmu dan pemikiran Islam

serta menyenaraikan karya agung Ibn Khaldun.

c)Menganalisis Idea Islah Sayyid Jamaluddin Al-Afghani.

REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
TINGKATAN:5K6/5K7/5K8/5K9/5K10 TARIKH: 14/07/14 {Isnin}
MASA: 09.25– 10.25 BAHAGIAN: Sirah dan Tamadun Islam
AKTIVITI:-  Perbincangan, mencari maklumat dan pembentangan TAJUK: Ibn Sina Bapa Perubatan, Ibn Khaldun tokoh sejarawan ulung, Sayyid Jamaluddin Al-Afghani Pejuang Islam yang gigih
BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI : Mencontohi tokoh islam serta beriman dan bertawakal kepada Allah.
OBJEKTIF

ARAS  1: Pelajar dapat menyatakan biodata, keperibadian serta pendidikan tokoh

ARAS 2:  a)Pelajar dapat membuktikan kecemerlangan Ibn Sina dalam bidang perubatan serta

Menghuraikan kesan-kesan sumbangan Ibn Sina dalam bidang Ilmu perubatan hari ini

b)Membuktikan Ibn Khaldun sebagai Tokoh Pelbagai Bidang

c)Membuktikan sumbangan Sayyid Jamaluddin Al-Afghani dalam bidang pemikiran

dan gerakan Islam.

ARAS  3: a)Pelajar dapat menganalisis sumbangan Ibn Sina dalam bidang ilmu dan pemikiran.

b)Merumuskan sumbangan Ibn Khaldun dalam bidang ilmu dan pemikiran Islam

serta menyenaraikan karya agung Ibn Khaldun.

c)Menganalisis Idea Islah Sayyid Jamaluddin Al-Afghani.

 

REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
TINGKATAN: 5S1/5S2/5S3/5K1 TARIKH: 14/07/14 {Isnin}
MASA: 11.25 – 12.25 BAHAGIAN: Sirah dan Tamadun Islam
AKTIVITI:- Perbincangan, mencari maklumat dan pembentangan TAJUK: Ibn Sina Bapa Perubatan, Ibn Khaldun tokoh sejarawan ulung, Sayyid Jamaluddin Al-Afghani Pejuang Islam yang gigih
BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI : Mencontohi tokoh islam serta beriman dan bertawakal kepada Allah.
 OBJEKTIF

ARAS  1: Pelajar dapat menyatakan biodata, keperibadian serta pendidikan tokoh

ARAS 2:  a)Pelajar dapat membuktikan kecemerlangan Ibn Sina dalam bidang perubatan serta

Menghuraikan kesan-kesan sumbangan Ibn Sina dalam bidang Ilmu perubatan hari ini

b)Membuktikan Ibn Khaldun sebagai Tokoh Pelbagai Bidang

c)Membuktikan sumbangan Sayyid Jamaluddin Al-Afghani dalam bidang pemikiran

dan gerakan Islam.

ARAS  3: a)Pelajar dapat menganalisis sumbangan Ibn Sina dalam bidang ilmu dan pemikiran.

b)Merumuskan sumbangan Ibn Khaldun dalam bidang ilmu dan pemikiran Islam

serta menyenaraikan karya agung Ibn Khaldun.

c)Menganalisis Idea Islah Sayyid Jamaluddin Al-Afghani.

 

 

REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
TINGKATAN: 4K6/4K7/4K8/4K9/4K10 TARIKH: 15/07/14 {Selasa}
MASA: 07.05 – 8.05 BAHAGIAN: Sirah dan Tamadun Islam
AKTIVITI:- Perbincangan, mencari maklumat dan pembentangan TAJUK:  Imam Abu Hanifah, Imam Malik Rahimahullah dan Imam As-Syafie Rahimahullah.
BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI: Mencontohi tokoh islam serta beriman dan bertawakal kepada Allah.
OBJEKTIF

ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan riwayat hidup, sifat peribadi dan pendidikan tokoh.

ARAS 2: a) Pelajar dapat menerangkan pengalaman Imam Abu Hanifah mempertahankan negara

serta sumbangannya kepada Tamadun Islam.

b) Pelajar dapat menerangkan cara Imam Malik mengagungkan hadis

Rasulullah (s.a.w) serta menjelaskan sumbangannya kepada Tamadun Islam

c) Pelajar dapat menerangkan kegigihan Imam As-Syafie menuntut ilmu pengetahuan

serta sumbangannya kepada Tamadun Islam.

ARAS 3:  a) Pelajar dapat menjelaskan iktibar daripada sejarah Imam Abu Hanifah, Imam Malik

Dan Imam As-Syafie Rahimahullah.

REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
TINGKATAN: 4S1/4S2/4S3/4K1/4K2 TARIKH: 15/07/14 {Selasa}
MASA: 11.25 – 12.25 BAHAGIAN: Sirah dan Tamadun Islam
AKTIVITI:- Perbincangan, mencari maklumat dan pembentangan TAJUK: Imam Abu Hanifah, Imam Malik Rahimahullah dan Imam As-Syafie Rahimahullah.
BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI: Mencontohi tokoh islam serta beriman dan bertawakal kepada Allah.
OBJEKTIF

ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan riwayat hidup, sifat peribadi dan pendidikan tokoh.

ARAS 2: a) Pelajar dapat menerangkan pengalaman Imam Abu Hanifah mempertahankan negara

serta sumbangannya kepada Tamadun Islam.

b) Pelajar dapat menerangkan cara Imam Malik mengagungkan hadis

Rasulullah (s.a.w) serta menjelaskan sumbangannya kepada Tamadun Islam

c) Pelajar dapat menerangkan kegigihan Imam As-Syafie menuntut ilmu pengetahuan

serta sumbangannya kepada Tamadun Islam.

ARAS 3:  a) Pelajar dapat menjelaskan iktibar daripada sejarah Imam Abu Hanifah, Imam Malik

Dan Imam As-Syafie Rahimahullah.

 

REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
TINGKATAN: 4MPV/4K3/4K4/4K5 TARIKH: 16/07/14{Rabu}
MASA: 0705-0805 BAHAGIAN: Sirah dan Tamadun Islam
AKTIVITI:-  Perbincangan, mencari maklumat dan pembentangan TAJUK: Imam Abu Hanifah, Imam Malik Rahimahullah dan Imam As-Syafie Rahimahullah.
BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI: Mencontohi tokoh islam serta beriman dan bertawakal kepada Allah.
OBJEKTIF

ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan riwayat hidup, sifat peribadi dan pendidikan tokoh.

