MINGGU 47/2014

Posted: November 21, 2014 in NOVEMBER 2014
Tags:

Minggu 47 (17 NOVEMBER  HINGGA  21  NOVEMBER 2014)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN ISLAM

TINGKATAN: 5MPV/5K2/5K3/5K4/5K5 TARIKH: 17/11/14 {Isnin}
MASA: 08.05 – 09.05 BAHAGIAN:
AKTIVITI:- TAJUK:
BBM: NILAI : Berusaha dan bertawakal kepada Allah

PEPERIKSAAN SPM 2014

REFLEKSI KENDIRI:
TINGKATAN:5K6/5K7/5K8/5K9/5K10 TARIKH: 17/11/14 {Isnin}
MASA: 09.25– 10.25 BAHAGIAN:
AKTIVITI:- TAJUK:
BBM: NILAI : Berusaha dan bertawakal kepada Allah

PEPERIKSAAN SPM 2014

REFLEKSI KENDIRI:
TINGKATAN: 5S1/5S2/5S3/5K1 TARIKH: 17/11/14 {Isnin}
MASA: 11.25 – 12.25 BAHAGIAN:
AKTIVITI:- TAJUK:
BBM: NILAI : Berusaha dan bertawakal kepada Allah

PEPERIKSAAN SPM 2014

REFLEKSI KENDIRI:
TINGKATAN: 4K6/4K7/4K8/4K9/4K10 TARIKH: 18/11/14 {Selasa}
MASA: 07.05 – 8.05 BAHAGIAN:
AKTIVITI:- TAJUK:
BBM: NILAI: Berusaha dan Bertawakal kepada Allah

PELAJAR CUTI BELAJAR KERANA KELAS TELAH DIGUNAKAN UNTUK  PEPERIKSAAN SPM 2014

REFLEKSI KENDIRI:

Pelajar menduduki Peperiksaan SPM 2014 dan guru terlibat dalam mengawas SPM .

TINGKATAN: 4S1/4S2/4S3/4K1/4K2 TARIKH: 18/11/14 {Selasa}
MASA: 11.25 – 12.25 BAHAGIAN:
AKTIVITI:- TAJUK:
BBM: NILAI:

PERSEDIAAN UNTUK PENGAJARAN DAN PEMBELARAJAN TAHUN 2015

REFLEKSI KENDIRI:

Pelajar menduduki Peperiksaan SPM 2014 dan guru terlibat dalam mengawas SPM .

TINGKATAN: 4MPV/4K3/4K4/4K5 TARIKH: 19/11/14{Rabu}
MASA: 0705-0805 BAHAGIAN:
AKTIVITI:- TAJUK:
BBM: NILAI:

PELAJAR CUTI BELAJAR KERANA KELAS TELAH DIGUNAKAN UNTUK  PEPERIKSAAN SPM 2014

REFLEKSI KENDIRI:
TINGKATAN:5S1/5S2/5S3/5K1 TARIKH: 19/11/14{Rabu}
MASA: 08.05– 9.05 BAHAGIAN:
AKTIVITI:- TAJUK:
BBM: NILAI: Berusaha dan bertawakal kepada Allah

PEPERIKSAAN SPM 2014

REFLEKSI KENDIRI:
TINGKATAN: 4K7/4K8/4K9/4K10 TARIKH: 20/11/14 {Khamis}
MASA: 07.05-08.05 BAHAGIAN:
AKTIVITI: TAJUK:
BBM: NILAI: Berusaha  dan bertawakal kepada Allah

PELAJAR CUTI BELAJAR KERANA KELAS TELAH DIGUNAKAN UNTUK  PEPERIKSAAN SPM 2014

REFLEKSI KENDIRI:

Pelajar menduduki Peperiksaan SPM 2014 dan guru terlibat dalam mengawas SPM .

TINGKATAN: 5K6/5K7/5K8/5K9/5K10 TARIKH: 20/11/14 {Khamis}
MASA: 08.05-09.05 BAHAGIAN:
AKTIVITI: TAJUK:
BBM: NILAI:

PEPERIKSAAN SPM 2014

REFLEKSI KENDIRI:

Pelajar menduduki Peperiksaan SPM 2014 dan guru terlibat dalam mengawas SPM .

TINGKATAN: 4S1/4S2/4S3/4K1/4K2 TARIKH: 20/11/14 {Khamis}
MASA: 10.55-11.55 BAHAGIAN:
AKTIVITI: TAJUK:
BBM: NILAI:

PERSEDIAAN UNTUK PENGAJARAN DAN PEMBELARAJAN TAHUN 2015

REFLEKSI KENDIRI:
TINGKATAN: 4MPV/4K3/4K4/4K5 TARIKH: 21/11/14 {Jumaat}
MASA: 07.05 – 08.15 BAHAGIAN:
AKTIVITI: Pembetulan Peperiksaan TAJUK:
BBM: NILAI:.