ARAS 2: a) Pelajar dapat menerangkan pengalaman Imam Abu Hanifah mempertahankan negara

serta sumbangannya kepada Tamadun Islam.

b) Pelajar dapat menerangkan cara Imam Malik mengagungkan hadis

Rasulullah (s.a.w) serta menjelaskan sumbangannya kepada Tamadun Islam

c) Pelajar dapat menerangkan kegigihan Imam As-Syafie menuntut ilmu pengetahuan

serta sumbangannya kepada Tamadun Islam.

ARAS 3:  a) Pelajar dapat menjelaskan iktibar daripada sejarah Imam Abu Hanifah, Imam Malik

Dan Imam As-Syafie Rahimahullah.

 

REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
TINGKATAN:5S1/5S2/5S3/5K1 TARIKH: 16/07/14{Rabu}
MASA: 08.05– 9.05 BAHAGIAN: Sirah dan Tamadun Islam
AKTIVITI:- Perbincangan, mencari maklumat dan pembentangan TAJUK: Sheikh Muhammad Abduh Tokoh Islah Agung, Sheikh Tahir Jalaluddin tokoh pemikiran tanah air, Hamka permata nusantara
BBM: Buku Teks dan buku rujukan NILAI: Mencontohi tokoh islam serta beriman dan bertawakal kepada Allah.
OBJEKTIF

ARAS  1: Pelajar dapat menyatakan biodata, keperibadian serta pendidikan tokoh

ARAS 2:  a)Pelajar dapat menerangkan aliran pemikiran Sheikh Muhammad Abduh serta

Menyenaraikan faktor Sheikh Muhammad Abduh melakukan pengislahan dalam

Pendidikan.

b)Menjelaskan idea Islah Sheikh Tahir Jalaluddin serta menganalisis method Sheikh

Tahir Jalaluddin dalam menyampaikan idea Islah.

c)Memahami kegigihan Hamka mengembangkan dakwah Islamiah di Nusantara serta

menilai sumbangan Hamka dalam bidang ilmu dan pemikiran

ARAS  3: a)Pelajar dapat menganalisis method islah Sheikh Muhammad Abduh serta

Membuktikan sumbangan Sheikh Muhammad Abduh dalam bidang Pendidikan

b)Membuktikan kegigihan Sheikh Tahir Jalaluddin dalam memperjuangkan Idea Islah

serta merumuskan sumbangan Sheikh Tahir Jalaluddin dalam bidang pemikiran dan

ilmu.

c)menyenarai hasil-hasil karya Hamka serta iktibar daripada perjuangan Hamka

 

REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
TINGKATAN: 4K7/4K8/4K9/4K10 TARIKH: 17/07/14 {Khamis}
MASA: 07.05-08.05 BAHAGIAN: Sirah dan Tamadun Islam
AKTIVITI: Perbincangan, mencari maklumat dan pembentangan TAJUK: Imam Ahmad Bin Hanbal Rahimahullah, Imam Al-Bukhari Rahimahullah dan Imam Al-Ghazali Rahimahullah.
BBM: Buku Teks dan Buku rujukan NILAI: Mencontohi tokoh islam serta beriman dan bertawakal kepada Allah.
OBJEKTIF

ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan riwayat hidup, sifat peribadi dan pendidikan tokoh.

ARAS 2: a) Pelajar dapat menerangkan pengorbanan Imam Ahmad Bin Hanbal Rahimahullah

Mempertahankan Al-Quran serta sumbangannya kepada Tamadun Islam.

b) Pelajar dapat menerangkan penglibatan Imam Al-Bukhari menyusun hadis serta

menjelaskan sumbangannya kepada Tamadun Islam

c) Pelajar dapat menerangkan penglibatan Imam Al-Ghazali Rahimahullah dalam

bidang pendidikan serta sumbangannya kepada Tamadun Islam.

ARAS 3: a) Pelajar dapat menjelaskan iktibar daripada sejarah Imam Ahmad Bin Hanbal,

Imam Al-Bukhari serta Imam Al-Ghazali Rahimahullah.

 

REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
TINGKATAN: 5K6/5K7/5K8/5K9/5K10 TARIKH: 17/07/14 {Khamis}
MASA: 08.05-09.05 BAHAGIAN: Sirah dan Tamadun Islam
AKTIVITI: Perbincangan, mencari maklumat dan pembentangan TAJUK: Sheikh Muhammad Abduh Tokoh Islah Agung, Sheikh Tahir Jalaluddin tokoh pemikiran tanah air, Hamka permata nusantara
BBM: Buku Teks dan Buku Rujukan NILAI: Mencontohi tokoh islam serta beriman dan bertawakal kepada Allah.
OBJEKTIFARAS  1: Pelajar dapat menyatakan biodata, keperibadian serta pendidikan tokoh

ARAS 2:  a)Pelajar dapat menerangkan aliran pemikiran Sheikh Muhammad Abduh serta

Menyenaraikan faktor Sheikh Muhammad Abduh melakukan pengislahan dalam

Pendidikan.

b)Menjelaskan idea Islah Sheikh Tahir Jalaluddin serta menganalisis method Sheikh

Tahir Jalaluddin dalam menyampaikan idea Islah.

c)Memahami kegigihan Hamka mengembangkan dakwah Islamiah di Nusantara serta

menilai sumbangan Hamka dalam bidang ilmu dan pemikiran

ARAS  3: a)Pelajar dapat menganalisis method islah Sheikh Muhammad Abduh serta

Membuktikan sumbangan Sheikh Muhammad Abduh dalam bidang Pendidikan

b)Membuktikan kegigihan Sheikh Tahir Jalaluddin dalam memperjuangkan Idea Islah

serta merumuskan sumbangan Sheikh Tahir Jalaluddin dalam bidang pemikiran dan

ilmu.

c)menyenarai hasil-hasil karya Hamka serta iktibar daripada perjuangan Hamka

 

REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
TINGKATAN: 4S1/4S2/4S3/4K1/4K2 TARIKH: 17/07/14 {Khamis}
MASA: 10.55-11.55 BAHAGIAN: Sirah dan Tamadun Islam
AKTIVITI: Perbincangan, mencari maklumat dan pembentangan TAJUK: Imam Ahmad Bin Hanbal Rahimahullah, Imam Al-Bukhari Rahimahullah dan Imam Al-Ghazali Rahimahullah.
BBM: Buku Teks dan buku rujukan NILAI: Mencontohi tokoh islam serta beriman dan bertawakal kepada Allah.
OBJEKTIF

ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan riwayat hidup, sifat peribadi dan pendidikan tokoh.

ARAS 2: a) Pelajar dapat menerangkan pengorbanan Imam Ahmad Bin Hanbal Rahimahullah

Mempertahankan Al-Quran serta sumbangannya kepada Tamadun Islam.

b) Pelajar dapat menerangkan penglibatan Imam Al-Bukhari menyusun hadis serta

menjelaskan sumbangannya kepada Tamadun Islam

c) Pelajar dapat menerangkan penglibatan Imam Al-Ghazali Rahimahullah dalam

bidang pendidikan serta sumbangannya kepada Tamadun Islam.

ARAS 3: a) Pelajar dapat menjelaskan iktibar daripada sejarah Imam Ahmad Bin Hanbal,

Imam Al-Bukhari serta Imam Al-Ghazali Rahimahullah

 

REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
TINGKATAN: 4MPV/4K3/4K4/4K5 TARIKH: 18/07/14 {Jumaat}
MASA: 07.05 – 08.15 BAHAGIAN: Sirah dan Tamadun Islam
AKTIVITI: Perbincangan, mencari maklumat dan pembentangan TAJUK: Imam Ahmad Bin Hanbal Rahimahullah, Imam Al-Bukhari Rahimahullah dan Imam Al-Ghazali Rahimahullah.
BBM: Buku Teks dan Buku Rujukan NILAI: Mencontohi tokoh islam serta beriman dan bertawakal kepada Allah.
OBJEKTIF

ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan riwayat hidup, sifat peribadi dan pendidikan tokoh.

ARAS 2: a) Pelajar dapat menerangkan pengorbanan Imam Ahmad Bin Hanbal Rahimahullah

Mempertahankan Al-Quran serta sumbangannya kepada Tamadun Islam.

b) Pelajar dapat menerangkan penglibatan Imam Al-Bukhari menyusun hadis serta

menjelaskan sumbangannya kepada Tamadun Islam

c) Pelajar dapat menerangkan penglibatan Imam Al-Ghazali Rahimahullah dalam

bidang pendidikan serta sumbangannya kepada Tamadun Islam.

ARAS 3: a) Pelajar dapat menjelaskan iktibar daripada sejarah Imam Ahmad Bin Hanbal,

Imam Al-Bukhari serta Imam Al-Ghazali Rahimahullah

 

REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
TINGKATAN: 5MPV/5K2/5K3/5K4/5K5 TARIKH: 18/07/14 {Jumaat}
MASA: 08.15-09.25 BAHAGIAN: Sirah dan Tamadun Islam
AKTIVITI: Perbincangan, mencari maklumat dan pembentangan TAJUK: Sheikh Muhammad Abduh Tokoh Islah Agung, Sheikh Tahir Jalaluddin tokoh pemikiran tanah air, Hamka permata nusantara
BBM: Buku Teks, Buku Rujukan NILAI: Mencontohi tokoh islam serta beriman dan bertawakal kepada Allah.
OBJEKTIFARAS 1: Pelajar dapat menyatakan biodata, keperibadian serta pendidikan tokoh

ARAS 2:  a)Pelajar dapat menerangkan aliran pemikiran Sheikh Muhammad Abduh serta

Menyenaraikan faktor Sheikh Muhammad Abduh melakukan pengislahan dalam

Pendidikan.

b)Menjelaskan idea Islah Sheikh Tahir Jalaluddin serta menganalisis method Sheikh

Tahir Jalaluddin dalam menyampaikan idea Islah.

c)Memahami kegigihan Hamka mengembangkan dakwah Islamiah di Nusantara serta

menilai sumbangan Hamka dalam bidang ilmu dan pemikiran

ARAS  3: a)Pelajar dapat menganalisis method islah Sheikh Muhammad Abduh serta

Membuktikan sumbangan Sheikh Muhammad Abduh dalam bidang Pendidikan

b)Membuktikan kegigihan Sheikh Tahir Jalaluddin dalam memperjuangkan Idea Islah

serta merumuskan sumbangan Sheikh Tahir Jalaluddin dalam bidang pemikiran dan

ilmu.

c)menyenarai hasil-hasil karya Hamka serta iktibar daripada perjuangan Hamka

 

REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan serta  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik

 

MINGGU 28/2014

Posted: July 13, 2014 in JULAI 2014
Tags:

Minggu 28 (7 JULAI  HINGGA 11  JULAI 2014)

 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN ISLAM

TINGKATAN: 5MPV/5K2/5K3/5K4/5K5 TARIKH: 7/07/14 {Isnin}
MASA: 08.05 – 09.05 BAHAGIAN: Hadis
AKTIVITI:-  Kuliah dan Penerangan TAJUK: Orang Beriman Kekasih Allah
BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI : Beriman dan bertawakal kepada Allah.
 OBJEKTIFARAS  1: Pelajar dapat menyatakan intisari hadis dan maksud wali Allah

ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan ancaman terhadap orang yang mengingkari risalah Rasulullah (S.A.W), ganjaran orang yang melaksanakan tanggungjawab serta cirri-ciri orang Soleh.

ARAS  3: Pelajar dapat mengaplikasi amalan-amalan sunat yang boleh mendekatkan diri kepada Allah, menilai kelebihan orang yang melakukan ibadat nawafil serta menyimpulkan pengajaran hadis.

REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
TINGKATAN:5K6/5K7/5K8/5K9/5K10 TARIKH: 7/07/14 {Isnin}
MASA: 09.25– 10.25 BAHAGIAN: Hadis
AKTIVITI:-  Kuliah dan sumbang saran TAJUK: Orang Beriman Kekasih Allah
BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI : Beriman dan bertawakal kepada Allah.
OBJEKTIFARAS  1: Pelajar dapat menyatakan intisari hadis dan maksud wali Allah

ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan ancaman terhadap orang yang mengingkari risalah Rasulullah (S.A.W), ganjaran orang yang melaksanakan tanggungjawab serta cirri-ciri orang Soleh.

ARAS  3: Pelajar dapat mengaplikasi amalan-amalan sunat yang boleh mendekatkan diri kepada Allah, menilai kelebihan orang yang melakukan ibadat nawafil serta menyimpulkan pengajaran hadis.

REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar memahami tajuk yang dipelajari dengan baik.
TINGKATAN: 5S1/5S2/5S3/5K1 TARIKH: 7/07/14 {Isnin}
MASA: 11.25 – 12.25 BAHAGIAN: Hadis
AKTIVITI:- Kuliah dan sumbang saran TAJUK: Orang Beriman Kekasih Allah
BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI : Beriman dan bertawakal kepada Allah.
 OBJEKTIFARAS  1: Pelajar dapat menyatakan intisari hadis dan maksud wali Allah

ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan ancaman terhadap orang yang mengingkari risalah Rasulullah (S.A.W), ganjaran orang yang melaksanakan tanggungjawab serta cirri-ciri orang Soleh.

ARAS  3: Pelajar dapat mengaplikasi amalan-amalan sunat yang boleh mendekatkan diri kepada Allah, menilai kelebihan orang yang melakukan ibadat nawafil serta menyimpulkan pengajaran hadis.

REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
TINGKATAN: 4K6/4K7/4K8/4K9/4K10 TARIKH: 8/07/14 {Selasa}
MASA: 07.05 – 8.05 BAHAGIAN: Hadis
AKTIVITI:- Kuliah dan sumbang saran TAJUK:   Perpaduan Teras Kemajuan
BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI: Menjaga hubungan sesama Manusia serta Beriman dan bertakwa kepada Allah
OBJEKTIF

ARAS 1: Pelajar dapat membaca dan memahami maksud hadis

ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan sifat umat Islam yang menghalang perpaduan serta sebab umat Islam haram bersifat hasad, menipu dan berdusta, membenci dan memulau antara umat Islam.

ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan mengapa umat Islam wajib menjauhi sifat hasad, menipu dan berdusta, membenci dan memulau antara umat Islam serta menjelaskan cara memupuk perpaduan sesama Islam..

 

REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
TINGKATAN: 4S1/4S2/4S3/4K1/4K2 TARIKH: 8/07/14 {Selasa}
MASA: 11.25 – 12.25 BAHAGIAN: Hadis
AKTIVITI:- Kuliah dan sumbang saran TAJUK: Perpaduan Teras Kemajuan 
BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI: Menjaga hubungan sesama Manusia serta Beriman dan bertakwa kepada Allah
OBJEKTIF

ARAS 1: Pelajar dapat membaca dan memahami maksud hadis

ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan sifat umat Islam yang menghalang perpaduan serta sebab umat Islam haram bersifat hasad, menipu dan berdusta, membenci dan memulau antara umat Islam.

ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan mengapa umat Islam wajib menjauhi sifat hasad, menipu dan berdusta, membenci dan memulau antara umat Islam serta menjelaskan cara memupuk perpaduan sesama Islam..

 

REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
TINGKATAN: 4MPV/4K3/4K4/4K5 TARIKH: 9/07/14{Rabu}
MASA: 0705-0805 BAHAGIAN: Hadis
AKTIVITI:-  Kuliah dan sumbang saran TAJUK: Perpaduan Teras Kemajuan 
BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI: Menjaga hubungan sesama Manusia serta Beriman dan bertakwa kepada Allah
OBJEKTIF

ARAS 1: Pelajar dapat membaca dan memahami maksud hadis

ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan sifat umat Islam yang menghalang perpaduan serta sebab umat Islam haram bersifat hasad, menipu dan berdusta, membenci dan memulau antara umat Islam.

ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan mengapa umat Islam wajib menjauhi sifat hasad, menipu dan berdusta, membenci dan memulau antara umat Islam serta menjelaskan cara memupuk perpaduan sesama Islam..

 

REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
TINGKATAN:5S1/5S2/5S3/5K1 TARIKH: 9/07/14{Rabu}
MASA: 08.05– 9.05 BAHAGIAN: Adab dan Akhlak Islamiah
AKTIVITI:- Kuliah dan sumbang saran TAJUK: Adab Memberi dan Menerima Hadiah serta Sedekah
BBM: Buku Teks dan buku rujukan NILAI: Beriman dan berakhlak Mulia
OBJEKTIF

ARAS 1: Pelajar dapat memahami pengertian hadiah dan sedekah serta galakan memberi hadiah dan sedekah.

ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan kelebihan memberi hadiah dan sedekah serta jenis-jenis hadiah dan sedekah

ARAS 3: Pelajar dapat menyenaraikan adab-adab memberi hadiah dan sedekah.

 

REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
TINGKATAN: 4K7/4K8/4K9/4K10 TARIKH: 10/07/14 {Khamis}
MASA: 07.05-08.05 BAHAGIAN: Adab dan Akhlak Islamiah
AKTIVITI: Kuliah dan sumbang saran TAJUK: Adab di tempat rekreasi
BBM: Buku Teks dan Buku rujukan NILAI: Beriman dan berakhlak Mulia
OBJEKTIF

ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan maksud rekreasi serta garis panduan dan adab di tempat rekreasi.

ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan perbuatan yang tidak beradab di tempat rekreasi.

ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan hikmah mengamalkan di tempat rekreasi

 

REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
TINGKATAN: 5K6/5K7/5K8/5K9/5K10 TARIKH: 10/07/14 {Khamis}
MASA: 08.05-09.05 BAHAGIAN: Adab dan akhlak Islamiah
AKTIVITI: Kuliah dan sumbang saran TAJUK: Adab Memberi dan Menerima Hadiah serta Sedekah
BBM: Buku Teks dan Buku Rujukan NILAI: Beriman dan berkhlak mulia
OBJEKTIFARAS 1: Pelajar dapat memahami pengertian hadiah dan sedekah serta galakan memberi hadiah dan sedekah.

ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan kelebihan memberi hadiah dan sedekah serta jenis-jenis hadiah dan sedekah

ARAS 3: Pelajar dapat menyenaraikan adab-adab memberi hadiah dan sedekah.

 

REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
TINGKATAN: 4S1/4S2/4S3/4K1/4K2 TARIKH: 10/07/14 {Khamis}
MASA: 10.55-11.55 BAHAGIAN: Adab dan Akhlak Islamiah
AKTIVITI: Kuliah dan sumbang saran TAJUK: Adab di tempat rekreasi
BBM: Buku Teks dan buku rujukan NILAI: Beriman dan berakhlak Mulia
OBJEKTIF

ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan maksud rekreasi serta garis panduan dan adab di tempat rekreasi.

ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan perbuatan yang tidak beradab di tempat rekreasi.

ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan hikmah mengamalkan di tempat rekreasi

 

REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
TINGKATAN: 4MPV/4K3/4K4/4K5 TARIKH: 11/07/14 {Jumaat}
MASA: 07.05 – 08.15 BAHAGIAN: Adab dan Akhlak Islamiah
AKTIVITI: Kuliah dan sumbang saran TAJUK: Adab di tempat rekreasi
BBM: Buku Teks dan Buku Rujukan NILAI: Beriman dan berakhlak mulia
OBJEKTIF

ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan maksud rekreasi serta garis panduan dan adab di tempat rekreasi.

ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan perbuatan yang tidak beradab di tempat rekreasi.

ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan hikmah mengamalkan di tempat rekreasi

 

REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
TINGKATAN: 5MPV/5K2/5K3/5K4/5K5 TARIKH: 11/07/14 {Jumaat}
MASA: 08.15-09.25 BAHAGIAN: Adab dan Akhlak Islamiah
AKTIVITI: Kuliah dan sumbang saran TAJUK: Adab Memberi dan Menerima Hadiah serta Sedekah
BBM: Buku Teks, Buku Rujukan NILAI: Beriman dan berakhlak mulia
OBJEKTIFARAS 1: Pelajar dapat memahami pengertian hadiah dan sedekah serta galakan memberi hadiah dan sedekah.

ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan kelebihan memberi hadiah dan sedekah serta jenis-jenis hadiah dan sedekah

ARAS 3: Pelajar dapat menyenaraikan adab-adab memberi hadiah dan sedekah.