PELAJAR CUTI BELAJAR KERANA KELAS TELAH DIGUNAKAN UNTUK  PEPERIKSAAN SPM 2014

REFLEKSI KENDIRI:
TINGKATAN: 5MPV/5K2/5K3/5K4/5K5 TARIKH: 21/11/14 {Jumaat}
MASA: 08.15-09.25 BAHAGIAN:
AKTIVITI: TAJUK:
BBM: NILAI: Berusaha dan bertawakal kepada Allah
 

PEPERIKSAAN SPM 2014

REFLEKSI KENDIRI:

MINGGU 46/2014

Posted: November 14, 2014 in NOVEMBER 2014
Tags:

Minggu 46 (10 NOVEMBER  HINGGA  14  NOVEMBER 2014)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN ISLAM

TINGKATAN: 5MPV/5K2/5K3/5K4/5K5 TARIKH: 10/11/14 {Isnin}
MASA: 08.05 – 09.05 BAHAGIAN:
AKTIVITI:- TAJUK:
BBM: NILAI : Berusaha dan bertawakal kepada Allah

PEPERIKSAAN SPM 2014

REFLEKSI KENDIRI:
TINGKATAN:5K6/5K7/5K8/5K9/5K10 TARIKH: 10/11/14 {Isnin}
MASA: 09.25– 10.25 BAHAGIAN:
AKTIVITI:- TAJUK:
BBM: NILAI : Berusaha dan bertawakal kepada Allah

PEPERIKSAAN SPM 2014

REFLEKSI KENDIRI:

Pelajar menduduki Peperiksaan SPM 2014 dan guru terlibat dalam mengawas SPM .

TINGKATAN: 5S1/5S2/5S3/5K1 TARIKH: 10/11/14 {Isnin}
MASA: 11.25 – 12.25 BAHAGIAN:
AKTIVITI:- TAJUK:
BBM: NILAI : Berusaha dan bertawakal kepada Allah

PEPERIKSAAN SPM 2014

REFLEKSI KENDIRI:

Pelajar menduduki Peperiksaan SPM 2014 dan guru terlibat dalam mengawas SPM .

TINGKATAN: 4K6/4K7/4K8/4K9/4K10 TARIKH: 11/11/14 {Selasa}
MASA: 07.05 – 8.05 BAHAGIAN:
AKTIVITI:- TAJUK:
BBM: NILAI: Berusaha dan Bertawakal kepada Allah

PERSEDIAAN UNTUK PENGAJARAN DAN PEMBELARAJAN TAHUN 2015

REFLEKSI KENDIRI:
TINGKATAN: 4S1/4S2/4S3/4K1/4K2 TARIKH: 11/11/14 {Selasa}
MASA: 11.25 – 12.25 BAHAGIAN:
AKTIVITI:- TAJUK:
BBM: NILAI:

PELAJAR CUTI BELAJAR KERANA KELAS TELAH DIGUNAKAN UNTUK  PEPERIKSAAN SPM 2014

REFLEKSI KENDIRI:
TINGKATAN: 4MPV/4K3/4K4/4K5 TARIKH: 12/11/14{Rabu}
MASA: 0705-0805 BAHAGIAN:
AKTIVITI:- TAJUK:
BBM: NILAI:

PELAJAR CUTI BELAJAR KERANA KELAS TELAH DIGUNAKAN UNTUK  PEPERIKSAAN SPM 2014

REFLEKSI KENDIRI:
TINGKATAN:5S1/5S2/5S3/5K1 TARIKH: 12/11/14{Rabu}
MASA: 08.05– 9.05 BAHAGIAN:
AKTIVITI:- TAJUK:
BBM: NILAI: Berusaha dan bertawakal kepada Allah

PEPERIKSAAN SPM 2014

REFLEKSI KENDIRI:

Pelajar menduduki Peperiksaan SPM 2014 dan guru terlibat dalam mengawas SPM .

TINGKATAN: 4K7/4K8/4K9/4K10 TARIKH: 13/11/14 {Khamis}
MASA: 07.05-08.05 BAHAGIAN:
AKTIVITI: TAJUK:
BBM: NILAI: Berusaha  dan bertawakal kepada Allah

PERSEDIAAN UNTUK PENGAJARAN DAN PEMBELARAJAN TAHUN 2015

REFLEKSI KENDIRI:
TINGKATAN: 5K6/5K7/5K8/5K9/5K10 TARIKH: 13/11/14 {Khamis}
MASA: 08.05-09.05 BAHAGIAN:
AKTIVITI: TAJUK:
BBM: NILAI:

 

PEPERIKSAAN SPM 2014

REFLEKSI KENDIRI:

Pelajar menduduki Peperiksaan SPM 2014 dan guru terlibat dalam mengawas SPM .

TINGKATAN: 4S1/4S2/4S3/4K1/4K2 TARIKH: 13/11/14 {Khamis}
MASA: 10.55-11.55 BAHAGIAN:
AKTIVITI: TAJUK:
BBM: NILAI:

PELAJAR CUTI BELAJAR KERANA KELAS TELAH DIGUNAKAN UNTUK  PEPERIKSAAN SPM 2014

REFLEKSI KENDIRI:
TINGKATAN: 4MPV/4K3/4K4/4K5 TARIKH: 14/11/14 {Jumaat}
MASA: 07.05 – 08.15 BAHAGIAN:
AKTIVITI: Pembetulan Peperiksaan TAJUK:
BBM: NILAI:.

PELAJAR CUTI BELAJAR KERANA KELAS TELAH DIGUNAKAN UNTUK  PEPERIKSAAN SPM 2014

REFLEKSI KENDIRI:
TINGKATAN: 5MPV/5K2/5K3/5K4/5K5 TARIKH: 14/11/14 {Jumaat}
MASA: 08.15-09.25 BAHAGIAN:
AKTIVITI: TAJUK:
BBM: NILAI: Berusaha dan bertawakal kepada Allah
 

PEPERIKSAAN SPM 2014

REFLEKSI KENDIRI:

MINGGU 45/2014

Posted: November 7, 2014 in NOVEMBER 2014
Tags:

Minggu 45 (3 NOVEMBER  HINGGA  7 NOVEMBER 2014)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN ISLAM

TINGKATAN: 5MPV/5K2/5K3/5K4/5K5 TARIKH: 3/11/14 {Isnin}
MASA: 08.05 – 09.05 BAHAGIAN:
AKTIVITI:- TAJUK:
BBM: NILAI : Berusaha dan bertawakal kepada Allah

PEPERIKSAAN SPM 2014

REFLEKSI KENDIRI:
TINGKATAN:5K6/5K7/5K8/5K9/5K10 TARIKH: 3/11/14 {Isnin}
MASA: 09.25– 10.25 BAHAGIAN:
AKTIVITI:- TAJUK:
BBM: NILAI : Berusaha dan bertawakal kepada Allah

PEPERIKSAAN SPM 2014

REFLEKSI KENDIRI:

Pelajar menduduki Peperiksaan SPM 2014 dan guru terlibat dalam mengawas SPM .

TINGKATAN: 5S1/5S2/5S3/5K1 TARIKH: 3/11/14 {Isnin}
MASA: 11.25 – 12.25 BAHAGIAN:
AKTIVITI:- TAJUK:
BBM: NILAI : Berusaha dan bertawakal kepada Allah

PEPERIKSAAN SPM 2014

REFLEKSI KENDIRI:

Pelajar menduduki Peperiksaan SPM 2014 dan guru terlibat dalam mengawas SPM .

TINGKATAN: 4K6/4K7/4K8/4K9/4K10 TARIKH: 4/11/14 {Selasa}
MASA: 07.05 – 8.05 BAHAGIAN:
AKTIVITI:- TAJUK:
BBM: NILAI: Berusaha dan Bertawakal kepada Allah

PELAJAR CUTI BELAJAR SEMPENA PEPERIKSAAN SPM 2014

REFLEKSI KENDIRI:
TINGKATAN: 4S1/4S2/4S3/4K1/4K2 TARIKH: 4/11/14 {Selasa}
MASA: 11.25 – 12.25 BAHAGIAN:
AKTIVITI:- TAJUK:
BBM: NILAI:  Berusaha dan Bertawakal kepada Allah

PEMBETULAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2014

TINGKATAN 4

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas tidak dapat dilaksanakan kerana guru mengawas SPM 2014

TINGKATAN: 4MPV/4K3/4K4/4K5 TARIKH: 5/11/14{Rabu}
MASA: 0705-0805 BAHAGIAN:
AKTIVITI:- TAJUK:
BBM: NILAI:

PELAJAR CUTI BELAJAR UNTUK  PEPERIKSAAN SPM 2014

REFLEKSI KENDIRI:
TINGKATAN:5S1/5S2/5S3/5K1 TARIKH: 5/11/14{Rabu}
MASA: 08.05– 9.05 BAHAGIAN:
AKTIVITI:- TAJUK:
BBM: NILAI:

PEPERIKSAAN SPM 2014

REFLEKSI KENDIRI:

Pelajar menduduki Peperiksaan SPM 2014 dan guru terlibat dalam mengawas SPM .

TINGKATAN: 4K7/4K8/4K9/4K10 TARIKH: 6/11/14 {Khamis}
MASA: 07.05-08.05 BAHAGIAN:
AKTIVITI: Pembetulan Peperiksaan TAJUK:
BBM: NILAI: Berusaha , Beriman dan bertakwa kepada Allah

PELAJAR CUTI BELAJAR UNTUK  PEPERIKSAAN SPM 2014

REFLEKSI KENDIRI:
TINGKATAN: 5K6/5K7/5K8/5K9/5K10 TARIKH: 6/11/14 {Khamis}
MASA: 08.05-09.05 BAHAGIAN:
AKTIVITI: TAJUK:
BBM: NILAI:

 

PEPERIKSAAN SPM 2014

REFLEKSI KENDIRI:

Pelajar menduduki Peperiksaan SPM 2014 dan guru terlibat dalam mengawas SPM .