 

REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar memahami tajuk yang dipelajari dengan baik

 

MINGGU 27/2014

Posted: July 4, 2014 in JULAI 2014
Tags:

Minggu 27 (30 JUN  HINGGA 4 JULAI 2014)

 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN ISLAM

TINGKATAN: 5MPV/5K2/5K3/5K4/5K5 TARIKH: 30/06/14 {Isnin}
MASA: 08.05 – 09.05 BAHAGIAN: Tilawah Al-Quran (Kefahaman Ayat Al-Quran) Surah As-Sajadah ayat 15-16
AKTIVITI:-  Tilawah Al-Quran, Kuliah dan sumbang saran TAJUK: Peribadi Mukmin
BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI : Beriman dan bertawakal kepada Allah.
OBJEKTIF

ARAS 1: Pelajar dapat membaca, menerangkan maksud ayat dan intisari ayat 15 hingga 16 surah As-sajadah

ARAS 2: Pelajar dapat menghuraikan cirri-ciri orang beriman serta kepentingan pembangunan berdasarkan keimanan

ARAS 3: Pelajar dapat membandingkan jenis-jenis sujud dan menyenaraikan pengajaran ayat

 

 

REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
TINGKATAN:5K6/5K7/5K8/5K9/5K10 TARIKH: 30/06/14 {Isnin}
MASA: 09.25– 10.25 BAHAGIAN: Tilawah Al-Quran (Kefahaman Ayat Al-Quran) Surah As-Sajadah ayat 15-16
AKTIVITI:-  Tilawah Al-Quran, Kuliah dan sumbang saran TAJUK: Peribadi Mukmin
BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI : Beriman dan bertawakal kepada Allah.
OBJEKTIF

ARAS 1: Pelajar dapat membaca, menerangkan maksud ayat dan intisari ayat 15 hingga 16 surah As-sajadah

ARAS 2: Pelajar dapat menghuraikan cirri-ciri orang beriman serta kepentingan pembangunan berdasarkan keimanan

ARAS 3: Pelajar dapat membandingkan jenis-jenis sujud dan menyenaraikan pengajaran ayat

 

 

REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar memahami tajuk yang dipelajari dengan baik.
TINGKATAN: 5S1/5S2/5S3/5K1 TARIKH: 30/06/14 {Isnin}
MASA: 11.25 – 12.25 BAHAGIAN: Tilawah Al-Quran (Kefahaman Ayat Al-Quran) Surah As-Sajadah ayat 15-16
AKTIVITI:- Tilawah Al-Quran , Kuliah dan sumbang saran TAJUK: Peribadi Mukmin 
BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI : Beriman dan bertawakal kepada Allah.
 OBJEKTIF

ARAS 1: Pelajar dapat membaca, menerangkan maksud ayat dan intisari ayat 15 hingga 16 surah As-sajadah

ARAS 2: Pelajar dapat menghuraikan cirri-ciri orang beriman serta kepentingan pembangunan berdasarkan keimanan

ARAS 3: Pelajar dapat membandingkan jenis-jenis sujud dan menyenaraikan pengajaran ayat

 

 

REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
TINGKATAN: 4K6/4K7/4K8/4K9/4K10 TARIKH: 1/07/14 {Selasa}
MASA: 07.05 – 8.05 BAHAGIAN: Tilawah Al-Quran (Kefahaman Ayat Al-Quran) Surah Al-An’am Ayat 125
AKTIVITI:- Tilawah Al-Quran, Kuliah dan sumbang saran TAJUK:   Hidayah Milik Allah
BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI: Beriman dan bertakwa kepada Allah
OBJEKTIF

ARAS 1: Pelajar dapat membaca dan menjelaskan maksud ayat 125 surah Al-An’am

ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan mengapa manusia wajib memohon hidayah Allah serta cara untuk memohon hidayah Allah.

ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan kesan hidayah Allah kepada Manusia serta kewajipan umat Islam melakukan dakwah Islamiah.

 

REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
TINGKATAN: 4S1/4S2/4S3/4K1/4K2 TARIKH: 1/07/14 {Selasa}
MASA: 11.25 – 12.25 BAHAGIAN: Tilawah Al-Quran (Kefahaman Ayat Al-Quran) Surah Al-An’am Ayat 125
AKTIVITI:- Tilawah Al-Quran, Kuliah dan sumbang saran TAJUK: Hidayah Milik Allah 
BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI: Beriman dan bertakwa kepada Allah
OBJEKTIF

ARAS 1: Pelajar dapat membaca dan menjelaskan maksud ayat 125 surah Al-An’am

ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan mengapa manusia wajib memohon hidayah Allah serta cara untuk memohon hidayah Allah.

ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan kesan hidayah Allah kepada Manusia serta kewajipan umat Islam melakukan dakwah Islamiah.

 

REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
TINGKATAN: 4MPV/4K3/4K4/4K5 TARIKH: 2/07/14{Rabu}
MASA: 0705-0805 BAHAGIAN: Tilawah Al-Quran (Kefahaman Ayat Al-Quran) Surah Al-An’am Ayat 125
AKTIVITI:-  Tilawah Al-Quran, Kuliah dan sumbang saran TAJUK: Hidayah Milik  Allah 
BBM: Buku Teks, Buku Rujukan dan Lembaran Soalan NILAI: Beriman dan bertakwa Kepada Allah
OBJEKTIF

ARAS 1: Pelajar dapat membaca dan menjelaskan maksud ayat 125 surah Al-An’am

ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan mengapa manusia wajib memohon hidayah Allah serta cara untuk memohon hidayah Allah.

ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan kesan hidayah Allah kepada Manusia serta kewajipan umat Islam melakukan dakwah Islamiah.

 

REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
TINGKATAN:5S1/5S2/5S3/5K1 TARIKH: 2/07/14{Rabu}
MASA: 08.05– 9.05 BAHAGIAN: Adab dan Akhlak Islamiah
AKTIVITI:- Kuliah dan sumbang saran TAJUK: Adab Memelihara Alam
BBM: Buku Teks dan buku rujukan NILAI: Beriman dan berakhlak Mulia
OBJEKTIF

ARAS 1: Pelajar dapat memahami kepentingan memlihara alam

ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan punca-punca berlaku pencemaran alam

ARAS 3: Pelajar dapat menghuraikan langkah-langkah mengatasi kerosakan alam.

 

REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
TINGKATAN: 4K7/4K8/4K9/4K10 TARIKH: 3/07/14 {Khamis}
MASA: 07.05-08.05 BAHAGIAN: Adab dan Akhlak Islamiah
AKTIVITI: Kuliah dan sumbang saran TAJUK: Adab Amar Ma’aruf Nahi Mungkar
BBM: Buku Teks dan Buku rujukan NILAI: Beriman dan berakhlak Mulia
OBJEKTIF

ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan kewajipan Amar Ma’aruf dan Nahi Mungkar serta garis panduan nya.

ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan faedah mengamalkan Amar Ma’aruf  dan Nahi Mungkar

ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan kesan mengamalkan Amar Ma’aruf dan Nahi Mungkar kepada Individu dan Masyarakat

 

REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
TINGKATAN: 5K6/5K7/5K8/5K9/5K10 TARIKH: 3/07/14 {Khamis}
MASA: 08.05-09.05 BAHAGIAN: Adab dan akhlak Islamiah
AKTIVITI: Kuliah dan sumbang saran TAJUK: Adab Memelihara Alam
BBM: Buku Teks dan Buku Rujukan NILAI: Beriman dan berkhlak mulia
OBJEKTIFARAS 1: Pelajar dapat memahami kepentingan memlihara alam

ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan punca-punca berlaku pencemaran alam

ARAS 3: Pelajar dapat menghuraikan langkah-langkah mengatasi kerosakan alam.

 

REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
TINGKATAN: 4S1/4S2/4S3/4K1/4K2 TARIKH: 3/07/14 {Khamis}
MASA: 10.55-11.55 BAHAGIAN: Adab dan Akhlak Islamiah
AKTIVITI: Kuliah dan sumbang saran TAJUK: Adab Amar Ma’aruf Nahi Mungkar
BBM: Buku Teks dan buku rujukan NILAI: Beriman dan berakhlak Mulia
OBJEKTIF

ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan kewajipan Amar Ma’aruf dan Nahi Mungkar serta garis panduan nya.

ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan faedah mengamalkan Amar Ma’aruf  dan Nahi Mungkar

ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan kesan mengamalkan Amar Ma’aruf dan Nahi Mungkar kepada Individu dan Masyarakat

 

REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
TINGKATAN: 4MPV/4K3/4K4/4K5 TARIKH: 4/07/14 {Jumaat}
MASA: 07.05 – 08.15 BAHAGIAN: Adab dan Akhlak Islamiah
AKTIVITI: Kuliah dan sumbang saran TAJUK: Adab Amar Ma’aruf Nahi Mungkar
BBM: Buku Teks dan Buku Rujukan NILAI: Beriman dan berakhlak mulia
OBJEKTIF

ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan kewajipan Amar Ma’aruf dan Nahi Mungkar serta garis panduan nya.

ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan faedah mengamalkan Amar Ma’aruf  dan Nahi Mungkar

ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan kesan mengamalkan Amar Ma’aruf dan Nahi Mungkar kepada Individu dan Masyarakat

 

REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar memahami tajuk yang dipelajari dengan baik
TINGKATAN: 5MPV/5K2/5K3/5K4/5K5 TARIKH: 4/07/14 {Jumaat}
MASA: 08.15-09.25 BAHAGIAN: Adab dan Akhlak Islamiah
AKTIVITI: Kuliah dan sumbang saran TAJUK: Adab Memelihara Alam
BBM: Buku Teks, Buku Rujukan NILAI: Beriman dan berakhlak mulia
OBJEKTIFARAS 1: Pelajar dapat memahami kepentingan memlihara alam

ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan punca-punca berlaku pencemaran alam

ARAS 3: Pelajar dapat menghuraikan langkah-langkah mengatasi kerosakan alam.

 

REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar memahami tajuk yang dipelajari dengan baik

 

MINGGU 26/2014

Posted: June 25, 2014 in JUN 2014
Tags:

Minggu 26 (23 JUN  HINGGA 27 JUN 2014)

 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN ISLAM

 

 

TEMASYA SUKAN TAHUNAN SEKOLAH 

 

TARIKH  : 23 JUN 2014 HINGGA 26 JUN 2014                                                                                                

HARI      : ISNIN HINGGA KHAMIS

 

 

CUTI PERISTIWA  

TARIKH   : 27 JUN 2014

HARI       : JUMAAT

 

 

 

MINGGU 25/2014

Posted: June 25, 2014 in JUN 2014
Tags:

Minggu 25 (16 JUN  HINGGA 20 JUN 2014)

 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN ISLAM

TINGKATAN: 5MPV/5K2/5K3/5K4/5K5 TARIKH: 16/06/14 {Isnin}
MASA: 08.15 – 09.25 BAHAGIAN:
AKTIVITI:-  Pembetulan Peperiksaan TAJUK:
BBM: Kertas Soalan Peperiksaan NILAI : Berusaha dan bertawakal kepada Allah.
 

PEMBETULAN PEPERIKSAAN PENGGAL PERTAMA

TINGKATAN 5

PENDIDIKAN ISLAM (KERTAS 1)

 

REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar membuat pembetulan yang diberikan.
TINGKATAN:5K6/5K7/5K8/5K9/5K10 TARIKH: 16/06/14 {Isnin}
MASA: 09.45– 10.55 BAHAGIAN:
AKTIVITI:-  Pembetulan Peperiksaan TAJUK:
BBM: Kertas Soalan Peperiksaan NILAI :
PEMBETULAN PEPERIKSAAN PENGGAL PERTAMATINGKATAN 5

PENDIDIKAN ISLAM (KERTAS 1)

 

REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar membuat pembetulan yang diberikan.
TINGKATAN: 5S1/5S2/5S3/5K1 TARIKH: 16/06/14 {Isnin}
MASA: 12.05 – 13.25 BAHAGIAN:
AKTIVITI:- Pembetulan Peperiksaan TAJUK: 
BBM: Kertas Soalan Peperiksaan NILAI : Berusaha dan bertawakal kepada Allah.
PEMBETULAN PEPERIKSAAN PENGGAL PERTAMA

TINGKATAN 5

PENDIDIKAN ISLAM (KERTAS 1)

 

REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar membuat pembetulan yang diberikan.
TINGKATAN: 4K6/4K7/4K8/4K9/4K10 TARIKH: 17/06/14 {Selasa}
MASA: 07.05 – 8.15 BAHAGIAN:
AKTIVITI:- Pembetulan Peperiksaan TAJUK:
BBM: Kertas Soalan Peperiksaan NILAI: Berusaha dan bertawakal kepada Allah.
PEMBETULAN PEPERIKSAAN PENGGAL PERTAMA

TINGKATAN 4

PENDIDIKAN ISLAM (KERTAS 1)

 

REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar membuat pembetulan yang diberikan.
TINGKATAN: 4S1/4S2/4S3/4K1/4K2 TARIKH: 17/06/14 {Selasa}
MASA: 12.05 – 1.25 BAHAGIAN:
AKTIVITI:- Pembetulan Peperiksaan TAJUK: 
BBM: Kertas Soalan Peperiksaan NILAI: Berusaha dan bertawakal kepada Allah.
PEMBETULAN PEPERIKSAAN PENGGAL PERTAMA