TINGKATAN: 4S1/4S2/4S3/4K1/4K2 TARIKH: 6/11/14 {Khamis}
MASA: 10.55-11.55 BAHAGIAN:
AKTIVITI: Pembetulan Peperiksaan TAJUK: T
BBM: NILAI: Berusaha  dan bertawakal kepada Allah.

PEMBETULAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2014

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas tidak dapat dilaksanakan kerana guru mengawas SPM 2014

TINGKATAN: 4MPV/4K3/4K4/4K5 TARIKH: 7/11/14 {Jumaat}
MASA: 07.05 – 08.15 BAHAGIAN:
AKTIVITI: Pembetulan Peperiksaan TAJUK:
BBM: NILAI: Berusaha Beriman dan bertakwa kepada Allah.

PELAJAR CUTI BELAJAR UNTUK  PEPERIKSAAN SPM 2014

REFLEKSI KENDIRI:
TINGKATAN: 5MPV/5K2/5K3/5K4/5K5 TARIKH: 7/11/14 {Jumaat}
MASA: 08.15-09.25 BAHAGIAN:
AKTIVITI: TAJUK:
BBM: NILAI: Berusaha dan bertawakal kepada Allah
 

PELAJAR CUTI BELAJAR UNTUK  PEPERIKSAAN SPM 2014

REFLEKSI KENDIRI:

MINGGU 44/2014

Posted: November 1, 2014 in OKTOBER 2014
Tags:

Minggu 44 (27 OKTOBER  HINGGA  31 OKTOBER 2014)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN ISLAM

TINGKATAN: 5MPV/5K2/5K3/5K4/5K5 TARIKH: 27/10/14 {Isnin}
MASA: 08.05 – 09.05 BAHAGIAN:
AKTIVITI:-  Ulangkaji/Latih Tubi Berkumpulan TAJUK:
BBM:  Lembaran Soalan NILAI : Berusaha dan bertawakal kepada Allah

ULANGKAJI

PERSEDIAAN SPM 2014

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan dengan baik

TINGKATAN:5K6/5K7/5K8/5K9/5K10 TARIKH: 27/10/14 {Isnin}
MASA: 09.25– 10.25 BAHAGIAN:
AKTIVITI:- TAJUK:
BBM: NILAI :

ULANGKAJI

PERSEDIAAN SPM 2014

REFLEKSI KENDIRI:

Pelajar membuat latih tubi kerana guru menjadi guru pengiring Program kecemerlangan Pendidikan Islam SPM 2014

TINGKATAN: 5S1/5S2/5S3/5K1 TARIKH: 27/10/14 {Isnin}
MASA: 11.25 – 12.25 BAHAGIAN:
AKTIVITI:- Ulangkaji/Latih Tubi Berkumpulan TAJUK:
BBM: Lembaran Soalan NILAI : Berusaha dan bertawakal

ULANGKAJI

PERSEDIAAN SPM 2014

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan dengan baik

TINGKATAN: 4K6/4K7/4K8/4K9/4K10 TARIKH: 28/10/14 {Selasa}
MASA: 07.05 – 8.05 BAHAGIAN:
AKTIVITI:- TAJUK:
BBM: Pembetulan Peperiksaan NILAI: Berusaha dan Bertawakal kepada Allah

PEMBETULAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2014

TINGKATAN 4

KERTAS 1

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas  berjalan dengan baik dan lancar.

TINGKATAN: 4S1/4S2/4S3/4K1/4K2 TARIKH: 28/10/14 {Selasa}
MASA: 11.25 – 12.25 BAHAGIAN:
AKTIVITI:-  Pembetulan Peperiksaan TAJUK:
BBM: NILAI:  Berusaha dan Bertawakal kepada Allah

PEMBETULAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2014

TINGKATAN 4

KERTAS 1

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas  berjalan dengan baik dan lancar.

TINGKATAN: 4MPV/4K3/4K4/4K5 TARIKH: 29/10/14{Rabu}
MASA: 0705-0805 BAHAGIAN:
AKTIVITI:- TAJUK:
BBM: NILAI:

HARI PENYAMPAIAN SIJI, HADIAH DAN GRADUASI

PERINGKAT SEKOLAH TAHUN 2014

REFLEKSI KENDIRI:
TINGKATAN:5S1/5S2/5S3/5K1 TARIKH: 29/10/14{Rabu}
MASA: 08.05– 9.05 BAHAGIAN:
AKTIVITI:- TAJUK:
BBM: NILAI:

HARI PENYAMPAIAN SIJI, HADIAH DAN GRADUASI

PERINGKAT SEKOLAH TAHUN 2014

REFLEKSI KENDIRI:
TINGKATAN: 4K7/4K8/4K9/4K10 TARIKH: 30/10/14 {Khamis}
MASA: 07.05-08.05 BAHAGIAN:
AKTIVITI: Pembetulan Peperiksaan TAJUK:
BBM: NILAI: Berusaha , Beriman dan bertakwa kepada Allah

PEMBETULAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2014

TINGKATAN 4

KERTAS 2

REFLEKSI KENDIRI:

Pelajar membuat pembetulan secara berkumpulan berdasarkan lembaran soalan yang telah diberikan kerana guru mengikuti kursus.

TINGKATAN: 5K6/5K7/5K8/5K9/5K10 TARIKH: 30/10/14 {Khamis}
MASA: 08.05-09.05 BAHAGIAN:
AKTIVITI: Ulangkaji berkumpulan TAJUK:
BBM: Lembaran soalan NILAI: Berusaha dan  bertawakal kepada Allah

 

ULANGKAJI

PERSEDIAAN SPM 2014

REFLEKSI KENDIRI:

Pelajar membuat ulangkaji secara berkumpulan berdasarkan lembaran soalan yang telah diberikan kerana guru mengikuti kursus.

TINGKATAN: 4S1/4S2/4S3/4K1/4K2 TARIKH: 30/10/14 {Khamis}
MASA: 10.55-11.55 BAHAGIAN:
AKTIVITI: Pembetulan Peperiksaan TAJUK: T
BBM: NILAI: Berusaha  dan bertawakal kepada Allah.

PEMBETULAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2014

TINGKATAN 4

KERTAS 2

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan baik dan lancar.

TINGKATAN: 4MPV/4K3/4K4/4K5 TARIKH: 31/10/14 {Jumaat}
MASA: 07.05 – 08.15 BAHAGIAN:
AKTIVITI: Pembetulan Peperiksaan TAJUK:
BBM: NILAI: Berusaha Beriman dan bertakwa kepada Allah.

PEMBETULAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2014

TINGKATAN 4

KERTAS 2

REFLEKSI KENDIRI:

Pelajar membuat pembetulan secara berkumpulan berdasarkan lembaran soalan yang telah diberikan kerana guru mengikuti kursus.

TINGKATAN: 5MPV/5K2/5K3/5K4/5K5 TARIKH: 31/10/14 {Jumaat}
MASA: 08.15-09.25 BAHAGIAN:
AKTIVITI: Ulangkaji/Latih Tubi Berkumpulan TAJUK:
BBM: Lembaran soalan NILAI: Berusaha dan bertawakal kepada Allah
 

ULANGKAJI

PERSEDIAAN SPM 2014

REFLEKSI KENDIRI:

Pelajar membuat ulangkaji secara berkumpulan berdasarkan lembaran soalan yang telah diberikan kerana guru mengikuti kursus.

MINGGU 43/2014

Posted: November 1, 2014 in OKTOBER 2014
Tags:

Minggu 43 (20 OKTOBER  HINGGA  24 OKTOBER 2014)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN ISLAM

TINGKATAN: 5MPV/5K2/5K3/5K4/5K5 TARIKH: 20/10/14 {Isnin}
MASA: 08.05 – 09.05 BAHAGIAN:
AKTIVITI:-  Ulangkaji/Latih Tubi Berkumpulan TAJUK:
BBM:  Lembaran Soalan NILAI : Berusaha dan bertawakal kepada Allah

ULANGKAJI

PERSEDIAAN SPM 2014

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan dengan baik

TINGKATAN:5K6/5K7/5K8/5K9/5K10 TARIKH: 20/10/14 {Isnin}
MASA: 09.25– 10.25 BAHAGIAN:
AKTIVITI:-  Ulangkaji Berkumpulan TAJUK:
BBM: NILAI :

ULANGKAJI

PERSEDIAAN SPM 2014

REFLEKSI KENDIRI:

Pelajar membuat latih tubi kerana guru menjadi guru pengiring Program kecemerlangan Pendidikan Islam SPM 2014

TINGKATAN: 5S1/5S2/5S3/5K1 TARIKH: 20/10/14 {Isnin}
MASA: 11.25 – 12.25 BAHAGIAN:
AKTIVITI:- Ulangkaji/Latih Tubi Berkumpulan TAJUK:
BBM: Lembaran Soalan NILAI : Berusaha dan bertawakal

ULANGKAJI

PERSEDIAAN SPM 2014

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan baik dan lancar. Pelajar melaksanakan tugasan dengan baik

TINGKATAN: 4K6/4K7/4K8/4K9/4K10 TARIKH: 21/10/14 {Selasa}
MASA: 07.05 – 8.05 BAHAGIAN:
AKTIVITI:- TAJUK:
BBM: Pembetulan Peperiksaan NILAI: Berusaha dan Bertawakal kepada Allah

PEMBETULAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2014

TINGKATAN 4

KERTAS 1

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas  berjalan dengan baik dan lancar.