TINGKATAN 4

PENDIDIKAN ISLAM (KERTAS 1)

 

REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar membuat pembetulan yang diberikan.
TINGKATAN: 4MPV/4K3/4K4/4K5 TARIKH: 18/06/14{Rabu}
MASA: 0705-0815 BAHAGIAN:
AKTIVITI:-  Pembetulan Peperiksaan TAJUK: 
BBM: Kertas Soalan Peperiksaan NILAI: Berusaha dan bertawakal kepada Allah.
PEMBETULAN PEPERIKSAAN PENGGAL PERTAMA

TINGKATAN 4

PENDIDIKAN ISLAM (KERTAS 1)

 

REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar membuat pembetulan yang diberikan.
TINGKATAN:5S1/5S2/5S3/5K1 TARIKH: 18/06/14{Rabu}
MASA: 08.15– 9.25 BAHAGIAN:
AKTIVITI:- Pembetulan Peperiksaan TAJUK:
BBM: Kertas Soalan Peperiksaan NILAI: Berusaha dan bertawakal kepada Allah.
PEMBETULAN PEPERIKSAAN PENGGAL PERTAMA

TINGKATAN 5

PENDIDIKAN ISLAM (KERTAS 2)

 

REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar membuat pembetulan yang diberikan.
TINGKATAN: 4K7/4K8/4K9/4K10 TARIKH: 19/06/14 {Khamis}
MASA: 07.05-08.15 BAHAGIAN:
AKTIVITI: Pembetulan Peperiksaan TAJUK:
BBM: Kertas Soalan Peperiksaan NILAI: Berusaha dan bertawakal kepada Allah.
PEMBETULAN PEPERIKSAAN PENGGAL PERTAMA

TINGKATAN 4

PENDIDIKAN ISLAM (KERTAS 2)

 

REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar membuat pembetulan yang diberikan.
TINGKATAN: 5K6/5K7/5K8/5K9/5K10 TARIKH: 19/06/14 {Khamis}
MASA: 08.15-09.25 BAHAGIAN:
AKTIVITI: Pembetulan Peperiksaan TAJUK:
BBM: Kertas Soalan Peperiksaan NILAI: Berusaha dan bertawakal kepada Allah.
PEMBETULAN PEPERIKSAAN PENGGAL PERTAMATINGKATAN 5

PENDIDIKAN ISLAM (KERTAS 2)

 

REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar membuat pembetulan yang diberikan.
TINGKATAN: 4S1/4S2/4S3/4K1/4K2 TARIKH: 19/06/14 {Khamis}
MASA: 11.30-12.40 BAHAGIAN:
AKTIVITI: Pembetulan Peperiksaan TAJUK:
BBM: Kertas Soalan Peperiksaan NILAI: Berusaha dan bertawakal kepada Allah.
PEMBETULAN PEPERIKSAAN PENGGAL PERTAMA

TINGKATAN 4

PENDIDIKAN ISLAM (KERTAS 2)

 

REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar membuat pembetulan yang diberikan.
TINGKATAN: 4MPV/4K3/4K4/4K5 TARIKH: 20/06/14 {Jumaat}
MASA: 07.05 – 08.15 BAHAGIAN:
AKTIVITI: Pembetulan Peperiksaan TAJUK:
BBM: Kertas Soalan Peperiksaan NILAI: Berusaha dan bertawakal kepada Allah.
PEMBETULAN PEPERIKSAAN PENGGAL PERTAMA

TINGKATAN 4

PENDIDIKAN ISLAM (KERTAS 2)

 

REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar membuat pembetulan yang diberikan.
TINGKATAN: 5MPV/5K2/5K3/5K4/5K5 TARIKH: 20/06/14 {Jumaat}
MASA: 08.15-09.25 BAHAGIAN:
AKTIVITI: Pembetulan Peperiksaan TAJUK:
BBM: Kertas Soalan Peperiksaan NILAI: Berusaha dan bertawakal kepada Allah.
PEMBETULAN PEPERIKSAAN PENGGAL PERTAMA

TINGKATAN 5

PENDIDIKAN ISLAM (KERTAS 2)

 

REFLEKSI KENDIRI:Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar membuat pembetulan yang diberikan.

 

Minggu 22 (26 MEI HINGGA 27 MEI 2014)

 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN ISLAM

TINGKATAN: 5MPV/5K2/5K3/5K4/5K5 TARIKH: 26/05/14 {Isnin}
MASA: 08.15 – 09.25 BAHAGIAN:
AKTIVITI:- Peperiksaan TAJUK:
BBM: Kertas Soalan Peperiksaan NILAI : Berusaha dan bertawakal kepada Allah.
PEPERIKSAAN PENGGAL PERTAMATINGKATAN 5

 

REFLEKSI KENDIRI:Peperiksaan berjalan dengan baik dan lancar
TINGKATAN:5K6/5K7/5K8/5K9/5K10 TARIKH: 26/05/14 {Isnin}
MASA: 09.45– 10.55 BAHAGIAN:
AKTIVITI:- Peperiksaan TAJUK:
BBM: Kertas Soalan Peperiksaan NILAI :
PEPERIKSAAN PENGGAL PERTAMA

TINGKATAN 5

 

REFLEKSI KENDIRI:Peperiksaan berjalan dengan baik dan lancar
TINGKATAN: 5S1/5S2/5S3/5K1 TARIKH: 26/05/14 {Isnin}
MASA: 12.05 – 13.25 BAHAGIAN:
AKTIVITI:- Peperiksaan TAJUK: 
BBM: Kertas Soalan Peperiksaan NILAI : Berusaha dan bertawakal kepada Allah.
PEPERIKSAAN PENGGAL PERTAMATINGKATAN 5

 

REFLEKSI KENDIRI:Peperiksaan berjalan dengan baik dan lancar
TINGKATAN: 4K6/4K7/4K8/4K9/4K10 TARIKH: 27/05/14 {Selasa}
MASA: 07.05 – 8.15 BAHAGIAN:
AKTIVITI:- Peperiksaan TAJUK:
BBM: Kertas Soalan Peperiksaan NILAI: Berusaha dan bertawakal kepada Allah.
PEPERIKSAAN PENGGAL PERTAMATINGKATAN 4

 

REFLEKSI KENDIRI:Peperiksaan berjalan dengan baik dan lancar
TINGKATAN: 4S1/4S2/4S3/4K1/4K2 TARIKH: 27/05/14 {Selasa}
MASA: 12.05 – 1.25 BAHAGIAN:
AKTIVITI:- Peperiksaan TAJUK: 
BBM: Kertas Soalan Peperiksaan NILAI: Berusaha dan bertawakal kepada Allah.
PEPERIKSAAN PENGGAL PERTAMATINGKATAN 4