TINGKATAN: 4S1/4S2/4S3/4K1/4K2 TARIKH: 21/10/14 {Selasa}
MASA: 11.25 – 12.25 BAHAGIAN:
AKTIVITI:-  Pembetulan Peperiksaan TAJUK:
BBM: NILAI:  Berusaha dan Bertawakal kepada Allah

PEMBETULAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2014

TINGKATAN 4

KERTAS 1

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan baik dan lancar.

TINGKATAN: 4MPV/4K3/4K4/4K5 TARIKH: 22/10/14{Rabu}
MASA: 0705-0805 BAHAGIAN:
AKTIVITI:-  Pembetulan Peperiksaan TAJUK:
BBM: NILAI: Berusaha dan Bertawakal kepada Allah

PEMBETULAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2014

TINGKATAN 4

KERTAS 1

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas  berjalan dengan baik dan lancar.

TINGKATAN:5S1/5S2/5S3/5K1 TARIKH: 22/10/14{Rabu}
MASA: 08.05– 9.05 BAHAGIAN:
AKTIVITI:- Ulangkaji/Latih Tubi Berkumpulan TAJUK:
BBM: Lembaran Soalan NILAI: Berusaha dan bertawakal

ULANGKAJI

PERSEDIAAN SPM 2014

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan baik dan lancar

TINGKATAN: 4K7/4K8/4K9/4K10 TARIKH: 23/10/14 {Khamis}
MASA: 07.05-08.05 BAHAGIAN:
AKTIVITI: Pembetulan Peperiksaan TAJUK:
BBM: NILAI: Berusaha , Beriman dan bertakwa kepada Allah

PEMBETULAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2014

TINGKATAN 4

KERTAS 2

REFLEKSI KENDIRI:

Pelajar membuat pembetulan secara berkumpulan berdasarkan lembaran soalan yang telah diberikan kerana guru mengikuti kursus.

TINGKATAN: 5K6/5K7/5K8/5K9/5K10 TARIKH: 23/10/14 {Khamis}
MASA: 08.05-09.05 BAHAGIAN:
AKTIVITI: Ulangkaji berkumpulan TAJUK:
BBM: Lembaran soalan NILAI: Berusaha dan  bertawakal kepada Allah
 

ULANGKAJI

PERSEDIAAN SPM 2014

REFLEKSI KENDIRI:

Pelajar membuat ulangkaji secara berkumpulan berdasarkan lembaran soalan yang telah diberikan kerana guru mengikuti kursus.

TINGKATAN: 4S1/4S2/4S3/4K1/4K2 TARIKH: 23/10/14 {Khamis}
MASA: 10.55-11.55 BAHAGIAN:
AKTIVITI: Pembetulan Peperiksaan TAJUK: T
BBM: NILAI: Berusaha  dan bertawakal kepada Allah.

PEMBETULAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2014

TINGKATAN 4

KERTAS 2

REFLEKSI KENDIRI

Pelajar membuat pembetulan secara berkumpulan berdasarkan lembaran soalan yang telah diberikan kerana guru mengikuti kursus.

TINGKATAN: 4MPV/4K3/4K4/4K5 TARIKH: 24/10/14 {Jumaat}
MASA: 07.05 – 08.15 BAHAGIAN:
AKTIVITI: Pembetulan Peperiksaan TAJUK:
BBM: NILAI: Berusaha Beriman dan bertakwa kepada Allah.

PEMBETULAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2014

TINGKATAN 4

KERTAS 2

REFLEKSI KENDIRI:

Pelajar membuat pembetulan secara berkumpulan berdasarkan lembaran soalan yang telah diberikan kerana guru mengikuti kursus.

TINGKATAN: 5MPV/5K2/5K3/5K4/5K5 TARIKH: 24/10/14 {Jumaat}
MASA: 08.15-09.25 BAHAGIAN:
AKTIVITI: Ulangkaji/Latih Tubi Berkumpulan TAJUK:
BBM: Lembaran soalan NILAI: Berusaha dan bertawakal kepada Allah
 

ULANGKAJI

PERSEDIAAN SPM 2014

REFLEKSI KENDIRI:

Pelajar membuat ulangkaji secara berkumpulan berdasarkan lembaran soalan yang telah diberikan kerana guru mengikuti kursus.

MINGGU 42/2014

Posted: October 17, 2014 in OKTOBER 2014
Tags:

Minggu 42 (13 OKTOBER  HINGGA  17 OKTOBER 2014)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN ISLAM

TINGKATAN: 5MPV/5K2/5K3/5K4/5K5 TARIKH: 13/10/14 {Isnin}
MASA: 08.05 – 09.05 BAHAGIAN:
AKTIVITI:- TAJUK:
BBM: NILAI :

PELAJAR TINGKATAN 5 DAN 6 CUTI

KERANA TINGKATAN 3 MENDUDUKI UJIAN PT3 2014

REFLEKSI KENDIRI:

Pelajar membuat latih tubi kerana guru menjadi guru pengiring Program kecemerlangan Pendidikan Islam SPM 2014