 

REFLEKSI KENDIRI:Peperiksaan berjalan dengan baik dan lancar
CUTI PENGGAL PERTAMA

 

28 MEI HINGGA 15 JUN 2014

 

 

Minggu 23 (2 JUN HINGGA 6 JUN 2014)

 

CUTI PENGGAL PERTAMA 

28 MEI HINGGA 15 JUN 2014

 

 

Minggu 24 (9 JUN HINGGA 13 JUN 2014)

 

CUTI PENGGAL PERTAMA 

28 MEI HINGGA 15 JUN 2014

 

 

 

MINGGU 21/2014

Posted: May 23, 2014 in MEI 2014
Tags:

Minggu 21 (19 APRIL HINGGA 23 MEI 2014)

 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN ISLAM

TINGKATAN: 5MPV/5K2/5K3/5K4/5K5 TARIKH: 19/05/14 {Isnin}
MASA: 08.15 – 09.25 BAHAGIAN:
AKTIVITI:- Peperiksaan TAJUK:
BBM: Kertas Soalan Peperiksaan NILAI : Berusaha dan bertawakal kepada Allah.
PEPERIKSAAN PENGGAL PERTAMA

TINGKATAN 5

 

REFLEKSI KENDIRI:Peperiksaan berjalan dengan baik dan lancar
TINGKATAN:5K6/5K7/5K8/5K9/5K10 TARIKH: 19/05/14 {Isnin}
MASA: 09.45– 10.55 BAHAGIAN:
AKTIVITI:- Peperiksaan TAJUK:
BBM: Kertas Soalan Peperiksaan NILAI :
PEPERIKSAAN PENGGAL PERTAMA

TINGKATAN 5

 

REFLEKSI KENDIRI: 
TINGKATAN: 5S1/5S2/5S3/5K1 TARIKH: 19/05/14 {Isnin}
MASA: 12.05 – 13.25 BAHAGIAN:
AKTIVITI:- Peperiksaan TAJUK: 
BBM: Kertas Soalan Peperiksaan NILAI : Berusaha dan bertawakal kepada Allah.
PEPERIKSAAN PENGGAL PERTAMATINGKATAN 5

 

REFLEKSI KENDIRI:Peperiksaan berjalan dengan baik dan lancar
TINGKATAN: 4K6/4K7/4K8/4K9/4K10 TARIKH: 20/05/14 {Selasa}
MASA: 07.05 – 8.15 BAHAGIAN:
AKTIVITI:- Peperiksaan TAJUK:
BBM: Kertas Soalan Peperiksaan NILAI: Berusaha dan bertawakal kepada Allah.
PEPERIKSAAN PENGGAL PERTAMA

TINGKATAN 4

 

REFLEKSI KENDIRI:Peperiksaan berjalan dengan baik dan lancar
TINGKATAN: 4S1/4S2/4S3/4K1/4K2 TARIKH: 20/05/14 {Selasa}
MASA: 12.05 – 1.25 BAHAGIAN:
AKTIVITI:- Peperiksaan TAJUK: 
BBM: Kertas Soalan Peperiksaan NILAI: Berusaha dan bertawakal kepada Allah.
PEPERIKSAAN PENGGAL PERTAMA

TINGKATAN 4

 

REFLEKSI KENDIRI: 
TINGKATAN: 4MPV/4K3/4K4/4K5 TARIKH: 21/05/14{Rabu}
MASA: 0705-0815 BAHAGIAN:
AKTIVITI:- Peperiksaan TAJUK: 
BBM: Kertas Soalan Peperiksaan NILAI: Berusaha dan bertawakal kepada Allah.
PEPERIKSAAN PENGGAL PERTAMA

TINGKATAN 4

 

REFLEKSI KENDIRI:Peperiksaan berjalan dengan baik dan lancar
TINGKATAN:5S1/5S2/5S3/5K1 TARIKH: 21/05/14{Rabu}
MASA: 08.15– 9.25 BAHAGIAN:
AKTIVITI:- Peperiksaan TAJUK:
BBM: Kertas Soalan Peperiksaan NILAI: Berusaha dan bertawakal kepada Allah.
PEPERIKSAAN PENGGAL PERTAMA

TINGKATAN 5

 

REFLEKSI KENDIRI: 
TINGKATAN: 4K7/4K8/4K9/4K10 TARIKH: 22/05/14 {Khamis}
MASA: 07.05-08.15 BAHAGIAN:
AKTIVITI: Peperiksaan TAJUK:
BBM: Kertas Soalan Peperiksaan NILAI: Berusaha dan bertawakal kepada Allah.
PEPERIKSAAN PENGGAL PERTAMA

TINGKATAN 4

 

REFLEKSI KENDIRI:Peperiksaan berjalan dengan baik dan lancar
TINGKATAN: 5K6/5K7/5K8/5K9/5K10 TARIKH: 22/05/14 {Khamis}
MASA: 08.15-09.25 BAHAGIAN:
AKTIVITI: Peperiksaan TAJUK:
BBM: Kertas Soalan Peperiksaan NILAI: Berusaha dan bertawakal kepada Allah.
REFLEKSI KENDIRI:Peperiksaan berjalan dengan baik dan lancar
TINGKATAN: 4S1/4S2/4S3/4K1/4K2 TARIKH: 22/05/14 {Khamis}
MASA: 11.30-12.40 BAHAGIAN:
AKTIVITI: Peperiksaan TAJUK:
BBM: Kertas Soalan Peperiksaan NILAI: Berusaha dan bertawakal kepada Allah.
PEPERIKSAAN PENGGAL PERTAMA

TINGKATAN 4

 

REFLEKSI KENDIRI: 
TINGKATAN: 4MPV/4K3/4K4/4K5 TARIKH: 23/05/14 {Jumaat}
MASA: 07.05 – 08.15 BAHAGIAN:
AKTIVITI: Peperiksaan TAJUK:
BBM: Kertas Soalan Peperiksaan NILAI: Berusaha dan bertawakal kepada Allah.
PEPERIKSAAN PENGGAL PERTAMA

TINGKATAN 4

 

REFLEKSI KENDIRI:Peperiksaan berjalan dengan baik dan lancar
TINGKATAN: 5MPV/5K2/5K3/5K4/5K5 TARIKH: 23/05/14 {Jumaat}
MASA: 08.15-09.25 BAHAGIAN:
AKTIVITI: Peperiksaan TAJUK:
BBM: Kertas Soalan Peperiksaan NILAI: Berusaha dan bertawakal kepada Allah.
PEPERIKSAAN PENGGAL PERTAMA

TINGKATAN 5

 

REFLEKSI KENDIRI:Peperiksaan berjalan dengan baik dan lancar