TINGKATAN:5K6/5K7/5K8/5K9/5K10 TARIKH: 13/10/14 {Isnin}
MASA: 09.25– 10.25 BAHAGIAN:
AKTIVITI:- TAJUK:
BBM: NILAI :

PELAJAR TINGKATAN 5 DAN 6 CUTI

KERANA TINGKATAN 3 MENDUDUKI UJIAN PT3 2014

REFLEKSI KENDIRI:

Pelajar membuat latih tubi kerana guru menjadi guru pengiring Program kecemerlangan Pendidikan Islam SPM 2014

TINGKATAN: 5S1/5S2/5S3/5K1 TARIKH: 13/10/14 {Isnin}
MASA: 11.25 – 12.25 BAHAGIAN:
AKTIVITI:- TAJUK:
BBM: NILAI :

PELAJAR TINGKATAN 5 DAN 6 CUTI

KERANA TINGKATAN 3 MENDUDUKI UJIAN PT3 2014

REFLEKSI KENDIRI:

Pelajar membuat latih tubi kerana guru menjadi guru pengiring Program kecemerlangan Pendidikan Islam SPM 2014

TINGKATAN: 4K6/4K7/4K8/4K9/4K10 TARIKH: 14/10/14 {Selasa}
MASA: 07.05 – 8.05 BAHAGIAN:
AKTIVITI:- TAJUK:
BBM: Peperiksaan NILAI: Berusaha dan Bertawakal kepada Allah

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2014

TINGKATAN 4

REFLEKSI KENDIRI:

Peperiksaan  berjalan dengan baik dan lancar.

TINGKATAN: 4S1/4S2/4S3/4K1/4K2 TARIKH: 14/10/14 {Selasa}
MASA: 11.25 – 12.25 BAHAGIAN:
AKTIVITI:-  Peperiksaan TAJUK:
BBM: NILAI:  Berusaha dan Bertawakal kepada Allah

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2014

TINGKATAN 4

REFLEKSI KENDIRI:

Peperiksaan  berjalan dengan baik dan lancar.

TINGKATAN: 4MPV/4K3/4K4/4K5 TARIKH: 15/10/14{Rabu}
MASA: 0705-0805 BAHAGIAN:
AKTIVITI:-  Peperiksaan TAJUK:
BBM: NILAI: Berusaha dan Bertawakal kepada Allah

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2014

TINGKATAN 4

REFLEKSI KENDIRI:

Peperiksaan  berjalan dengan baik dan lancar.

TINGKATAN:5S1/5S2/5S3/5K1 TARIKH: 15/10/14{Rabu}
MASA: 08.05– 9.05 BAHAGIAN:
AKTIVITI:- TAJUK:
BBM: NILAI:

PELAJAR TINGKATAN 5 DAN 6 CUTI

KERANA TINGKATAN 3 MENDUDUKI UJIAN PT3 2014

REFLEKSI KENDIRI:

Pelajar membuat latih tubi kerana guru menjadi guru pengiring Program kecemerlangan Pendidikan Islam SPM 2014

TINGKATAN: 4K7/4K8/4K9/4K10 TARIKH: 16/10/14 {Khamis}
MASA: 07.05-08.05 BAHAGIAN:
AKTIVITI: Peperiksaan TAJUK:
BBM: NILAI: Berusaha , Beriman dan bertakwa kepada Allah

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2014

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan baik dan lancar serta pelajar  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik

TINGKATAN: 5K6/5K7/5K8/5K9/5K10 TARIKH: 16/10/14 {Khamis}
MASA: 08.05-09.05 BAHAGIAN:
AKTIVITI: TAJUK:
BBM: NILAI: Berusaha dan  bertawakal kepada Allah

 

PELAJAR TINGKATAN 5 DAN 6 CUTI

KERANA TINGKATAN 3 MENDUDUKI UJIAN PT3 2014

REFLEKSI KENDIRI:

Pelajar cuti tetapi pelajar telah disediakan tugasan untuk dilaksanakan semasa cuti tersebut

TINGKATAN: 4S1/4S2/4S3/4K1/4K2 TARIKH: 16/10/14 {Khamis}
MASA: 10.55-11.55 BAHAGIAN:
AKTIVITI: Peperiksaan TAJUK: T
BBM: NILAI: Berusaha  dan bertawakal kepada Allah.

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2014

TINGKATAN 4

REFLEKSI KENDIRI:

Peperiksaan berjalan dengan baik dan lancar.

TINGKATAN: 4MPV/4K3/4K4/4K5 TARIKH: 17/10/14 {Jumaat}
MASA: 07.05 – 08.15 BAHAGIAN:
AKTIVITI: Pembetulan Peperiksaan TAJUK:
BBM: NILAI: Berusaha Beriman dan bertakwa kepada Allah.

PEMBETULAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2014

TINGKATAN 4

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan baik dan lancar.

TINGKATAN: 5MPV/5K2/5K3/5K4/5K5 TARIKH: 17/10/14 {Jumaat}
MASA: 08.15-09.25 BAHAGIAN:
AKTIVITI: Ulangkaji/Latih Tubi TAJUK:
BBM: Lembaran soalan NILAI: Berusaha dan bertawakal kepada Allah
 

ULANGKAJI

PERSEDIAAN SPM 2014

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas  berjalan dengan lancar dan baik.

MINGGU 41/2014

Posted: October 10, 2014 in OKTOBER 2014
Tags:

Minggu 41 (6 OKTOBER  HINGGA  10 OKTOBER 2014)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN ISLAM

 

CUTI SEMPENA HARI RAYA AIDILADHA

 

TARIKH  : 6 OKTOBER 2014

                                                    HARI        : ISNIN

TINGKATAN: 4K6/4K7/4K8/4K9/4K10 TARIKH: 7/10/14 {Selasa}
MASA: 07.05 – 8.05 BAHAGIAN:
AKTIVITI:- TAJUK:
BBM: Peperiksaan NILAI: Berusaha dan Bertawakal kepada Allah

ULANGKAJI

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2014

TINGKATAN 4

REFLEKSI KENDIRI:

Peperiksaan  berjalan dengan baik dan lancar.

TINGKATAN: 4S1/4S2/4S3/4K1/4K2 TARIKH: 30/09/14 {Selasa}
MASA: 11.25 – 12.25 BAHAGIAN:
AKTIVITI:-  Peperiksaan TAJUK:
BBM: NILAI:  Berusaha dan Bertawakal kepada Allah

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2014

TINGKATAN 4

REFLEKSI KENDIRI:

Peperiksaan  berjalan dengan baik dan lancar.

TINGKATAN: 4MPV/4K3/4K4/4K5 TARIKH: 8/10/14{Rabu}
MASA: 0705-0805 BAHAGIAN:
AKTIVITI:-  Peperiksaan TAJUK:
BBM: NILAI: Berusaha dan Bertawakal kepada Allah

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2014

TINGKATAN 4

REFLEKSI KENDIRI:

Peperiksaan  berjalan dengan baik dan lancar.

TINGKATAN:5S1/5S2/5S3/5K1 TARIKH: 8/10/14{Rabu}
MASA: 08.05– 9.05 BAHAGIAN:
AKTIVITI:- Latih Tubi/Ulangkaji TAJUK:
BBM: Lembaran Soalan NILAI: Berusaha dan bertawakal kepada Allah

ULANGKAJI

PERSEDIAAN SPM 2014

REFLEKSI KENDIRI:

Pelajar membuat latih tubi kerana guru menjadi guru pengiring Program kecemerlangan Pendidikan Islam SPM 2014

TINGKATAN: 4K7/4K8/4K9/4K10 TARIKH: 9/10/14 {Khamis}
MASA: 07.05-08.05 BAHAGIAN:
AKTIVITI: Peperiksaan TAJUK:
BBM: NILAI: Berusaha , Beriman dan bertakwa kepada Allah

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2014

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan baik dan lancar serta pelajar  memahami tajuk yang dipelajari dengan baik

TINGKATAN: 5K6/5K7/5K8/5K9/5K10 TARIKH: 9/10/14 {Khamis}
MASA: 08.05-09.05 BAHAGIAN:
AKTIVITI: Ulangkaji/Latih Tubi TAJUK:
BBM: Lembaran Soalan NILAI: Berusaha dan  bertawakal kepada Allah

 

ULANGKAJI

PERSEDIAAN SPM 2014

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan lancar dan baik

TINGKATAN: 4S1/4S2/4S3/4K1/4K2 TARIKH: 9/10/14 {Khamis}
MASA: 10.55-11.55 BAHAGIAN:
AKTIVITI: Peperiksaan TAJUK: T
BBM: NILAI: Berusaha  dan bertawakal kepada Allah.

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2014

TINGKATAN 4

REFLEKSI KENDIRI:

Peperiksaan berjalan dengan baik dan lancar.

TINGKATAN: 4MPV/4K3/4K4/4K5 TARIKH: 10/10/14 {Jumaat}
MASA: 07.05 – 08.15 BAHAGIAN:
AKTIVITI: Peperiksaan TAJUK:
BBM: NILAI: Berusaha Beriman dan bertakwa kepada Allah.

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2014

TINGKATAN 4

REFLEKSI KENDIRI:

Peperiksaan berjalan dengan baik dan lancar.

TINGKATAN: 5MPV/5K2/5K3/5K4/5K5 TARIKH: 10/10/14 {Jumaat}
MASA: 08.15-09.25 BAHAGIAN:
AKTIVITI: Ulangkaji/Latih Tubi TAJUK:
BBM: Lembaran soalan NILAI: Berusaha dan bertawakal kepada Allah
 

ULANGKAJI

PERSEDIAAN SPM 2014

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas  berjalan dengan lancar dan baik.